Hypotheekrente verwachting

13 november 2018 - door Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO

De rente op hypotheekleningen met een korte én lange looptijd blijft dit jaar waarschijnlijk laag. De ECB verwacht pas in het najaar van 2019 een renteverhoging.

Verwachtingen voor de korte rente

De Amerikaanse centrale bank heeft in juni voor het laatst haar officiële rentetarieven verhoogd, met 25 basispunten. Het was de negende verhoging op rij sinds eind 2015. Het basisrentetarief van de Federal Reserve staat nu op 2,5%. Wij houden er rekening mee dat er komend jaar meer verhogingen zullen volgen. De renteverhogingen zijn nodig, omdat de inflatiedruk in de VS dreigt toe te nemen onder invloed van de extra overheidsuitgaven, de sterk gedaalde werkloosheid en de gestegen olieprijs.

Renteverhoging pas eind 2019

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft minder haast met de rentetarieven verhogen. Het economisch herstel in de eurozone is nog niet zo ver gevorderd als in de VS. Recent uitgekomen cijfers wijzen zelfs op een tijdelijke matiging van de BBP-groei. Bovendien is de inflatiedruk beperkt. De inflatie mag met 2,1% op de streefwaarde van de ECB staan; de kerninflatie (die sterk schommelende prijscategorieën zoals voedsel en benzine buiten beschouwing laat) ligt op 1%. Volgens ECB-vertegenwoordigers komt een renteverhoging daarom op zijn vroegst in 2020 in beeld. In lijn hiermee zal ook de korte hypotheekrente voorlopig stabiel blijven.

Verwachtingen voor de lange rente

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de afgelopen jaren op grote schaal schuldtitels en overheidsobligaties gekocht. Onder invloed van deze maandelijkse aankopen daalde de lange rente. Doel van het aankoopprogramma is om de kredietverlening te stimuleren en beleggers aan te moedigen meer risico te nemen. Een betere toegang tot krediet en een hogere risicobereidheid moeten bijdragen aan een herstel van de economie en een hogere inflatie. De ECB heeft aangegeven dat zij vanaf januari 2019 het programma wil stopzetten. Tegen de verwachting in heeft dit weinig effect gehad op de lange rente.

Dat de lange rente nauwelijks is gestegen, komt door recente tegenvallende berichten over de economie. Zo heersen er twijfels over de financiële stabiliteit van opkomende landen. Dichter bij huis zijn er zorgen over de begrotingsplannen van Italië. Verder groeit het gevaar van een harde Brexit. In deze onzekere omgeving verkiezen beleggers veilig overheidspapier en groeit de kans dat de ECB andere middelen zal inzetten om de lange rente laag te houden en de economie te stimuleren. Tegen deze achtergrond zal de hypotheekrente volgens ons nog langer laag blijven en pas vanaf 2020 toenemen. 

Disclaimer

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Daarom een hypotheek bij ABN AMRO

Afspraak zelf inplannen

Plan online zelf een afspraak in: soms nog dezelfde dag.

Videogesprek met adviseur

Waar en wanneer u wilt. Via uw computer, telefoon of laptop.

Zelf uw hypotheek aanpassen

Van rente aanpassen tot extra aflossen. Bij ABN AMRO doet u dat zelf online.