Hypotheekrente verwachting

Korte én lange rente stabiliseren

 

7 juli 2020 - door Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO

Het coronavirus houdt de wereldeconomie in zijn greep. De voorzorgsmaatregelen om besmetting te voorkomen hebben verstrekkende gevolgen.

Verwachtingen voor de economie

Doordat mensen minder makkelijk naar hun werk kunnen komen en de toevoer van leveranties stagneert, hapert de productie. Tegelijkertijd staat de consumptie onder druk. Deze combinatie van productie- en vraaguitval duwt de activiteit omlaag. Ook de Nederlandse economie zal dit jaar krimpen. Wij houden rekening met een krimp van bijna 6%.

Het kan wel even duren voordat de economie weer is hersteld. Ten eerste vergt het tijd voordat alle voorzorgsmaatregelen zijn teruggedraaid. Ten tweede bestaat het gevaar dat het aantal besmettingen op enig moment weer oplaait en dat de voorzorgsmaatregelen weer moeten worden aangescherpt. Ten derde zal het lastig zijn de productie weer op gang te krijgen wanneer toeleveranciers en afnemers failliet zijn gegaan. Ten vierde blijft het wachten op een vaccin of een geneesmiddel.

Verwachtingen voor de hypotheekrente

Overheden proberen het leed zoveel mogelijk te verzachten. Zij trekken veel geld uit om bedrijven overeind te houden en om degenen die hun baan verliezen, te ondersteunen. Door alle extra uitgaven lopen de begrotingstekorten op en stijgen de overheidsschulden. Met oog op de financiële risico’s die dit met zich meebrengt, verlangen beleggers een iets hogere rentevergoeding. In het begin van de crisis steeg de rente op overheidsobligaties, wat een goede graadmeter is voor de hypotheekrente. 

Maar inmiddels is aan de stijging van de rente op overheidsleningen een eind gekomen. Dit is deels te danken aan de signalen dat Europese overheden bereid zijn elkaar financieel te ondersteunen. Beleidsmakers spreken momenteel over de vorming van een Europees pandemieherstelfonds. Dit fonds is een belangrijke stap naar intensievere samenwerking en een grotere gezamenlijke begroting van de Europese lidstaten. Een gezamenlijke begroting zou de economische risico’s in de eurozone kunnen verkleinen. 

Daarnaast kopen de centrale banken op grote schaal schuldpapier op. Het doel is geld in de economie pompen, de bestedingen stimuleren en daarmee voorkomen dat de inflatie te ver daalt. Dit geeft beleggers vertrouwen, wat terug te zien is in de hogere aandelenkoersen, een teken dat bedrijven makkelijker aan geld kunnen komen. Ook banken kunnen weer eenvoudiger geld aantrekken om hypotheken te verstrekken. Bovendien hebben regelgevers de kapitaalbufferverplichtingen voor banken versoepeld. Ook dit tempert de stijging van de hypotheekrente. 

Als de situatie op financiële markten rustig blijft, is de recente hypotheekrentestijging alweer ten einde. Toch zijn er twee mogelijke spelbrekers. Ten eerste kunnen de besprekingen over het pandemieherstelfonds spaak lopen. Ten tweede manen Duitse rechters de ECB zich te verantwoorden voor haar obligatieaankoopbeleid. In het slechtste geval moet de ECB de steunaankopen terugdraaien die zij namens de Bundesbank heeft verricht, en stijgt de rente. In het beste geval volgt slechts juridisch geharrewar. Tot slot zullen hypotheekverstrekkers de rente verhogen als de werkloosheid zeer sterk stijgt en de kredietrisico’s toenemen.

Disclaimer

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Daarom een hypotheek bij ABN AMRO

Beste hypotheekverstrekker 2019

Snel, deskundig en flexibel. ABN AMRO heeft maar liefst 2 Gouden Lotus Awards gewonnen.

Beste voorwaarden 2019

MoneyView heeft onze hypotheekvoorwaarden bekroond met 5 sterren.

Hypotheek zelf aanpassen

Hypotheekrente aanpassen of extra aflossen? U doet het makkelijk zelf in Mijn Hypotheek.