Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Risico's van beleggen

Beleggen brengt risico’s met zich mee

Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Hier leggen we uit welke risico’s er zijn en hoe u hiermee in uw beleggingskeuzes rekening kunt houden.

 

Belangrijk om te weten voordat u gaat beleggen

 • Ken de risico’s en ga niet mee in de waan van de dag.
 • Beleg met geld dat u over heeft. Houd een buffer aan voor onvoorziene omstandigheden.
 • Denk ook aan een extra buffer voor moeilijke economische tijden.
 • Denk aan uw horizon (hoe lang u wilt beleggen) en pas uw risico daarop aan.
 • Stap gespreid in gedurende een bepaalde periode; de aandelenkoers voorspellen is erg moeilijk. Voorkom speculeren.
 • Spreid uw beleggingen als u Zelf Beleggen Basis of Zelf Beleggen Plus gebruikt. Beleg niet in één specifiek aandeel of aandelen uit één sector of land. Gebruik bijvoorbeeld beleggingsfondsen.

Wat kunt u doen om minder risico te lopen?

 1. Stap 1 - Bereid u goed voor

  Voordat u gaat beleggen moet u bepalen of u uw geld voor langere tijd kunt missen en bereid bent om risico’s te lopen. Wat zijn uw beleggingsdoelen? Hoe belangrijk is het dat u dat doel haalt met beleggen? Zijn er grote gevolgen als u dat doel niet haalt?

 2. Stap 2 - Zorg voor spreiding

  Met spreiding kunt u het concentratierisico tegengaan. We onderscheiden voor beleggen vier vermogenscategorieën : aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. Door uw beleggingen te spreiden over deze vier vermogenscategorieën, bepaalt u al voor een groot deel of u uw doel kunt halen. Bij Vermogensbeheer geeft u aan hoeveel risico u wilt lopen en zorgen onze vermogensbeheerders voor een goede spreiding. Bij Begeleid Beleggen kiest u een profielfonds, de fondsbeheerder van dat fonds zorgt voor de spreiding.

 3. Stap 3 - Doe kennis en ervaring op

  Daarnaast is van belang hoeveel u weet van beleggen en hoeveel ervaring u al heeft met beleggen. Alleen als u begrijpt hoe uw beleggingsvorm en beleggingsproduct werkt, kunt u de risico’s ervan inschatten. Belegt u al en heeft u al eens een (flinke) beursdaling meegemaakt? Dan weet u van uzelf hoe u daarop reageert. Vaak zijn dat de momenten waarop risico pas echt duidelijk wordt voor iemand.

 4. Stap 4 - Let op complexe producten

  Wilt u in een complex product beleggen, zoals opties of hedge funds? Leer dan eerst meer over dit product. Elk complex product heeft een essentiële-informatie document (Eid). Hierin leest u de kenmerken en risico’s van dat product. Zorg dat u de kenmerken en risico’s van dat product kent en dat u begrijpt hoe het product werkt.

 

Wat houden risico's van beleggen precies in?

De meest bekende algemene risico’s zijn koersrisico, marktrisico, concentratierisico en kredietrisico. Maar er zijn nog meer risico’s waar u rekening mee moet houden.

Koersrisico

De prijs van een beleggingsproduct noemen we ook wel de koers. Koersrisico is het risico dat uw belegging minder waard wordt. Dit risico verschilt per belegging en is onder andere afhankelijk van:

 • de resultaten van de belegging zelf
 • vraag en aanbod van de belegging
 • wisselende stemmingen bij beleggers (zie ook: marktrisico).

Marktrisico

Marktrisico is het risico dat de markt veel stijgt of daalt als gevolg van wisselende stemmingen bij beleggers. Dit noemen we ook wel de volatiliteit (beweeglijkheid) van de markt. De markt is over het algemeen erg gevoelig voor wisselende stemmingen. Bij een positieve stemming kunnen de koersen van uw beleggingen stijgen. Negatieve stemmingen kunnen de koersen laten dalen.

Concentratierisico

Belegt u in slechts één of enkele beleggingen? Dat noemen we een geconcentreerde portefeuille. Gaat het niet goed met deze beleggingen, dan heeft u geen of weinig mogelijkheden om het verlies van deze beleggingen op te vangen met andere beleggingen die het wel goed doen.

Debiteuren- of kredietrisico (bij obligaties)

De meeste obligaties worden uitgegeven door ondernemingen of overheden. Dat zijn de debiteuren van de obligatie. De verwachting of de debiteur de rente kan betalen en het geld aan het eind kan terugbetalen, speelt bij obligaties een grote rol. Dit noemen we kredietwaardigheid van de debiteur. Hoe hoger deze kredietwaardigheid, hoe lager de rente zal zijn die u krijgt op de obligatie. En hoe lager de kredietwaardigheid, hoe hoger die rente zal zijn. Wordt de kredietwaardigheid van een debiteur slechter? Dan daalt meestal de koers van de obligatie. Verbetering van de kredietwaardigheid leidt meestal tot een koersstijging.

Overige risico's van beleggen

Valutarisico

Heeft u een beleggingsproduct dat in een andere valuta dan de euro is uitgegeven? Dan loopt u een risico op die andere valuta tegenover de euro. Die andere valuta kan namelijk meer of minder waard worden tegenover de euro. En dat heeft weer gevolgen voor de waarde van uw belegging in euro’s.

Renterisico

Rente is de prijs voor het lenen van geld. Verandert de rente in de markt? Dan kan dit gevolgen hebben voor de koersen van bijvoorbeeld aandelen of van obligaties met een vaste rente. Daarom is het renterisico gelijk ook een koersrisico. In het algemeen geldt:

 • Stijgt de rente? Dan dalen de koersen van aandelen en van obligaties met een vaste rente.
 • Daalt de rente? Dan stijgen de koersen van aandelen en van obligaties met een vaste rente.
Liquiditeitsrisico

Dit is het risico dat u moeilijk uw belegging kunt verkopen, omdat er op dat moment geen of weinig vraag naar is.

Politiek risico

Ook maatregelen van de overheid of uitspraken in de politiek kunnen een negatief effect hebben op de waarde van uw beleggingen. Dit noemen we een politiek risico.

Inflatierisico

Inflatie betekent dat u voor 1 euro minder kunt kopen. De waarde van de euro is afgenomen, en dus ook de waarde van uw belegging (in euro’s).

Herbeleggingsrisico

Dit komt vooral bij obligaties voor. Wanneer uw obligatie eindigt en u het geld daarvan terugkrijgt bestaat het risico dat u dit niet opnieuw in een obligatie met vergelijkbare kenmerken kunt beleggen. Vergelijkbare kenmerken zijn bijvoorbeeld dezelfde of bijna dezelfde kredietwaardigheid, looptijd en rente.

Het risico van onvoorziene situaties

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een terroristische aanslag. Maar ook een ingrijpende verandering in de wetgeving is een voorbeeld van een onvoorziene situatie. Zelfs als u heel defensief belegt (met weinig risico) kunnen onvoorziene situaties grote invloed hebben op de koers van uw beleggingen.

Bail-in risico

Bij obligaties en gestructureerde producten moet u ook rekening houden met een eventuele 'bail-in' als gevolg van de Europese Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD). De overheid kan tot een 'bail-in' besluiten als zij een bank wil redden waarvoor een faillissement dreigt. Dit betekent dat die bank de betaling van rente en aflossing op door haar uitgegeven obligaties of gestructureerde producten helemaal of voor een deel moet uitstellen of zelfs moet schrappen. Ook als die bank niet failliet gaat, kunt u als belegger daardoor een deel van uw rechten op terugbetaling van uw hoofdsom kwijtraken. Door een 'bail-in' is geen of minder overheidsgeld nodig om te voorkomen dat een bank failliet gaat. Voor de Europese landen zijn het meestal de centrale banken die voor de uitvoering van een bail-in zorgen, zoals voor Nederland De Nederlandsche Bank. Veel landen buiten Europa hebben een vergelijkbare regeling.

Overige risico's van beleggen

Valutarisico

Heeft u een beleggingsproduct dat in een andere valuta dan de euro is uitgegeven? Dan loopt u een risico op die andere valuta tegenover de euro. Die andere valuta kan namelijk meer of minder waard worden tegenover de euro. En dat heeft weer gevolgen voor de waarde van uw belegging in euro’s.

Renterisico

Rente is de prijs voor het lenen van geld. Verandert de rente in de markt? Dan kan dit gevolgen hebben voor de koersen van bijvoorbeeld aandelen of van obligaties met een vaste rente. Daarom is het renterisico gelijk ook een koersrisico. In het algemeen geldt:

 • Stijgt de rente? Dan dalen de koersen van aandelen en van obligaties met een vaste rente.
 • Daalt de rente? Dan stijgen de koersen van aandelen en van obligaties met een vaste rente.

Liquiditeitsrisico

Dit is het risico dat u moeilijk uw belegging kunt verkopen, omdat er op dat moment geen of weinig vraag naar is.

Politiek risico

Ook maatregelen van de overheid of uitspraken in de politiek kunnen een negatief effect hebben op de waarde van uw beleggingen. Dit noemen we een politiek risico.

Inflatierisico

Inflatie betekent dat u voor 1 euro minder kunt kopen. De waarde van de euro is afgenomen, en dus ook de waarde van uw belegging (in euro’s).

Herbeleggingsrisico

Dit komt vooral bij obligaties voor. Wanneer uw obligatie eindigt en u het geld daarvan terugkrijgt bestaat het risico dat u dit niet opnieuw in een obligatie met vergelijkbare kenmerken kunt beleggen. Vergelijkbare kenmerken zijn bijvoorbeeld dezelfde of bijna dezelfde kredietwaardigheid, looptijd en rente.

Het risico van onvoorziene situaties

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een terroristische aanslag. Maar ook een ingrijpende verandering in de wetgeving is een voorbeeld van een onvoorziene situatie. Zelfs als u heel defensief belegt (met weinig risico) kunnen onvoorziene situaties grote invloed hebben op de koers van uw beleggingen.

Bail-in risico

Bij obligaties en gestructureerde producten moet u ook rekening houden met een eventuele 'bail-in' als gevolg van de Europese Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD). De overheid kan tot een 'bail-in' besluiten als zij een bank wil redden waarvoor een faillissement dreigt. Dit betekent dat die bank de betaling van rente en aflossing op door haar uitgegeven obligaties of gestructureerde producten helemaal of voor een deel moet uitstellen of zelfs moet schrappen. Ook als die bank niet failliet gaat, kunt u als belegger daardoor een deel van uw rechten op terugbetaling van uw hoofdsom kwijtraken. Door een 'bail-in' is geen of minder overheidsgeld nodig om te voorkomen dat een bank failliet gaat. Voor de Europese landen zijn het meestal de centrale banken die voor de uitvoering van een bail-in zorgen, zoals voor Nederland De Nederlandsche Bank. Veel landen buiten Europa hebben een vergelijkbare regeling.

Onze beleggingsvormen en risico

U kent nu de belangrijkste risico's. Maar hoe u bij ABN AMRO wilt beleggen, heeft ook invloed op uw risico. Kies daarom de beleggingsvorm die het best bij u past, op basis van uw kennis van en ervaring met beleggen.

Vergelijk de beleggingsvormen

Begeleid Beleggen

Begeleid Beleggen

Wilt u beleggen, maar heeft u weinig tijd of kennis? Wij helpen u bij het kiezen van uw doel, hoelang u wilt beleggen en het risico dat u wilt nemen.

 • Online begeleiding bij de start
 • Kies uit 5 ABN AMRO ESG Profielfondsen
 • Onze experts beheren uw fonds
 • Inleggen vanaf € 20
Beleggen

Zelf Beleggen

Wilt u zelf bepalen waarin u belegt? Dan kunt u bij ABN AMRO kiezen uit 2 beleggingsvormen: Zelf Beleggen Basis en Zelf Beleggen Plus.

 • U heeft genoeg tijd en kennis
 • U kiest zelf waarin u belegt
 • Kies zelf uit het aanbod beleggingsfondsen, ETF’s en aandelen
 • Inleggen vanaf € 20
Wij gaan aan de slag

Vermogensbeheer

Wilt u een deel van uw geld beleggen, maar laat u dat liever doen door experts? Uw vermogensbeheerder begeleidt u bij elke keuze die u maakt.

 • Keuze uit 4 mandaten
 • Persoonlijk advies
 • Altijd inzicht in uw vermogen
 • Inleggen vanaf € 50.000

Komt u er niet uit?

Gloeilamp

Heeft u een vraag?

Kijk voor een antwoord bij de meestgestelde vragen over Beleggen.

Tekstballonnen

Chat

24/7 online. Chat met chatbot Anna.

Laptop

Maak een afspraak

Vul het formulier in om een afspraak te maken of contact met ons op te nemen.

Vragen? We helpen graag.

Gloeilamp

Heeft u een vraag?

Kijk voor een antwoord bij de Veelgestelde vragen over beleggen.
Tekstballonnen

Chat

24/7 online. Chat met chatbot Anna. 

Laptop

Maak een afspraak

Vul het formulier in om een afspraak te maken of contact met ons op te nemen.