Hypotheekrente verwachting

Mogelijke stijging korte én lange rente

 
31 maart 2020 - door Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO

Door de coronacrisis is het het aannemelijker dat de hypotheekrente gaat stijgen dan verder gaat dalen. Dit geldt zowel voor leningen met een korte als voor leningen met een lange rentevastlooptijd.

Economische activiteit omlaag

Het coronavirus houdt de maatschappij in zijn greep. Het openbare leven ligt plat en dat heeft ingrijpende gevolgen voor de economie. Doordat mensen niet naar hun werk kunnen komen en de toevoer van halffabricaten stagneert, hapert de productie. Tegelijkertijd dalen de bestedingen. Deze combinatie van productieverstoringen en vraaguitval duwt de economische activiteit omlaag. Het is ongewis hoe groot het verlies zal uitvallen en in hoeverre dit verlies in een latere fase valt goed te maken.

Waarschijnlijk dat de hypotheekrente stijgt

Bedrijven zien hun winsten verdampen, wat leidt tot onzekerheid op financiële markten: beleggers hebben op grote schaal aandelen en obligaties van de hand gedaan en hun toevlucht gezocht in ‘veilig papier’. Vanwege de te verwachten kredietverliezen is het ook voor banken lastiger geworden om geld aan te trekken voor kredietverlening. Gelukkig staan overheden klaar om te helpen. Ook centrale banken gaan voorop in de strijd om het vertrouwen te herstellen. Als de onrust afneemt, kan de economie weer op adem komen.

Wereldwijd hebben centrale banken hun rentetarieven verlaagd. Daarnaast kopen zij schuldtitels op om de koersval op financiële markten tot stilstand te brengen. Verder stellen zij middelen beschikbaar aan banken en hebben zij de kapitaalvereisten voor banken versoepeld. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat bedrijven en gezinnen toegang blijven houden tot krediet en de kredietverlening doorgaat. Daarnaast moeten de maatregelen voorkomen dat de rente op leningen aan bedrijven en gezinnen sterk oploopt.

Wij gaan ervan uit dat overheden en centrale banken in hun missie slagen. Als iedereen zich aan de ‘social distancing’ instructies houdt, zal zowel het aantal slachtoffers als de schade aan de economie zoveel mogelijk beperkt blijven. Dit laat onverlet dat de coronacrisis kredietrisico’s met zich meebrengt, wat al is terug te zien in de hogere kosten voor banken die geld willen ophalen van beleggers. Het is daarom waarschijnlijk dat de hypotheekrente stijgt, zowel bij leningen met een korte als bij leningen met een lange rentevastlooptijd. 

Disclaimer

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Daarom een hypotheek bij ABN AMRO

Beste hypotheekverstrekker 2019

Snel, deskundig en flexibel. ABN AMRO heeft maar liefst 2 Gouden Lotus Awards gewonnen.

Beste voorwaarden 2019

MoneyView heeft onze hypotheekvoorwaarden bekroond met 5 sterren.

Hypotheek zelf aanpassen

Hypotheekrente aanpassen of extra aflossen? U doet het makkelijk zelf in Mijn Hypotheek.