Actievoorwaarden

Start nu en krijg € 500,- cadeau

Schrijf u in voor de actie, stort minimaal € 50.000 in 1 keer bij op uw Vermogensbeheerrekening en krijg eenmalig € 500 cadeau op uw rekening. De actieperiode loopt van 1 april 2021 tot en met 31 juli 2021.

 

Interesse? Bespreek uw mogelijkheden

 • U geeft aan wanneer we u kunnen bellen om een afspraak te maken
 • We maken een afspraak voor een gesprek met een vermogensspecialist
 • Een gesprek kan via Beeldbankieren (videoverbinding). U kunt het gesprek dus vanuit huis houden.

Als u gestart bent met Vermogensbeheer, kunt u zich inschrijven voor de actie. Uw vermogensspecialist kan u daar ook bij helpen.

Voor wie geldt de actie?

Voor klanten en niet-klanten van ABN AMRO die voor het eerst starten met Vermogensbeheer gedurende de actieperiode.

Wat houdt de actie in?

Wanneer u tijdens de actieperiode start met Vermogensbeheer, krijgt u een eenmalig cadeau van € 500 op uw rekening. Vermogensbeheer is mogelijk met een inleg vanaf € 50.000.

Hoe werkt het?

 1. U maakt een afspraak met een vermogensspecialist en u bespreekt uw doelen, mogelijkheden en uw beleggingshorizon. 
 2. Met Vermogensbeheer beleggen we voor u met een risicoprofiel dat bij u past, en dat profiel bepalen we aan de hand van een zeer gedegen analyse. Samen kijken we naar de haalbaarheid van uw doelen en kijken we naar wat bij u past. U ontvangt advies op maat. 
 3. Bent u akkoord met het advies op maat? Dan tekent u voor de start van Vermogensbeheer. 
 4. U meldt u aan via dit formulier . Heeft u geen Internet Bankieren of wilt u zich aanmelden via de vermogensspecialist? Dat kan, neem contact op met uw vermogensspecialist.
 5. U stort uw inlegbedrag op uw Vermogensbeheerrekening en uw geld wordt automatisch door onze experts belegd.
 6. 4 maanden na de inleg krijgt u automatisch € 500 op uw Vermogensbeheerrekening gestort.

Wanneer wordt het cadeau van 500 uitgekeerd?

U dient uw inleg minimaal t/m de laatste dag van de 3e kalendermaand na uw inleg te laten staan. Om aanspraak te maken op deze actie, mag u dit bedrag dus niet eerder onttrekken. U ontvangt uw € 500 cadeau op uw Vermogensbeheerrekening in de 1e week van de 4e kalendermaand na inleg. Dan ontvangt u per e-mail een bevestiging van de uitkering.

Voorbeeld: u doet een inleg op 3 juli en u laat uw inleg minimaal t/m 31 oktober staan. Uw € 500 cadeau ontvangt u vervolgens in de 1e week van november. U ontvangt een e-mail/bankmail wanneer het bedrag op uw rekening is gestort.

Wanneer komt u in aanmerking voor deze actie?

U bent klant (geworden) bij ABN AMRO Retail, u bent gestart met Vermogensbeheer tijdens de actieperiode én u heeft zich aangemeld voor de actie. Het minimale inlegbedrag van € 50.000 staat op uw Vermogensbeheerrekening en is belegd door ABN AMRO experts. Het inlegbedrag waarmee de bank voor u belegt, laat u minimaal t/m de laatste dag van de 3e kalendermaand na uw inleg staan. Om aanspraak te maken op deze actie, mag u dit bedrag dus niet eerder onttrekken.

Waar kan ik vragen stellen over deze actie?

U kunt ons telefonisch bereiken op 088 388 9779 (gebruikelijke belkosten).

Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 9:00 – 17:00 uur. 

Heeft u al contact met een vermogensspecialist? dan kunt u ook met hem of haar contact opnemen.

Wat doe ik als ik niet tevreden ben over deze actie?

Als u niet tevreden bent over deze actie, dan kunt u een klacht indienen via een klachtenformulier op onze website: www.abnamro.nl/klachtenregeling. Op de site leest u ook wat de klachtenprocedure is.

Wat is verder belangrijk om te weten?

 • Om in aanmerking te komen voor deze actie, moet u zich aanmelden via dit formulier vóór u een eerste inleg doet.
 • U moet deze inleg in één keer doen, u kunt niet in meerdere delen het minimale instapbedrag overmaken. 
 • Uw eerste inleg (min. €50.000) in Vermogensbeheer dient u na de aanmelding minimaal t/m de laatste dag van de 3e kalendermaand na uw inleg te laten staan. Om aanspraak te maken op deze actie, mag u dit bedrag dus niet eerder onttrekken. 
 • U kunt per persoon één keer met één rekening meedoen aan de actie, dit kan ook een gezamenlijke rekening zijn. Per persoon ontvangt u dus nooit meer dan € 500, ongeacht het aantal deelnemende beleggingsrekeningen op uw naam. 
 • De actieperiode loopt van 1 april 2021 tot en met 31 juli 2021.
 • Deze actie geldt uitsluitend voor Vermogensbeheer en niet voor andere beleggingsconcepten. 
 • Deze actie geldt uitsluitend voor klanten van ABN AMRO Retail. 
 • De actie is een initiatief van ABN AMRO Bank N.V. gevestigd te Amsterdam. 
 • ABN AMRO Bank N.V. kan de actievoorwaarden tussentijds wijzigen en de actie op elk moment stoppen of verlengen. In dat geval komt een gewijzigde versie van de actievoorwaarden, voorzien van een datum, op abnamro.nl. 
 • Deelname aan het actieaanbod beleggen staat open voor alle natuurlijke personen die voldoen aan de Voorwaarden Beleggen. Zakelijke klanten zijn dus uitgesloten van deelname. Aan het meedoen aan de actie zijn geen kosten verbonden. 
 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
 • Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. 
Bespreek uw mogelijkheden

Al klant? Dan krijgt u € 500 cadeau voor een bijstorting

Bestaande klant? U krijgt € 500 cadeau op uw beleggingsrekening als u nu minstens € 50.000 bijstort. Uw vermogensspecialist kan u vertellen of bijstorten passend voor u is. Lees de actievoorwaarden.

Beleggen kent risico's

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn.