Hypotheekrente verwachting

Mogelijke daling korte én lange rente

 
24 december 2019 - door Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO

De kans dat de rente op hypotheekleningen met een korte looptijd licht gaat dalen, is groter geworden. De verwachting is dat de rente op hypotheekleningen met een lange rentevaste looptijd langer laag blijft en mogelijk daalt.

Verwachtingen voor de korte rente

De meest recente conjunctuurindicatoren wijzen op enige verbetering van de mondiale economie. Maar de economische groei blijft zwak. Verder is de inflatie met 1% bijzonder laag en ruim onder het 2%-streefniveau van de Europese Centrale Bank (ECB). Aangezien de verwachtingen ten aanzien van de toekomstige inflatie onder druk staan, bestaat het gevaar dat de lage inflatie een permanent karakter krijgt. Tegen deze achtergrond zit er voor de ECB weinig anders op dan het monetair beleid verder te verruimen.

Kans vergroot dat korte rente licht gaat dalen

Wij denken dat de ECB in maart overgaat tot een verlaging van de depositorente van 10 basispunten. Dit betekent dat banken vanaf maart 0,6% rente zullen moeten betalen wanneer zij geld stallen bij de ECB. Nu is dat nog 0,5%. Ook in de Verenigde Staten staat de centrale bank klaar om het rentetarief te verlagen. Het federal funds tarief gaat volgens ons met 25 basispunten omlaag. Het vooruitzicht van renteverlagingen vergroot de kans dat de rente op hypotheekleningen met een korte rentevastlooptijd licht zal dalen.

Verwachtingen voor de lange rente

De economische groei in de eurozone staat onder druk doordat de uitvoer minder hard stijgt vanwege het handelsconflict tussen de VS en China en de pogingen van China om de schuldenlast te verminderen. Het remmende effect daarvan op de economische groei is nog niet achter de rug. Hier komt bij dat de internationale politieke situatie onzeker is. Wereldwijd zijn er protesten. De politieke onrust maakt bedrijven en gezinnen voorzichtig met investeren en consumeren, wat zowel de economische groei als de inflatie tempert.

De rente op Nederlandse overheidsleningen met een looptijd van tien jaar is sinds augustus gestegen van -0,6% naar -0,1%. Wij gaan ervan uit dat deze stijging tijdelijk is, omdat de ECB volgens ons naast een renteverlaging ook het bedrag dat zij aan obligaties aankoopt zal verhogen. Dit zal de lange rente omlaag drukken en hypotheekverstrekkers in staat stellen zich goedkoper te financieren. Onder druk van de concurrentie zal het voordeel worden doorgegeven in de vorm van een lagere rente op hypotheekleningen met een lange rentevastlooptijd.

Disclaimer

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Daarom een hypotheek bij ABN AMRO

Afspraak zelf inplannen

Plan online zelf een afspraak in : soms nog dezelfde dag.

Hypotheekgesprek vanuit huis

Binnen 24 uur, ook 's avonds of in het weekend, met beeldbankieren.

Scherpe hypotheekrentes

Bekijk onze scherpe hypotheekrentetarieven.