Hypotheekrente verwachting

18 september 2018 - door Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO

De rente op hypotheekleningen met een korte én lange looptijd blijft dit jaar waarschijnlijk laag. De ECB verwacht pas in het najaar van 2019 een renteverhoging.

Verwachtingen voor de korte rente

De Amerikaanse centrale bank heeft in juni voor het laatst haar officiële rentetarieven verhoogd, met 25 basispunten. Het was de zevende verhoging op rij sinds eind 2015. Het basisrentetarief van de Federal Reserve staat nu op 2%. Wij houden er rekening mee dat er komend jaar meer verhogingen zullen volgen. De renteverhogingen zijn nodig, omdat de inflatiedruk in de VS dreigt toe te nemen onder invloed van de extra overheidsuitgaven, de sterk gedaalde werkloosheid en de gestegen olieprijs.

Renteverhoging pas eind 2019

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft minder haast met de rentetarieven verhogen. Het economisch herstel in de eurozone is nog niet zo ver gevorderd als in de VS. Recent uitgekomen cijfers wijzen zelfs op een tijdelijke matiging van de BBP-groei. Bovendien is de inflatiedruk beperkt. De inflatie mag met 2% op de streefwaarde van de ECB staan; de kerninflatie (die sterk schommelende prijscategorieën zoals voedsel en benzine buiten beschouwing laat) ligt op 1%. Volgens ECB-vertegenwoordigers komt een renteverhoging daarom op zijn vroegst in het najaar van 2019 in beeld. In lijn hiermee zal ook de korte hypotheekrente voorlopig stabiel blijven.

Verwachtingen voor de lange rente

De Europese Centrale Bank heeft onlangs aangekondigd dat zij eind dit jaar stopt met haar obligatie-opkoopprogramma. Tegen die tijd zal de ECB voor in totaal € 2.600 mld aan schuldtitels hebben verworven. Doel van het opkoopprogramma is om de BBP-groei en de inflatie aan te zwengelen via extra kredietverlening en risicovollere investeringen door beleggers. Door op grote schaal obligaties op te kopen drukt de ECB de lange rente nu nog omlaag, maar niet meer voor lang.

Beleggers dachten dat de lange rente na de aankondiging zou stijgen. Maar de rente daalde. Dit gebeurde omdat de ECB bij de persconferentie aangaf dat zij de officiële rentetarieven voorlopig niet zal verhogen. De tegenvallende conjunctuurberichten, de hernieuwde twijfels over de Italiaanse economie, de onrust rondom opkomende economieën als Turkije en Argentinië en de toegenomen handelsoorlogsdreiging drukten de lange rente verder naar beneden. Wij gaan ervan uit dat de zorgen hierover langzaam naar de achtergrond zullen verdwijnen en denken dat de 10-jaars rente zal oplopen van 0,4% nu naar 0,9% eind 2019. Hypotheekverstrekkers zullen deze beperkte stijging in de hypotheekrente doorberekenen, althans voor zover de concurrentie dat toelaat.

Disclaimer

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Daarom een hypotheek bij ABN AMRO

Afspraak zelf inplannen

Plan online zelf een afspraak in: soms nog dezelfde dag.

Videogesprek met adviseur

Waar en wanneer u wilt. Via uw computer, telefoon of laptop.

Zelf uw hypotheek aanpassen

Van rente aanpassen tot extra aflossen. Bij ABN AMRO doet u dat zelf online.