Hypotheekrente verwachting

11 december 2018 - door Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO

De rente op hypotheekleningen met een korte én lange looptijd blijft dit jaar waarschijnlijk laag. De ECB verwacht pas in het najaar van 2019 een renteverhoging.

Verwachtingen voor de korte rente

Naar verwachting zal de Amerikaanse centrale bank binnenkort haar officiële rentetarief met 25 basispunten verhogen. Na deze negende verhoging op rij zal het basisrentetarief op 2,5% uitkomen. Wij houden er rekening mee dat er komend jaar nog een renteverhoging van 25 basispunten zal volgen. De renteverhogingen zijn nodig vanwege de oplopende inflatie. De inflatie in de VS stijgt onder invloed van de extra overheidsuitgaven, de hogere olieprijs en de grotere kans op loonstijgingen bij de huidige lage werkloosheid. De Amerikaanse centrale bank wil deze toenemende prijsdruk beteugelen.

Renteverhoging pas eind 2019

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft minder haast met de rente verhogen. De inflatie mag momenteel op het door de ECB nagestreefde niveau van 2% staan, de kerninflatie (die sterk schommelende prijscategorieën zoals voedsel en benzine buiten beschouwing laat) ligt al geruime tijd rond 1%. Onderliggend is de inflatiedruk dus nog beperkt. Wij denken dat dit voorlopig zo blijft. De meest recente indicatoren wijzen immers op een matiging van de BBP-groei. Volgens ons komt een renteverhoging door de ECB daarom op zijn vroegst in 2020 in beeld. In lijn hiermee zal ook de korte hypotheekrente voorlopig stabiel blijven.

Verwachtingen voor de lange rente

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de afgelopen jaren op grote schaal schuldtitels en overheidsobligaties gekocht. Onder invloed van deze maandelijkse aankopen daalde de lange rente. Doel van het aankoopprogramma is om de kredietverlening te stimuleren en beleggers aan te moedigen om meer risico te nemen. Een betere toegang tot krediet en een hogere risicobereidheid dienen bij te dragen aan een herstel van de economie en een hogere inflatie. De ECB heeft aangegeven dat zij vanaf januari 2019 het programma wil stopzetten. Tegen de verwachting in heeft dit weinig effect gehad op de lange rente.

Dat de lange rente nauwelijks is gestegen, komt door tegenvallende berichten over de economie. De wereldhandel valt terug. Verder heersen er zorgen over de begrotingsplannen van Italië. Dan is er nog het gevaar van een harde Brexit en staat de Franse president Macron onder druk door de gelehesjesprotesten. In deze onzekere omgeving verkiezen beleggers veilig overheidspapier en groeit de kans dat de ECB andere middelen zal inzetten om de lange rente laag te houden en de economie te stimuleren. Tegen deze achtergrond zal de hypotheekrente volgens ons nog langer laag blijven en pas vanaf 2020 toenemen.

Disclaimer

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Daarom een hypotheek bij ABN AMRO

Afspraak zelf inplannen

Plan online zelf een afspraak in: soms nog dezelfde dag.

Videogesprek met adviseur

Waar en wanneer u wilt. Via uw computer, telefoon of laptop.

Zelf uw hypotheek aanpassen

Van rente aanpassen tot extra aflossen. Bij ABN AMRO doet u dat zelf online.