Naar de navigatie Naar de inhoud

Hypotheekrente verwachting

-

Korte rente nog steeds stabiel, lange rente lichte stijging

26 december 2017 - door Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO

De rente op hypotheekleningen met een korte looptijd blijft dit jaar waarschijnlijk laag. Pas zodra de ECB aanstalten maakt het officiële rentetarief te verhogen, zal de rente op kortlopende leningen stijgen.

Verwachtingen voor de korte rente

Sinds eind 2015 heeft de Amerikaanse centrale bank haar officiële rentetarieven tot vijf maal toe verhoogd met 25 basispunten. De laatste keer was op 13 december. Het basistarief van de Federal Reserve kwam toen op 1,5%. Wij houden er rekening mee dat in 2018 verdere renteverhogingen zullen volgen. De Federal Reserve wil het monetair beleid normaliseren nu de economische groei hoger uitvalt dan gedacht en de arbeidsmarkt weer aantrekt. Daar komt bij dat de verwachte verdere stijging van de olieprijs tot extra inflatiedruk leidt.

Korte hypotheekrente blijft stabiel

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft minder haast. De Europese economie verbetert, maar het herstel is nog niet zo ver als in de Verenigde Staten. Bovendien is de inflatie met 1,5% in november nog ruim onder het 2%-streefniveau van de ECB. De ruimte op de arbeidsmarkt en de gematigde loonstijgingen houden de inflatie laag. Wij denken dat de ECB daarom tot de tweede helft van 2019 kan wachten voordat zij de rente verhoogt. In lijn hiermee zal ook de korte hypotheekrente voorlopig stabiel blijven.

Verwachtingen voor de lange rente

De Europese Centrale Bank (ECB) koopt op grote schaal obligaties. Daarmee tracht zij de lange rente laag te houden, de kredietverlening te stimuleren en beleggers aan te sporen tot risicovollere investeringen. Dit moet leiden tot een sterkere groei van de economie en een hogere inflatie. Onlangs besloot de ECB haar aankoopprogramma te verlengen. Zij zal in ieder geval tot en met september 2018 maandelijks voor EUR 30 mld aan obligaties aanschaffen, de helft van het maandelijkse aankoopbedrag in 2017.

De ECB heeft sinds het begin van het aankoopprogramma voor omstreeks EUR 2.300 mld in het financiële systeem gepompt. Daar komt volgend jaar dus tenminste EUR 270 mld bij. Dit neemt niet weg dat de lange rente in de loop van 2018 weer zal stijgen. De economie groeit immers stevig, zodat de inflatoire druk geleidelijk zal toenemen. Wij houden er rekening mee dat de rente stijgt van 0,5% nu naar 0,85% eind 2018. Als gevolg daarvan zal ook de lange hypotheekrente op termijn iets oplopen.


Disclaimer

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Stel een vraag aan een adviseur

email facebook twitter
 Op Facebook
 Via Twitter

Verder praten over uw situatie


Bij grote financiële beslissingen is het fijn als iemand met verstand van zaken met u meedenkt. De adviseurs van ABN AMRO helpen u hier graag bij. Wij gaan samen met u op zoek naar de oplossing die het beste bij u past.

Heeft u een vraag  
of wilt u contact met ons?

Service & Contact

Extra aflossen op uw hypotheek?

Zie direct uw nieuwe maandbedrag

Extra aflossen op uw hypotheek

Elk jaar mag u een deel van uw hypotheek zonder kosten aflossen. Regel het eenvoudig zelf in Internet Bankieren en zie meteen wat uw nieuwe maandbedrag wordt als u extra aflost.