Hypotheekrente verwachting

Hypotheekrente blijft voorlopig stabiel

20 juli 2021 - door Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO

Het is aannemelijk dat de korte rente en de lange rente allebei stabiel blijven. 

 

Vertrouwensindicatoren wijzen op een sterk herstel van de mondiale economie dit jaar. Het aantal mensen dat gevaccineerd is, neemt toe. Hierdoor verbetert de immuniteit en kunnen overheden voorbereidingen treffen om de contactbeperkende maatregelen los te laten en de economie geleidelijk te openen. Wanneer consumenten weer geld kunnen uitgeven, trekt de activiteit aan.

Overheden proberen de economie extra aan te zwengelen. Stimuleringsmaatregelen moeten ervoor zorgen dat de werkgelegenheid terugkeert naar het niveau van vóór de coronacrisis. In combinatie met extra uitgaven van consumenten die tijdens de lockdowns veel spaargeld hebben opgepot, zorgt dit voor een flinke vraagstijging. Daarmee groeit de kans op en hogere inflatie.

In de eurozone is de inflatie al opgelopen van min 0,3% jaar-op-jaar in december naar plus 1,9% jaar-op-jaar in juni. Daarmee zit de inflatie dichtbij het 2%-streefniveau van de Europese Centrale Bank (ECB). Normaal gesproken is dit voor de ECB een signaal dat zij het monetair beleid moet verkrappen om een verdere inflatiestijging te voorkomen. Wij denken echter niet dat het zo ver zal komen.

Verwachtingen voor de economie

Volgens ons is de inflatiestijging slechts van tijdelijke aard. Behalve uit een hogere vraag vloeit de inflatiestijging namelijk ook voort uit de hogere energieprijzen, de door tekorten aan zeecontainers en vrachtschepen gestegen transportkosten, het gebrek aan capaciteit bij de productie van computerchips, de beslissing van Duitsland om de eerdere btw-verlaging terug te draaien en andere met corona verband houdende factoren.

Zodra het kortstondige effect van deze prijsopdrijvende factoren verdwijnt, zullen structurele factoren weer de overhand krijgen op de inflatieontwikkeling. Zo zet de ruime arbeidsmarkt een rem op de lonen en damt de overtollige productiecapaciteit bij bedrijven de verleiding van prijsverhogingen in. Wij houden er daarom rekening mee dat de inflatie weer geleidelijk zal afzwakken.

Hypotheekrente blijft laag

De ECB ziet evenmin de noodzaak van de inflatie beteugelen. Integendeel, in plaats van de rente te verhogen, haar traditionele wapen tegen inflatie, probeert zij juist de rentestijging in te tomen, omdat deze het prille economische herstel in de kiem kan smoren. Zo kondigde de ECB onlangs aan maandelijks nog meer schuldtitels op te kopen. Hier komt bovenop dat zij recent besloot een grotere marge rondom de inflatiedoelstelling te hanteren, wat neerkomt op een verdere versoepeling van het beleid.

Ook beleggers raken er inmiddels van overtuigd dat de inflatie laag blijft. Eerder verlangden zij een hogere rente ter compensatie voor de inflatiestijging. De rente op Nederlandse staatsleningen met een looptijd van 10 jaar, een belangrijke graadmeter voor de hypotheekrente, liep op van -0,5% eind december naar +0,1% in mei. Inmiddels is de daling ingezet en staat de 10-jaarsrente op -0,3%. Wij verwachten dat deze daling doorzet en dat de 10-jaarsrente aan het eind van dit jaar op -0,4% zal staan.

Aangezien de ECB haar officiële rentetarieven voorlopig ongewijzigd laat, blijft de rente op hypotheekleningen met een korte rentevastlooptijd laag. In verband met de steunaankopen van de ECB geldt dat ook voor de rente op hypotheekleningen met een lange looptijd. De ruimte voor hypotheekrenteverhogingen is bovendien beperkt door de felle concurrentie op de hypotheekmarkt. Hypotheekverstrekkers willen zich niet uit de markt prijzen en zijn erg terughoudend met hun tarieven verhogen, ook al staan hun marges onder druk.

Disclaimer

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Daarom een hypotheek bij ABN AMRO

Wonen zonder zorgen

Nu en in de toekomst zorgeloos en financieel gezond wonen. Ontdek de voordelen van een hypotheek bij ABN AMRO.

Persoonlijke en deskundig adviseur

Onze adviseurs helpen u graag. Vanaf het adviesgesprek begeleidt een persoonlijke adviseur u tijdens het hele proces.

Online hypotheek beheren

Ook na het afsluiten heeft u controle: via de beveiligde 'Mijn Hypotheek' omgeving in Internet Bankieren bekijkt en wijzigt u zelf makkelijk uw hypotheek.