Alles wat u wilt weten

Wat wilt u weten over Vermogensbeheer?

Praktische informatie voor (nieuwe) klanten van Vermogensbeheer

Klant worden bij Vermogensbeheer? Deze stappen kunt u verwachten

 1. We maken een afspraak

  Als u belt met 088 388 9779 of als u uw gegevens achterlaat, maken we een afspraak voor een gesprek met een vermogensspecialist. Dat gesprek kan via Beeldbankieren of telefonisch.
 2. We houden een intakegesprek

  U bespreekt samen met de vermogensspecialist uw doelen en mogelijkheden. De vermogensspecialist stelt op basis van dit gesprek uw persoonlijk beleggersprofiel op. Het gesprek is natuurlijk geheel vrijblijvend: u kunt ook samen tot de conclusie komen dat Vermogensbeheer niet bij u past.

  Er staat op de pagina Documenten adviesgesprek onder het kopje 'Vermogensbeheer' een lijstje met documenten die we graag samen met u willen bekijken tijdens dat gesprek. 

 3. U ontvangt een persoonlijk beleggersprofiel

  In uw persoonlijk beleggersprofiel leest u hoe we uw doelen willen gaan bereiken en hoe haalbaar die doelen zijn. Ook vindt u hier het gekozen risicoprofiel en beleggingsmandaat. 

  Uw adviseur schrijft ook een persoonlijke toelichting met wat u samen heeft besproken. Daaronder valt ook een overzicht van een mogelijke vermogensontwikkeling.

 4. U krijgt een overzicht van uw mogelijke vermogensontwikkeling

  Het overzicht van uw mogelijke vermogensontwikkeling is gebaseerd op uw inleg en uw gekozen risicoprofiel en is uitgesplitst in een goede markt, een verwachte markt en een slechte markt.
  Mogelijke vermogensontwikkeling
 5. We starten met Vermogensbeheer voor u

  Wanneer u akkoord bent met uw persoonlijk beleggersprofiel, tekenen we het contract. De beleggingsexperts gaan voor u aan de slag.
 6. U krijgt ieder kwartaal een rapportage

  In uw kwartaalrapportage ziet u een overzicht van uw beleggingen en uw resultaten. Ook ziet u hoe uw beleggingen hebben bijgedragen aan duurzame doelen .
 7. We houden een jaarlijkse bespreking over uw beleggingsportefeuille

  U heeft op dit moment een vermogensspecialist, met wie u jaarlijks uitgebreid de behaalde resultaten en de verwachtingen in de markt bespreekt. U bekijkt dan ook of het gekozen risicoprofiel en mandaat nog bij u passen.
 8. U heeft contactmomenten wanneer u dat nodig vindt

  In een jaar kan er veel veranderen in uw privésituatie. Heeft u tussentijds behoefte aan contact met uw vermogensspecialist? Dan kan gewoon. Uw vermogensspecialist maakt tijd voor u.
Vermogensspecialisten

Hoe ziet dat gesprek eruit?

Vermogensspecialist Koen Poppelaars vertelt in een interview hoe een eerste gesprek met hem eruitziet en hoe het contact daarna is.

Inzicht & advies

We nemen elk jaar contact met u op voor een gesprek. We bespreken dan hoe het ervoor staat met het vermogen dat we voor u beheren, en we kijken of uw profiel nog bij u past. Als er veranderingen in uw situatie zijn, weet onze vermogensspecialist of hij iets aan moet passen in uw profiel of mandaat. Verandert er iets bij u in de tussentijd? Dan kunt u dat altijd met onze vermogensspecialist delen. Het gesprek kunnen we houden via Beeldbankieren op een moment dat het u goed uitkomt of over de telefoon. 

Buiten het jaarlijkse gesprek om kunt u altijd contact opnemen met een vermogensspecialist. 

Natuurlijk neemt onze vermogensspecialist jaarlijks uw portefeuille met u door. Maar daarnaast houden we u continu op diverse manieren op de hoogte over uw portefeuille, het rendement en het beleggingsbeleid.

Vermogensdashboard

U kunt dag en nacht uw Vermogensdashboard binnen Internet Bankieren of de ABN AMRO app bekijken. Met het Vermogensdashboard heeft u in één oogopslag inzicht in uw portefeuille, de koersresultaten en de inkomsten. U ziet het totaalvermogen, maar kunt ook de individuele instrumenten inclusief daarbij behorende resultaten zien. Het Vermogensdashboard biedt een duidelijk overzicht en is eenvoudig te bedienen.

Vermogensrapportage

U kunt in uw Vermogensrapportage elk kwartaal onder meer de volgende punten bekijken:

 • Het behaalde rendement, dat we vergelijken met de bij uw profiel horende benchmark
 • De transacties in dat kwartaal  
 • De verdeling over de verschillende vermogenscategorieën
 • Een uitleg van het beleggingsbeleid van het afgelopen kwartaal.

Digitale Vermogensbeheer nieuwsbrief

U ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief, het Beheerbulletin, met daarin een toelichting op de beleggingskeuzes van onze specialisten.

Beleggingsnieuwsbrief

Als uw e-mail adres is toegevoegd aan uw persoonlijke gegevens in internetbankieren, dan ontvangt u automatisch de wekelijkse beleggingsnieuwsbrief.

Beleggingsstrategie & koersinformatie

Op de website vindt u altijd de laatste beleggingsinformatie.

Inzicht in uw opgebouwd vermogen

Bekijk uw Vermogensdashboard gewoon via de ABN AMRO app

U kunt dag en nacht kijken hoe het ervoor staat met uw beleggingen via het Vermogensdashboard.

Beleggingsrekening, risicoprofiel & mandaat

Wij hebben een vermogensbeheerrekening voor u geopend. Zo'n rekening bestaat uit een effectenrekening en een geldrekening. Deze rekeningen kunt u zelf 'aan' zetten in Internet Bankieren. Als u daar naar Instellingen gaat, kunt u via de optie Rekeningoverzicht Internet Bankieren instellen uw effecten- en geldrekening naar het veld 'Wel zichtbaar in overzicht' slepen om die terug te zien in het overzicht in Internet Bankieren.
De vermogensbeheerder laat altijd een deel van uw geld in contanten op uw Vermogensbeheerrekening staan. Dit is het liquide deel van uw portefeuille. Met dit liquide deel kan de vermogensbeheerder inspelen op eventuele marktomstandigheden, bijvoorbeeld op momenten dat aankopen gunstig is. De verhouding tussen het belegde deel en het liquide deel verschilt per profiel en beleid.
Er kunnen altijd redenen zijn dat u uw risicoprofiel of mandaat aan wil passen. Als dat het geval is, neem dan contact met onze vermogensspecialist of maak een afspraak via 088 388 9779 . We zullen dan samen met u kijken welk risicoprofiel of mandaat beter bij u past.
U kunt op elk moment zelf bijstorten in uw Vermogensbeheer. Het bedrag kunt u zelf boeken naar uw Vermogensbeheerrekening. Het wordt dan volgens uw vastgelegde profiel belegd. U kunt ook periodiek bijstorten, bijvoorbeeld een vast bedrag per maand.
Wilt u een eenmalige opname doen van uw Vermogensbeheerrekening? Dan kunt u dat doen via onze afdeling Vermogensbeheer. Wilt u met een bepaalde regelmaat geld opnemen? Dan kunnen we dat voor u regelen met een periodieke opdracht. Zelf overboeken van de Vermogensbeheerrekening is helaas niet mogelijk. Lees ook Grote uitgaven financieren uit uw beleggingsportefeuille?

Dit betaalt u ons

Voor onze dienstverlening, zoals het beheren van uw portefeuille en het doorlopend adviseren, betaalt u kosten. U betaalt daar een zogenaamd all-in tarief voor. U betaalt dus geen extra kosten voor bijvoorbeeld geld opnemen, wisselen van mandaat of risicoprofiel. Als u wilt stoppen met Vermogensbeheer betaalt u daar ook geen extra kosten voor. Wat u precies betaalt, hangt af van uw risicoprofiel. De kosten bedragen tussen 1,21% en 1,39% van uw belegd vermogen per jaar (incl. 21% btw).

Dit betaalt u aan andere partijen

U betaalt kosten voor de beleggingsfondsen die door externe fondsmanagers worden beheerd. Dit kan ook ABN AMRO zijn, in dat geval is ABN AMRO ook de fondsaanbieder. Deze kosten worden betaald aan de managers voor het uitvoeren van de beleggingen en administratiekosten en worden ook wel de lopende kosten genoemd. De lopende kosten hoeft u niet apart te betalen, ze zijn verwerkt in de koers van elk beleggingsfonds. 

Onverwachte omstandigheden

Beleggingen zijn een normaal vermogensbestandsdeel, net als uw spaargeld. Als u gaat scheiden, dan wordt het vermogen gedeeld. Dan kunnen we uw portefeuille 'verkopen' zodat het geld op uw rekening komt, maar een beleggingsportefeuille kan eventueel ook in tweeën gedeeld worden.

Bij overlijden bepalen de erfgenamen wat er moet gebeuren met de portefeuille. Dit kan betekenen dat de portefeuille verkocht wordt, maar ook dat de portefeuille overgedragen wordt (eventueel in delen) aan de erfgenamen.

Ja, beleggingen zijn een normaal vermogensbestandsdeel, dus deze kunt u in uw testament opnemen.
Beleggingen kunnen worden overgedragen op anderen, maar de begunstigde moet dan wel de schenking accepteren.

Wilt u stoppen met Vermogensbeheer? Neem dan contact op met onze afdeling Vermogensbeheer via 088 388 9779 . U krijgt dan een formulier opgestuurd. Voor een opzegging hebben we namelijk altijd uw handtekening nodig. 

Als uw Vermogensbeheerrekening een En/of rekening is, dus een gezamenlijke rekening van u en uw partner, dan hebben we van beide partners een handtekening nodig.

De verwerking van het stopzetten kan enige tijd duren. Als we het stopzetten hebben afgehandeld, passen we de rekening aan in een rekening waar u zelf uw geld van op kunt nemen.