Hypotheekrente verwachting

25 juni 2019 - door Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO

De rente op hypotheekleningen met een korte én lange looptijd blijft dit jaar waarschijnlijk stabiel. Volgens ons komt een renteverhoging op zijn vroegst eind 2020 in beeld.

Verwachtingen voor de korte rente

De centrale banken zijn radicaal van koers veranderd. Tot voor kort hintte de Amerikaanse centrale bank op renteverhogingen. Nu is haar boodschap dat het officiële rentetarief mogelijk omlaag kan. Wij houden er rekening mee dat zij het rentetarief drie keer met 25 basispunten zal verlagen naar 1,75% in 2020. Ook in de eurozone gaat de beleidsrente volgens ons omlaag. Wij denken dat de ECB twee keer haar rentetarieven met 10 basispunten zal verlagen: een keer in september en een keer in het eerste kwartaal van volgend jaar.

Korte hypotheekrente blijft voorlopig stabiel

Reden voor de koersverandering is de lage inflatie. Vorig jaar steeg de inflatie in de eurozone naar 2,3% jaar-op-jaar. Dat is iets boven de 2%-streefwaarde van de ECB. De ECB begon zich daarom al voor te bereiden op renteverhogingen. Nu blijkt dat de toename van de inflatie een incident was, veroorzaakt door tijdelijke factoren zoals de olieprijsstijging. In mei bedroeg de inflatie nog slechts 1,2%. De ECB maak zich bovendien zorgen over de daling van de inflatieverwachtingen. Daarom wil de ECB de rente verlagen, wat de kans vergroot dat de rente op hypotheekleningen met een korte rentevastlooptijd licht zal dalen.

Verwachtingen voor de lange rente

De economische groei in de eurozone vertraagt. Dit komt onder meer doordat de uitvoer minder hard groeit. De vraag uit het buitenland staat onder druk door de handelsoorlog tussen de VS en China. Het remmende effect daarvan op de groei is nog niet achter de rug. Hier komt bij dat de politieke situatie onzeker is. Zo houden de gele-hesjesprotesten in Frankrijk aan, bestaan er twijfels over de overheidsfinanciën in Italië en dreigt er een harde brexit. Als gevolg daarvan zijn bedrijven en gezinnen voorzichtig met investeren en consumeren, zodat de economische groei afneemt en de inflatie afzwakt.

Gegeven de zwakke economische groei, de lage inflatie en het vooruitzicht dat de ECB de rentetarieven verlaagt, zal de rente op leningen met een lange looptijd langer laag blijven. Deze verwachting wordt nog eens versterkt doordat de ECB de deur open heeft gezet voor extra obligatieaankopen. De rente op Nederlandse overheidsleningen met een looptijd van 10 jaar is al gedaald naar -0,1% en zal volgens ons eind dit jaar op -0,5% staan. In combinatie met de concurrentie op de hypotheekmarkt is de kans groot dat de rente op hypotheekleningen met een lange rentevastlooptijd langer laag blijft en mogelijk zelfs daalt.

Disclaimer

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Daarom een hypotheek bij ABN AMRO

Afspraak zelf inplannen

Plan online zelf een afspraak in : soms nog dezelfde dag.

Hypotheekgesprek vanuit huis

Binnen 24 uur, ook 's avonds of in het weekend, met beeldbankieren.

Scherpe hypotheekrentes

Bekijk onze scherpe hypotheekrentetarieven.