Investeren in vastgoed

Hypotheekrente verwachting

Korte rente stijgt en lange rente eerst omhoog, dan omlaag

30 september 2022 - door Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO

Verwacht wordt dat de rente op leningen met een korte looptijd stijgt en de rente op leningen met een lange looptijd eerst omhoog en dan ook daalt. 

 

De inflatie in de eurozone is fors gestegen naar 10% in september. Een jaar terug lag het percentage nog op 3,4. De stijging van het algehele prijspeil komt vooral door de als gevolg van de Russische inval in Oekraïne hogere voedsel- en energieprijzen. Wanneer centrale banken het monetair beleid bepalen, laten zij de voedsel- en energieprijzen echter liever buiten beschouwing, omdat deze sterk schommelen en het zicht op de inflatie op langere termijn belemmeren.

Maar ook de inflatie zonder voedsel- en energieprijzen loopt momenteel sterk op. De zogenaamde kerninflatie, die augustus 2021 nog 1,6% bedroeg, stond in augustus 2022 op 4,3%. Zo hoog dat de Europese Centrale Bank (ECB) op haar hoede is. Haar taak is immers te zorgen voor een gematigde inflatie. De lange-termijnstreefwaarde die zij daarbij hanteert, is 2%, dus ruim onder het huidige inflatieniveau.

Verwachtingen voor de economie

Als de inflatie te hard oploopt, moet de ECB ingrijpen en het monetair beleid verkrappen. Dit kan zij doen door minder schuldtitels aan te kopen (een ingreep die vooral leidt tot een hogere rente voor leningen met een lange rentevastperiode), of door de officiële rentetarieven voor commerciële banken te verhogen (een ingreep die vooral effect heeft op de rente voor leningen met een korte rentevastperiode, maar tevens aangrijpt op leningen met een lange rentevastperiode).

Tot voor kort was de ECB zeer terughoudend met aanpassingen, mede vanwege het fragiele economische herstel na corona. Een andere reden voor haar terughoudendheid was dat de inflatiestijging grotendeels door tijdelijke problemen wordt veroorzaakt, zoals lockdowns en belemmeringen van het internationale transport. Zodra deze verstoringen van mondiale productieketens achter de rug zijn, zal het opwaartse effect ervan op de inflatie verdwijnen.

Inmiddels is de ECB echter van mening veranderd, ook in verband met de wisselkoers van de euro. De euro staat onder druk versus de dollar door de renteverhogingen in de VS. Vanwege de verzwakking van de euro dreigen ingevoerde goederen en diensten in prijs te stijgen en kan de inflatie nog verder oplopen. De ECB ziet zich daarom gedwongen om, net als de Amerikaanse centrale bank, het monetaire beleid te verkrappen.

De belangrijkste reden voor de koerswijziging van de ECB zijn evenwel de gestegen inflatieverwachtingen bij Europese bedrijven en gezinnen. Die kunnen een self-fulfilling prophecy worden als ze te ver boven de 2%-doelstelling van de ECB uitstijgen. Om de toename van in de kiem te smoren, wil de ECB stoppen met obligaties aankopen en de officiële rentetarieven verhogen.

Tot juli stond het depositotarief van de ECB nog op -0,5%. Nu is dat 0,75%. Begin september verhoogde de ECB de depositorente nog met 75 basispunten. Met deze ongekende grote stap maakt de ECB duidelijk dat zij de inflatiedreiging zeer serieus neemt. De ECB zegt terug te willen keren richting ‘neutraal niveau’, het niveau waarbij het rentetarief de economie stimuleert, noch afremt. Dit roept de vraag op waar dat neutrale niveau dan ligt. De ECB schat op 2%.

Als het depositotarief eenmaal op 2% staat, zal de ECB het tarief volgens ons langere tijd stabiel houden, ook omdat de dreiging van recessie een groter gewicht zal krijgen in het beleid. Het verlies aan koopkracht van gezinnen en mogelijke energietekorten leiden immers tot een verdere afzwakking van de economie. Per saldo zullen de rentes voor hypotheken met een korte rentevastperiode navenant stijgen.

Hypotheekrente stijgt

De hypotheekrente met een lange rentevastperiode volgt de rente op staatsleningen plus een risico-opslag. Die risico-opslag varieert in de tijd en bedroeg gemiddeld 2¼ procentpunt in de afgelopen vijf jaar. Een belangrijke variabele voor de risico-opslag is de risicobereidheid van beleggers op financiële markten. Die risicobereidheid is op dit moment beperkt in verband met de oorlogsdreiging. Dit vertaalt zich in een gemiddeld hogere risico-opslag.

Dat de risicobereidheid bij beleggers beperkt is, valt ook af te lezen aan de grote schommelingen van de 10-jaars rente op Nederlandse staatsleningen. Deze steeg van 0% begin dit jaar naar 2,1% in juni, daalde vervolgens naar 1,1% begin augustus en staat inmiddels op 2,5%. Volgens onze prognoses zal de 10-jaars staatsrente weer dalen zodra de inflatie afzwakt, richting 1,5% eind volgend jaar. Als dit inderdaad gebeurt, zal de 10-jaars hypotheekrente eerst oplopen en daarna omlaag gaan.

Disclaimer

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Vrijblijvend hypotheekgesprek

Benieuwd naar uw mogelijkheden? Maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend hypotheekgesprek. Dit kan waar en wanneer het u uitkomt, telefonisch of via een videogesprek.

Daarom een hypotheek bij ABN AMRO

Korting op uw hypotheekrente

Mogelijk 0,2% huisbankkorting bij een ABN AMRO-betaalpakket. En tot 0,15% duurzaamheidskorting bij kopen of verduurzamen van energiezuinige woning.

Gratis oriëntatiegesprek

Benieuwd naar uw mogelijkheden? Maak een afspraak voor een gratis oriëntatiegesprek. Waar en wanneer u wilt, telefonisch of via een videogesprek.

Zelf uw hypotheek beheren

In Internet Bankieren kunt u zelf uw hypotheek bekijken en aanpassen. Tussendoor vragen of hulp nodig? Stel uw vraag direct via de chat.