Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Hypotheekrente verwachting

Blijft de hypotheekrente langer hoog, of is er kans dat deze omlaag gaat? Handig om te weten als u op het punt staat een huis te kopen, of als de rentevaste periode van uw huidige hypotheek bijna afloopt. Lees hier om de twee weken de meest actuele visie van onze expert Bram Vendel. Hij houdt u op de hoogte van ABN AMRO’s verwachtingen voor de economie en de hypotheekrente.

Wij houden er rekening mee dat de rente op hypotheken met een korte rentevaste periode eerst zal stabiliseren en vanaf begin volgend jaar omlaag zal gaan. De economische activiteit staat namelijk onder druk, zodat de inflatie verder zal afnemen. Daarom komt er een eind aan de reeks renteverhogingen en kan de ECB haar rentetarieven gaan verlagen in plaats van verhogen. Zodra de signalen van renteverlagingen duidelijker worden, zal ook de rente op hypotheken met een lange rentevaste periode omlaag gaan. Heel veel ruimte voor een daling is er echter niet, want bij een afzwakking van de economie lopen de risicopremies voor hypotheken op.

 

22 september 2023 - door Bram Vendel, econoom bij ABN AMRO

De variabele hypotheekrente is het afgelopen jaar hard gestegen. Dat komt doordat de Europese Centrale Bank (ECB) haar rentetarieven fors verhoogde. Zo stond het zogenaamde depositotarief waartegen commerciële banken geld kunnen stallen bij de ECB in juli vorig jaar nog op -0,5%. Inmiddels is dat bij de laatste beleidsvergadering op 14 september opgeschroefd naar 4%. Wij denken dat de ECB geen verdere renteverhogingen meer zal doorvoeren en aan het eind van het eerste kwartaal van volgend jaar de rentetarieven zal verlagen. Wanneer deze prognose uitkomt, dan zal de variabele hypotheekrente (die afhangt van de rentetarieven van de ECB) naar verwachting eind dit jaar weer omlaag kunnen gaan.

De reden voor de reeks renteverhogingen van de ECB is de hoge inflatie. De prijzen van consumentengoederen en -diensten stijgen harder dan gewenst. De ECB heeft als mandaat om de inflatie op lange termijn te beperken tot 2%. De eerste prijsstijgingen ontstonden door de naweeën van Corona. Leveringsproblemen bij de productieketens, een krappe arbeidsmarkt en het plotselinge vraagherstel nadat de lockdownmaatregelen waren losgelaten, stuwden de prijzen omhoog. De oorlog in Oekraïne deed daar nog een schepje bovenop en leidde tot een vlucht in de voedsel- en energieprijzen. Per saldo steeg de inflatie in de Eurozone naar liefst 10,6% in oktober 2022.

Begeleid beleggen
 

De ECB is nog niet gerust op terugkeer inflatie naar 2%

Vervolgens is de inflatie echter weer afgenomen naar 5,2% in augustus 2023. De inflatie daalt doordat de eerdere voedsel- en energieprijsstijgingen uit de inflatiecijfers verdwijnen. Hier staat tegenover dat bedrijven de eerdere kostenstijgingen proberen door te berekenen aan hun klanten. Een aanwijzing hiervoor is dat de zogenaamde kerninflatie, die volatiele componenten zoals de voedsel en energie buiten beschouwing laat, staat op 5,3%. Een stijging van de kerninflatie wijst erop dat de prijsstijgingen hardnekkiger van karakter worden en lastiger te bestrijden. In de augustus was deze licht gedaald, maar de ECB is er nog niet gerust op dat de inflatie spoedig terugkeert naar het streefniveau van 2%.

Na het laatste beleidsoverleg hintte de ECB op een rentepauze, maar wilde verdere renteverhogingen niet uitsluiten. Wij denken dat de rentetarieven gelijk blijven op het huidige niveau en op den duur omlaag zullen gaan. Diverse economische indicatoren wijzen uit dat de reeks renteverhogingen een stevige rem zet op de kredietverlening en de bestedingen. De Europese Commissie heeft de groeiverwachtingen voor dit jaar én volgend jaar naar beneden bijgesteld. Bij een zwakkere vraag zullen bedrijven moeite krijgen om prijzen verder te verhogen. Zodra de tekenen dat de inflatie daalt duidelijker worden en de dreiging van een economische terugval reëler, dan zal de ECB volgens ons opschuiven in de richting van renteverlagingen in plaats van renteverhogingen.

ABN AMRO
 

Lange rente omlaag bij zicht op renteverlagingen door ECB

De door ons verwachte ECB-koersverandering zal ook invloed hebben op hypotheekleningen met een lange rentevaste periode. De rente daarop beweegt namelijk mee met de rente op 10-jaars leningen van de Nederlandse overheid. Die hangt op zijn beurt weer af van toekomstverwachtingen ten aanzien van de rentetarieven van centrale banken. Gedurende de reeks renteverhogingen steeg de 10-jaars staatsrente van nihil begin 2022 naar zo’n 3% in augustus 2023. Sindsdien schommelt de rente rondom dit niveau. Wij denken dat de 10-jaars staatsrente dit jaar stabiel blijft rond het huidige niveau, maar vervolgens zal dalen naar 2,25% eind volgend jaar als gevolg van de door ons verwachte renteverlagingen door de ECB.

In het spoor van de Nederlandse staatsrente zal ook de hypotheekrente met een lange rentevaste periode omlaag gaan. De rentedaling zal naar verwachting bij hypotheekleningen echter minder fors zijn dan bij staatsleningen. Wanneer de economische situatie verslechtert nemen kredietrisico’s namelijk toe. Hypotheekverstrekkers zullen zich daarom genoodzaakt zien hun risico-opslag op hypotheken te verhogen. De ruimte daarvoor is echter beperkt door de intensieve concurrentie op de hypotheekmarkt in Nederland.

Disclaimer

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Wat betekent deze hypotheekrente verwachting voor mij?

Wat kunt u nu het beste doen, gezien deze ontwikkeling van de hypotheekrente? Maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend hypotheekgesprek. Dit kan waar en wanneer het u uitkomt, makkelijk via een videogesprek.

Daarom een hypotheek bij ABN AMRO

Korting op uw hypotheekrente

Mogelijk huisbankkorting bij een ABN AMRO-betaalpakket. En  duurzaamheidskorting bij het kopen of verduurzamen van een energiezuinige woning.

Gratis oriëntatiegesprek

Benieuwd naar uw mogelijkheden? Maak een afspraak voor een gratis oriëntatiegesprek. Waar en wanneer u wilt, makkelijk via een videogesprek.

Zelf uw hypotheek beheren

In Internet Bankieren kunt u zelf uw hypotheek bekijken en aanpassen . Hulp nodig? Stel uw vraag aan chatbot Anna , of neem contact met ons op.