Hypotheekrente verwachting

19 maart 2019 - door Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO

De rente op hypotheekleningen met een korte én lange looptijd blijft dit jaar waarschijnlijk stabiel. Volgens ons komt een renteverhoging op zijn vroegst eind 2020 in beeld.

Verwachtingen voor de korte rente

De Fed, de Amerikaanse centrale bank, verhoogde in december haar officiële rentetarief voor het laatst met 25 basispunten tot 2,5%. Daarna heeft de Fed laten doorschemeren dat er een eind is gekomen aan de reeks van renteverhogingen. Op zichzelf presteert de Amerikaanse economie goed, maar over de vooruitzichten groeien twijfels. Deze twijfels worden onder meer gevoed door het handelsconflict tussen de VS en China, de vertraging van de bbp-groei in China en Europa en de onenigheid tussen De Democratische en de Republikeinse partij over het begrotingsbeleid in de VS.

Renteverhoging pas eind 2020

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft evenmin haast met de officiële rente te verhogen. De inflatie in de eurozone staat met 1,5% ruim onder het door de ECB nagestreefde niveau van 2%. Ook onderliggend is de inflatie beperkt. De kerninflatie, die sterk schommelende prijscategorieën zoals voedsel en benzine buiten beschouwing laat, beweegt al geruime tijd rondom 1%. Gelet de recent zwakke conjunctuurindicatoren denken wij dat de inflatie beperkt blijft. Volgens ons komt een renteverhoging daarom op zijn vroegst eind 2020 in beeld. In lijn hiermee zal ook de korte hypotheekrente voorlopig stabiel blijven.

Verwachtingen voor de lange rente

De economische groei in de eurozone is in de tweede helft van 2018 duidelijk vertraagd. Dit heeft onder meer te maken met druk op de uitvoer. De vraag uit het buitenland zwakt af onder invloed van de hogere rente en de strengere kredietnormen in de VS en China. Het remmende effect daarvan is nog niet uitgewerkt. Hier komt bij dat er politieke onzekerheid is. Zo bestaan er twijfels over de Italiaanse begroting, houden de gelehesjesprotesten in Frankrijk aan en dreigt er een harde Brexit. Hierdoor valt de bbp-groei in de eurozone in 2019 beduidend lager uit dan wij eerder dachten.

Gegeven de zwakke groeivooruitzichten en de verwachting dat de ECB zal vasthouden aan lage officiële rentetarieven is het waarschijnlijk dat de lange rente voorlopig laag zal blijven. Wij houden er rekening mee dat de rente op staatsobligaties met een looptijd van tien jaar eind 2019 op 0,3% zal staan en in de loop van 2020 zal stijgen naar 0,6%. In combinatie met de toegenomen concurrentie op de hypotheekmarkt -nieuwe toetreders verwerven een steeds groter marktaandeel- dringt de conclusie zich op dat de lange hypotheekrente de komende periode laag zal blijven.

Disclaimer

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Daarom een hypotheek bij ABN AMRO

Afspraak zelf inplannen

Plan online zelf een afspraak in: soms nog dezelfde dag.

Videogesprek met adviseur

Waar en wanneer u wilt. Via uw computer, telefoon of laptop.

Zelf uw hypotheek aanpassen

Van rente aanpassen tot extra aflossen. Bij ABN AMRO doet u dat zelf online.