Naar de navigatie Naar de inhoud

Hypotheekrente verwachting

-

Korte rente nog steeds stabiel, lange rente stabiliseert

10 juli 2018 - door Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO

De rente op hypotheekleningen met een korte looptijd blijft dit jaar waarschijnlijk laag. Pas zodra de ECB aanstalten maakt het officiële rentetarief te verhogen, zal de rente op kortlopende leningen stijgen.

Verwachtingen voor de korte rente

De Amerikaanse centrale bank heeft in juni haar officiële rentetarieven met 25 basispunten verhoogd. Het was de zevende verhoging op rij sinds eind 2015. Het basisrentetarief van de Federal Reserve staat nu op 2%. Wij houden er rekening mee dat er meer verhogingen zullen volgen. De Federal Reserve wil het rentebeleid normaliseren, omdat de inflatiedruk dreigt toe te nemen onder invloed van de aantrekkende economische groei, de sterk gedaalde werkloosheid en de gestegen olieprijs.

Korte hypotheekrente blijft stabiel

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft minder haast met de officiële rentetarieven verhogen dan de Federal Reserve. De economie in de eurozone verbetert, maar het economisch herstel is nog niet zo ver gevorderd als in de VS. De meest recente indicatoren wijzen zelfs op een tijdelijke groeimatiging. Bovendien is de inflatoire druk nog beperkt vanwege de zwakke loongroei. Uitlatingen van diverse ECB-vertegenwoordigers wijzen er op dat een verhoging van de officiële rentetarieven op zijn vroegst in het najaar van 2019 ter discussie zal komen. In lijn hiermee zal ook de korte hypotheekrente voorlopig stabiel blijven.

Verwachtingen voor de lange rente

De Europese Centrale Bank heeft aangekondigd dat zij stopt met haar opkoopprogramma, dat tot doel heeft de economische groei en de inflatie aan te zwengelen via extra kredietverlening en risicovollere beleggingen door beleggers. De afgelopen jaren kocht Frankfurt op grote schaal obligaties op en drukte zo de lange rente omlaag. Maar aan het eind van dit jaar stopt de ECB hiermee. Tegen die tijd zal de ECB voor in totaal EUR 2.600 mld aan schuldtitels hebben verworven.

Tegen de verwachting in daalde na de aankondiging de rente op 10-jarige obligaties van de Nederlandse overheid naar 0,5%. Dit omdat de ECB heeft aangegeven dat zij het officiële rentetarief pas later dan verwacht verhoogd. Daarnaast wordt de lange rente naar beneden gedrukt door de tegenvallende conjunctuurberichten, de hernieuwde twijfels over de Italiaanse economie en de toegenomen handelsoorlogsdreiging. Wij gaan ervan uit dat deze zorgen langzaam naar de achtergrond zullen verdwijnen en denken dat de 10-jaars rente zal oplopen naar 0,9% eind 2019. Hypotheekverstrekkers zullen deze bescheiden stijging in de hypotheekrente doorberekenen, althans voor zover de concurrentie dat toelaat.

Disclaimer

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Stel een vraag aan een adviseur

email facebook twitter
 Op Facebook
 Via Twitter

Verder praten over uw situatie


Bij grote financiële beslissingen is het fijn als iemand met verstand van zaken met u meedenkt. De adviseurs van ABN AMRO helpen u hier graag bij. Wij gaan samen met u op zoek naar de oplossing die het beste bij u past.

Heeft u een vraag  
of wilt u contact met ons?

Service & Contact

Extra aflossen op uw hypotheek?

Zie direct uw nieuwe maandbedrag

Extra aflossen op uw hypotheek

Elk jaar mag u een deel van uw hypotheek zonder kosten aflossen. Regel het eenvoudig zelf in Internet Bankieren en zie meteen wat uw nieuwe maandbedrag wordt als u extra aflost.