Maak een afspraak over Vermogensbeheer

Start nu gratis

Start nu met Vermogensbeheer en krijg de kosten van 2 kwartalen terug. Als u hieronder een afspraak maakt, kunt u zich aanmelden voor de actie. Lees de actievoorwaarden.

Of krijg € 200 cadeau

Belegt u al met Vermogensbeheer? Stort € 10.000 bij en krijg € 200 cadeau. Vraag uw vermogensspecialist of bijstorten past in uw beleggingsplan. Lees de actievoorwaarden.

De rest van de pagina kan een momentje nodig hebben om te verschijnen. Onze excuses daarvoor.

Beleggen kent risico's

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn.