Betaalpauze voor uw hypotheek of lening

3 maanden uitstel van betaling mogelijk

Het coronavirus COVID-19 zorgt voor veel onzekerheid. Ook op financieel gebied. Door het aanbieden van een betaalpauze voor uw hypotheek of lening, hopen we uw lasten tijdelijk te verlichten. Lees hieronder meer informatie over de betaalpauze van uw hypotheek of lening.

 

Wat is de betaalpauze?

 • U krijgt 3 maanden uitstel van betaling voor uw hypotheek of lening 
 • U betaalt in die periode geen rente en aflossing 
 • U betaalt geen extra kosten voor het later betalen

Wanneer komt u in aanmerking voor de betaalpauze?

Als u in betalingsproblemen komt of verwacht te komen door het coronavirus en de maatregelen. Let op! Houd er altijd rekening mee dat u de bedragen na de betaalpauze alsnog moet betalen. Lees er meer over in de voorwaarden. 

Voorwaarden voor een betaalpauze

 

Hypotheken

 • De betalingsproblemen zijn ontstaan (of gaan ontstaan) na 1 maart 2020
 • De betalingsproblemen zijn veroorzaakt door het coronavirus en de genomen maatregelen
 • Het maakt niet uit welk soort inkomen u heeft. Bijvoorbeeld loondienst, of zzp’er.
 • Had u voor 1 maart al een betalingsachterstand op uw hypotheek? Bespreek uw mogelijkheden dan met uw contactpersoon bij Debiteurenbeheer.

Leningen

 • De betalingsproblemen zijn veroorzaakt door het coronavirus en de genomen maatregelen
 • Ook als u nu een betalingsachterstand heeft, kunt u betaalpauze aanvragen. We kijken dan samen naar de mogelijkheden.
 • De betaalpauze is er voor de Persoonlijke Lening, Flexibel (Hypotheek) Krediet of een Privélimiet Plus met afbouw 
 • Heeft u een Flexibel (Hypotheek) Krediet? Dan kunt u tijdens de betaalpauze geen geld meer opnemen uit uw krediet. 
 • Heeft u recent een nieuwe lening afgesloten? Dan kunt u hiervoor een betaalpauze aanvragen als uw contract vóór 1 april 2020 is ingegaan.

Veelgestelde vragen over betaalpauze hypotheek

U kunt de regeling tot en met 30 september 2020 aanvragen.

Tijdens het intakegesprek bespreken we met u wanneer de betaalstop ingaat. In de regel is dat de eerste dag van de maand na dit gesprek. De incasso van het hypotheekbedrag wordt op de eerste dag van de daarop volgende maand tegengehouden.

Heeft u bijvoorbeeld uw gesprek op 13 augustus 2020? Dan betaalt u dus over september (incasso 1 oktober), oktober (incasso 1 november) en november (incasso 1 december) geen hypotheeklasten. Kunt  het eerstvolgende hypotheekmaandbedrag al niet voldoen? Dan wordt de ingangsdatum in dit voorbeeld 1 augustus en vindt de incasso van 1 september niet plaats. De betaalstop heeft dan betrekking op het hypotheekmaandbedrag van de maanden augustus, september en oktober. 

Nee, u betaalt geen extra kosten. Volgens de hypotheekvoorwaarden mogen we normaal gesproken vertragingsrente in rekening brengen als u uw maandbedrag niet op tijd kunt betalen. Maar deze vertragingsrente hebben we voor deze regeling op 0% gezet. Hierdoor worden de totale kosten van uw hypotheeklening door de tijdelijke betaalstop niet hoger. Wel betaalt u natuurlijk tijdelijk hogere maandlasten nadat de tijdelijke betaalstop is afgelopen, omdat u de gemiste termijnen gaat terugbetalen.

Tijdens een intakegesprek bepalen we of u in aanmerking komt voor de regeling. Daarnaast vragen we u documenten aan te leveren. Bijvoorbeeld een brief van uw werkgever over  contractbeëindiging of werktijdverkorting, een aanvraag of toekenning van een WW-uitkering of een bewijs van een aangepast werkrooster. 
De standaard termijn voor de betaalstop blijft 3 maanden. Tijdens de betaalstopperiode nemen we contact met u op en bespreken we het vervolg. Als u nog steeds betalingsproblemen heeft, zoeken we samen met u naar een oplossing. Onder voorwaarden kan de tijdelijke betaalstop worden verlengd naar 6 maanden.
Bel 020 – 343 38 99 en bespreek uw mogelijkheden met uw contactpersoon van Debiteurenbeheer. 

Nee, het is niet mogelijk om te kiezen voor een lager maandbedrag.

Neem dan contact op met de klantenservice. Dan kijken we samen naar een passende oplossing. 

Dan begint u met het terugbetalen van de gemiste termijnen. Het gemiste bedrag wordt uitgespreid over maandelijkse termijnen. Let op: dit bedrag komt bovenop de bestaande maandlasten. Over de maandelijkse termijnen betaalt u geen extra rente. 
 

Veelgestelde vragen over einde betaalpauze hypotheek

Wat gebeurt er als de betaalpauze is afgelopen?

Als de tijdelijke betaalstop is afgelopen, gaat u in principe weer uw gewone hypotheekmaandbedrag betalen. Op een gegeven moment gaat u ook de gemiste maandbedragen terugbetalen. Wanneer dat is, is afhankelijk van uw situatie. Maar het is in ieder geval niet eerder dan 1 november 2020. Deze gemiste maandtermijnen kunt u vanaf die datum terugzien in het extra leningdeel ‘Tijdelijke Betaalstop Hypotheek’, dat we aan de gewone hypotheek toevoegen. De Tijdelijke Betaalstop Hypotheek heeft de hoogte van de drie uitgestelde uitgestelde maandtermijnen bij elkaar opgeteld (bij verlenging zes). Het terug te betalen bedrag spreiden we uit over maandelijkse termijnen. Let op: dit bedrag komt boven op de bestaande maandlasten.

Wanneer ga ik de gemiste maandtermijn terugbetalen?

Dat hangt af van wanneer de tijdelijke betaalstop is ingegaan. De eerste terugbetalingsincasso’s vinden plaats op 1 november 2020. Voordat de eerste incasso van de terugbetaling plaatsvindt, krijgt u daarover een brief.

Hoe lang heb ik de tijd om de maandbedragen die ik heb gemist uiterlijk terug te betalen?

U heeft u in principe 60 maanden de tijd om de gemiste maandbedragen terug te betalen en 120 maanden als u een verlenging van de tijdelijke betaalstop heeft gekregen. Heeft u eerder Einde Economische Looptijd van (een van) uw gewone leningdelen? Dan kan de looptijd van de Tijdelijke Betaalstop Hypotheek korter zijn. We informeren u hier vooraf over.  Let op: deze looptijd geldt alleen als u aan ons met bewijsstukken heeft laten zien dat u inderdaad door de coronacrisis een tijdelijke inkomensdaling had en  daardoor uw hypotheekmaandlasten tijdelijk niet of moeilijk kon voldoen.

Waar kan ik mijn Tijdelijke Betaalstop Hypotheek inzien?

Na de eerste incasso van de maandtermijn die hoort bij de ‘Tijdelijke Betaalstop Hypotheek’ kunt u dit leningdeel zien in Internet Bankieren en Mobiel Bankieren.  

Veelgestelde vragen over betaalpauze lening

Deze maatregel geldt voor de Persoonlijke Lening, het Flexibele (hypotheek) krediet en de Privé Limiet Plus met afbouw van ABN AMRO. Komt uw lening niet in aanmerking, maar verwacht u wel betalingsproblemen? Ga dan naar het formulier van betaalpauze en kies voor ‘Overig’. 
 
De regeling geldt ook voor MoneYou, ALFAM en haar merken Alpha Credit Nederland (ACN), DEFAM en GreenLoans  Vraag uw betaalpauze direct bij uw aanbieder aan. 
In enkele gevallen is het mogelijk dat u niet in aanmerking komt voor de betaalpauze. Bijvoorbeeld als er sprake is van fraude of een uitwinningsprocedure. Neem in dit geval contact met ons op. We bekijken op individuele basis wat de opties zijn. 
Wij streven ernaar uw betaalpauze zo snel mogelijk in te laten gaan. Als we uw aanvraag hebben beoordeeld, bevestigen we de gemaakte afspraken en vertellen we u wanneer de betaalpauze ingaat. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

U kunt deze regeling (de betaalpauze) aanvragen t/m 31 juli 2020. De betaalpauze geldt voor 3 maanden.

De looptijd wordt verlengd met de looptijd van de betaalpauze. Als u uw lening in 60 maanden terugbetaalt, wordt dit 63 maanden. In geval van een Privélimiet Plus met limiet afbouw, wordt deze limiet afbouw tijdelijk stopgezet.

De looptijd van uw lening wordt met 3 maanden verlengd. Hierdoor blijft uw maandtermijn na de betaalpauze gelijk en hoeft u niet in één keer 3 termijnen te betalen. De langere looptijd wordt doorgegeven aan BKR. 

Dat ligt aan de soort roodstand die u heeft: 

Privélimiet Plus 
Wordt uw limiet afgebouwd? Dan stoppen we tijdens de betaalpauze de limietafbouw. Let op! U betaalt wel rente over het bedrag dat u nog rood staat en u moet ervoor zorgen dat er voldoende inkomen op uw betaalrekening komt. 

Heeft u een Privélimiet Plus zonder afbouw en verwacht u wel betalingsproblemen? Vraag de betaalpauze aan en kies voor ‘Overig’. Een adviseur neemt dan contact met u op en zoekt samen met u naar een passende oplossing. 

 

Rood Staan 
Voor rood staan bestaat een ‘gedoogperiode’. Lukt het u door de coronamaatregelen niet om 1 keer in de 3 maanden positief te staan op uw betaalrekening? Dan krijgt u 3 maanden extra de tijd uw saldo aan te vullen tot boven de € 0. Lees hier meer over de regeling

Heeft u recent een nieuwe lening afgesloten, dan kunt u hiervoor een betaalpauze aanvragen als uw contract vóór 1 april 2020 is ingegaan.

Uw lening wordt standaard geregistreerd. Door de betaalpauze wordt in veel gevallen de looptijd van uw overeenkomst verlengd met de duur van de betaalpauze. Deze wijziging geven we door aan BKR.
Heeft u een betalingsregeling? En wordt u geraakt door de coronacrisis? De huidige betalingsregeling blijft onverminderd van kracht. Bel met een adviseur van Debiteurenbeheer: 020 – 34 33 800 om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. 
Dan blokkeren we uw krediet tijdens de betaalpauze. Dat betekent dat u geen geld meer kunt opnemen uit uw krediet. Uw opnameperiode wordt niet verlengd met de duur van de betaalpauze.
De betaalpauze kan fiscale gevolgen voor u hebben. Neem hiervoor contact op met een fiscaal adviseur voordat u de betaalpauze aanvraagt.

Veelgestelde vragen over einde betaalpauze lening

De einddatum van uw betaalpauze is drie maanden na de datum waarop uw betaalpauze is ingegaan. U ontvangt ongeveer twee weken voordat uw betaalpauze afloopt een brief van ons met meer informatie.
Verwacht u dat het na de betaalpauze nog steeds moeilijk wordt om uw maandtermijnen te betalen? Neem dan contact met ons op. In de brief die we u hebben gestuurd voor het aflopen van de betaalpauze, vindt u het juiste telefoonnummer. Heeft u een brief gekregen waarin wij u vragen het 'Formulier toetsen betaalbaarheid' online in te vullen? Doe dit dan zo snel mogelijk en we nemen binnen 2 weken contact met u op. We vinden het belangrijk dat uw lening ook na de betaalpauze bij uw financiële situatie past en kijken graag samen of er een andere passende oplossing is.
Als uw krediet voor de betaalpauze al was geblokkeerd, dan blijft deze opnameblokkade ook van toepassing na de betaalpauze. Als u voor de betaalpauze geld kon opnemen van uw krediet, dan is uw krediet tijdens de betaalpauze geblokkeerd. Deze blokkade blijft staan totdat wij hebben vastgesteld dat uw krediet past bij uw financiële situatie. Dit kunnen wij vaststellen op basis van de zogenaamde 'betaalbaarheidstoets'. Om deze toets te starten hebben wij het ingevulde 'Formulier toetsen betaalbaarheid' van u nodig. U heeft hierover een brief ontvangen en u vindt de link naar dit formulier in deze brief.
De betaalafspraken die u had voorafgaand aan de betaalpauze blijven gehandhaafd. Verwacht u dat deze afspraken niet meer passen bij uw situatie of komt u in de betalingsproblemen? Neem dan contact met ons op. In de brief die we u hebben gestuurd voor het aflopen van de betaalpauze vindt u het juiste telefoonnummer.
De datum van uw eerste betaling na de betaalpauze is afhankelijk van de datum waarop uw betaalpauze is ingegaan en weer afloopt. Vier weken nadat de betaalpauze is afgelopen, moet u de eerste reguliere maandtermijn weer betalen. U ontvangt twee weken voordat uw betaalpauze afloopt een brief van ons waarin staat wanneer u uw eerste reguliere maandtermijn weer moet betalen.
Maakt u gebruik van een automatische incasso, dan hoeft u niets te doen en wordt uw maandtermijn door ons afgeschreven. Als u elke maand zelf uw maandtermijn overmaakt, dan moet u dit na afloop van de betaalpauze ook zelf weer doen (bijvoorbeeld via een periodieke overboeking).
Ja, als u een brief van ons heeft ontvangen waarin we u vragen het online 'Formulier toetsen betaalbaarheid’ in te vullen, dan verzoeken wij u om dit te doen. Ook als u verwacht uw maandlasten te  kunnen betalen. Zo kunnen wij gezamenlijk bepalen of uw krediet past bij uw financiële situatie. Wij nemen binnen 2 weken na ontvangst van het formulier contact met u op.