Naar de navigatie Naar de inhoud

Hypotheekrente verwachting

-

Korte rente nog steeds stabiel, lange rente lichte stijging

31 oktober 2017 - door Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO

De rente op hypotheekleningen met een korte looptijd blijft dit jaar waarschijnlijk laag. Pas zodra de ECB aanstalten maakt het officiële rentetarief te verhogen, zal de rente op kortlopende leningen stijgen.

Verwachtingen voor de korte rente

Sinds eind 2015 heeft de Amerikaanse centrale bank haar officiële rentetarieven tot vier maal toe verhoogd met 25 basispunten. De laatste keer was op 13 juni. Het basistarief van de Federal Reserve kwam toen op 1,25%. De volgende renteverhoging laat echter op zich wachten tot begin volgend jaar. Hoewel de economie in de Verenigde Staten aantrekt, neemt de inflatie nauwelijks toe. De intensieve concurrentie belet bedrijven hun prijzen te verhogen. Bovendien is er nog ruimte op  de arbeidsmarkt, waardoor de salarissen slechts beperkt stijgen en de opwaartse druk op de prijzen vanuit de lonen bescheiden is.

Korte hypotheekrente blijft stabiel

Ook in Europa is de prijsdruk gematigd. Weliswaar is de inflatie het afgelopen jaar onder invloed van de eerdere stijging van de olieprijzen toegenomen. Maar nu de energieprijzen zijn gestabiliseerd, zwakt de inflatiestijging weer af. Hier komt bij dat de wisselkoers van euro hoger staat, zodat producten uit het buitenland goedkoper worden. Met oog op de lage inflatie kan de Europese Centrale Bank vasthouden aan haar huidige lage rentetarieven. Wij verwachten dat zij haar eerste renteverhoging pas in de tweede helft van 2019 zal doorvoeren. In lijn hiermee zal ook de korte hypotheekrente voorlopig stabiel blijven.

Verwachtingen voor de lange rente

De Europese Centrale Bank (ECB) koopt op grote schaal obligaties. Daarmee tracht zij de lange rente laag te houden, de kredietverlening te stimuleren en beleggers aan te sporen tot risicovollere investeringen. Dit moet leiden tot een sterkere groei van de economie en een hogere inflatie. Om de kans van slagen te vergroten besloot de ECB bij het meest recente overleg om het aankoopprogramma te verlengen. Zij zal in ieder geval tot en met september 2018 maandelijks voor EUR 30 mld aan obligaties aanschaffen, de helft van het huidige maandelijkse aankoopbedrag.

De ECB heeft sinds het begin van het aankoopprogramma al EUR 2.100 mld in de economie gepompt. Daar komt nu dus nog tenminste EUR 270 mld bij. Niettemin heeft de ECB met haar recente aankondiging een eerste stap richting normalisatie van het monetair beleid gezet. Wij houden er daarom rekening mee dat de lange rente licht zal stijgen. Voor Nederland denken wij dat de 10-jaarsrente op overheidsobligaties, die nu op 0,5%  staat, geleidelijk zal oplopen naar 1,0% eind 2018. Als gevolg hiervan zal de lange hypotheekrente licht stijgen.

Disclaimer

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Stel een vraag aan een adviseur

email facebook twitter
 Op Facebook
 Via Twitter

Verder praten over uw situatie


Bij grote financiële beslissingen is het fijn als iemand met verstand van zaken met u meedenkt. De adviseurs van ABN AMRO helpen u hier graag bij. Wij gaan samen met u op zoek naar de oplossing die het beste bij u past.

Heeft u een vraag  
of wilt u contact met ons?

Service & Contact

Extra aflossen op uw hypotheek?

Zie direct uw nieuwe maandbedrag

Extra aflossen op uw hypotheek

Elk jaar mag u een deel van uw hypotheek zonder kosten aflossen. Regel het eenvoudig zelf in Internet Bankieren en zie meteen wat uw nieuwe maandbedrag wordt als u extra aflost.