Hypotheken ABC

Alle hypotheektermen duidelijk uitgelegd

Wilt u een hypotheek afsluiten? Dan krijgt u te maken met vaktermen en moeilijke hypotheekwoorden. Het Hypotheken ABC van ABN AMRO legt meer dan 100 hypotheektermen duidelijk uit. Kies de beginletter van het woord dat u zoekt.

A

Aankoopkosten zijn kosten die u bij de aankoop van uw woning moet betalen. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • overdrachtsbelasting
 • makelaarskosten
 • financieringskosten voor het afsluiten van een hypotheek

Deze kosten betaalt u 1 keer.

Bereken wat een huis u kost

Een vast bedrag dat u betaalt voor het advies dat u krijgt van uw hypotheekadviseur. In het advies bekijkt de adviseur onder andere welke hypotheek het beste bij u past en welke verzekeringen verstandig zijn om af te sluiten.

Advieskosten hypotheken

Kosten voor het afsluiten of wijzigen van een hypotheek.

Kosten hypotheek

Een hypotheek is een lening die u moet terugbetalen. Dit terugbetalen heet ook wel aflossen.

Aflossen

Bij een Aflossingsvrije Hypotheek betaalt u tijdens de looptijd niets terug. Behalve als u in de tussentijd zelf extra aflost. U betaalt elke maand alleen rente. Uiterlijk aan het einde van de looptijd betaalt u de hypotheek terug. Bijvoorbeeld door uw huis te verkopen. Het bedrag dat u aflossingsvrij kunt lenen, mag maximaal de helft zijn van de marktwaarde van uw woning.

Aflossingsvrije hypotheek

Een Annuïteiten Hypotheek is een hypotheekvorm waarbij u iedere maand een deel van uw hypotheek terugbetaalt. Daarnaast betaalt u iedere maand rente. In het begin betaalt u meer aan rente dan aan aflossing. Later is dat andersom. U lost de hele lening tijdens de looptijd af.

Annuïteiten Hypotheek

Hiermee wordt u voor een deel mede-eigenaar van een pand. U heeft daarmee het recht om het aandeel (appartement) dat u koopt en de gemeenschappelijke onderdelen van het gebouw te gebruiken.

Hiermee verzekert u een inkomen of uitkering als u arbeidsongeschikt raakt. De premie kunt u meestal aftrekken van uw inkomsten voor de belasting. Over de uitkering betaalt u dan inkomstenbelasting .

B

Als u een woning koopt, vraagt de verkoper vaak om een waarborgsom van meestal 10% van de koopsom. Dit bedrag kunt u zelf betalen, of u kunt een bankgarantie regelen. U tekent hiervoor een overeenkomst met de bank. Gaat de koop door uw schuld niet door? Dan betaalt de bank die 10% aan de verkoper. De bank zet de bankgarantie na betaling om in een lening. Die lening betaalt u terug.

Bankgarantie

Een Bankspaar Hypotheek bestaat uit een bankspaarrekening en een lening. Deze zijn aan elkaar gekoppeld. U betaalt elke maand hypotheekrente, maar lost uw hypotheek niet af. In plaats daarvan stort u elke maand geld op uw bankspaarrekening. Over het bedrag dat u spaart, krijgt u rente. Deze rente is net zo hoog als de rente die u betaalt voor uw hypotheek. De rente die u betaalt, mag u onder voorwaarden aftrekken van uw inkomsten voor de belasting. U kunt tot een bepaald bedrag sparen zonder dat u hierover belasting moet betalen. Dit maximale bedrag wordt door de Belastingdienst bepaald. Met het spaargeld betaalt u aan het einde van de looptijd uw hypotheek terug.

Bankspaar Hypotheek

Het recht van beklemming is het recht om voor altijd gebruik te maken van de grond van iemand anders. Beklemming lijkt op een combinatie van erfpacht en opstal.

Als u een hypotheek afsluit, kan dat gevolgen hebben voor de belasting die u betaalt. Houd daarmee rekening. Vraag meer hierover aan uw (belasting)adviseur.

Belasting en hypotheken

De rente die u over uw hypotheek betaalt, kunt u meestal aftrekken van uw inkomsten voor de belasting. Dat heet hypotheekrenteaftrek.

Belastingaftrek en hypotheken

Een beleggingshypotheek is verbonden met een beleggingsrekening of -verzekering. Met het geld uit uw beleggingen betaalt u aan het eind van de looptijd uw hypotheek terug. Het is niet zeker dat uw beleggingen genoeg waard zijn aan het eind van de looptijd. Er zitten dus risico’s aan een beleggingshypotheek.

Beleggingshypotheek

Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) registreert alle leningen en achterstallige betalingen van personen. Banken lenen u meestal pas als zij zeker weten dat u geen negatieve registratie heeft bij BKR. Daarom toetsen ze altijd bij BKR of u al leningen heeft en deze op tijd terugbetaalt.

BKR

Als u een hypotheek aanvraagt, toetsen we bij Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) of u schulden heeft. BKR registreert alle leningen en betalingsachterstanden in Nederland . U kunt zelf ook een overzicht van uw schulden opvragen bij BKR.

BKR

Wilt u uw hypotheek oversluiten? Extra aflossen? Of uw rente aanpassen? Dan betaalt u soms een vergoeding aan de bank. Dit heette vroeger boeterente.

Boeterente

Een rekening waar een bank uw lening of een deel van uw lening op stort. Met dit geld betaalt u de rekening voor de bouw of verbouwing van uw woning.

Bouwdepot

Over het bedrag op uw bouwdepot krijgt u rente. De rente die u krijgt is het eerste 1,5 jaar even hoog als de rente die u betaalt voor uw hypotheek. Heeft u meerdere leningdelen met verschillende rentepercentages? Dan is de rente die u ontvangt berekend op basis van het gewogen gemiddelde van deze verschillende rentepercentages.

Bouwdepot

Koopt u een nieuwbouwhuis? Dan maakt de aannemer kosten die hij voorschiet. Bijvoorbeeld voor de koop van de grond en bouwmaterialen. Over deze kosten rekent de aannemer bouwrente. U betaalt bouwrente over de bouwtermijnen die al geweest zijn. Er zijn 2 soorten:

 • Bouwrente-financieringsvergoeding

De bouwrente over de periode voor de aankoop. Dit heet ook wel financieringsvergoeding. Deze rente zit vaak in de koopsom van de woning. U kunt deze bouwrente niet aftrekken van de belasting, maar wel meefinancieren in uw hypotheek.

 • Bouwrente-uitstelrente

De bouwrente die u betaalt over de periode vanaf het sluiten van een koop/aannemingsovereenkomst tot het moment waarop u de hypotheekakte ondertekent. In deze periode kunt u de bouw nog niet betalen uit uw hypotheek. Maar uw aannemer maakt wel kosten. Over deze kosten betaalt u rente. Deze rente kunt u aftrekken van uw inkomsten voor de belasting.

Nieuwbouw

De tijd die de aannemer nodig heeft om uw nieuwbouwwoning te bouwen. Hoelang dit duurt, staat in het contract. Is de bouwtijd veel langer dan afgesproken? Dan kunt u bij contracten van SWK, Woningborg en BouwGarant een vaste schadevergoeding per dag krijgen.

C

Als u een nieuwbouwwoning koopt, krijgt u ook contractstukken. Dit zijn de bijlagen van de koop- en aannemingsovereenkomst. In deze contractstukken staat wat u krijgt. Vaak is het een omschrijving van het te bouwen huis en enkele tekeningen. Hoe minder erin staat, hoe meer vrijheid de aannemer heeft.

Bereken de kosten van een koophuis

De vergoeding die u aan uw makelaar betaalt voor het kopen of verkopen van uw huis. De hoogte van deze courtage verschilt per makelaar. Soms betaalt u een vaste prijs, soms een percentage van de (ver)koopprijs. Bij veel makelaars kunt u onderhandelen over de hoogte van de courtage. 

Bereken de kosten van een koophuis

D

Met een declaratieformulier kunt u geld opvragen uit uw bouwdepot. Dit geld gebruikt u om de kosten te betalen voor de bouw of verbouwing van uw woning.

Bouwdepot

Koopt u een energiezuinige woning of maakt u uw woning energiezuiniger? Dan kunt u in aanmerking komen voor een hypotheekrentekorting van 0,15%. Lees hier meer over de voorwaarden voor duurzaamheidskorting.

E

De economische looptijd geeft aan hoe lang uw hypotheek loopt. Aan het eind van de economische looptijd moet uw hypotheek helemaal zijn afgelost. Is dat niet zo? Dan moet u de rest van het hypotheekbedrag terugbetalen. De economische looptijd kan per leningdeel van uw hypotheek verschillen. De economische looptijd is niet hetzelfde als de rentevaste periode.

Economische looptijd

In de effectieve rente is rekening gehouden met:

 • Het moment waarop u de hypotheekrente betaalt: aan het begin of aan het eind van de maand.
 • Het aantal keer dat u per jaar betaalt: per maand of kwartaal.

Percentage van de WOZ-waarde van de eigen woning. Dit is een bedrag dat u bij uw belastbaar inkomen optelt en waarover u inkomstenbelasting betaalt. 

Eigenwoningforfait

Het deel van de hypotheek waarover u rente mag aftrekken. Dit kan alleen als de hypotheek is afgesloten voor:

 1. De aankoop, het onderhoud of verbetering van de eigen woning
 2. De afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

U moet ook aan een aantal andere voorwaarden voldoen. Bedragen die u gebruikt om uw woning in te richten, kunt u niet optellen bij uw eigenwoningschuld. U kunt deze rente dan ook niet aftrekken van uw inkomsten voor de belasting.

Eigenwoningschuld

Is uw rentevaste periode afgelopen? Dan kunt u een nieuwe periode kiezen waarvoor u de rente kunt laten vastzetten. U kunt dit moment ook gebruiken om de soort rente en zelfs de hypotheekvorm aan te passen.

Einde rentevaste periode
Als u investeert in energiebesparende voorzieningen aan uw woning kunt u daarvoor soms extra lenen binnen uw hypotheek. In de 'Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet' is opgenomen welke maatregelen worden gezien als energiebesparende voorzieningen. Bespreek uw mogelijkheden met een adviseur.

Veel woningen in Nederland zijn gebouwd op grond die gepacht is. De eigenaar van de grond is vaak de gemeente. Voor het gebruik van die grond betaalt de eigenaar van de woning meestal een erfpachtcanon.

Veel woningen in Nederland zijn gebouwd op grond van de gemeente, een bedrijf of particulier. Koopt u een huis op de grond van een ander? Dan koopt u een huis met erfpacht. Als eigenaar van dat huis betaalt u erfpachtcanon voor het gebruik van de grond. Dat is een vorm van huur aan de grondeigenaar. Daarvoor mag u de grond en het huis dat erop staat gebruiken alsof u de eigenaar bent. 

Als u een huis met erfpacht koopt, krijgt u een erfpachtovereenkomst. Daarin staat hoeveel u betaalt voor het gebruik van de grond. U betaalt de canon meestal per (half)jaar. Net als bij huur wordt de canon vaak ieder jaar verhoogd ter compensatie van inflatie. Daarnaast kan de erfpachtcanon na een bepaalde periode herzien worden. Afhankelijk van de erfpachtvoorwaarden gebeurt dit bijvoorbeeld iedere 5, 10 of 50 jaar. Soms kunt u de erfcanon ook afkopen. Dan betaalt u 1 keer een afkoopbedrag voor een bepaalde periode. Bijvoorbeeld voor 50 jaar of voor altijd. 

U mag de erfpachtcanon aftrekken van uw inkomen voor de belasting. Net als de hypotheekrente die u betaalt.

Als u de hypotheek niet meer kunt betalen, probeert een geldverstrekker eerst samen met u een oplossing te vinden. Lukt dat niet, dan kan uw woning uiteindelijk gedwongen worden verkocht. Dat heet executieverkoop of gedwongen verkoop.

Dit is het bedrag dat de woning bij gedwongen verkoop zou opleveren.

Een hypotheek die u zelf afsluit. Zonder advies van een hypotheekadviseur.

Execution only hypotheek

F

Financieringsbeding ook wel financieringsvoorbehoud genoemd. Is een ontbindende voorwaarde die u kunt laten opnemen in de koopovereenkomst. Krijgt u de hypotheek niet rond? Dan kunt u de koopovereenkomst zonder gevolgen beëindigen. De koop gaat dan niet door. U moet wel laten zien dat u voldoende moeite heeft gedaan om de hypotheek te krijgen.

De kosten die gemaakt worden voor het afsluiten van een hypotheek. Naast advies- en afsluitkosten betaalt u bijvoorbeeld taxatiekosten en kosten voor de hypotheekakte.

Bereken de koopkosten voor een huis

G

Koopt u een nieuwbouwwoning? Dan kunt u dit het best doen met een garantie- en waarborgregeling. Gaat de bouwer tijdens de bouw failliet? Dan wordt uw huis toch afgebouwd of ontvangt u de door u reeds betaalde termijnen terug. Bovendien heeft u de garantie op de kwaliteit van de meeste onderdelen van de woning. SWK, Woningborg of BouwGarant hebben goede garantie- en waarborgregelingen. Let erop dat u het waarborgcertificaat op zijn laatst ontvangt bij het ondertekenen van de koop-/aanneemovereenkomsten bij de overdracht bij de notaris.

De Gedragscode Hypothecaire Financieringen is ingevoerd door de Nederlandse Vereniging van Banken. Deze gedragscode moet consumenten beschermen tegen te hoge hypotheekschulden. Zo staan er afspraken in de gedragscode over de maximale hypotheek voor een woning en hoeveel iemand mag lenen.

Als u uw hypotheek niet meer kunt betalen, probeert uw hypotheekverstrekker eerst samen met u een oplossing te vinden. Als dat niet lukt, kan uw woning uiteindelijk gedwongen verkocht worden. Deze gedwongen verkoop heet ook wel executieverkoop.

H

Als u een huis wilt kopen, komt er veel op u af. Welke hypotheek past bij u? Welke hypotheekrente moet u kiezen? Lees meer over waar u mee te maken krijgt.

Huis kopen

U kunt huisbankkorting op uw vaste hypotheekrente krijgen als u een betaalpakket van ABN AMRO heeft en uw inkomen binnenkomt op uw ABN AMRO betaalrekening. 

Meer over korting op hypotheekrente

Dit is een bepaling in de hypotheekakte. Hierin staat dat u de woning of een deel daarvan niet mag verhuren zonder schriftelijke toestemming van de geldverstrekker.

Hypotheekvoorwaarden

Het recht van hypotheek op de woning wordt ingeschreven in het hypotheekregister. Dit heet een hypothecaire inschrijving. In de inschrijving staat aan wie en voor welk bedrag een recht van hypotheek is verleend. Op het moment van inschrijving komt de hypotheek tot stand.

Een hypotheek of hypothecaire geldlening bestaat uit de lening, de rente, het terugbetalen van de lening en het recht van hypotheek op een onderpand. Een woning is het onderpand voor uw hypotheek.

Hypotheek

Bij hypotheekadvies bespreekt u samen met een hypotheekadviseur uw wensen en mogelijkheden. Daarna hoort u welke hypotheek het best past bij uw situatie. Ons hypotheekadvies houdt ook rekening met onverwachte gebeurtenissen. Denk aan overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. U krijgt dus altijd een compleet en persoonlijk hypotheekadvies. Een hypotheekadviesgesprek kan op kantoor, via de Beeldbankieren of telefoon.

Hypotheekadvies

Een hypotheekadviseur geeft u deskundig en persoonlijk advies. Ook over hoe u in de toekomst uw hypotheek kunt blijven betalen als uw inkomen minder wordt. Daarnaast krijgt u een adviesrapport. U kiest zelf hoe u advies krijgt. Dat kan op kantoor, via de Beeldbankieren of telefoon. Vindt u het prettiger om verschillende hypotheekaanbieders te vergelijken? Praat dan eens met een intermediair.

Hypotheekadviseur

Heeft u een Annuïteiten Hypotheek of een Lineaire Hypotheek? Dan betaalt u elke maand een deel van uw hypotheeklening terug. U lost uw hypotheek dus af tijdens de looptijd. Heeft u een Aflossingsvrije Hypotheek? Dan lost u uw hypotheek uiterlijk op de einddatum af. Bijvoorbeeld door uw woning te verkopen.

Wilt u meer terugbetalen dan het afgesproken maandbedrag? Of een deel van uw aflossingsvrije hypotheek terugbetalen? Dan heet dat ‘extra aflossen op uw hypotheek’.

Hypotheek aflossen

Een overeenkomst tussen een hypotheekverstrekker en een woningbezitter. Hierin staan onder andere afspraken over de lening, het hypotheekrecht en het onderpand (het huis). De hypotheekakte ondertekent u bij de notaris.

Hypotheekakte

Wilt u een huis kopen? Of weten hoeveel u kunt lenen? Bereken zelf online uw maximale hypotheek. En bekijk meteen hoeveel uw hypotheek u elke maand kost. U kun ook uw maximale hypotheek berekenen als u geen vast contract heeft of zzp’er bent.

Bereken uw hypotheek

Het stoppen van uw huidige hypotheek en een nieuwe hypotheek afsluiten. Als u uw hypotheek oversluit, betaalt u uw huidige hypotheek terug met een nieuwe hypotheek. 

Uw hypotheek oversluiten kan gunstig zijn als de hypotheekrente nu lager is dan de hypotheekrente die u betaalt. Of als u uw hypotheek wilt verhogen. Bijvoorbeeld omdat u geld nodig heeft voor een verbouwing

U kunt uw huidige hypotheek bij ABN AMRO oversluiten in een nieuwe hypotheek bij ons. Maar u kunt ook met een hypotheek die u ergens anders heeft, overstappen naar ABN AMRO. Uw hypotheek oversluiten, kost geld.

Hypotheek oversluiten

Voor de hypotheek vraagt de hypotheekverstrekker een onderpand. Dit is bijna altijd de woning die u koopt. U geeft de hypotheekverstrekker dan het hypotheekrecht of recht van hypotheek. Dit betekent dat de hypotheekverstrekker het onderpand mag verkopen als u de hypotheek niet op tijd kunt terugbetalen.

De hypotheekrente is de vergoeding die u elke maand betaalt voor de hypotheeklening. U kunt kiezen tussen variabele rente en vaste rente. U kunt de hypotheekrente maximaal 30 jaar aftrekken van uw inkomen voor de belasting.

Hypotheekrente

U kunt uw hypotheek verhogen als uw woning overwaarde heeft. Heeft u bij het afsluiten van de hypotheek al rekening gehouden met een verhoging in de toekomst en gekozen voor een hogere hypothecaire inschrijving? Bijvoorbeeld omdat u wilde verbouwen? Dan kunt u onderhands verhogen. Dit betekent dat u niet opnieuw naar de notaris hoeft. Heeft u geen rekening gehouden met een verhoging? Dan kunt u een tweede hypotheek afsluiten. In beide gevallen kijken we of u de verhoging kunt betalen op basis van uw inkomsten en uitgaven.

Hypotheek verhogen

De manier waarop u de hypotheek terugbetaalt, noemen wij de hypotheekvorm. Er zijn verschillende hypotheekvormen. Bijvoorbeeld:

 • Annuïteiten Hypotheek
 • Lineaire Hypotheek
 • Aflossingsvrije Hypotheek

De hypotheekrente verwachting is een voorspelling van economen op de ontwikkeling van de hypotheekrente. ABN AMRO expert Philip Bokeloh geeft elke twee weken zijn visie op de ontwikkeling van de hypotheekrente.

Hypotheekrente verwachting

I

De datum waarop uw geldverstrekker geld van uw hypotheeklening overmaakt aan de notaris of stort op het bouwdepot is de ingangsdatum van uw hypotheek.

Bouwdepot

Documenten waaruit blijkt dat u een inkomen heeft. Bijvoorbeeld een werkgeversverklaring en een salarisoverzicht. Bent u zelfstandig ondernemer? Dan zijn het jaarverslagen van een externe accountant.

Werkgeversverklaring

De inkomenstoets geeft aan hoeveel u met uw inkomen mag lenen. Zo bepaalt de hypotheekverstrekker of u uw hypotheek kunt betalen.

Bereken uw maximale hypotheek

Een intentieverklaring is een onderdeel van een werkgeversverklaring. Als u in loondienst werkt en een hypotheek wilt afsluiten, heeft u een werkgeversverklaring nodig. Een intentieverklaring kunt u krijgen als u een contract voor bepaalde tijd heeft. In de intentieverklaring staat dat uw werkgever van plan is om u in vaste dienst te nemen. Werkt u als uitzendkracht? Dan kunt u misschien een hypotheek afsluiten met een perspectiefverklaring.

Werkgeversverklaring

J

In het Jaarlijks Kostenpercentage (JKP) zijn alle kosten van uw lening verwerkt. In het Jaarlijkse Kostenpercentage is bijvoorbeeld rekening gehouden met:

 • Het bedrag dat u elk jaar aan rente en aflossing betaalt voor de lening
 • Of u de rente vooraf of achteraf betaalt
 • De kosten die u maakt om de lening te kunnen krijgen. Denk aan afsluitkosten of de maandelijkse premie voor uw opstalverzekering.

K

In het kadaster, ook wel het hypotheekregister genoemd, staat van wie een woning is en welke rechten daarbij horen. Iedere hypotheekverstrekker laat het recht van hypotheek op een woning (zie ook hypotheekrecht) inschrijven bij het Kadaster.

Uw hypotheek kan uit meerdere leningdelen bestaan. Ieder leningdeel heeft eigen kenmerken. De kenmerken van een leningdeel zijn de hypotheekvorm, rentevorm, looptijd en rentevaste periode die u met de hypotheekverstrekker heeft afgesproken.

Is het aanbod van huizen die te koop staan, groter dan de vraag? Dan spreken we van een kopersmarkt. In gebieden met een kopersmarkt hebben kopers veel keuze, terwijl verkopers juist met elkaar moeten concurreren. In deze situatie zijn de huizenprijzen dan ook relatief laag. Voordeel van kopen in een kopersmarkt: als de huizenmarkt weer aantrekt, wordt het pas gekochte huis snel meer waard.

Bij de koop van een bestaande woning betaalt u meer dan de koopsom. U betaalt bijvoorbeeld ook overdrachtsbelasting en de kosten voor de notaris. Meestal zijn deze kosten voor rekening voor de koper: dat heet 'kosten koper' (k.k.). Koopt u een huis met kosten koper, dan moet u er dus rekening mee houden dat er nog een percentage van de koopsom bij komt. Reken op 5 a 6% van de koopsom. Onder kosten koper vallen de volgende kosten:

 • Overdrachtsbelasting
 • Kosten transportakte en hypotheekakte
 • Makelaarsprovisie
 • Taxatiekosten
 • Bemiddelingskosten en/of advieskosten voor uw hypotheek. Lees meer over advieskosten.
 • Kosten voor het aanvragen van een Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
 • De kosten voor een bouwkundig rapport

L

Uw totale hypotheek kan bestaan uit verschillende delen. Dat noemen we leningdelen.

Heet ook wel transportakte: de officiële akte die de notaris opmaakt bij de koop of verkoop van bestaand onroerend goed. Hiermee wordt de woning officieel overgedragen van de verkoper aan de koper. De kosten voor deze akte zitten meestal niet in de koopsom.

Bij de Lineaire Hypotheek betaalt u elke maand rente en een vast bedrag van de hypotheek terug. De schuld wordt dus steeds kleiner. Hierdoor betaalt u steeds minder rente over de hypotheek en kunt u steeds minder rente aftrekken van uw inkomen voor de belasting. U lost de hele lening tijdens de looptijd af.

Lineaire hypotheek

De looptijd van de hypotheek geeft aan hoelang uw hypotheeklening loopt. Aan het einde van de looptijd moet de hypotheek helemaal zijn afgelost. Als u de hypotheek nog niet heeft afgelost dan moet u de rest van het hypotheekbedrag terugbetalen. De looptijd kan per leningdeel verschillen. De looptijd is niet hetzelfde als de rentevaste periode (de periode waarin u de rente van uw hypotheek hebt vastgezet).

M

U betaalt iedere maand een bedrag voor uw hypotheek. Dat bedrag bestaat altijd uit rente en soms ook uit aflossing, inleg, een spaarbedrag en/of premie voor een verzekering. Het totaal noemen we uw maandbedrag.

Bereken uw maximale hypotheek

U betaalt iedere maand een bedrag voor uw hypotheek. Dat bedrag bestaat altijd uit rente en soms ook uit aflossing, inleg, een spaarbedrag en/of premie voor een verzekering. Het totaal noemen we uw maandbedrag. Naast het maandbedrag kan het zijn dat u nog andere bedragen moet betalen voor uw hypotheek. Bijvoorbeeld voor uw verzekering of een rekening bij een andere bank.

Maandlasten hypotheek berekenen

Maatwerk Woondiensten is een landelijk opererend serviceplatform waar u een taxatie, bouwkundige keuring, notaris of een energiecontract tegen een scherp tarief kunt regelen.

Meer over onze woondiensten

Wilt u een huis kopen? Of weten hoeveel u kunt lenen? Bereken zelf online uw maximale hypotheek. En bekijk meteen hoeveel uw hypotheek u elke maand kost. U kun ook uw maximale hypotheek berekenen als u geen vast contract heeft of zzp’er bent.

Bereken uw maximale hypotheek

Dit is hoeveel u maximaal mag lenen volgens de wet. Vanaf 2018 kunt u een hypotheek afsluiten tot 100% van de waarde van uw koophuis.

Maximale hypotheek berekenen

De hoogte van uw hypotheek hangt af van uw bruto inkomen en dat van uw partner. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger uw maximale hypotheek. Daarbij kijken we ook naar de woonquote: het percentage van uw inkomen dat u aan woonlasten mag besteden. We houden ook rekening met uw lopende financiële verplichtingen.

Maximale hypotheek berekenen

Heeft u extra wensen voor uw nieuwbouwwoning? Bijvoorbeeld het plaatsen van extra stopcontacten, verleggen van leidingen of het plaatsen van een badkamer? Dan heet dat meerwerk. Wilt u dingen schrappen van het standaard bouwplan? Dan heet dat minderwerk.

Nieuwbouwwoning kopen

N

Als u een hypotheek afsluit met NHG, biedt Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen een vangnet als u uw hypotheek niet meer kunt betalen door veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden en financiële situatie. Dit geeft meer zekerheid en u leent daardoor meestal bij uw bank tegen een lagere rente op uw hypotheek. Voor het afsluiten van de Nationale Hypotheek Garantie betaalt u een premie.

Nationale Hypotheek Garantie

O

Dit zijn voorwaarden waaronder u zonder kosten van de koop kunt afzien. In de voorlopige koopovereenkomst van een woning zijn bijna altijd ontbindende voorwaarden opgenomen.

Uw huis staat onder water als uw hypotheekschuld hoger is dan de waarde van uw woning. Bij verkoop krijgt u daardoor misschien te maken met een restschuld. Dit is de schuld die overblijft bij de verkoop van de woning.

Restschuld

Voor een hypotheek vraagt de hypotheekverstrekker een onderpand. Dit onderpand is bijna altijd de woning die u koopt en alles wat bij de woning hoort. U geeft de hypotheekverstrekker het hypotheekrecht op het onderpand. In de hypotheekakte staat het onderpand beschreven.

Woning als onderpand

Voordat u de woning koopt, moet u de staat van de woning onderzoeken. Dit heet onderzoeksplicht. Zo staat u sterker als u later een verborgen gebrek vindt.

Het gebouw, alles wat daarin en daaraan vastzit (aard- en nagelvast) en de bijbehorende bijgebouwen, schuttingen en erfafscheidingen. De grond hoort niet bij opstal.

Met een opstalverzekering is uw woning verzekerd tegen schade door bijvoorbeeld brand, storm en inbraak. Deze verzekering is verplicht als u een hypotheek afsluit. Een opstalverzekering heet ook wel een woonhuisverzekering.

Opstalverzekering

Met een overbruggingslening gebruikt u de overwaarde van uw huidige woning voor de aankoop van een nieuwe woning. Zo kunt u een nieuwe woning kopen, terwijl uw huidige woning nog niet is verkocht. Nadat uw huidige woning is verkocht, betaalt u de overbruggingslening terug.

Overbruggingslening

Ook wel de transportakte genoemd. Met deze akte wordt de koper eigenaar van de woning. De notaris stelt de overdrachtsakte op en schrijft deze in bij het kadaster.

Belasting die iedere koper van een bestaande woning moet betalen bij de overdracht van de ene naar de andere eigenaar.

Sinds 1 januari 2013 moet u uw hypotheek binnen 30 jaar aflossen als u wilt profiteren van hypotheekrenteaftrek. Heeft u een hypotheek die al bestond voor 2013 en lost u niet binnen 30 jaar af? Dan kunt u door het overgangsrecht onder voorwaarden nog steeds uw hypotheekrente aftrekken van uw inkomsten voor de belasting. Zonder dat u een annuïtaire of lineaire hypotheek heeft. Lees meer over overgangsrecht op de website van de Belastingdienst .

Hypotheekrenteaftrek

Opnieuw afsluiten van uw huidige hypotheek onder andere voorwaarden. Vaak tegen een lagere rente. U kunt uw hypotheek oversluiten bij uw huidige hypotheekverstrekker, of oversluiten naar een andere hypotheekverstrekker. Aan oversluiten zijn kosten verbonden.

Hypotheek oversluiten

Als de waarde van uw woning hoger is dan uw hypotheek, heeft u overwaarde op uw huis. 

Overwaarde huis

P

Een geldverstrekker wil graag de zekerheid dat u uw hypotheek terugbetaalt. Hierbij speelt het pandrecht een rol. U kunt de geldverstrekker bijvoorbeeld pandrecht geven op verzekeringen, (bank)spaarrekeningen of andere rekeningen. Als u de rente niet betaalt of uw hypotheek niet terugbetaalt, kan een geldverstrekker het geld van deze verzekering of (bank)spaarrekening hiervoor gebruiken.

De overdracht waarbij het huis van eigenaar wisselt. Dit gebeurt altijd bij een notaris. De koper moet aanwezig zijn, voor de verkoper en hypotheekverstrekker mogen anderen tekenen. Meestal wordt eerst het huis overgedragen met de transportakte. Daarna passeert de hypotheekakte.

De perspectiefverklaring moet het makkelijker maken voor mensen met een flexibel arbeidscontract om een hypotheek te krijgen. Denk aan flexwerkers en uitzendkrachten. Zij krijgen namelijk vaak geen werkgeversverklaring. Voor een perspectiefverklaring kijkt het uitzendbureau naar:

 • Opleiding
 • Werkervaring 
 • Functies
 • Persoonlijke competenties. Bijvoorbeeld: kennis, vaardigheden en motivatie
 • Situatie op de arbeidsmarkt

Uit deze gegevens kan de hypotheekverstrekker opmaken of de flexwerker de hypotheek kan (blijven) betalen.

Perspectiefverklaring

R

De vergoeding die u betaalt voor het lenen van geld. Bijvoorbeeld als u een hypotheek heeft. U kunt kiezen voor een vaste of een variabele rente.

Hypotheekrente

Bij rentebedenktijd kunt u in de laatste 2 jaar van de rentevaste periode van uw hypotheek al vergoedingsvrij overstappen naar een andere rentevaste periode. Niet alle rentevaste perioden hebben een rentebedenktijd.

Rentebedenktijd

Als de rentevaste periode van uw hypotheek afloopt, kunt u een nieuwe rentevaste periode kiezen. De rente die u betaalt, wordt dan herzien en kan dan veranderen. 

Renteherziening

Soms kunt u korting krijgen op de rente van uw hypotheek. In de hypotheekofferte staat hoe hoog de korting is, voor welk leningdeel die geldt en hoe lang de korting loopt.

Rentemiddeling is een manier om te profiteren van de huidige lage hypotheekrente en dus ook om lagere maandlasten te krijgen. Is uw huidige hypotheekrente hoger dan de actuele hypotheekrente? Dan kan het interessant zijn uw rente te middelen. Bij rentemiddeling krijgt u een nieuwe rentevaste periode met een nieuw rentepercentage. Dit rentepercentage bestaat uit de rente die hoort bij de nieuwe rentevaste periode, een vaste rentemiddelingsopslag en een compensatieopslag. Dit is een vergoeding voor rente die de bank misloopt. 

Rentemiddeling

Heet ook wel renterisico-spreiding. Bij een rente-mix kiest u voor verschillende rentevaste periodes bij meerdere leningdelen. Hierbij zijn alle combinaties mogelijk. Bijvoorbeeld een combinatie van 2 jaar rentevast en een 12 jaar rentevaste periode.

Hypotheekrentetarieven

De periode dat de rente op uw hypotheek gelijk blijft. 

Rentevaste periode

Bij een hypotheek kunt u kiezen uit een vaste of een variabele rente. Dit zijn rentevormen. 

Vaste of variabele hypotheekrente

De schuld die overblijft als de waarde van uw woning lager is dan de hypotheek op het moment dat u de hypotheek moet terugbetalen. Meestal bij de verkoop van de woning. 

Restschuld

Wilt u een ander huis kopen, maar heeft u een restschuld? Dan kunt u soms uw restschuld meefinancieren in de hypotheek voor uw nieuwe huis. 

Restschuld financieren

Uw hypotheekrente bestaat uit basisrente en eventueel een risico-opslag. Bij het afsluiten van uw hypotheek kijkt de hypotheekverstrekker naar de verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de waarde van uw woning. Dit bepaalt in welke risicoklasse, of tariefklasse, uw hypotheek valt en welke risico-opslag u op uw rente betaalt. Er zijn verschillende risicoklassen en bij elke klasse hoort een bepaalde opslag. Als de verhouding tussen de waarde van uw woning en de hypotheekschuld wijzigt, kunt u ons vragen de risico-opslag te herzien.

Tussentijds tariefklasse aanpassen

S

Als u niet getrouwd bent, kunt u samenwonen met of zonder een samenlevingscontract. De wet heeft niet veel geregeld voor samenwonenden. Dit kan een goede reden zijn om een samenlevingscontract op te laten stellen.

Als u een appartement koopt, heeft u te maken met een Vereniging van Eigenaren. Aan deze vereniging betaalt u maandelijks een bepaald bedrag. Zo spaart u samen voor het onderhoud van het pand. 

Vereniging van Eigenaren

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen staat garant voor uw hypotheek, als u deze afsluit met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Met een studieschuld kunt u vaak wel een hypotheek afsluiten. U mag dan alleen minder lenen, omdat u uw studieschuld ook moet aflossen. We kijken naar het totale bedrag dat u geleend heeft voor uw studie. Wanneer de studieschuld is ontstaan, is ook belangrijk bij het berekenen van uw hypotheek. 

Studieschuld hypotheek

T

De tariefklasse, of risicoklasse, is gebaseerd op de verhouding tussen de hypotheek en de waarde van de woning. Is de verhouding tussen uw hypotheek en de waarde van uw woning hoog? Dan valt uw hypotheek in een hogere tariefklasse en betaalt u vaak een hogere hypotheekrente. De bank gebruikt de verschillende tariefklassen namelijk voor het bepalen van de hypotheekrente

Tariefklasse aanpassen

Met een taxatie bepaalt de taxateur de waarde van een woning en de staat van het onderhoud. Hiervan maakt de taxateur een taxatierapport. Dit rapport moet aan een aantal regels voldoen. Hierop wordt onder andere de maximale hypotheek gebaseerd. 

Taxatie

De toetsrente beschermt huizenkopers tegen te hoge maandlasten. De AFM bepaalt elk kwartaal de nieuwe toetsrente voor hypotheken met een rentevaste periode korter dan 10 jaar. Met de toetsrente wordt berekend of de hypotheek verantwoord voor u is. Is de huidige rente hoger dan de toetsrente? Dan rekenen we met de huidige rente. 

Maximale hypotheek berekenen

Heet ook wel leveringsakte: de officiële akte die de notaris opmaakt bij de koop of verkoop van bestaand onroerend goed. Hiermee wordt de woning officieel overgedragen van de verkoper aan de koper. De kosten voor deze akte zitten meestal niet in de koopsom.

Als uw woning meer waard is dan de hoogte van uw hypotheek, kunt u soms een tweede hypotheek afsluiten. Dit geld kunt u bijvoorbeeld gebruiken voor een verbouwing. Een tweede hypotheek kunt u soms ook bij een andere geldverstrekker afsluiten. 

Tweede hypotheek

V

Een variabele hypotheekrente kan elke maand wijzigen. Het bedrag dat u maandelijks aan rente betaalt kan daardoor ook elke maand wijzigen. 

Variabele rente

Dit zijn terugkerende kosten die u na aankoop van een eigen woning meestal elke maand betaalt. U betaalt elke maand een bedrag voor de hypotheek, verzekeringen, gemeentelijke lasten en gas, water en licht. 

Bereken uw maximale hypotheek

Vaste rente betekent dat het rentepercentage tijdens een afgesproken periode (minimaal één jaar) in het algemeen niet verandert. Deze afgesproken periode heet de rentevaste periode. Uw vaste rente kan wel veranderen als de verhouding tussen de waarde van uw woning en de hypotheek verandert en uw hypotheek daardoor in een andere tariefklasse valt. 

Vaste rente

U moet een verbouwingsplan hebben als u de hypotheek gaat gebruiken voor het verbouwen van de woning. In dit plan staat wat u gaat verbouwen en hoeveel geld u daarvoor nodig hebt. 

Geld lenen voor een verbouwing

Dit is de rente die we gebruiken om te bepalen wat het renteverschil is tussen de rente die u nu betaalt voor uw hypotheek en de actuele rente voor een volledig gelijk leningdeel. De vergelijkingsrente wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het berekenen van een vergoeding bij vervroegd aflossen.

Als u uw hypotheek wilt oversluiten, extra wilt terugbetalen of uw vaste hypotheekrente wilt aanpassen, betaalt u soms een vergoeding aan de bank. U betaalt dan een vergoeding, omdat u bij het afsluiten van de lening met de hypotheekverstrekker heeft afgesproken dat u een bepaald rentepercentage voor een bepaalde periode zou betalen. De hypotheekverstrekker houdt rekening met deze inkomsten. Als u een deel van de lening eerder terugbetaalt of als u uw vaste rente wilt aanpassen, dan loopt de hypotheekverstrekker deze inkomsten mis. Daarvoor betaalt u een vergoeding. Dit heette vroeger boeterente. 

Vergoeding

Als u de hypotheek eerder terugbetaalt dan u heeft afgesproken, moet u vaak een vergoeding betalen. Dit heette vroeger boeterente. Zie ook ‘Vergoeding’. De regels voor het vaststellen van het vergoedingsbedrag kunt u opvragen bij uw hypotheekadviseur. U vindt de regels ook in uw hypotheekvoorwaarden. 

Vergoeding bij extra aflossen

Een deel van uw hypotheek kunt u eerder terugbetalen dan u heeft afgesproken zonder dat u daar een vergoeding voor betaalt. In uw hypotheekvoorwaarden leest u hoeveel dat is. 

Extra aflossen op uw hypotheek

Soms kunt u de vaste rente die bij een bepaald deel van uw oude hypotheek hoort, meenemen (verhuizen) naar uw nieuwe hypotheek als u gaat verhuizen. In de voorwaarden leest u meer hierover of vraag uw adviseur om uitleg. 

Verhuisregeling

Is de vraag naar huizen groter dan het aanbod? Dan spreken we van een verkopersmarkt. In gebieden met een verkopersmarkt heeft de verkoper het voordeel dat er veel interesse is voor zijn huis. Voor de koper is de keuze juist beperkt. In deze situatie zijn de huizenprijzen relatief hoog. De kans bestaat dat de koper meer betaalt voor zijn huis dan het waard is.

Bij bepaalde hypotheekvormen betaalt u tijdens de looptijd niets terug van de hypotheek, maar spaart of belegt u om een bepaald vermogen op te bouwen. Dat kan ook met een verzekering. Met dat vermogen betaalt u de hypotheek aan het einde van de looptijd terug. Dit geldt bijvoorbeeld voor een Bankspaar Hypotheek. 

Bankspaar Hypotheek

Koopt u een huis? Dan is het verstandig om een bouwkundige keuring te laten uitvoeren. Daarmee voorkomt u dat u na de koop problemen aan de woning ontdekt. Een onafhankelijke deskundige keurt dan de woning en kijkt hoe het huis onderhouden is. Ook ziet deze gebreken en aandachtspunten als die er zijn. 

Soms is een woonvergunning van de gemeente nodig om in de woning te mogen wonen. Dit is vooral zo bij minder dure woningen. Of u een woonvergunning nodig heeft, kunt u navragen bij uw gemeente.

Als u een huis vrij op naam (v.o.n.) koopt, zijn de bijkomende kosten voor de koop al in de koopprijs verwerkt of betaalt de verkoper deze kosten. U betaalt dan bijvoorbeeld geen overdrachtsbelasting over de koopsom. Dit is meestal alleen zo bij nieuwbouwwoningen, omdat u dan de eerste eigenaar bent. U betaalt wel de andere bijkomende kosten, zoals kosten voor het afsluiten van uw hypotheek. 

Nieuwbouw

Een woning is vrij te aanvaarden als dit huis niet bewoond wordt door huurders. Een huis is minder waard als het bewoond wordt. De koper moet dan rekening houden met de rechten van de huurders en kan niet vrij over het huis beschikken.

Als u eigenaar bent van een appartement, heeft u te maken met een Vereniging van Eigenaren. In deze VvE worden onder andere zaken besloten over het samen onderhouden van uw appartementengebouw. 

Vereniging van Eigenaren (VvE)

W

Als u een woning koopt, vraagt de verkoper vaak om een waarborgsom. Dit is meestal een bedrag van 10% van de koopsom. Dit bedrag kunt u zelf betalen door het te storten op de rekening van de notaris, of u kunt een bankgarantie regelen.

Bankgarantie

Dit is een verklaring van uw werkgever die u nodig heeft om een hypotheek af te sluiten als u in loondienst werkt. Hierin staat uw inkomen en het soort contract dat u heeft. 

Werkgeversverklaring

De woningwaarde is het bedrag dat een woning waard is. Dat is belangrijk om te weten als u een huis koopt, want de waarde van de woning bepaalt hoeveel hypotheek u kunt krijgen. Uw woning is namelijk onderpand voor de hypotheek. De woningwaarde staat in een taxatierapport. Soms kunt u de woningwaarde aantonen met een Calcasa waarderapport of een WOZ-waardebepaling. Bij een nieuwbouwwoning is de waarde van de woning gelijk aan de koop-/aanneemsom met het renteverlies tijdens de bouw en meerwerk. 

Woningwaarde

Een woonhuisverzekering is hetzelfde als een opstalverzekering. Met een woonhuisverzekering is uw woning verzekerd tegen schade door bijvoorbeeld brand, storm en inbraak. Deze verzekering is verplicht als u een hypotheek afsluit. 

Woonhuisverzekering

De woonlasten zijn meer dan alleen het maandbedrag voor de hypotheek. Ook energiekosten, onderhoudskosten en verzekeringen zijn woonlasten. 

Maandlasten hypotheek berekenen

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De gemeente stelt elk jaar de waarde van uw woning vast voor de belasting. Dit heet de WOZ-waarde. 

WOZ

De gemeente stelt elk jaar de waarde van uw woning vast voor de belasting. Dat heet de WOZ-waarde. U ontvangt deze waarde in de vorm van een WOZ-beschikking. De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van een aantal belastingen en gemeentelijke heffingen die u moet betalen, zoals de onroerendezaakbelasting. De waardering verschilt per gemeente. 

WOZ-waarde

Z

Als u minimaal 1 jaar als zelfstandig ondernemer werkt, kunt u bij ons een hypotheek aanvragen. Op basis van uw persoonlijke situatie bepalen we of een hypotheek voor u verantwoord is. Hoe langer u zzp’er bent, hoe meer uw inkomen meetelt bij de berekening van uw maximale hypotheekbedrag. 

ZZP-Hypotheek

Daarom een hypotheek bij ABN AMRO

Korting op uw hypotheekrente

Mogelijk 0,20% huisbankkorting bij een ABN AMRO-betaalpakket. En tot 0,15% duurzaamheidskorting bij kopen of verduurzamen van energiezuinige woning.

Gratis oriëntatiegesprek

Benieuwd naar uw mogelijkheden? Maak een afspraak voor een gratis oriëntatiegesprek. Waar en wanneer u wilt, telefonisch of via een videogesprek.

Zelf uw hypotheek beheren

In Internet Bankieren kunt u zelf uw hypotheek bekijken en aanpassen. Hulp nodig? Stel uw vraag aan chatbot Anna , of neem contact met ons op.