Naar de navigatie Naar de inhoud

Hypotheken-abc

Alle hypotheektermen duidelijk uitgelegd

Het hypotheek-abc legt hypotheektermen duidelijk uit

Als u een hypotheek wilt afsluiten, krijgt u veel informatie. De meeste zaken zijn bovendien best ingewikkeld. Helemaal als u er voor de eerste keer mee te maken krijgt. Van aanschafkosten tot taxatie-rapport. Het Hypotheken-abc van ABN AMRO licht meer dan 100 hypotheektermen duidelijk toe. Kies de beginletter van het woord dat u zoekt. 

A

 • Aankoopkosten

  Aankoopkosten zijn eenmalige kosten die u bij aankoop van de woning direct moet betalen. Dit zijn kosten voor de aankoop, kosten voor het afsluiten van een hypotheek en kosten voor de woning zelf.

 • Advieskosten hypotheek

  De advieskosten voor een hypotheek is een vast bedrag dat u betaalt voor het advies dat u krijgt van uw hypotheekadviseur. In het advies bekijkt de adviseur onder andere welke hypotheek het beste bij u past en welke verzekeringen slim zijn om af te sluiten.

 • Afhandelingskosten

  Kosten voor het afsluiten of wijzigen van een hypotheek.

 • Aflossen

  U vraagt een hypotheek aan om een woning te kopen. Deze lening moet u terugbetalen. Dit terugbetalen noemen we aflossen.

 • Aflossingsvrije Hypotheek

  Bij een Aflossingsvrije Hypotheek betaalt u tijdens de looptijd niets terug, tenzij u dit op eigen initiatief doet door middel van een extra aflossing. U betaalt maandelijks alleen de rente. Op de einddatum betaalt u de lening in één keer terug, bijvoorbeeld door de verkoop van uw woning. Het bedrag dat u met een aflossingsvrije hypotheek kunt lenen, mag maximaal de helft zijn van de marktwaarde van de woning.

 • Annuïteitenhypotheek

  Met een annuïteitenhypotheek betaalt u elke maand naast de rente ook een deel van de lening terug. In het begin betaalt u een laag bedrag van uw lening terug en een hoger bedrag aan rente. Hierdoor kunt u in het begin een hoger bedrag aan rente aftrekken van uw inkomen voor de belastingen. Later betaalt u een hoger deel van uw lening terug en juist een lager bedrag aan rente.

 • Appartementsrecht

  Hiermee wordt u gedeeltelijk mede-eigenaar van het hele pand en heeft u het recht om een woning te mogen gebruiken.

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering

  Hiermee voorkomt u dat u uw hypotheek niet meer kunt betalen als u arbeidsongeschikt raakt. De premie kunt u aftrekken van uw inkomen voor de belastingen. Over de uitkering betaalt u dan inkomstenbelasting.

B

 • Bankgarantie

  Wanneer u bij de aankoop van een woning de waarborgsom zelf niet kan opbrengen, kan de bank voor u garant staan. Met deze bankgarantie belooft een bank 10% van de koopsom aan de verkoper te betalen als de koop niet doorgaat. U tekent hiervoor een overeenkomst met de bank. Gaat de koop niet door? Dan moet de bank die 10% aan de verkoper betalen. De bank zet de bankgarantie na betaling om in een lening. Die lening betaalt u terug.

 • Bankspaarhypotheek

  Met de bankspaarhypotheek spaart u iedere maand een bedrag op een speciale spaarrekening: de Spaarrekening Eigen Woning. Over het bedrag dat u spaart krijgt u rente. De rente is net zo hoog als de rente die u betaalt voor uw lening. De rente die u betaalt mag u aftrekken van uw inkomen voor de belastingen. Over het gespaarde bedrag betaalt u geen belasting. Met het spaargeld betaalt u aan het einde van de looptijd de lening terug.

 • Beklemming

  Het recht van beklemming is het recht om voor altijd gebruik te maken van de grond van iemand anders. Beklemming is te vergelijken met erfpacht.

 • Belastingen

  Het afsluiten van een hypotheek kan gevolgen hebben voor de belasting die u betaalt. Belangrijk is dat u bij het afsluiten van de hypotheek met deze gevolgen rekening houdt. Uw (belasting)adviseur kan hier meer
  over vertellen.

 • Belastingaftrek

  De rente die u over uw hypotheek betaalt, is meestal aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Dat is de hypotheekrenteaftrek.

 • Beleggingshypotheek

  Een beleggingshypotheek is gekoppeld aan beleggingsrekening of verzekering. Het is niet zeker dat de beleggingen aan het einde van de looptijd een waarde hebben die hoog genoeg is om de lening terug te betalen. Een beleggingshypotheek is dus risicovol.

 • BKR-toets

  Een hypotheekverstrekker is wettelijk verplicht om bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) na te vragen of hij schulden heeft. Het BKR registreert kredietgegevens van alle Nederlanders. U kunt ook zelf een actueel overzicht van uw schulden opvragen bij het BKR.

 • Boeterente

  Als u uw hypotheek wilt oversluiten, extra wilt terugbetalen of uw rente wilt wijzigen, betaalt u soms een vergoeding aan de bank.  Dit werd eerder ook wel boeterente genoemd.

 • Boetevrij bij eerder terugbetalen (aflossen)

  Zie vergoeding bij eerder terugbetalen (aflossen).

 • Bouwdepot

  Een bouwdepot is een speciale rekening waar een bank (een deel van) uw hypotheek op stort. Met dit geld betaalt u de bouw of verbouwing van uw woning.

 • Bouwdepotrente

  Over het deel van uw hypotheek in uw bouwdepot ontvangt u rente. De rente die u ontvangt is even hoog als de rente die u betaalt voor uw hypotheek.

 • Bouwdepotrentepercentage

  Het rentepercentage dat u ontvangt over het bedrag dat in uw bouwdepot is gestort. Dit percentage is even hoog als het percentage dat u betaalt voor uw hypotheeklening.

 • Bouwrente

  Als u een nieuwbouwhuis koopt, betaalt u de aannemer bouwrente over de kosten van de bouw die de aannemer vooruitbetaald heeft. Bijvoorbeeld voor de koop van de grond en bouwmaterialen. U betaalt de bouwrente over de bouwtermijnen die al zijn verstreken. Er zijn twee soorten: 

  Bouwrente-financieringsvergoeding:
  De bouwrente over de periode voor de aankoop. Ook wel financieringsvergoeding genoemd. Deze rente wordt vaak in de koopsom van de woning verwerkt. U kunt deze bouwrente niet aftrekken van de belasting, maar wel meefinancieren in uw hypotheek. 

  Bouwrente-uitstelrente:
  De bouwrente na het tekenen van het voorlopige koopcontract, maar vóór het tekenen van de hypotheekakte. In deze periode heeft u wel een voorlopig koopcontract, maar daarmee kunt u de bouw nog niet betalen. Deze rente heet ook wel uitstelrente. Uitstelrente kunt u wel aftrekken van de belasting. Als u deze bouwrente wilt meefinancieren in uw hypotheek dan mag u rente daarover ook jaarlijks aftrekken van uw belasting.

 • Bouwtijd

  De bouwtijd is de tijd die de aannemer nodig heeft om uw nieuwbouwwoning te bouwen. Hoe lang dit duurt, is opgenomen in het contract. Is de bouwtijd veel langer dan overeengekomen? Dan kunt u bij contracten van SWK, Woningborg en BouwGarant aanspraak maken op een vaste schadevergoeding per dag. 


 • BKR

  Bij het BKR (Bureau Krediet Registratie) worden alle leningen en achterstallige betalingen van personen geregistreerd. Banken geven u meestal pas een lening als zij zeker weten dat u geen negatieve registratie bij het BKR heeft. Voordat een bank u een lening geeft, doet men daarom navraag bij het BKR.

C

 • Contractstukken

  Als u een nieuwbouwwoning koopt, krijgt u ook contractstukken. Dit zijn de bijlagen van de koop- en aannemingsovereenkomst. In deze contractstukken is vastgelegd wat u krijgt. Vaak is het korte omschrijving van het te bouwen huis en enkele tekeningen. Hoe minder erin staat, hoe meer vrijheid de aannemer heeft.

 • Courtage

  Wanneer u bij het verkopen of kopen van een huis een makelaar inschakelt, moet u die een vergoeding betalen. De vergoeding voor deze bemiddeling wordt courtage genoemd. De hoogte van deze courtage verschilt enorm, omdat makelaars het bedrag op verschillende manieren berekenen. Sommige makelaars hebben een vaste prijs, andere vragen een percentage van de (ver-)koopprijs, of een percentage van het verschil tussen vraagprijs en koopprijs. Bij veel makelaars kunt u onderhandelen over de hoogte van de courtage.

D

 • Declaratieformulier

  Met een declaratieformulier kunt u geld opvragen uit uw bouwdepot. U kunt dit geld gebruiken om de aannemer te betalen voor de bouw of verbouwing van uw woning.

E

 • Economische looptijd

  De economische looptijd van de hypotheek geeft aan hoe lang uw lening loopt. Aan het einde van de economische looptijd moet de lening helemaal zijn afgelost. Als u de lening nog niet heeft afgelost dan moet u de rest van het hypotheekbedrag terugbetalen. De economische looptijd kan per leningdeel verschillen. De economische looptijd is niet hetzelfde als de rentevaste periode (de periode waarin u de rente van uw hypotheek hebt vastgezet).

 • Effectieve rente

  De effectieve rente is het daadwerkelijke rentepercentage dat u elk jaar over uw hypotheek betaalt. Hierin zijn alle kosten verwerkt die bij uw hypotheek komen kijken. Denk bijvoorbeeld aan de afsluitprovisie en administratiekosten. Daarnaast wordt in de effectieve rente rekening gehouden met het moment waarop u de hypotheekrente betaalt (aan het begin of aan het eind van de maand) en het aantal betalingen dat u per jaar doet (per maand, of kwartaal).

 • Eigenwoningforfait

  Percentage van de WOZ-waarde van de eigen woning. Dit is een bedrag dat u bij uw inkomen optelt en waarover u inkomstenbelasting betaalt.

 • Eigenwoningschuld

  De eigenwoningschuld is het deel van de hypotheeklening dat voor renteaftrek in box 1 in aanmerking komt. Dat kan alleen als de lening is afgesloten voor:

  1. de aankoop, het onderhoud of de verbetering van de eigen woning

  2. de afkoop van rechten van erfpacht , opstal of beklemming.

  Bedragen die u gebruikt om uw woning in te richten, kunt u niet optellen bij uw eigenwoningschuld. Deze bedragen zijn niet aftrekbaar.

 • Einde rentevaste periode

  Als de rentevaste periode is afgelopen, kunt u kiezen voor een nieuwe periode waarin u de rente kunt laten vastzetten (rentevaste periode). U kunt dit moment ook gebruiken om de soort rente en zelfs de hypotheekvorm aan te passen zonder dat u hier kosten voor moet betalen.

 • Erfpacht

  Niet alle woningen in Nederland staan op 'eigen grond'. Veel woningen zijn gebouwd op grond die gepacht is. De eigenaar van de grond is vaak de gemeente. Voor het gebruik van de grond betaalt de eigenaar van de woning erfpacht.

 • Erfpachtcanon

  Niet alle woningen in Nederland staan op 'eigen grond'. Veel woningen zijn gebouwd op grond van de gemeente of een andere eigenaar; een bedrijf of een particulier. In dat geval koopt u een huis met erfpacht. Voor het gebruik van de grond betaalt u als eigenaar van de woning dan erfpachtcanon. Dat is een vorm van huur aan de verpachter (eigenaar) van de grond. Daarvoor mag u de grond en huis dat er op staat, gebruiken alsof u de eigenaar bent.
  Als u een huis met erfpacht koopt, krijgt u een erfpachtovereenkomst. Daarin staat welke vergoeding u betaalt voor het gebruik van de grond. De canon betaalt u meestal per jaar en deze wordt iedere 3, 5 of 10 jaar herzien. Soms kunt u de erfpachtcanon ook afkopen. Dan betaalt u eenmalig een afkoopbedrag voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld voor 50 jaar of eeuwigdurend.

  U mag de erfpachtcanon aftrekken van uw inkomen voor de belasting, net als de hypotheekrente die u betaalt. U kunt de afkoopsom van de erfpachtcanon soms in uw hypotheek meefinancieren. Ook mag u de rente die u betaalt voor de hypotheek om het erfpachtcanon af te kopen, aftrekken van de belasting.


 • Executieverkoop

  Als u de lening niet meer kunt betalen, probeert een geldverstrekker eerst samen met u een oplossing te vinden. Lukt dat niet, dan kan uw woning uiteindelijk gedwongen worden verkocht. Dat heet executieverkoop of gedwongen verkoop.

 • Executiewaarde

  De taxateur maakt een schatting van de waarde van uw woning als die gedwongen moet worden verkocht. De executiewaarde staat in een taxatierapport.

 • Execution only hypotheek

  Een execution only hypotheek is een hypotheek die u zelf afsluit zonder advies van een hypotheekadviseur.

F

 • Financieringsbeding

  Een financieringsbeding is een voorwaarde die u kunt laten opnemen in de koopovereenkomst.  Wanneer u de hypotheek niet kunt krijgen, kunt u de koopovereenkomst zonder gevolgen ontbinden. De koop gaat dan niet door. U moet wel laten zien dat u voldoende moeite heeft gedaan om de lening te krijgen.

 • Financieringskosten

  Dit zijn de kosten die gemaakt worden voor (het afsluiten van) een hypotheek. Naast afsluitkosten betaalt u taxatiekosten en kosten voor de hypotheekakte.

G

 • Garantie- en waarborgregeling

  Koopt u een nieuwbouwwoning? Dan kunt u dit het best doen met een garantie- en waarborgregeling. Gaat de bouwer tijdens de bouw onverhoopt failliet? Dan wordt uw huis toch afgebouwd. Bovendien heeft u de eerste zes jaar garantie op de kwaliteit van de meeste onderdelen van de woning. SWK, Woningborg of BouwGarant hebben goede garantie- en waarborgregelingen. Let erop dat u het waarborgcertificaat uiterlijk ontvangt bij het ondertekenen van de koop-/aanneemovereenkomsten bij de overdracht bij de notaris. 

 • Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF)

  Hypotheekverstrekkers in Nederland hebben afgesproken dat iedereen goede en vergelijkbare informatie aangeboden krijgt bij het afsluiten van een hypotheek. Daarnaast staan er afspraken in de gedragscode over de maximale hypotheek voor een woning en hoeveel krediet iemand kan krijgen.

 • Gedwongen verkoop

  Als u uw hypotheek niet meer kunt betalen, probeert uw hypotheekverstrekker eerst samen met u een oplossing te vinden. Als dat niet lukt, kan uw woning uiteindelijk gedwongen verkocht worden. Deze gedwongen verkoop heet ook wel executieverkoop.

H

 • Huis kopen

  Heeft u nu een huurwoning en wilt u voor het eerst een huis kopen? Of bent u toe aan een andere koopwoning? In beide gevallen komt er veel op u af. Is dit wel hét moment om een huis te kopen? En wat voor hypotheek en welke hypotheekrente moet ik kiezen? Dat lijkt veel en ingewikkeld, maar dat valt ontzettend mee. Wij hebben alles over een huis kopen voor u op een rij gezet.

 • Huisbankkorting

  U kunt huisbankkorting krijgen als u een betaalpakket van ABN AMRO heeft en uw inkomen op uw ABN AMRO betaalrekening wordt overgemaakt. Er gelden nog andere voorwaarden. Deze kunnen voor sommige beroepsgroepen verschillen. Uw adviseur informeert u hier graag over.

 • Huurbeding

  Dit is een voorwaarde in de hypotheekakte. Hierin staat dat u de woning of een deel daarvan niet mag verhuren  zonder schriftelijke toestemming van de geldverstrekker.

 • Hypothecaire inschrijving

  Een hypotheek wordt vastgelegd in het hypotheekregister. Dit noemen we een hypothecaire inschrijving. In de inschrijving staat aan wie en voor welk bedrag een recht van hypotheek is verleend. Op het moment van inschrijving komt de hypotheek tot stand.

 • Hypotheek

  Een hypotheek (hypothecaire geldlening) is een lening met rente waarmee u een woning kunt kopen. De woning is het onderpand voor een hypotheek. Zodra u de hypotheek heeft afbetaald, is de woning van u.

 • Hypotheekadvies

  Als u een huis gaat kopen en u heeft een hypotheek nodig, kunt u ervoor kiezen om een hypotheek met of zonder advies af te sluiten. Bij hypotheekadvies neemt u samen met een hypotheekadviseur uw wensen en mogelijkheden door. Daarna hoort u welke hypotheek het beste past bij uw situatie. Ons hypotheekadvies houdt ook rekening met onvoorziene omstandigheden. Zoals de financiële gevolgen bij arbeidsongeschiktheid of overlijden. U krijgt dus altijd een compleet en persoonlijk hypotheekadvies. Zo kunt u een verantwoorde keuze maken voor een nieuwe hypotheek of het aanpassen van uw bestaande hypotheek.

  U kunt op verschillende manieren advies krijgen van onze adviseurs. Tijdens het eerste telefoongesprek kiest u zelf voor telefonisch advies, advies via de webcam of een afspraak op kantoor. U kunt ook eerst een afspraak maken voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek. Dan kiest u daarna pas of u hypotheekadvies wilt of dat u de hypotheek zelf regelt.

 • Hypotheekadviseur

  Als u een afspraak maakt voor hypotheekadvies, krijgt u een hypotheekadviseur toegewezen. De hypotheekadviseur neemt u alles uit handen. U krijgt deskundig en persoonlijk advies én een adviesrapport. U krijgt ook advies over hoe u in de toekomst uw hypotheek kunt blijven betalen als uw inkomen minder wordt.

  U kiest er zelf voor op welke manier u advies wilt krijgen van de hypotheekadviseur: telefonisch advies, advies via de webcam of een afspraak op kantoor.
  Vindt u het prettiger om het aanbod van verschillende hypotheekaanbieders naast elkaar te leggen? Praat dan eens met een intermediair.

 • Hypotheek aflossen

  Indien u een annuïteitenhypotheek of een lineaire hypotheek heeft, betaalt u elke maand een deel van uw hypotheeklening terug. U bent daarmee dus uw hypotheek aan het aflossen.
  Als u meer wilt terugbetalen dan het afgesproken maandelijkse bedrag, of als u een deel van uw aflossingsvrije hypotheek wilt terugbetalen, dan noemen we dat 'extra aflossen op uw hypotheek'.

 • Hypotheekakte

  Een overeenkomst tussen een hypotheekverstrekker en een woningbezitter. Hierin staan onder andere afspraken over de lening, het hypotheekrecht en het onderpand (het huis). De hypotheekakte ondertekent u bij de notaris.

 • Hypotheek berekenen

  Wilt u een huis kopen? Of bent u gewoon nieuwsgierig naar hoeveel u kunt lenen? Dan kunt u zelf online uw hypotheek berekenen. Met onze rekenmodule, berekent u eenvoudig hoeveel u maximaal kunt lenen voor het kopen van een huis. Ook ziet u direct het bedrag dat u dan per maand zou moeten betalen. U kunt ook uw hypotheek berekenen als u geen vast contract heeft of als u zzp'er bent.

 • Hypotheek oversluiten

  Een hypotheek oversluiten wil zeggen dat u uw huidige hypothecaire lening stopt en een nieuwe hypothecaire lening afsluit. Bij het oversluiten van een hypotheek betaalt u uw huidige hypotheeklening terug met een nieuwe hypotheek.
  Uw hypotheek oversluiten kan gunstig zijn als de hypotheekrente nu lager is dan uw huidige hypotheekrente. Of als u uw hypotheek juist wilt verhogen omdat u bijvoorbeeld geld nodig heeft voor een verbouwing.
  U kunt zowel uw huidige hypotheek bij ABN AMRO oversluiten in een nieuwe hypotheek bij ons, maar u kunt ook met een hypotheek die u elders heeft, overstappen naar ABN AMRO. 

 • Hypotheekrecht

  Voor de hypotheek vraagt de hypotheekverstrekker een onderpand. Dit is bijna altijd de woning die u koopt. U geeft de hypotheekverstrekker dan het hypotheekrecht (of recht van hypotheek). Dit betekent dat de hypotheekverstrekker het onderpand mag verkopen als u de maandlasten niet op tijd betaalt.

 • Hypotheekrente

  De hypotheekrente is de vergoeding die u maandelijks betaalt voor de lening. Het is mogelijk dat u naast hypotheekrente ook nog bedragen moet betalen voor een verzekering of een (bank)spaarrekening, of voor de aflossing van uw lening. De hypotheekrente is maximaal 30 jaar aftrekbaar van uw inkomen voor de belasting.

 • Hypotheek verhogen

  U kunt uw hypotheek verhogen als uw woning overwaarde heeft. Heeft u bij het afsluiten van de hypotheek al rekening gehouden met een toekomstige verhoging? Bijvoorbeeld omdat u wilde verbouwen? Dan kunt u onderhands verhogen. Dit betekent dat u niet opnieuw naar de notaris hoeft. Heeft u geen rekening gehouden met een verhoging? Dan kunt u een tweede hypotheek afsluiten. Houd er wel rekening mee dat u door de nieuwe regelgeving steeds minder kunt verhogen.
   

 • Hypotheekvormen

  De manier waarop u de lening terugbetaalt noemen wij de hypotheekvorm. Er zijn verschillende hypotheekvormen, zoals bijvoorbeeld:

  • Annuïteiten Hypotheek

  • Lineaire Hypotheek

  • Aflossingsvrije Hypotheek

  In sommige gevallen kunt u uw oude hypotheek meeverhuizen naar uw nieuwe woning. Ook als het om een verouderde hypotheekvorm gaat. In uw hypotheekvoorwaarden staat of dit kan.

 • Hypotheekrente verwachting

  De hypotheekrentetarieven zijn al tijden historisch laag. Dat is echter niet altijd zo geweest. De afgelopen jaren heeft de hypotheekrente pieken en dalen gekend. De hypotheekrente verwachting is een voorspelling van economen op de ontwikkeling van de hypotheekrente. Blijft de hypotheekrente verder dalen? En geldt dat dan alleen voor de kortlopende rente of ook voor de langlopende rente? ABN AMRO expert Philip Bokeloh geeft elke twee weken zijn visie op de ontwikkeling van de hypotheekrente.

 • Hypotheek zzp

  Bent u zzp'er? Ook dan kunt u bij ons een hypotheek afsluiten. Als u minimaal 1 jaar als zelfstandig ondernemer werkt, kunt u bij ons over een hypotheek komen praten. Aan de hand van uw persoonlijke situatie bepalen we of een hypotheek voor u verantwoord is.
  Als zzp'er heeft u misschien verschillende opdrachten gedurende het jaar. Hierdoor kan uw inkomen schommelen. Hoe langer u zzp'er bent, hoe meer uw zzp-inkomen meetelt bij de berekeningen van uw maximale hypotheekbedrag.

I

 • Ingangsdatum

  De ingangsdatum van uw hypotheek is de datum waarop uw geldverstrekker geld van uw hypotheeklening naar de verkoper of naar het bouwdepot overmaakt.

 • Inkomensbescheiden

  Hiermee worden bijvoorbeeld een werkgeversverklaring en een recent salarisoverzicht bedoeld. Bent u zelfstandig ondernemer? Dan moet u jaarverslagen overleggen die zijn opgesteld door een externe accountant.

 • Inkomenstoets

  Uw hypotheekverstrekker wil graag zeker weten dat u de maandlasten voor uw hypotheek kunt betalen. De hypotheekverstrekker kijkt naar uw inkomen en eventueel het inkomen van uw partner om te bepalen of u het gewenste hypotheekbedrag kunt lenen. Dat noemen we de inkomenstoets.

 • Intentieverklaring

  Een intentieverklaring is een onderdeel van een werkgeversverklaring. Als u een hypotheek wilt afsluiten, heeft u bijna altijd een werkgeversverklaring nodig. Een intentieverklaring heeft u nodig als u een contract voor bepaalde tijd heeft. In de intentieverklaring staat dat uw werkgever van plan is om u in vaste dienst te nemen. Als u geen intentieverklaring kunt krijgen, is het misschien mogelijk om een hypotheek met perspectiefverklaring af te sluiten.

K

 • Kadaster

  Iedere hypotheekverstrekker laat het recht van hypotheek op een woning (zie ook hypotheekrecht) registreren bij het Kadaster. Zo is vastgelegd van wie de woning is en welke rechten daarbij horen.


   

 • Kenmerken hypotheek

  Uw hypotheek kan uit meerdere leningdelen bestaan. Ieder leningdeel heeft eigen kenmerken. De kenmerken van een leningdeel zijn de hypotheekvorm(en), rentevorm(en), looptijd(en) en rentevastperiode(s) die u met de hypotheekverstrekker heeft afgesproken.

 • Kopersmarkt

  Is het aanbod van te koop staande huizen groter dan de vraag? Dan spreken we van een kopersmarkt. In gebieden met een kopersmarkt hebben kopers veel keuze, terwijl verkopers juist met elkaar moeten concurreren. In deze situatie zijn de huizenprijzen dan ook relatief laag. Voordeel van kopen in een kopersmarkt: als de huizenmarkt weer aantrekt, wordt het pas gekochte huis snel meer waard.

 • Kosten koper

  Bij de koop van een bestaande woning betaalt u meer dan alleen de koopsom. Ook de overdrachtsbelasting en de kosten van de notariële transportakte moeten bijvoorbeeld worden betaald. Meestal zijn deze kosten voor rekening voor de koper: dat heet 'kosten koper'. Koopt u een huis met kosten koper, dan moet u er dus rekening mee houden dat er nog een percentage van de koopsom bij komt. Reken op 5 a 6% van de koopsom. Onder kosten kopen vallen de volgende kosten:

  • Overdrachtsbelasting: 2% van de woningprijs

  • Kosten transportakte en hypotheekakte (verschilt per notaris, maar gemiddeld € 1.350,-)

  • Makelaarsprovisie, vaak 1 tot 3% van de woningprijs

  • Taxatiekosten, ongeveer € 200,- tot € 500,-

  • Bemiddelingskosten en/of advieskosten voor uw hypotheek, gemiddeld € 1.500,- tot € 3.000,-
   Lees meer over advieskosten.

  • Kosten voor het aanvragen van een Nationale Hypotheek Garantie (NHG), 1% van uw hypotheek

  • Bij een oude woning: de kosten voor een bouwkundig rapport, zo’n € 200,- tot € 500,- 

L

 • Leningdelen

  Uw totale hypotheek kan bestaan uit verschillende delen. Dat noemen we leningdelen.

 • Leveringsakte

  Zie Transportakte.

 • Lineaire Hypotheek

  Bij de Lineaire Hypotheek betaalt u elke maand een vast bedrag van de hypotheek terug. De schuld wordt dus steeds kleiner. Hierdoor betaalt u steeds minder rente over de hypotheek en kunt u steeds minder rente aftrekken van uw inkomen voor de belasting.

 • Looptijd hypotheek

  De looptijd van de hypotheek geeft aan hoe lang uw lening loopt. Aan het einde van de looptijd moet de lening helemaal zijn afgelost. Als u de lening nog niet heeft afgelost dan moet u de rest van het hypotheekbedrag terugbetalen. De looptijd kan per leningdeel verschillen. De looptijd niet hetzelfde als de rentevaste periode (de periode waarin u de rente van uw hypotheek hebt vastgezet).

M

 • Maandbedrag

  U betaalt iedere maand een bedrag voor uw hypotheek. Dat bedrag bestaat altijd uit rente en soms ook uit aflossing, inleg, een spaarbedrag en/of premie voor een verzekering. Het totaal noemen we uw maandbedrag.

 • Maandlasten

  Het bedrag dat u betaalt voor uw hypotheek. Dat bedrag bestaat altijd uit rente. Het kan ook bestaan uit een bedrag aan terugbetaling, inleg, een spaarbedrag en/of premie. Het totaal noemen we uw maandbedrag. Naast het maandbedrag kan het zijn dat u nog andere bedragen moet betalen voor uw lening. Bijvoorbeeld voor uw verzekering of een rekening bij een andere bank.

 • Maximale hypotheek berekenen

  Wilt u een huis kopen? Of bent u gewoon nieuwsgierig hoeveel u kunt lenen? Dan kunt u zelf online uw hypotheek berekenen. Met onze rekenmodule, berekent u eenvoudig hoeveel u maximaal kunt lenen voor het kopen van een huis. Ook ziet u direct het bedrag dat u dan per maand zou moeten betalen. U kunt ook uw hypotheek berekenen als u geen vast contract heeft of als u zzp'er bent.

 • Maximale hypotheek op basis van het onderpand

  Dit is hoeveel u maximaal mag lenen volgens de wet. In 2016 kunt u een hypotheek afsluiten tot 100% van de waarde van uw koophuis. De overheid verlaagt dit percentage elk jaar stapsgewijs tot 100% in 2018. Dan krijgt u geen hypotheek meer die hoger is dan de waarde van uw koophuis.

 • Maximale hypotheek volgens inkomen

  De hoogte van een hypotheek wordt bepaald aan de hand van uw bruto inkomen, en dat van uw eventuele partner. Hoe hoger het (gezamenlijk) inkomen, hoe hoger uw maximale hypotheeklasten mogen zijn. Deze toegestane lasten zijn gebaseerd op de zogeheten woonquote: de verhouding tussen de hypotheeklasten en het vaste bruto inkomen van de hypotheeknemer(s).

 • Meer- en minderwerk

  Heeft u extra wensen voor uw nieuwbouwwoning? Bijvoorbeeld het plaatsen van extra stopcontacten, verleggen van leidingen of het plaatsen van een badkamer? Dan heet dat meerwerk. Wilt u dingen schrappen van het standaard bouwplan? Dan heet dat minderwerk.

N

 • NHG

  De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) vormt een vangnet vanuit Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Als u een hypotheek met NHG afsluit, beperkt u de financiële risico's van een koopwoning. U leent daardoor bij uw bank tegen een lagere rente op uw hypotheek. Voor het afsluiten van de Nationale Hypotheek Garantie betaalt u 1% van het hypotheekbedrag dat u leent.

O

 • Ontbindende voorwaarden

  In de voorlopige koopovereenkomst van een woning zijn vrijwel altijd ontbindende voorwaarden opgenomen. Dit zijn de voorwaarden waaronder u zonder kosten van de koop kunt afzien.

 • Onder water staan

  Uw huis staat onder water als u een restschuld heeft. Dit is de schuld die overblijft bij verkoop van de woning.

 • Onderpand

  Voor een hypotheek vraagt de hypotheekverstrekker een onderpand. Dit onderpand is bijna altijd de woning die u koopt. U geeft de hypotheekverstrekker het hypotheekrecht  op het onderpand.

 • Onderzoeksplicht

  De koper van een huis heeft een onderzoeksplicht. Dit betekent dat zowel de juridische als de bouwkundige staat van een woning onderzocht moeten worden. Bij juridische staat is het als u het huis koopt om te bewonen belangrijk om te weten of er daadwerkelijk een woonbestemming op rust. De bouwkundige staat kunt u zelf vaak niet vaststellen hiervoor kunt u via diverse partijen een bouwkundige keuring laten doen. Met het keuringsrapport kunt u makkelijk aantonen dat u aan de bouwkundige onderzoeksplicht hebt voldaan. Dit zorgt dat u sterker staat als u later een verborgen gebrek vindt.

 • Opstal

  Opstal betekent het gebouw, alles wat daarin en daaraan vastzit (aard- en nagelvast) en de bijbehorende bijgebouwen, schuttingen en erfscheidingen, exclusief de grond.

 • Opstalverzekering

  Met een opstalverzekering is uw woning verzekerd tegen schade als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm en inbraak. Deze verzekering is verplicht als u een hypotheek afsluit. Een opstalverzekering heet ook wel een woonhuisverzekering.

 • Overbruggingshypotheek

  Met een overbruggingshypotheek gebruikt u de overwaarde van uw huidige woning voor de aankoop van een nieuwe woning. Zo kunt u een nieuwe woning kopen, terwijl uw huidige woning nog niet is verkocht. Nadat uw huidige woning is verkocht, betaalt u de overbruggingshypotheek terug aan de hypotheekverstrekker. De overbruggingshypotheek heeft een looptijd van maximaal 24 maanden.

 • Overdrachtsakte

  Meestal wordt de overdrachtsakte de transportakte genoemd. Met deze akte wordt de woning officieel aan de koper geleverd, die daardoor eigenaar van de woning wordt. De notaris stelt de transportakte op en schrijft deze in bij het kadaster.

 • Overdrachtsbelasting

  Belasting die iedere koper van een bestaande woning moet betalen bij de overdracht van de ene naar de andere eigenaar.

 • Overgangsrecht

  Voor eigenwoningleningen die onder het overgangsrecht vallen (kort gezegd eigenwoningleningen die op 31 december 2012 bestonden) bestaat recht op aftrek ongeacht de aflosvorm van de lening. 

  Als u extra aflost op uw hypotheek, verliest u mogelijk dit overgangsrecht. Bij de aankoop van een volgende woning of bij een verbouwing van uw huidige woning, moet u het gedeelte ter grootte van de aflossingen die u heeft gedaan, volgens de nieuwe regels (annuïtair of lineair) financieren om recht te houden op renteaftrek. Alleen als u het afgeloste gedeelte in het jaar van aflossen of het daaropvolgende jaar weer opneemt voor de aankoop van een woning of verbetering of onderhoud daarvan, blijven de oude regels op het eerder afgeloste deel van toepassing.

  Lees meer over hypotheekrenteaftrek en het overgangsrecht op de website van de belastingdienst.
 • Oversluiten

  Opnieuw afsluiten van uw huidige hypotheek onder andere voorwaarden. Vaak tegen een lagere rente. Oversluiten bij uw huidige hypotheekverstrekker kost hetzelfde als het afsluiten van een nieuwe hypotheek bij een andere hypotheekverstrekker.

 • Overwaarde huis

  Als de waarde van uw woning hoger is dan uw hypotheek, heeft u overwaarde op uw huis.

P

 • Pandrecht

  Een geldverstrekker wil graag de zekerheid dat u uw lening terugbetaalt. Hierbij speelt het pandrecht een rol. U kunt de geldverstrekker bijvoorbeeld pandrecht geven op verzekeringen, (bank)spaarrekeningen of andere rekeningen. Als u de rente niet betaalt of uw lening niet terugbetaalt, kan een geldverstrekker het geld dat op deze verzekering of (bank)spaarrekening staat voor deze doeleinden gebruiken.

 • Passeren

  De feitelijke overdracht waarbij het huis van eigenaar wisselt. Dit gebeurt altijd bij een notaris. De koper moet fysiek aanwezig zijn, de verkoper en hypotheekverstrekker kunnen zich via een volmacht laten tekenen. Meestal wordt eerst het huis overgedragen met de transportakte. Daarna passeert de hypotheekakte.

 • Perspectiefverklaring

  De perspectiefverklaring is een alternatief voor de werkgeversverklaring en moet het eenvoudiger maken voor mensen met een flexibel arbeidscontract om een hypotheek te krijgen. Denk aan flexwerkers en uitzendkrachten. Met de perspectiefverklaring kan de flexwerker een hypotheek krijgen op basis van werkervaring, competenties, functies, de toekomstige inzetbaarheid en de situatie op de arbeidsmarkt. Uit deze gegevens kan de hypotheekverstrekker opmaken of de flexwerker de hypotheek kan (blijven) betalen.

R

 • Rente

  Rente is de vergoeding die u betaalt voor het lenen van geld. Bijvoorbeeld als u een hypotheek heeft.

 • Rentebedenktijd

  Bij rentebedenktijd kunt u de laatste 2 jaar van de rentevaste periode van uw hypotheek al boetevrij overstappen naar een andere rentevaste periode. Niet alle rentevaste perioden hebben een rentebedenktijd. Deze mogelijkheid heeft u bijvoorbeeld niet bij variabele rente.

 • Renteherziening

  Als de rentevaste periode van uw hypotheek afloopt, kunt u een nieuwe rentevaste periode kiezen. De rente die u betaalt, kan dan veranderen, ofwel worden herzien.

 • Rentekorting

  Soms kunt u een korting krijgen op de rente van uw hypotheek. In de hypotheekofferte staat hoe hoog de korting is, voor welk leningdeel de korting geldt en hoe lang de korting loopt.

 • Rentemiddeling

  Rentemiddeling is een manier om te profiteren van de huidige lage hypotheekrente en dus ook om lagere maandlasten te krijgen. Is uw huidige hypotheekrente hoger dan de actuele hypotheekrente? Dan kan het interessant zijn om uw rente te middelen. Bij rentemiddeling krijgt u een nieuwe rentevaste periode met een nieuw rentepercentage. Dit rentepercentage bestaat uit de rente die hoort bij de nieuwe rentevaste periode, een vaste opslag van 0,2% (rentemiddelingsopslag) en een compensatieopslag. Dit is een compensatie voor de door de bank misgelopen rente.

 • Rente-mix

  Bij een rente-mix (ofwel renterisico-spreiding) kiest u voor verschillende rentevaste periodes bij meerdere leningdelen. Hierbij zijn alle combinaties mogelijk, bijvoorbeeld een combinatie van 2 jaar rentevast en een 12 jaars rentevaste periode.

 • Rentevaste periode

  De periode dat de rente op uw hypotheek gelijk blijft. Dit wordt ook wel rentevastperiode genoemd.

 • Rentevorm

  Bij een hypotheek kunt u kiezen uit een vaste of een variabele rente. Dit zijn rentevormen.

 • Restschuld

  De schuld die overblijft als de waarde van uw woning lager is dan de hypotheek op het moment dat u de hypotheek moet terugbetalen, meestal bij verkoop van de woning.

 • Restschuld financieren

  Wilt u een ander huis kopen, maar heeft u een restschuld op uw hypotheek? Dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om deze restschuld mee te financieren in de hypotheek voor uw nieuwe woning.

 • Risico-opslag

  Een bank kijkt naar de verhouding tussen de hoogte van de lening en de waarde van uw woning. Dit bepaalt in welke risicoklasse uw lening valt en welke risico-opslag u op uw rente betaalt. Er zijn verschillende risicoklassen en bij elke klasse hoort een bepaalde opslag.

S

 • Samenlevingscontract

  Als u niet getrouwd bent, kunt u samenwonen met of zonder een samenlevingscontract. De wetgever heeft niet veel geregeld voor samenwonenden. Dit kan een goede reden zijn om een samenlevingscontract op te laten stellen.

 • Servicekosten

  Als u een appartement koopt, heeft u te maken met een Vereniging van Eigenaren. Aan deze vereniging betaalt u maandelijks een bepaald bedrag. Zo spaart u gezamenlijk voor het onderhoud van het pand.

 • Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen

  De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen staat garant voor uw hypotheek, als u deze afsluit met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • Studieschuld hypotheek

  Wilt u een huis kopen, maar heeft u nog een studieschuld die u moet afbetalen? U kunt dan vaak wel een hypotheek afsluiten, maar u mag dan alleen minder lenen, omdat u uw studieschuld ook moet aflossen. Uw studieschuld vermindert het bedrag dat u kunt lenen voor uw hypotheek. Daarbij kijken wij naar het totale bedrag dat u geleend heeft voor uw studie. Wanneer de studieschuld is ontstaan, is ook belangrijk bij het berekenen van uw hypotheek.

T

 • Tariefklasse

  De tariefklasse is de verhouding tussen de hypotheek en de marktwaarde van de woning. Is uw hypotheek hoger dan de marktwaarde van uw woning? Dan valt uw lening in een hogere tariefklasse en betaalt u meer hypotheekrente. De bank gebruikt de verschillende tariefklassen namelijk voor het bepalen van de hypotheekrente.

 • Taxatierapport en taxatiewaarde

  Met een taxatie wordt de waarde van een woning en de staat van het onderhoud van de woning bepaald. De taxateur maakt hiervan een taxatierapport  Dit taxatierapport moet aan een aantal regels voldoen. Onder andere op basis hiervan wordt de maximale hypotheek berekend. De hoogte van de maximale hypotheek is wettelijk geregeld.

 • Toetsrente

  Voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan 10 jaar, moet van de AFM worden gerekend met een toetsrente om te bepalen of de hypotheek verantwoord is voor u als consument. Als de werkelijke rente hoger is dan de toetsrente, dan moet er gerekend worden met de werkelijke rente. De toetsrente wordt elk kwartaal opnieuw vastgesteld door de AFM en beschermt huizenkopers tegen te hoge maandlasten. In het eerste kwartaal van 2018 is de toetsrente 5%. Op dit moment is de actuele hypotheekrente lager, maar wordt er dus gekeken of u het maandbedrag ook kunt betalen als de rente 5% is. 

 • Transportakte

  De transportakte is de officiële akte die door de notaris wordt opgemaakt bij de koop of verkoop van bestaand onroerend goed. Hiermee wordt de woning officieel overgedragen van de verkoper aan de koper. De kosten voor deze akte zijn meestal niet inbegrepen in de koopsom. De transportakte wordt ook wel overdrachtsakte of leveringsakte genoemd.

 • Tweede hypotheek

  Als uw woning meer waard is dan de hoogte van uw hypotheek, kunt u vaak een tweede hypotheek krijgen. Dit geld kunt u bijvoorbeeld besteden aan een verbouwing. Een tweede hypotheek kunt u ook bij een andere geldverstrekker afsluiten.

V

 • Variabele rente

  Een variabele rente houdt in dat uw rente iedere maand kan wijzigen.

 • Vaste lasten

  Dit zijn terugkerende kosten die u na aankoop van een eigen woning meestal iedere maand betaalt. U betaalt iedere maand een bedrag voor de hypotheek, verzekeringen, gemeentelijke lasten en gas, water en licht.

 • Vaste rente

  Vaste rente betekent dat het rentepercentage tijdens een afgesproken periode (minimaal één jaar) in het algemeen niet verandert. Deze afgesproken periode noemen we de rentevaste periode. Uw vaste rente kan wel veranderen als de verhouding tussen de waarde van uw woning en de lening verandert en uw lening daardoor in een andere tariefklasse valt.

 • Verbouwingsplan

  Een verbouwingsplan is noodzakelijk als u de hypotheek gaat gebruiken voor het verbouwen van de woning. In dit plan staat wat u gaat verbouwen en hoeveel geld u daarvoor nodig hebt.

 • Vergelijkingsrente

  Dit is de rente die we gebruiken om te bepalen wat het renteverschil is tussen de rente die u nu betaalt voor uw hypotheek en de actuele rente op het moment van de boeteberekening.

 • Vergoeding

  Als u uw hypotheek wilt oversluiten, extra wilt terugbetalen of uw vaste rente wilt wijzigen, betaalt u soms een vergoeding aan de bank. Dit werd eerder ook wel boeterente genoemd.

 • Vergoeding bij eerder terugbetalen (aflossen)

  Als u de hypotheek eerder terugbetaalt dan u heeft afgesproken, moet u vaak een vergoeding betalen. De regels voor het vaststellen van het vergoedingsbedrag kunt u opvragen bij uw hypotheekadviseur. U vindt de regels ook in uw hypotheekvoorwaarden.

 • Vergoedingsvrij aflossen

  Een deel van uw hypotheek kunt u eerder terugbetalen dan u heeft afgesproken zonder dat u daar een vergoeding voor betaalt. In uw hypotheekofferte leest u hoe groot dit deel is.

 • Verhuisregeling

  De verhuisregeling houdt in dat u de rentecondities die horen bij een bepaald deel van uw oude lening mee kunt nemen (verhuizen) naar uw nieuwe hypotheek. In de voorwaarden leest u meer hierover of vraag uw adviseur om uitleg.
   

 • Verkopersmarkt

  Is de vraag naar huizen groter dan het aanbod van te koop staande huizen? Dan spreken we van een verkopersmarkt. In gebieden met een verkopersmarkt heeft de verkoper het voordeel dat er veel interesse is voor zijn huis. Voor de koper is de keuze juist beperkt. In deze situatie zijn de huizenprijzen relatief hoog. De kans is groot dat de koper meer betaalt voor zijn huis dan het waard is. 

 • Vermogensopbouw

  Bij bepaalde hypotheekvormen betaalt u tijdens de looptijd niets terug van de lening maar spaart u om een vermogen op te bouwen. Met dat vermogen betaalt u de hypotheek aan het einde van de looptijd in een keer terug. Dit geldt bijvoorbeeld voor een Bankspaar Hypotheek.

 • Voorbehoud bouwkundige keuring

  Om na het sluiten van de koop geen mankementen aan de woning te ontdekken is een bouwkundige keuring een goed idee. Een onafhankelijke deskundige keurt dan de woning en kijkt hoe het huis onderhouden is. Ook signaleert deze gebreken en aandachtspunten als die er zijn.

 • Voorbehoud woonvergunning

  Soms is een woonvergunning van de gemeente nodig om in de woning te mogen wonen. Dit is vooral het geval bij minder dure woningen. Of u een woonvergunning nodig heeft, kunt u navragen bij uw gemeente. 

 • Vrij op naam

  Wanneer u een huis vrij op naam (v.o.n.) koopt, betaalt u geen overdrachtsbelasting over de koopsom. Dit is alleen zo bij nieuwbouwwoningen, omdat daar nog geen sprake is van overdracht. U bent de eerste eigenaar. Natuurlijk betaalt u wel de andere bijkomende kosten, zoals notariskosten en bouwrente.

 • Vrij te aanvaarden

  Een woning is vrij te aanvaarden wanneer er geen lopende huurverplichtingen zijn (huurders). Een huis is minder waard wanneer het wordt bewoond oftewel in bewoonde staat is. De koper moet dan rekening houden met de rechten van de huurders en kan niet vrij over het huis beschikken.

 • VvE

  Vereniging van Eigenaren. Als u eigenaar bent van een koopappartement, heeft u te maken met een Vereniging van Eigenaren. In deze VvE worden onder andere zaken besloten over gezamenlijk onderhoud aan uw appartementengebouw.

W

 • Waarborgsom

  Als het voorlopig koopcontract getekend is, vraagt de verkoper vaak om een aanbetaling ofwel waarborgsom. Dit is meestal een bedrag van 10% van de koopsom die u op de rekening van de notaris stort. Beslist u om het huis toch niet te kopen, dan bent u dit geld kwijt. Gaat de koop gewoon door, dan wordt het bedrag teruggestort of met de hypotheek verrekend. Heeft u niet voldoende geld om de waarborgsom te betalen? Dan kan uw hypotheekverstrekker met een zogenoemde bankgarantie voor u garant staan. Zie Bankgarantie.

 • Werkgeversverklaring

  Dit is een verklaring van uw werkgever die u nodig heeft om een hypotheek af te sluiten als u in loondienst werkt. Hierin staat uw inkomen en het soort contract dat u heeft.

 • Woningwaarde

  De woningwaarde is het bedrag dat een woning werkelijk waard is. Dat is belangrijk om te weten als u een huis koopt, want de waarde van de woning bepaalt hoeveel hypotheek u kunt krijgen. Uw woning is namelijk onderpand voor de hypotheek. U kunt de woningwaarde opvragen bij Calcasa, bij het Kadaster of de woning laten taxeren.

 • Woonhuisverzekering

  Een woonhuisverzekering is hetzelfde als een opstalverzekering.

 • Woonlasten

  De woonlasten zijn meer dan alleen het maandbedrag voor de hypotheek. Onder woonlasten wordt bijvoorbeeld ook verstaan: energiekosten, onderhoudskosten en verzekeringen.

 • WOZ

  WOZ staat voor Wet waardering Onroerende Zaken. De gemeente stelt elk jaar de waarde van uw woning vast voor de belasting. Dit heet de WOZ-waarde.

 • WOZ-waarde

  De gemeente stelt elk jaar de waarde van uw woning vast voor de onroerendezaakbelasting. Dat wordt de WOZ-waarde genoemd. U ontvangt deze waarde in de vorm van een WOZ-beschikking. De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van een aantal belastingen en gemeentelijke heffingen die u moet betalen, zoals de onroerendezaakbelasting. De waardering verschilt per gemeente.

Extra aflossen op uw hypotheek?

Zie direct uw nieuwe maandbedrag

Extra aflossen op uw hypotheek

Elk jaar mag u een deel van uw hypotheek zonder kosten aflossen. Regel het eenvoudig zelf in Internet Bankieren en zie meteen wat uw nieuwe maandbedrag wordt als u extra aflost.