Naar de navigatie Naar de inhoud

Hypotheekrente verwachting

-

Korte rente nog steeds stabiel, lange rente ook

3 oktober 2017 - door Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO

De rente op hypotheekleningen met een korte looptijd blijft dit jaar waarschijnlijk laag. Pas zodra de ECB aanstalten maakt het officiële rentetarief te verhogen, zal de rente op kortlopende leningen stijgen.

Verwachtingen voor de korte rente

Sinds eind 2015 heeft de Amerikaanse centrale bank haar rentetarieven tot vier maal toe verhoogd met 25 basispunten. De laatste keer was op 13 juni. Het officiële basistarief van de Federal Reserve kwam toen op 1,25%. De volgende renteverhoging laat echter op zich wachten tot begin volgend jaar. Hoewel de economie in de Verenigde Staten aantrekt, neemt de inflatie nauwelijks toe. De intensieve concurrentie belet bedrijven hun prijzen te verhogen. Bovendien is er nog ruimte op de arbeidsmarkt, waardoor de salarissen slechts beperkt stijgen en de opwaartse druk op de prijzen vanuit de lonen bescheiden is.

Korte hypotheekrente blijft stabiel

Ook in Europa is de prijsdruk gematigd. Weliswaar is de inflatie het afgelopen jaar toegenomen onder invloed van de eerdere stijging van de olieprijzen. Maar nu de energieprijzen zijn gestabiliseerd, zwakt de inflatiestijging weer af. Hier komt bij dat de wisselkoers van euro hoger staat, zodat producten uit het buitenland goedkoper worden. Met oog op de gematigde prijsontwikkeling kan de Europese Centrale Bank vasthouden aan haar huidige rentetarieven. Wij verwachten dat zij haar eerste renteverhoging pas in 2019 zal doorvoeren. In lijn hiermee zal ook de korte hypotheekrente voorlopig stabiel blijven.

Verwachtingen voor de lange rente

De Europese Centrale Bank (ECB) koopt op grote schaal obligaties. Daarmee tracht zij de lange rente laag te houden en zo de kredietverlening te stimuleren. Dit moet leiden tot een sterkere groei van de economie en een hogere inflatie. Om de kans van slagen te vergroten besloot de ECB begin december het aankoopprogramma te verlengen van maart 2017 naar december 2017. Gedurende de verlenging koopt de ECB maandelijks voor EUR 60 mld aan obligaties, EUR 20 mld minder voorheen. Wij denken dat de ECB na het volgende overleg zal aankondigen haar aankoopprogramma in 2018 door te zetten, zij het voor een lager bedrag.

In de aanloop naar een minder actief aankoopbeleid van de ECB, zal de lange rente licht stijgen. Voor Nederland houden wij er rekening mee dat de 10-jaarsrente op overheidsobligaties, die nu op 0,6%  staat, zal oplopen naar 0,8% eind 2017 en 1,0% eind 2018. Dat is niet zo fors als wij aanvankelijk dachten. Eerder gingen wij nog uit van een stijging naar 1,5% eind 2018. Als gevolg van de aanpassing zal ook de stijging van de lange hypotheekrente, die in de pas beweegt met de 10-jaarsrente, lager uitvallen dan gedacht. Al met al houden wij rekening met een summiere stijging van de lange hypotheekrente.

Disclaimer

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Stel een vraag aan een adviseur

email facebook twitter
 Op Facebook
 Via Twitter

Verder praten over uw situatie


Bij grote financiële beslissingen is het fijn als iemand met verstand van zaken met u meedenkt. De adviseurs van ABN AMRO helpen u hier graag bij. Wij gaan samen met u op zoek naar de oplossing die het beste bij u past.

Heeft u een vraag  
of wilt u contact met ons?

Service & Contact

Extra aflossen op uw hypotheek?

Zie direct uw nieuwe maandbedrag

Extra aflossen op uw hypotheek

Elk jaar mag u een deel van uw hypotheek zonder kosten aflossen. Regel het eenvoudig zelf in Internet Bankieren en zie meteen wat uw nieuwe maandbedrag wordt als u extra aflost.