Naar de navigatie Naar de inhoud

Verhuizing naar verzorgingshuis: gevolgen Wlz

Ik verhuis naar een verzorgingshuis. Moet ik mijn eigen huis opeten?

Door Mr. Tjarko Denekamp, Specialist Schenken en Erven 

Er kwam een keer een klant bij me met een vraag over de AWBZ. 'Ik verhuis binnenkort naar een verzorgingshuis en mijn vermogen bestaat uit een huis, vrij van hypotheek. Het huis is circa € 300.000,- waard. Het huis staat te koop, maar ik verwacht niet dat het snel wordt verkocht. Hoe pakt dit uit voor de AWBZ? Mijn inkomen bestaat uit AOW. Als ik de maximale eigen bijdrage moet betalen, dan heb ik een probleem. Mijn huis levert geen inkomen op en de eigen maximale bijdrage is meer dan de AOW.'

AWBZ = Wlz

Ten eerste is het van belang om vast te stellen dat de AWBZ niet meer bestaat. De ouderenzorg en vergoeding ervan worden sinds 1 januari 2015 geregeld in drie wetten:

  • Wie 24 uur per dag zorg nodig heeft, kan een beroep doen op de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Er bestaat dan het recht op verblijf in een verzorgingshuis.

  • De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is voor mensen die ondersteuning nodig hebben om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

  • De wijkverpleging (voor mensen die thuis verpleging nodig hebben) valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en wordt vergoed binnen het basispakket van de zorgverzekering.


Voor de Wlz en de Wmo geldt een eigen bijdrage die afhankelijk is van het inkomen en vermogen. Mijn klant gaat naar verzorgingshuis en krijgt vanaf dat moment te maken met de Wlz.

Wlz volgt de inkomstenbelasting

De Wlz sluit aan bij de regels van de inkomstenbelasting. Het (fiscale) inkomen dat iemand voor deze belasting heeft, bepaalt de eigen bijdrage voor de Wlz. Dat kan leiden tot verschillende uitgangssituaties voor iets dat er in eerste instantie hetzelfde uitziet. Neem bijvoorbeeld een eigen woning: een eigen woning valt in box 1, maar een woning die wordt verhuurd in box 3. Elke situatie kan leiden tot andere fiscale uitkomsten, en daarmee tot andere uitkomsten voor de Wlz. Het is daarom belangrijk om goed te kijken naar uw persoonlijke situatie. Welk vermogen bezit u? En in welke box hoort het thuis?

Eigen woning en Wlz

De woning van mijn klant zit in box 1. Omdat ze geen hypotheek heeft, leidt de woning op dit moment niet tot een extra fiscaal inkomen (eigenwoningforfait). Als ze gaat verhuizen verandert dat, want haar woning verhuist dan fiscaal naar box 3. In dat geval gaat de fiscus er wel vanuit dat mevrouw inkomen uit haar woning genereert. Voor de Wlz-bijdrage wordt het inkomen uit box 3 met 8% verhoogd. Of zij ook daadwerkelijk inkomen uit de woning krijgt, maakt niet uit.

Concreet gelden de volgende scenario's voor mijn klant:

  • Zolang de woning te koop staat maar nog niet verkocht is, blijft de woning nog maximaal drie jaar in box 1. De woning levert dan ook in 2019, 2020 en 2021 geen fiscaal inkomen op. De eigen bijdrage voor de Wlz wordt voor deze jaren gebaseerd op haar inkomen uit AOW .

  • Is de woning op 1 januari 2022 nog steeds niet verkocht, dan valt de woning toch in box 3. De woning wordt dan geacht inkomen op te leveren. Mevrouw zal dan meer belasting gaan betalen. Wordt de woning eerder verkocht, dan moet ze waarschijnlijk al eerder belasting gaan betalen.

  • De Wlz kijkt naar het inkomen van twee jaar geleden. In 2018 is het inkomen uit 2016 het uitgangspunt. In 2024 wordt dan naar het inkomen in 2022 gekeken. Dan moet ze wellicht de maximale eigen bijdrage betalen. Is de woning nog steeds niet verkocht, dan kan een betalingsregeling met het Centraal Administratie Kantoor (CAK) worden afgesproken.

Eigen huis opeten?

U ziet dat het even duurt voordat de eigen woning voor de Wlz gevolgen heeft. In de jaren '90 was het credo voor de voorganger van de Wlz: 'als je wordt opgenomen in een verzorgingshuis moet je je eigen woning opeten'. Dat is momenteel dus niet het geval. Omdat de eigen woning eerst nog in box 1 blijft en de Wlz twee jaar terug kijkt, wordt de woning pas over zes jaar meegenomen. Mevrouw hoeft zich daar nu dus nog geen zorgen over te maken en heeft de tijd om keuzes te maken die voor haar situatie gunstig zijn. Zit u zelf in een soortgelijke situatie? Dan raad ik u aan contact op te nemen met uw adviseur, aangezien elke situatie een persoonsgebonden advies nodig heeft.

Stel een vraag aan een adviseur

email facebook twitter
 Op Facebook
 Via Twitter

Verder praten over uw situatie


Bij grote financiële beslissingen is het fijn als iemand met verstand van zaken met u meedenkt. De adviseurs van ABN AMRO helpen u hier graag bij. Wij gaan samen met u op zoek naar de oplossing die het beste bij u past.

Heeft u een vraag  
of wilt u contact met ons?

Service & Contact

Extra aflossen op uw hypotheek?

Zie direct uw nieuwe maandbedrag

Extra aflossen op uw hypotheek

Elk jaar mag u een deel van uw hypotheek zonder kosten aflossen. Regel het eenvoudig zelf in Internet Bankieren en zie meteen wat uw nieuwe maandbedrag wordt als u extra aflost.