Naar de navigatie Naar de inhoud

Hypotheekrente verwachting

-

Korte rente nog steeds stabiel, lange rente lichte stijging

17 november 2017 - door Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO

De rente op hypotheekleningen met een korte looptijd blijft dit jaar waarschijnlijk laag. Pas zodra de ECB aanstalten maakt het officiële rentetarief te verhogen, zal de rente op kortlopende leningen stijgen.

Verwachtingen voor de korte rente

Sinds eind 2015 heeft de Amerikaanse centrale bank haar officiële rentetarieven tot vier maal toe verhoogd met 25 basispunten. De laatste keer was op 13 juni. Het basistarief van de Federal Reserve kwam toen op 1,25%. Gezien de lage inflatie heeft de volgende renteverhoging weinig haast. Bedrijven zien door de intensieve concurrentie nauwelijks kans om hun prijzen te verhogen. Toch hint de Federal Reserve op een renteverhoging in december. Zij wil het monetair beleid normaliseren nu de economische groei hoger uitvalt dan gedacht en de arbeidsmarkt aantrekt.

Korte hypotheekrente blijft stabiel

De Europese Centrale Bank (ECB) is hier nog niet aan toe. De Europese economie verbetert, maar het herstel is nog niet zo ver als in de VS. Bovendien is de inflatie laag. In oktober daalde deze naar 1,4%. Weliswaar zal de recente olieprijsstijging het prijspeil iets naar boven duwen. Daar staat echter tegenover dat de hogere wisselkoers van de euro de prijzen van goederen en diensten uit het buitenland naar beneden drukt. Zodoende is de kans groot dat de inflatie laag blijft. Naar onze inschatting kan de ECB wachten met verhogen tot de tweede helft van 2019. In lijn hiermee zal ook de korte hypotheekrente voorlopig stabiel blijven.

Verwachtingen voor de lange rente

De Europese Centrale Bank (ECB) koopt op grote schaal obligaties. Daarmee tracht zij de lange rente laag te houden, de kredietverlening te stimuleren en beleggers aan te sporen tot risicovollere investeringen. Dit moet leiden tot een sterkere groei van de economie en een hogere inflatie. Om de kans van slagen te vergroten besloot de ECB bij haar meest recente overleg om het aankoopprogramma te verlengen. Zij zal in ieder geval tot en met september 2018 maandelijks voor EUR 30 mld aan obligaties aanschaffen, de helft van het huidige maandelijkse aankoopbedrag.

De ECB heeft sinds het begin van het aankoopprogramma al omstreeks EUR 2.200 mld in de economie gepompt. Daar komt volgend jaar dus tenminste EUR 270 mld bij. In verband met de verlenging van het programma hebben wij onze ramingen voor de 10-jaarsrente op overheidsobligaties naar beneden aangepast. Eerder gingen wij ervan uit dat de rente, die nu op 0,5% staat, zou stijgen naar 1% eind volgend jaar. Nu houden wij rekening met een stijging naar 0,85%. Als gevolg hiervan gaat ook de lange hypotheekrente omhoog. De toename is echter zwakker dan wij eerder veronderstelden.


Disclaimer

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Stel een vraag aan een adviseur

email facebook twitter
 Op Facebook
 Via Twitter

Verder praten over uw situatie


Bij grote financiële beslissingen is het fijn als iemand met verstand van zaken met u meedenkt. De adviseurs van ABN AMRO helpen u hier graag bij. Wij gaan samen met u op zoek naar de oplossing die het beste bij u past.

Heeft u een vraag  
of wilt u contact met ons?

Service & Contact

Extra aflossen op uw hypotheek?

Zie direct uw nieuwe maandbedrag

Extra aflossen op uw hypotheek

Elk jaar mag u een deel van uw hypotheek zonder kosten aflossen. Regel het eenvoudig zelf in Internet Bankieren en zie meteen wat uw nieuwe maandbedrag wordt als u extra aflost.