Naar de navigatie Naar de inhoud

Nieuwbouwwoning kopen

Hypotheek voor een nieuwbouwwoning  

Weinig onderhoud, lage energiekosten en alles naar eigen smaak inrichten. Een nieuwbouwwoning heeft veel voordelen. Bovendien profiteert u van de volgende extra’s als u een nieuwbouwwoning koopt: 

0,2% Rentekorting energiezuinig huis

Een nieuwbouwwoning is energiezuinig. Zo zorgt u voor meer wooncomfort en draagt u bij aan een beter milieu. Daarom krijgt u van ons 0,2% korting op uw hypotheekrente als u een nieuwbouwhuis koopt.  


Extra lenen bij een energiezuinige woning

Koopt u een (nieuwbouw)woning met energielabel A of hoger? Dan kunt u tot € 9.000 extra lenen boven op uw maximale hypotheekbedrag. Hoeveel u extra kunt lenen, hangt af van uw persoonlijke situatie. 

Nieuwbouwwoning kopen? Vraag het gratis magazine aan!

Gratis Nieuwbouwmagazine

Als u een nieuwbouwhuis wilt kopen, komt er veel op u af. Lees alles over de kosten bij een nieuwbouwwoning, de hypotheek en bijvoorbeeld over het bouwdepot.

Nieuwbouw of bestaande bouw?


Een nieuwbouwwoning kopen of toch een bestaand huis?

U wilt een huis kopen en u bent zich aan het oriënteren. Twijfelt u nog tussen nieuwbouw of bestaande bouw? Lees dan eerst over de verschillen in kosten, garantie, wel of geen taxatierapport en de oplevering.

Kosten nieuwbouwwoning

Koopt u een nieuwbouwwoning? Of heeft u een kavel gekocht en gaat u zelf een nieuw huis (laten) bouwen? Dan krijgt u te maken met andere kosten dan wanneer u een bestaand huis koopt. Zo betaalt u bij nieuwbouw bijvoorbeeld geen kosten koper. Maar u krijgt wel te maken met zaken als bouwrente en meerwerk. Als u zelf een woning bouwt zijn de kosten en de afhandeling van uw hypotheek ook weer anders dan bij de koop van een nieuwbouwwoning uit een bestaand project.

Kosten die u niet heeft bij een nieuwbouwwoning

Een nieuwbouwhuis koopt u 'vrij op naam' (v.o.n.). U betaalt geen 'kosten koper'. Dat zijn kosten die u moet maken om eigenaar te worden van een woning. U betaalt dus geen:

 • Overdrachtskosten

 • Notariskosten voor de leveringsakte

 • Notariskosten voor de inschrijving als eigenaar in het kadaster

Gemiddeld zijn deze kosten 2 á 3% van de aankoopprijs van de woning.

Kosten die u wel heeft bij een nieuwbouwwoning

Kosten waar u wel mee te maken krijgt bij een nieuwbouwwoning zijn:

 • Advieskosten, als u kiest voor een hypotheek met advies

 • Afhandelingskosten, de kosten voor de administratieve verwerking van de hypotheekaanvraag

 • Notariskosten voor de hypotheekakte

 • Bouwrente*

 • Renteverlies tijdens de bouw. Dit verlies heeft betrekking op de rente die u al verschuldigd bent tijdens de bouw van de woning.**

 • Eventueel meerwerk. Dat is het extra werk dat de aannemer op uw verzoek doet. Denk aan extra stopcontacten, het plaatsen van een badkamer of het verleggen van leidingen. Ook het afwijken van de standaard valt onder meerwerk. Bijvoorbeeld andere badkamertegels, of een andere keuken.

* Deze bouwrente, die speelt in de periode tussen de start van de bouw en het tekenen van de koop- aanneemovereenkomst, is in feite een onderdeel van de koopsom. Fiscaal wordt het ook zo behandeld: u kunt dit bedrag meefinancieren (met renteaftrek), maar het bedrag zelf is niet eenmalig aftrekbaar in Box 1.
De kosten voor het renteverlies tijdens de bouw zijn maximum 4% van de koop/aanneemsom plus meerwerk.

** De kosten voor het renteverlies tijdens de bouw zijn maximum 4% van de koop/aanneemsom plus meerwerk.

Kosten en hypotheek bij een zelfbouwwoning

Als u kiest voor een zelfbouwwoning krijgt u te maken met plankosten en stichtingskosten. Plankosten zijn kosten die u maakt voordat de bouw begint. Denk aan kosten voor bouwtekeningen, een bouwvergunning en gesprekken met deskundigen. Stichtingskosten zijn de totale kosten die nodig zijn voor het bouwen van uw woning. Bijvoorbeeld kosten van de grond,  overdracht en bouwkosten. 
Uw woning is het onderpand van uw hypotheek. Maar hoe zit dat als u het onderpand nog moet bouwen? U kunt pas de hypotheek voor uw zelfbouwwoning afsluiten als alle afspraken voor uw toekomstige huis rond zijn. Daarom heeft u voor uw hypotheekaanvraag bijvoorbeeld de getekende koop- en aannemerskosten nodig. Dit maakt het afsluiten van een hypotheek voor een zelfbouwwoning iets ingewikkelder.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) zijn toekomstige bewoners samen opdrachtgever voor hun eigen nieuwbouwproject. Laat u een nieuwbouwwoning bouwen binnen een CPO? Dan is het mogelijk om bij ABN AMRO een hypotheek af te sluiten voor uw eigen woning binnen het project. En omdat nieuwbouwwoningen moeten voldoen aan het laatste bouwbesluit, komt u ook nog in aanmerking voor de duurzaamheidskorting.

Laag BTW-tarief bij verbouwen en onderhoud


BTW-tarief van 6%

Tot 1 juli 2015 betaalde u voor vrijwel alle werkzaamheden aan uw woning slechts 6% BTW in plaats van 21%. Deze regeling geldt tegenwoordig alleen nog voor de onderstaande investeringen die u door een ander laat uitvoeren. Voorwaarde is wel dat de woning ouder moet zijn dan 2 jaar: 

 • schilderwerk
 • stukadoren
 • woningisolatie, zoals dak- en gevelisolatie, leidingisolatie en het plaatsen van isolatieglas
 • behangen
 • schoonmaakwerk (voorwaarde dat woning ouder moet zijn dan 2 jaar geldt hier niet) 

Een nieuwbouwwoning betaalt u in termijnen

Een nieuwbouwwoning betaalt u in termijnen. Telkens als de aannemer een deel van de bouw afrondt, krijgt u een rekening. Deze rekening betaalt u uit een bouwdepot. Wat dat precies inhoudt, leest u hieronder.

Nieuwbouw en het bouwdepot

De kosten die u al moet betalen tijdens de bouw van uw nieuwe woning, kunt u vaak meefinancieren in uw hypotheek. Dit deel van uw hypotheeklening wordt dan op een aparte rekening gezet. Dit heet een bouwdepot. Vanuit dit bouwdepot betaalt u de bouwkosten van uw nieuwe woning. U betaalt rente over het bedrag dat u uit het bouwdepot gebruikt. Over het bedrag dat u niet gebruikt, ontvangt u juist rente. Vordert de bouw? Dan nemen uw maandlasten dus toe. We noemen dit 'renteverlies tijdens de bouw'. Lees meer over de regels, de looptijd, betalingen uit uw bouwdepot en het berekenen van het bouwdepot op de pagina Bouwdepot en uw hypotheek.

Nieuwbouw en bouwrente

Als u een nieuwbouwhuis koopt, krijgt u te maken met bouwrente. Dat is rente die u betaalt aan de aannemer. Bijvoorbeeld voor het kopen van de grond, de bouwmaterialen en de eerste werkzaamheden. Er zijn 2 soorten bouwrente:

 1. De bouwrente over de periode voor de aankoop. Dit noemen we ook wel de financieringsvergoeding. Deze rente wordt vaak in de koopsom van de woning verwerkt. U kunt deze bouwrente niet aftrekken van de belasting, maar wel meefinancieren in uw hypotheek. De rente die u dan over uw hypotheek betaalt, is wel aftrekbaar.

 2. De bouwrente na aankoop, maar vóór het afsluiten van de hypotheek. In deze periode heeft u wel een voorlopig koopcontract, maar daarmee kunt u de bouw nog niet betalen. Omdat de aannemer wel gewoon kosten blijft maken, berekent hij ook over deze periode bouwrente. Deze rente wordt ook wel uitstelrente genoemd. Uitstelrente kunt u wel aftrekken van de belasting. Behalve als u deze wilt meefinancieren in uw hypotheek.

Nieuwbouw en dubbele woonlasten

Heeft u al een koopwoning of huurt u een huis? Dan krijgt u tijdens de bouw van uw nieuwbouwwoning te maken met dubbele maandlasten. U blijft immers ook voor uw oude woning betalen totdat uw nieuwe woning klaar is. Wat zijn de mogelijkheden als u dubbele woonlasten heeft?

Hypotheekrente meefinancieren in de hypotheek

U kunt de hypotheekrente tijdens de bouw meefinancieren in de hypotheek. Deze rente kunt u alleen niet aftrekken van de belasting. Heeft u spaargeld? Dan is het slim om de hypotheekrente tijdens de bouw daarvan te betalen.

Overbruggings-hypotheek

Wilt u de overwaarde van uw huidige woning graag gebruiken om uw nieuwbouwwoning mee te betalen? Met een overbruggingslening of een overbruggingshypotheek kunt u de overwaarde alvast lenen.

Oplevering van uw nieuwbouwwoning

Als u een nieuwbouwwoning koopt, heeft u alleen de technische beschrijving en de bouwtekeningen. Wat als bij de oplevering blijkt dat de aannemer iets heeft veranderd waar u niet om heeft gevraagd?

Niet tevreden over de oplevering van uw nieuwe huis?

Bij het kopen en inrichten van een huis komt veel kijken. U bent daarbij vaak afhankelijk van andere partijen zoals een makelaar, aannemer of leverancier. Ook al denkt u dat alles goed is afgesproken, toch kan er iets mis gaan. Lees onze handige tips om problemen te voorkomen:

 • Zorg dat in het koopcontract staat hoeveel het meer- en minderwerk kost. Dat voorkomt hoge kosten en onduidelijkheid.
 • Laat de makelaar en de aannemer de koopovereenkomst ondertekenen.
 • Ziet u verschillen tussen de bouwtekening en wat wordt opgeleverd? Laat zo snel mogelijk schriftelijk aan uw aannemer weten dat u het daar niet mee eens bent.
 • Heeft de aannemer grote wijzigingen aangebracht waardoor uw huis er anders uitziet dan was afgesproken? Dit is niet toegestaan. U kunt een schadevergoeding eisen als uw woning daardoor in waarde is gedaald. Dit kunt u zelf lastig inschatten, dus schakel een taxateur in.

Heeft u een vraag  
of wilt u contact met ons?

Service & Contact

Extra aflossen op uw hypotheek?

Zie direct uw nieuwe maandbedrag

Extra aflossen op uw hypotheek

Elk jaar mag u een deel van uw hypotheek zonder kosten aflossen. Regel het eenvoudig zelf in Internet Bankieren en zie meteen wat uw nieuwe maandbedrag wordt als u extra aflost.