Naar de navigatie Naar de inhoud

Hypotheekrenteaftrek en meer belastingvoordeel

Eigen woning en belastingvoordeel

Heeft u een eigen woning? Dan kunt u profiteren van belastingvoordeel. In de vorm van hypotheekrenteaftrek bijvoorbeeld. Maar ook kosten rondom de koop en verkoop van uw woning kunt u vaak aftrekken van uw inkomsten voor de belasting. Hieronder leest u er meer over. Voor belastingadvies verwijzen we u graag naar een deskundige. Op de website van de Belastingdienst vindt u ook veel informatie over uw hypotheek en de belasting.

Welke kosten mag u aftrekken?

De kosten die u maakt voor het krijgen van een lening mag u aftrekken van uw inkomen voor de belasting. Een aantal van die kosten kunt u eenmalig aftrekken in het jaar dat u de woning koopt. Of in het jaar dat u een nieuwe hypotheek afsluit om uw huis mee te verbouwen of onderhouden. Andere kosten mag u elk jaar van uw inkomen voor de belasting aftrekken.

Kosten die u eenmalig mag aftrekken

Kosten die u mag aftrekken voor het afsluiten van uw hypotheek zijn bijvoorbeeld:

 • Taxatiekosten (alleen om een lening te krijgen)

 • Advieskosten

 • Afhandelingskosten

 • Kosten aanvraag NHG

 • Notariskosten hypotheekakte

 • Oversluitkosten

 • Bouwrente over de periode tussen het tekenen van de voorlopige koopovereenkomst en het tekenen van de hypotheekakte. 

Nationale Hypotheek Garantie

Kosten die u elk jaar mag aftrekken

Dat zijn bijvoorbeeld:

 • Hypotheekrente over de lening voor uw woning

 • Afhankelijk van uw situatie kunt u de hypotheekrente van uw inkomen voor de belasting aftrekken. Heeft u uw hypotheek afgesloten voor 1 januari 2013?  Dan is het voor de hypotheekrente-aftrek niet relevant of u aflost dan wel in welke vorm u aflost. Vanaf 1 januari 2013 kunt u alleen  de hypotheekrente nog aftrekken als u een nieuwe Lineaire of Annuïtaire Hypotheek afsluit.

 • Erfpacht (periodieke betalingen)

 • Kosten voor een rijksmonumentenpand.

Precies weten welke kosten u mag aftrekken?

Wilt u weten welke kosten in uw situatie aftrekbaar zijn? De Belastingdienst geeft meer informatie.

Wat is hypotheekrenteaftrek?

Betaalt u hypotheekrente? Dan kunt u deze rente maximaal 30 jaar lang aftrekken van uw inkomen voor de belasting. Zolang u aan de voorwaarden voldoet. Door de teruggaaf van de inkomstenbelasting betaalt u netto minder aan uw hypotheek. Hieronder leest u hoe het werkt.

Hypotheekrente-
aftrek: aan welke eisen moet u voldoen?

 • U kunt alleen rente aftrekken van de zogenaamde eigenwoningschuld. Dit is het deel van uw hypotheek dat is bedoeld voor het kopen, verbeteren of onderhouden van uw woning. Gebruikt u uw hypotheek ergens anders voor? Bijvoorbeeld voor de studie van uw kinderen? Dan kunt u de rente over dat deel niet aftrekken van uw inkomen voor de belasting.

 • U moet de hypotheek met vaste bedragen per maand in maximaal 30 jaar helemaal aflossen. Tenzij u een hypotheek heeft afgesloten vóór 1 januari 2013. Dan geldt hypotheekrenteaftrek ook als u uw hypotheek gedeeltelijk aflost.

 • Verkoopt u uw woning? En koopt u binnen 3 jaar een nieuwe woning? Dan kunt u over het bedrag van uw overwaarde de hypotheekrente alleen aftrekken als u die overwaarde investeert in uw nieuwe huis.

 • Voordat u hypotheekrente kunt aftrekken, wordt een gedeelte van de waarde van uw woning opgeteld bij uw inkomen in box 1. Dit zogenaamde eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde. De gemeente stelt de WOZ-waarde elk jaar opnieuw vast. Op de website van De Belastingdienst leest u hier meer over.
   


 •  
De eigenwoningschuld is het bedrag dat u hebt geleend voor uw woning en waarover u de rente mag aftrekken plus uw schuld voor de financieringskosten.

Hoeveel voordeel levert de hypotheekrenteaftrek u op?

Dat is afhankelijk waarin uw inkomen valt. Hoe hoger de tariefschijf waarin u zit, hoe hoger uw hypotheekaftrek. Maar de overheid verlaagt de maximale hypotheekrenteaftrek nu geleidelijk. Vooral als u in een hogere tariefschijf zit, merkt u dit meteen. Valt u in de hoogste schijf? Dan is de hypotheekrenteaftrek in 2018 verder verlaagd naar 49,5%.

Wat is de bijleenregeling?

Verkoopt u uw woning? En koopt u binnen 3 jaar een nieuwe woning? Dan moet u de overwaarde van uw verkochte woning investeren in uw nieuwe huis. Doet u dat niet? Dan kunt u over het bedrag van die overwaarde de hypotheekrente niet aftrekken. Dit heet de bijleenregeling.

Voorbeeld bijleenregeling

Stel, u koopt een woning van € 250.000,-. U maakt kosten om de woning te kopen, bijvoorbeeld € 25.000.-. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor de notaris, de makelaar en overdrachtsbelasting. Uw woning kost dan totaal € 275.000,-.

Uw oude woning heeft u verkocht voor € 150.000,- U maakt kosten om de woning te verkopen , bijvoorbeeld  € 3.000,-. Op het moment van verkoop was uw eigenwoningschuld € 100.000,-. De overwaarde is dan € 47.000,-  (€ 150.000,- min € 100.000,- min € 3.000,-).

De maximale eigenwoningschuld in box 1 van uw nieuwe woning is dan  € 275.000,- min €  47.000,- is € 228.000,-. U had immers de gehele overwaarde van  €  47.000,- (fiscaal) moeten gebruiken voor de financiering van de nieuwe woning.

Leent u meer geld, bijvoorbeeld € 300.000,-, dan is de rente over het deel boven de € 228.000,- niet aftrekbaar.

De eigenwoningschuld is het bedrag dat u hebt geleend voor uw woning en waarover u de rente mag aftrekken plus uw schuld voor de financieringskosten.

Hoe krijgt u uw hypotheekrente terug?

De aftrekbare rente krijgt u gedeeltelijk terug van de Belastingdienst. U kunt het bedrag dat u terugkrijgt in één keer ontvangen na afloop van het belastingjaar. Kiest u voor een voorlopige teruggaaf? Dan krijgt u elke maand een voorschot. Na afloop van het belastingjaar verrekent de Belastingdienst wat eventueel te veel of te weinig is voorgeschoten. Een voorlopige teruggaaf vraagt u aan bij de Belastingdienst.

Wanneer is hypotheekrente niet aftrekbaar?

 • Heeft u een aflossingsvrije hypotheek afgesloten na 31 december 2012?  Dan kunt u de hypotheekrente niet aftrekken in box 1. Uitzonderingen op grond van overgangsrecht daargelaten.

 • Gebruikt u een deel van uw hypotheek voor iets anders dan uw eigen woning? Bijvoorbeeld voor een auto of de studie van uw kinderen? Dan is de rente over dat deel van de lening ook niet aftrekbaar van uw inkomen voor de belasting. De Belastingdienst ziet dit deel van de lening namelijk als een consumptieve schuld.

Een hypotheekvorm waarbij u elke maand alleen rente over de lening betaalt. Tijdens de looptijd betaalt u niets terug aan de bank, tenzij u op eigen initiatief een aflossing doet. Aan het einde van de looptijd van de lening moet u de hele lening in één keer terugbetalen. Het kan zijn dat aan het einde van de looptijd van de lening de opbrengst van uw huis niet voldoende is om uw lening helemaal terug te betalen. U moet uw lening dan op een andere manier terugbetalen.

Extra aflossen op uw hypotheek?

Zie direct uw nieuwe maandbedrag

Extra aflossen op uw hypotheek

Elk jaar mag u een deel van uw hypotheek zonder kosten aflossen. Regel het eenvoudig zelf in Internet Bankieren en zie meteen wat uw nieuwe maandbedrag wordt als u extra aflost.