Hypotheekrente verwachting

Hypotheekrente blijft voorlopig stabiel

27 april 2021 - door Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO

Het is aannemelijk dat de korte rente en de lange rente allebei stabiel blijven. 

 

De mondiale economie zal dit jaar naar verwachting een herstel laten zien. Het aantal mensen dat gevaccineerd is, neemt toe. Hierdoor verbetert de immuniteit en kunnen overheden voorbereidingen treffen om de contactbeperkende maatregelen los te laten en de economie geleidelijk te openen. Zodra consumenten weer geld kunnen uitgeven, zal de activiteit aantrekken.

Overheden proberen hun economieën extra aan te zwengelen. Stimuleringsmaatregelen moeten ervoor zorgen dat de werkgelegenheid terugkeert naar het niveau van vóór de coronacrisis. Vooral in de Verenigde Staten zijn er grootse plannen. Na een eerder steunpakket van USD 900 mld voert de Amerikaanse regering nog een steunpakket door van USD 1.900 mld.

Op financiële markten heersen echter twijfels. Beleggers denken dat consumenten die tijdens de lockdown weinig konden besteden en noodgedwongen spaarden, hun opgepotte geld alsnog zullen uitgeven. Als dat gebeurt, leidt het plan van de Amerikaanse regering mogelijk tot een dusdanig te sterke vraagstijging, dusdanig sterk dat de inflatie oploopt. Beleggers willen daar compensatie voor en verlangen alvast een hogere rente.

Verwachtingen voor de economie

De rentestijging dient zich reeds aan. Nederlandse staatsleningen met een looptijd van 10 jaar, een belangrijke graadmeter voor de hypotheekrente, is opgelopen van -0,5% eind december naar -0,2% nu. Dat komt echter nog niet in de buurt van de stijging in de Verenigde Staten. Daar is de 10-jaars overheidsrente in dezelfde periode opliep van 0,9% naar 1,6%.

De recente inflatiecijfers wakkeren de vrees voor een hogere inflatie verder aan. In de eurozone schoot de inflatie omhoog van -0,3% jaar-op-jaar in december naar 1,3% jaar-op-jaar in maart. Dat is nog ruim onder het 2%-streefniveau van de Europese Centrale Bank (ECB). Maar als de stijging in dit tempo doorzet, komt de 2% snel in het zicht. In dat geval moet de ECB ingrijpen en de rentetarieven verhogen.

Wij denken echter niet dat het zo ver zal komen. Volgens ons is de inflatiestijging slechts van tijdelijke aard. De inflatiestijging vloeit namelijk voort uit de hogere energieprijzen, de door tekorten aan zeecontainers en vrachtschepen gestegen transportkosten, het gebrek aan capaciteit bij de productie van computerchips en de beslissing van Duitsland om de eerdere btw-verlaging terug te draaien.

Zodra het effect van deze tijdelijke prijsopdrijvende factoren wegebt, zal de inflatie weer afzwakken. Structurele factoren zoals de ruime arbeidsmarkt, die een rem zet op de lonen, en de overtollige productiecapaciteit bij bedrijven, die de verleiding van prijsverhogingen indamt, zullen weer de overhand krijgen. Wij houden er dan ook rekening mee dat de inflatie volgend jaar weer terugvalt.

Hypotheekrente blijft laag

De ECB ziet evenmin de noodzaak van de inflatie beteugelen. Integendeel, in plaats van de rente te verhogen, haar traditionele wapen tegen inflatie, probeert zij juist de rentestijging in te tomen. Omdat een hogere rente het prille economische herstel in de kiem kan smoren, besloot de ECB maandelijks nog meer schuldtitels op te kopen en nog langer daarmee door te gaan dan zij eerder suggereerde.

Aangezien de ECB haar officiële rentetarieven voorlopig ongewijzigd laat, blijft de rente op hypotheekleningen met een korte rentevastlooptijd laag. In verband met de steunaankopen van de ECB geldt dat ook voor de rente op hypotheekleningen met een lange looptijd. Wat de rente verder laag houdt, is de felle concurrentie op de hypotheekmarkt. Verstrekkers willen zich niet uit de markt prijzen en zijn erg terughoudend met de tarieven verhogen.

Disclaimer

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Daarom een hypotheek bij ABN AMRO

Wonen zonder zorgen

Nu en in de toekomst zorgeloos en financieel gezond wonen. Ontdek de voordelen van een hypotheek bij ABN AMRO.

Persoonlijke en deskundig adviseur

Onze adviseurs helpen u graag. Vanaf het adviesgesprek begeleidt een persoonlijke adviseur u tijdens het hele proces.

Online hypotheek beheren

Ook na het afsluiten heeft u controle: via uw Persoonlijke Omgeving kunt u tijdens de looptijd uw hypotheek aanpassen, extra aflossen of hulp vragen.