Hypotheekrente verwachting

14 mei 2019 - door Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO

De rente op hypotheekleningen met een korte én lange looptijd blijft dit jaar waarschijnlijk stabiel. Volgens ons komt een renteverhoging op zijn vroegst eind 2020 in beeld.

Verwachtingen voor de korte rente

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in maart haar forward guidance aangepast, oftewel haar aanwijzingen over het toekomstige rentebeleid. Het betreft dus een aanwijzing, geen toezegging. De ECB verwacht nu dat de beleidsrentes “ten minste heel 2019” op hun huidige niveau zullen blijven. Eerder sprak de ECB over “ten minste de hele zomer van 2019”. De ECB paste de forward guidance aan met oog op een minder gunstige beoordeling van de economische situatie. Zo verlaagde de ECB de ramingen voor de economische groei en de inflatie.

Korte hypotheekrente blijft voorlopig stabiel

Na het laatste rente-overleg in april zei ECB-president Mario Draghi dat hij en zijn collega’s oog hebben voor de verzwakking van de economie en dat de ECB bereid is om in actie te komen en daarbij alle beschikbare middelen wil inzetten. Wij denken dat de ECB hiermee voorsorteert op een verdere opschorting van de renteverhogingen naar eind volgend jaar. Verder gaan wij ervan uit dat de ECB tot eind 2021 zal doorgaan met het herbeleggen van de aflossingen op de door haar aangekochte obligaties. Tegen deze achtergrond zal de korte hypotheekrente voorlopig stabiel blijven.

Verwachtingen voor de lange rente

De economische groei in de eurozone is in de tweede helft van 2018 duidelijk vertraagd. Dit heeft onder meer te maken met de uitvoer. De vraag uit het buitenland zwakte af onder invloed van de hogere rente en de strengere kredietnormen in de Verenigde Staten en China. Het remmende effect daarvan is nog niet uitgewerkt. Hier komt bij dat er politieke onzekerheid is. Zo bestaan er twijfels over de overheidsfinanciën in Italië en dreigt er een harde brexit. Daardoor valt de bbp-groei in de eurozone in 2019 beduidend lager uit dan eerder gedacht.

Gegeven de zwakke bbp-groeivooruitzichten en de verwachting dat de ECB zal vasthouden aan lage officiële rentetarieven, is het waarschijnlijk dat de lange rente voorlopig laag zal blijven. Wij houden er rekening mee dat de rente op staatsobligaties met een looptijd van tien jaar eind 2019 op 0,3% zal staan en in de loop van 2020 zal stijgen naar 0,6%. In combinatie met de toegenomen concurrentie op de hypotheekmarkt (nieuwe toetreders verwerven een steeds groter marktaandeel) is de kans groot dat de lange hypotheekrente voorlopig laag zal blijven.

Disclaimer

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Daarom een hypotheek bij ABN AMRO

Afspraak zelf inplannen

Plan online zelf een afspraak in : soms nog dezelfde dag.

Videogesprek met adviseur

Waar en wanneer u wilt. Via uw computer, telefoon of laptop.

Zelf uw hypotheek aanpassen

Van rente aanpassen tot extra aflossen. Bij ABN AMRO doet u dat zelf online.