Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

man en vrouw kijken op telefoon

Vergoeding voor tussentijds wijzigen van uw hypotheek

Wat is vergoeding en wanneer betaalt u die?

Wilt u uw hypotheek oversluiten naar een andere bank of uw rente tussentijds aanpassen, bijvoorbeeld om te profiteren van de huidige lage hypotheekrente? Of wilt u tussentijds meer aflossen dan uw jaarlijkse vrijstelling? Dan betaalt u soms een vergoeding. Het dekt de rente-inkomsten die wij mislopen als u de hypotheeklening eerder terugbetaalt.

Wanneer betaalt u wel of geen vergoeding?

 

Meestal wel een vergoeding betalen

 • Als uw huidige vaste rente hoger is dan de gehanteerde vergelijkingsrente 
 • Als u meer terugbetaalt dan uw jaarlijkse vrijstelling
 • Als u uw vaste rente wijzigt tijdens de looptijd van uw rentevaste periode
 • Als u uw lening oversluit naar een andere financiële instelling

Geen vergoeding betalen

 • Als u aflost tot de WOZ-waarde van uw woning
 • Als u uw restschuldfinanciering aflost uit eigen middelen
 • Als u een variabele maandrente heeft
 • Op einddatum van de rentevaste periode van het leningdeel
 • Als u aflost tijdens de rentebedenktijd (uitzondering is de 0+2 jaar, hierbij kan wel een vergoeding gelden indien u meer dan 10 % aflost)
 • Als uw huidige vaste rente lager of gelijk is dan de gehanteerde vergelijkingsrente
 • Bij overlijden (binnen 1 jaar)
 • Bij gedeeltelijk royement
 • Bij verkoop van uw woning als u gaat verhuizen
 • Bij verhuizen: als de verkoopopbrengst van uw oude woning hoger is dan het bedrag waarmee we hebben gerekend voor de offerte van de hypotheek voor uw nieuwe woning. Het bedrag van de extra opbrengst mag u binnen 12 maanden na de verkoop van uw oude woning kosteloos aflossen en dit telt bovendien niet mee in het bedrag dat u jaarlijks vergoedingsvrij mag aflossen 
 • Aan het einde van de looptijd van uw hypotheek
 • Als het bedrag van het verpande opbouwproduct (bijvoorbeeld uw beleggingsrekening, (bank-) spaarrekening of verzekering) het bedrag van uw leningdeel heeft bereikt en u dit opgebouwde bedrag gebruikt om uw leningdeel volledig terug te betalen

Hoe wordt de vergoeding berekend?

 1. Bij de berekening van de vergoeding bepalen we: 
  1. Over welk deel van de lening u een vergoeding moet betalen  
  2. Wat de vergelijkingsrente is en hoe die wordt bepaald  
  3. Wat het renteverschil is  
  4. De contante waarde
 2. Vergoeding leningdeel

  De vergoeding die u betaalt, wordt berekend over het bedrag dat u terugbetaalt min het bedrag dat u in dat kalenderjaar (nog) vergoedingsvrij mag aflossen.

  Bij een Annuïteiten- en Lineaire Hypotheek daalt uw schuld elke maand. Daarom daalt het bedrag dat u maandelijks aan rente betaalt. Hier houden we ook rekening mee. 

  Heeft u een (bank)spaarhypotheek of hybride hypotheek? Dan kijken we naast de toekomstig contractueel afgesproken inleg ook nog naar de spaarwaarde die u op het moment van aflossen heeft opgebouwd in uw spaarpolis of bankspaarrekening.

 3. Vergelijkingsrente

  De vergelijkingsrente is de rente die u nu voor een vergelijkbare hypotheek zou betalen.
   
  Voor het bepalen van de vergelijkingsrente kijken we naar:
  • uw hypotheeksoort (een Woning of een Budgethypotheek)
  • de hypotheekvorm (aflosvorm)
  • de tariefklasse
  • de resterende rentevaste periode
  • de rentevorm.
   
  Wij kijken eerst hoe lang uw rentevaste periode nog loopt. Daarna of deze resterende looptijd gelijk is aan een rentevaste periode die wij aanbieden. Is dat zo? Dan rekenen wij met de rente van die rentevaste periode. 
  Heeft u een rente met een rentebedenktijd achteraf? Dan nemen we de rentebedenktijdperiode niet mee bij het bepalen van de restant looptijd van de rentevaste periode. De rentevaste periodes 3, 7, 12 en 17 jaar hebben een rentebedenktijd achteraf. 
   
  Bieden wij deze rentevaste periode niet meer aan? Dan kijken wij naar de rentes, die horen bij de langere en kortere rentevaste periodes die het dichtst bij uw resterende rentevaste periode liggen. Voor het bepalen van de vergelijkingsrente gebruiken wij de hoogste rente die bij deze twee rentevaste periodes hoort. Dit is in uw voordeel. Een hogere vergelijkingsrente betekent namelijk een lagere vergoeding.
 4. Het renteverschil

  Om het renteverschil te bepalen maken wij een berekening over de rente die u nog aan de bank had moeten betalen. Dit doen wij tot het einde van uw huidige rentevaste periode of tot het einde van de looptijd van het leningdeel als deze looptijd korter is. Het verschil tussen de rente die u nu betaalt en de vergelijkingsrente zijn de rente-inkomsten die wij als bank mislopen. Dit renteverschil gebruiken wij om de hoogte van de vergoeding die u betaalt te berekenen.
 5. Contante waarde

  U betaalt de rente die wij over de toekomstige betaaltermijnen mislopen in één keer terug. Omdat wij de bedragen eerder ontvangen, corrigeren we het renteverlies volgens een standaard manier naar beneden. Deze standaard manier is de contante waarde-methode. Het totaal van deze berekening is het uiteindelijke bedrag aan vergoeding dat u aan ons betaalt. De contante waarde berekenen wij met de resterende rentevaste periode (of met de resterende looptijd als deze korter is) en de gehanteerde vergelijkingsrente.
 

Meer weten over een vergoeding die u moet betalen of advies nodig?

Wilt u meer weten over een vergoeding die u moet betalen? Of heeft u advies nodig of het voor u verstandig is om extra terug te betalen of uw rente aan te passen terwijl u dan een vergoeding moet betalen?

Daarom een hypotheek bij ABN AMRO

Korting op uw hypotheekrente

Mogelijk huisbankkorting bij een ABN AMRO-betaalpakket. En  duurzaamheidskorting bij het kopen of verduurzamen van een energiezuinige woning.

Gratis oriëntatiegesprek

Benieuwd naar uw mogelijkheden? Maak een afspraak voor een gratis oriëntatiegesprek. Waar en wanneer u wilt, makkelijk via een videogesprek.

Zelf uw hypotheek beheren

In Internet Bankieren kunt u zelf uw hypotheek bekijken en aanpassen . Hulp nodig? Stel uw vraag aan chatbot Anna , of neem contact met ons op.