Hypotheekrente verwachting

29 oktober 2019 - door Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO

De kans dat de rente op hypotheekleningen met een korte én lange looptijd gaat dalen, is groter geworden.

Verwachtingen voor de korte rente

De centrale banken zijn radicaal van koers veranderd. Nog niet zo lang geleden hintte de Amerikaanse centrale bank nog op renteverhogingen. In plaats daarvan verlaagde zij in juli en in september het officiële rentetarief. Daarmee is het vermoedelijk nog niet gedaan. Wij gaan ervan uit de Fed het rentetarief nog twee keer met 25 basispunten zal verlagen. Ook in de eurozone zal de rente volgens ons verder naar beneden gaan. In september verlaagde de ECB al een van haar officiële rentetarieven met 10 basispunten. Wij denken dat er in december nog een vergelijkbare verlaging zal volgen.

Kans vergroot dat korte rente licht gaat dalen

Reden voor de koerswijziging is de inflatie. Vorig jaar oktober steeg die in de eurozone naar 2,3% jaar-op-jaar. Vervolgens daalde de inflatie tot slechts 0,8% in september. Dat is ruim onder de 2%-streefwaarde van de ECB. Daar komt bij dat de inflatieverwachtingen onder druk staan. Dat brengt het gevaar met zich mee dat de lage inflatie een permanent karakter krijgt. Als de ECB dit wil voorkomen, moet zij het monetair beleid verder verruimen en de rente verlagen. Dit vooruitzicht vergroot de kans dat ook de rente op hypotheekleningen met een korte rentevastlooptijd licht zal dalen.

Verwachtingen voor de lange rente

De economische groei in de eurozone vertraagt. Dit komt onder meer doordat de uitvoer minder hard stijgt. De vraag uit het buitenland staat onder druk vanwege de handelsoorlog tussen de VS en China. Het remmende effect daarvan op de economische groei is nog niet achter de rug. Daar komt bij dat de internationale politieke situatie onzeker is met de spanningen in het Midden-Oosten en de aanhoudende dreiging van een harde brexit. De onzekerheid hierover maakt bedrijven en gezinnen voorzichtig met investeren en consumeren, waardoor de economische groei afzwakt en de inflatie afneemt.

Gegeven de zwakke economische groei, de matige inflatie en het vooruitzicht dat de ECB de rentetarieven verder zal verlagen, staat de rente op leningen met een lange looptijd onder druk. Dit wordt nog eens versterkt doordat de ECB sinds kort weer obligaties aankoopt. De rente op Nederlandse overheidsleningen met een looptijd van tien jaar is recent weer licht opgelopen tot -0,2%, maar zal volgens ons verder omlaag gaan. In combinatie met de toegenomen concurrentie op de hypotheekmarkt is de kans groot dat de rente op hypotheekleningen met een lange rentevastlooptijd zal dalen.

Disclaimer

De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ABN AMRO betrouwbaar geachte gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en prognoses zijn verwerkt. Noch ABN AMRO, noch functionarissen van de bank kunnen aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige onjuistheden. De weergegeven opvattingen en prognoses houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

Daarom een hypotheek bij ABN AMRO

Afspraak zelf inplannen

Plan online zelf een afspraak in : soms nog dezelfde dag.

Hypotheekgesprek vanuit huis

Binnen 24 uur, ook 's avonds of in het weekend, met beeldbankieren.

Scherpe hypotheekrentes

Bekijk onze scherpe hypotheekrentetarieven.