Betaalpauze voor uw hypotheek of lening

Betalingsproblemen door de coronacrisis?

We denken graag met u mee

Het coronavirus COVID-19 zorgt voor veel onzekerheid. Ook op financieel gebied. Daarom hebben we tussen 1 maart en 1 oktober 2020 veel van onze klanten geholpen met een tijdelijke betaalstop. Deze tijdelijke betaalstop was bedoeld als tijdelijke maatregel, om klanten te helpen die door de overheidsmaatregelen in acute betalingsproblemen kwamen.

Inmiddels is de coronacrisis geen tijdelijke crisis meer. Deze heeft een langdurige invloed op de economie en de werkgelegenheid. Vanaf 1 oktober kunt u daarom geen tijdelijke betaalstop meer aanvragen voor uw hypotheek bij ABN AMRO. Vanaf 1 augustus kon u al geen tijdelijke betaalstop meer aanvragen voor uw lening of uw Maatwerkkrediet.

 

Wat was de tijdelijke betaalstop op uw hypotheek?

  • We schreven 3 maanden lang niet uw hypotheekbedrag af van uw lopende rekening. Dit gold zowel voor aflossing als voor rente en inleg/premie op een bankspaarrekening of spaarverzekering als deze door ABN AMRO wordt geïnd. 
  • U betaalde geen extra kosten voor de tijdelijke betaalstop.
 

Heeft u op dit moment een tijdelijke betaalstop voor uw hypotheek?

Tijdens uw betaalstop nemen we contact met u op en bespreken we hoe het verder gaat. Heeft u nog steeds betalingsproblemen? Dan zoeken we samen met u naar een passende oplossing. Is de tijdelijke betaalstop afgelopen? Dan betaalt u weer uw gewone hypotheekmaandbedrag. U gaat uw tijdelijke betaalstop terugbetalen via een leningdeel ‘Tijdelijke Betaalstop Hypotheek’. Lees meer over 'Tijdelijke Betaalstop Hypotheek'.

Voorwaarden voor een betaalpauze

 

Leningen

  • Vanaf 1 augustus 2020 is het niet meer mogelijk om een betaalpauze aan te vragen voor uw lening
  • De betalingsproblemen zijn veroorzaakt door de gevolgen van het coronavirus
  • Ook als u een betalingsachterstand heeft, kon u een betaalpauze aanvragen
  • De betaalpauze was er voor de Persoonlijke Lening, Flexibel (Hypotheek) Krediet of een Privélimiet Plus met afbouw 
  • Heeft u een Flexibel (Hypotheek) Krediet? Dan kunt u tijdens de betaalpauze geen geld meer opnemen uit uw krediet. 
  • U kon alleen een betaalpauze aanvragen als uw contract vóór 1 april 2020 is ingegaan.

Veelgestelde vragen over betaalpauze lening

Deze maatregel gold voor de Persoonlijke Lening, het Flexibele (hypotheek) krediet en de Privé Limiet Plus met afbouw van ABN AMRO.
 
De regeling gold ook voor MoneYou , ALFAM en haar merken Alpha Credit Nederland (ACN) , DEFAM en GreenLoans  

De betaalpauze duurde in het totaal 3 maanden. Vanaf 1 augustus 2020 is het niet meer mogelijk om de betaalpauze aan te vragen. U kunt deze regeling (de betaalpauze) aanvragen t/m 31 juli 2020. De betaalpauze geldt voor 3 maanden.

De looptijd wordt verlengd met de looptijd van de betaalpauze. Als u uw lening in 60 maanden terugbetaalt, wordt dit 63 maanden. In geval van een Privélimiet Plus met limiet afbouw, wordt deze limiet afbouw tijdelijk stopgezet.

De looptijd van uw lening wordt met 3 maanden verlengd. Hierdoor blijft uw maandtermijn na de betaalpauze gelijk en hoeft u niet in één keer 3 termijnen te betalen. De langere looptijd wordt doorgegeven aan BKR. 

Dat ligt aan de soort roodstand die u heeft: 

Privélimiet Plus 
Wordt uw limiet afgebouwd? Dan stoppen we tijdens de betaalpauze de limietafbouw. Let op! U betaalt wel rente over het bedrag dat u nog rood staat en u moet ervoor zorgen dat er voldoende inkomen op uw betaalrekening komt. 

Heeft u een Privélimiet Plus zonder afbouw? Vanaf 1 augustus 2020 is het niet meer mogelijk om hiervoor een betaalpauze aan te vragen. 

 

Rood Staan 
Voor rood staan bestaat een ‘gedoogperiode’. Lukt het u door de coronamaatregelen niet om 1 keer in de 3 maanden positief te staan op uw betaalrekening? Dan krijgt u 3 maanden extra de tijd uw saldo aan te vullen tot boven de € 0. Lees hier meer over de regeling

Nee, het was alleen mogelijk om een betaalpauze aan te vragen als uw contract vóór 1 april 2020 was ingegaan of uitbetaald.

Uw lening wordt standaard geregistreerd. Door de betaalpauze wordt in veel gevallen de looptijd van uw overeenkomst verlengd met de duur van de betaalpauze. Deze wijziging geven we door aan BKR.
Heeft u een betalingsregeling? En wordt u geraakt door de coronacrisis? De huidige betalingsregeling blijft onverminderd van kracht. Bel met een adviseur van Debiteurenbeheer: 020 – 34 33 800 om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. 
Dan blokkeren we uw krediet tijdens de betaalpauze. Dat betekent dat u geen geld meer kunt opnemen uit uw krediet. Uw opnameperiode wordt niet verlengd met de duur van de betaalpauze.
De betaalpauze kan fiscale gevolgen voor u hebben. Neem hiervoor contact op met een fiscaal adviseur voordat u de betaalpauze aanvraagt.

Veelgestelde vragen over einde betaalpauze lening

De einddatum van uw betaalpauze is drie maanden na de datum waarop uw betaalpauze is ingegaan. U ontvangt ongeveer twee weken voordat uw betaalpauze afloopt een brief van ons met meer informatie.
Verwacht u dat het na de betaalpauze nog steeds moeilijk wordt om uw maandtermijnen te betalen? Neem dan contact met ons op. In de brief die we u hebben gestuurd voor het aflopen van de betaalpauze, vindt u het juiste telefoonnummer. Heeft u een brief gekregen waarin wij u vragen het 'Formulier toetsen betaalbaarheid' online in te vullen? Doe dit dan zo snel mogelijk en we nemen binnen 2 weken contact met u op. We vinden het belangrijk dat uw lening ook na de betaalpauze bij uw financiële situatie past en kijken graag samen of er een andere passende oplossing is.
Als uw krediet voor de betaalpauze al was geblokkeerd, dan blijft deze opnameblokkade ook van toepassing na de betaalpauze. Als u voor de betaalpauze geld kon opnemen van uw krediet, dan is uw krediet tijdens de betaalpauze geblokkeerd. Deze blokkade blijft staan totdat wij hebben vastgesteld dat uw krediet past bij uw financiële situatie. Dit kunnen wij vaststellen op basis van de zogenaamde 'betaalbaarheidstoets'. Om deze toets te starten hebben wij het ingevulde 'Formulier toetsen betaalbaarheid' van u nodig. U heeft hierover een brief ontvangen en u vindt de link naar dit formulier in deze brief.
De betaalafspraken die u had voorafgaand aan de betaalpauze blijven gehandhaafd. Verwacht u dat deze afspraken niet meer passen bij uw situatie of komt u in de betalingsproblemen? Neem dan contact met ons op. In de brief die we u hebben gestuurd voor het aflopen van de betaalpauze vindt u het juiste telefoonnummer.
De datum van uw eerste betaling na de betaalpauze is afhankelijk van de datum waarop uw betaalpauze is ingegaan en weer afloopt. Vier weken nadat de betaalpauze is afgelopen, moet u de eerste reguliere maandtermijn weer betalen. U ontvangt twee weken voordat uw betaalpauze afloopt een brief van ons waarin staat wanneer u uw eerste reguliere maandtermijn weer moet betalen.
Maakt u gebruik van een automatische incasso, dan hoeft u niets te doen en wordt uw maandtermijn door ons afgeschreven. Als u elke maand zelf uw maandtermijn overmaakt, dan moet u dit na afloop van de betaalpauze ook zelf weer doen (bijvoorbeeld via een periodieke overboeking).
Ja, als u een brief van ons heeft ontvangen waarin we u vragen het online 'Formulier toetsen betaalbaarheid’ in te vullen, dan verzoeken wij u om dit te doen. Ook als u verwacht uw maandlasten te  kunnen betalen. Zo kunnen wij gezamenlijk bepalen of uw krediet past bij uw financiële situatie. Wij nemen binnen 2 weken na ontvangst van het formulier contact met u op.