Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

ESG Fondsen Mandaat

Beleggen voor een betere wereld

 • Selectie van fondsen op basis van ESG-klasse
 • Uniek voor dit mandaat: gebruik van externe partij voor exclusieve fondsselectie
 • Prestaties van bedrijven op de lange termijn, transparantie over de investeringen
 • Vanaf € 50.000

Het ESG Fondsen Mandaat is een brede portefeuille met gespreide beleggingsfondsen. De door ons geselecteerde fondsbeheerders hebben ESG-overwegingen centraal staan in hun beleggingsstrategie. De afkorting ESG staat voor Environmental (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur).

Dat kan betekenen dat deze assetmanagers bijvoorbeeld thematisch beleggen, zoals met een focus op gezondheid en welzijn of verduurzaming, of dat ze beleggen in bedrijven die het ESG-risico dat ze lopen het beste managen. Hierdoor werken we samen met verschillende fondsbeheerders die elk een eigen visie hebben op ESG-beleggen. Als belegger kiest u dus voor de visie die het beste past bij uw persoonlijke wensen. Een klein deel van de portefeuille van dit mandaat kan beleggen in niet-ESG producten.

Beleggen kent risico’s. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Man praat met adviseur via laptop

Wat kan de vermogensbeheerder voor mij betekenen?

Besluit u uw geld te laten beleggen met Vermogensbeheer? Dan begeleidt een vermogensbeheerder u bij het hele proces. U kijkt samen naar uw doelen en mogelijkheden en laat uw beleggingen daar zo goed mogelijk op aansluiten.

Wat zijn de mogelijke opbrengsten en kosten?

Meer informatie en voorwaarden

Kenmerken van het ESG Fondsen Mandaat

Het ESG Fondsen mandaat is geschikt voor klanten met een ESG Gevorderden duurzaamheidsprofiel. Conform dit profiel beleggen onze experts voor u in ondernemingen die voorop lopen op het gebied van verduurzaming. Het mandaat bestaat vooral uit beleggingsfondsen waarbij ESG-overwegingen centraal staan in de beleggingsstrategie. De fondsen die we selecteren kunnen bijvoorbeeld thematisch beleggen, zoals met een focus op gezondheid en welzijn of verduurzaming, of beleggen in bedrijven die het ESG-risico dat ze lopen het beste managen. Daarnaast selecteren we individuele obligaties die voldoen aan onze ESG-criteria. Ook wordt er belegd in een impactfonds. De selectie van fondsen is altijd op basis van uw risicoprofiel. U kunt beleggen vanaf € 50.000.

ESG-beleggingen promoten bepaalde milieu- of sociale kenmerken. Daarbij kan het gaan om het uitsluiten van beleggingen, bijvoorbeeld in ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële activiteiten. ESG beleggingen kunnen ook rekening houden met duurzaamheidsrisico’s, bijvoorbeeld door de selectie van beleggingen die positief presteren op het gebied van milieu, sociale en bestuur aspecten. Daarnaast moet de onderneming waarin belegd wordt, voldoen aan onze standaard voor goed bestuur. De beleggingsportefeuille (exclusief cash/geld en derivaten) moet voor minimaal 90% aan deze criteria voldoen. Het is mogelijk dat tot 10% van de beleggingen niet aan deze criteria voldoen.

Een duurzame belegging gaat een stap verder en heeft als doel om bij te dragen aan een milieudoelstelling of een sociale doelstelling, zonder daarbij bij te dragen aan schade aan andere milieudoelstellingen of sociale doelstellingen. Het ESG Fondsen Mandaat heeft niet als doelstelling om duurzaam te beleggen.

Hoe wordt dit mandaat samengesteld?

ABN AMRO selecteert en beheert uw beleggingen in het ESG Fondsen Mandaat actief. We hebben specialistische kennis op het gebied van fondsselectie met ESG- en duurzaamheidskenmerken. We werken bij de keuzes die we maken samen met ABN AMRO Investment Solutions, specialist op het gebied van multimanagement (fund of funds).

De beleggingen in het ESG Fondsen Mandaat sluiten aan bij uw gekozen risicoprofiel. Een goede wereldwijde spreiding van risico is namelijk ook bij ESG-beleggingen mogelijk. Onze fondsmanagers beschikken over een specialistische kijk op duurzaamheid vanuit hun eigen vakgebied. De beleggingen in uw beleggingsportefeuille worden zo optimaal gespreid.

Waaruit bestaat dit mandaat?

Het ESG Fondsen Mandaat bestaat uit een wereldwijd aanbod van ESG-beleggingsfondsen, aangevuld met individuele obligaties en overige beleggingen met minimale vereisten met betrekking tot ESG-criteria. De selectie wordt gedaan door ABN AMRO Investment Solutions.

 • Aandelenfondsen
  De aandelenfondsen beleggen in een bepaalde regio of richten zich op een bepaald type onderneming. Denk hierbij aan bedrijven die kunnen doorgroeien en voldoen aan onze minimale vereisten met betrekking tot ESG criteria.
 • Obligaties
  Voor een deel van de portefeuille kan worden gekozen voor obligaties om het relatief lage risico. Dit kunnen obligatiefondsen zijn maar ook individuele obligaties. Hierbij maken we gebruik van obligaties met een verschillende kredietwaardigheid en verschillende looptijd.
 • Alternatieve beleggingen
  Deze categorie bestaat op dit moment onder meer uit een impactfonds. Bij impactfondsen weegt een positieve maatschappelijke impact, zonder aanzienlijke negatieve effecten op mens en milieu, zwaarder dan de combinatie van financieel rendement en duurzame doelen. 
 • Liquiditeiten
  Deze staan op een rekening waarop u rente ontvangt. Op deze rekening is het depositogarantiestelsel van toepassing.
Kosten

Dit betaalt u ons

Voor onze dienstverlening, zoals het beheren van uw portefeuille en het doorlopend adviseren, betaalt u beheerkosten. U betaalt geen extra kosten voor bijvoorbeeld geld opnemen, wisselen van mandaat of risicoprofiel. Als u wilt stoppen met Vermogensbeheer betaalt u daar ook geen extra kosten voor. Wat u precies betaalt, hangt af van uw risicoprofiel. De kosten bedragen tussen 1,21% en 1,39% van uw belegd vermogen per jaar (incl. 21% btw).

Beheerkosten
Kiest u voor Vermogensbeheer, dan betaalt u beheerkosten over de waarde van uw beleggingsportefeuille. In de beheerkosten zijn alle kosten verwerkt die ABN AMRO maakt. Het gaat daarbij om kosten voor:

 • het beheer van uw beleggingsportefeuille;
 • de administratie van uw beleggingsportefeuille;
 • de beleggingsinformatie die u ontvangt; en
 • de transacties (in euro's).

Dit betaalt u aan andere partijen

U betaalt kosten die een beleggingsfonds maakt. Denk bijvoorbeeld aan lopende kosten van een beleggingsfonds. Deze bestaan onder andere uit administratiekosten, beheerkosten, marketing- en distributiekosten. Deze kosten zijn in de koers van het beleggingsfonds verwerkt en worden door het beleggingsfonds vastgesteld. De lopende kosten staan in het Essentiële-informatiedocument (EID) van het betreffende beleggingsfonds.

Andere voorbeelden van kosten die u aan andere partijen betaalt, zijn transactiekosten in het fonds, in- en uitstapkosten en swing price. Let op: er kunnen meer kosten zijn, raadpleeg hiervoor de Essentiële Beleggersinformatie van het betreffende product.

Hier vindt u meer informatie over de kosten:

Op de tarievenpagina kunt u een actueel overzicht terugvinden van de kosten van al onze beleggingsproducten.

Rekenvoorbeeld: inzicht in kosten en behaalde rendementen

Elroy maakt gebruik van de beleggingsvorm Vermogensbeheer ESG Fondsen Mandaat. Hij is een belegger met een matig offensief risicoprofiel. De waarde van zijn beleggingsportefeuille is € 100.000. Afgelopen jaar (2023) waren zijn totale jaarlijkse kosten ongeveer:

Soort kosten Bedrag Percentage

Kosten beleggingsdienstverlening (incl. btw)

€ 1.270

1,27%

Productkosten (lopende kosten & transactiekosten in de fondsen)

€ 710

0,71%

Totale kosten

€ 1.980

1,98%

     

Netto Rendement (na aftrek van alle kosten)

€ 8.250

8,25%

     

Bron: ABN AMRO Vermogensbeheer, samengesteld rendement van 1-1-2023 t/m 31-12-2023.  Dit betreft de resultaten van de modelportefeuille, deze kunnen afwijken van de rendementen van de individuele klantportefeuille. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Behaalde rendementen na aftrek van de kosten

Deze tabel geeft u een overzicht van de behaalde netto rendementen in de afgelopen 5 jaar in het ESG Fondsen Mandaat.

Risico 2019 2020 2021 2022 2023 sinds 2019

Defensief

7,4%

2,19%

3,19%

-13,13%

6,16%

4,5%

Matig defensief

11,04%

3,12%

7,19%

-13,67%

7,14%

13,5%

Matig offensief

16,13%

4,47%

12,41%

-14,24%

8,25%

26,6%

Offensief

21,80%

5,94%

17,09%

-15,70%

9,82%

39,9%

Zeer offensief

25,13%

6,56%

21,04%

-16,03%

10,44%

49,7%

Bron: ABN AMRO Vermogensbeheer, samengesteld rendement van 1-1-2019 t/m 31-12-2023.
Resultaat na aftrek van alle kosten. Op basis van de meetkundige rekenmethode. Dit betreft de resultaten van de modelportefeuille, deze kunnen afwijken van de rendementen van de individuele klantportefeuille. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Informatie over duurzaamheid

Het ESG Fondsen Mandaat is een breedgespreide portefeuille met beleggingsfondsen. De vermogensbeheerders selecteren beleggingsfondsen in samenwerking met ABN AMRO Investment Solutions (‘AAIS’), dat is gespecialiseerd in het selecteren van beleggingsfondsen. De fondsmanager en de duurzaamheid van het beleggingsfonds worden onderworpen aan een uitgebreide due diligence-procedure. Het mandaat promoot ecologische en sociale kenmerken. Dit houdt in dat beleggingsfondsen met bovengemiddelde ecologische, sociale en governance (“ESG”) prestaties worden geselecteerd. 

Dit mandaat belegt in aandelenfondsen en obligatiefondsen. Ten minste 90% van de portefeuille (exclusief cash/geld) moet ecologische of sociale kenmerken promoten. Het is mogelijk dat een deel van de feitelijke portefeuille kan worden beschouwd als duurzame belegging, maar voor het mandaat bestaat geen verplichting om één of meer duurzame beleggingen op te nemen. De vermogensbeheerder van het mandaat zal geen gebruik maken van derivaten. De geselecteerde beleggingsfondsen kunnen gebruikmaken van derivaten voor het optimaliseren van het portefeuillebeheer.

De volgende duurzaamheidsindicatoren worden gemonitord:

 • De gemiddelde ESG-risicobeoordeling van Sustainalytics voor de portefeuille
 • CO2-uitstoot van de portefeuille
 • Aansluiting bij de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde ruim onder 2 graden Celsius te houden
 • Aansluiting bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties

Hierbij wordt gebruikgemaakt van gegevens die worden aangeleverd door 3 vooraanstaande dataleveranciers: Sustainalytics, Institutional Shareholder Services group of companies (ISS) en Morningstar.

Productinformatie over duurzaamheid ESG Fondsen Mandaat (pdf)

Product level related sustainability information ESG Funds Mandate (pdf)

Precontractual disclosure template ESG Funds Mandate (pdf)

Precontractuele informatieverschaffing ESG Fondsen Mandaat (pdf)

Duurzaamheid

In ABN AMRO’s beleggingsdienstverlening is duurzaamheid belangrijk en daarom passen we dit ook toe binnen het ESG Fondsen Mandaat. Wij sluiten beleggingen uit in ondernemingen die controversiële wapens of tabak produceren, en wij vermijden in de portefeuille ook ondernemingen die weinig belang hechten aan ESG-overwegingen.

Hiervoor gebruiken we de Morningstar Sustainability methodiek die elke onderneming een duurzaamheidsscore geeft. Morningstar is een wereldwijd opererende en toonaangevende instelling op het gebied van informatie over beleggingsfondsen.

Wilt u weten hoeveel impact u maakt met uw beleggingen? Als u bij ABN AMRO belegt, krijgt u in uw kwartaalrapportage een overzicht met duurzaamheidsinformatie over uw beleggingen. U ziet bijvoorbeeld wat het ESG-risico en de ecologische voetafdruk is van uw portefeuille. Meer uitleg vindt u in de volgende documenten:

Verklaring ongunstige effecten duurzaamheid

ABN AMRO houdt rekening met de belangrijkste negatieve gevolgen van beleggingsbeslissingen en advisering voor duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren betreffen ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en omkoping. Wij houden ons aan het Sustainability Risk Policy Framework (beleidsraamwerk voor risicobeheersing) van ABN AMRO Bank NV. Het Sustainability Risk Policy Framework steunt mede op de verschillende codes voor verantwoord ondernemen en op internationaal erkende duurzaamheidsstandaarden of initiatieven waarbij ABN AMRO zich heeft aangesloten. Overeenkomstig het Sustainability Risk Policy Framework en de internationale standaarden, worden de volgende belangrijke negatieve duurzaamheidimpacts in aanmerking genomen:

 • Schending van de 10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (VN)
 • Controverses
 • CO2-uitstoot als indicator voor klimaatverandering

Engagement wordt gebruikt om ondernemingen binnen het beleggingsuniversum te stimuleren om hun ondernemingsstrategie en prestaties te verbeteren. Hieronder vallen ook ecologische, sociale en governance (ESG) aspecten.

Risicoprofielen

ABN AMRO gebruikt voor Vermogensbeheer vijf risicoprofielen: van een laag risico (defensief) tot een zeer hoog risico (zeer offensief). Bij elk risicoprofiel hoort een portefeuillemodel. Dit is onze aanbevolen verdeling van het belegde vermogen over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten.

Wanneer u samen met uw vermogensspecialist uw risicoprofiel heeft bepaald, kunnen we een passende beleggingsportefeuille samenstellen. U ziet direct wat dit kan betekenen voor het rendement van uw beleggingen.

Inzicht met het Vermogensdashboard

Natuurlijk neemt uw Specialist Vermogensadvies jaarlijks uw portefeuille met u door. Maar daarnaast houden we u continu op diverse manieren op de hoogte over uw portefeuille, het rendement en het beleggingsbeleid.

Vermogensdashboard

U kunt dag en nacht uw Vermogensdashboard met de ABN AMRO app of binnen Internet Bankieren bekijken. Met het Vermogensdashboard heeft u in één oogopslag inzicht in uw portefeuille, de koersresultaten en de inkomsten. U ziet het totaalvermogen, maar kunt ook de individuele instrumenten inclusief daarbij behorende resultaten zien. Het Vermogensdashboard biedt een duidelijk overzicht en is eenvoudig te bedienen.

Vermogensrapportage

U kunt in de Vermogensrapportage elk kwartaal onder meer de volgende punten bekijken:
 • Het behaalde rendement, dat we vergelijken met de bij uw profiel horende benchmark
 • De transacties in dat kwartaal  
 • De verdeling over de verschillende vermogenscategorieën
 • Een uitleg van het beleggingsbeleid van het afgelopen kwartaal.

Digitale Vermogensbeheer nieuwsbrief

U ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief met daarin een toelichting op de beleggingskeuzes van onze specialisten.

Fiscale opgave

U ontvangt elk jaar een fiscale opgave van de bank waarin uw vermogensbeheerwaarde is opgenomen voor uw belastingaangifte.
Bijstorten en opnemen

Bij Vermogensbeheer laat u uw vermogen beheren voor de langere termijn. Storten of opnemen kan zonder extra kosten. Opnames en stortingen kunnen impact hebben op uw beleggingsdoelstellingen. Belangrijk is ook dat het past bij uw persoonlijke situatie. Laat u daarbij adviseren door uw vermogensspecialist.

Voorwaarden en risico’s

Risico's

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast  uw buffer voor onvoorziene uitgaven . Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn. Beleg alleen in beleggingsproducten die u begrijpt.

Met Vermogensbeheer maakt u zelf geen beleggingskeuzes. Toch is het belangrijk dat u de risico’s van beleggen kent. We hebben de meest voorkomende risico’s voor u op een rij gezet.

Als u begint met Vermogensbeheer bepaalt u zelf uw risicoprofiel, met advies van uw Specialist Vermogensadvies. U laat het kopen- en verkopen over aan experts, die binnen uw risicoprofiel handelen.

Daarnaast is het goed om te weten dat: 

 • De beleggingsrisico's in uw portefeuille op dagelijkse basis worden gecontroleerd door een gespecialiseerde afdeling. De dagelijkse operationele processen die nodig zijn om uw portefeuille te beheren zijn van de hoogste standaarden, ze voldoen aan Europese normen (ISEA 3402 – norm).
 • De beleggingen in uw portefeuille juridisch gescheiden zijn van ABN AMRO. Ze staan op uw naam en zijn dus uw eigendom. Dit betekent dat uw beleggingen zeker gesteld zijn bij een mogelijk faillissement van ABN AMRO.

Stoppen

U kunt altijd kosteloos stoppen met Vermogensbeheer.

Meer informatie en voorwaarden

Kenmerken van het ESG Fondsen Mandaat

Het ESG Fondsen mandaat is geschikt voor klanten met een ESG Gevorderden duurzaamheidsprofiel. Conform dit profiel beleggen onze experts voor u in ondernemingen die voorop lopen op het gebied van verduurzaming. Het mandaat bestaat vooral uit beleggingsfondsen waarbij ESG-overwegingen centraal staan in de beleggingsstrategie. De fondsen die we selecteren kunnen bijvoorbeeld thematisch beleggen, zoals met een focus op gezondheid en welzijn of verduurzaming, of beleggen in bedrijven die het ESG-risico dat ze lopen het beste managen. Daarnaast selecteren we individuele obligaties die voldoen aan onze ESG-criteria. Ook wordt er belegd in een impactfonds. De selectie van fondsen is altijd op basis van uw risicoprofiel. U kunt beleggen vanaf € 50.000.

ESG-beleggingen promoten bepaalde milieu- of sociale kenmerken. Daarbij kan het gaan om het uitsluiten van beleggingen, bijvoorbeeld in ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële activiteiten. ESG beleggingen kunnen ook rekening houden met duurzaamheidsrisico’s, bijvoorbeeld door de selectie van beleggingen die positief presteren op het gebied van milieu, sociale en bestuur aspecten. Daarnaast moet de onderneming waarin belegd wordt, voldoen aan onze standaard voor goed bestuur. De beleggingsportefeuille (exclusief cash/geld en derivaten) moet voor minimaal 90% aan deze criteria voldoen. Het is mogelijk dat tot 10% van de beleggingen niet aan deze criteria voldoen.

Een duurzame belegging gaat een stap verder en heeft als doel om bij te dragen aan een milieudoelstelling of een sociale doelstelling, zonder daarbij bij te dragen aan schade aan andere milieudoelstellingen of sociale doelstellingen. Het ESG Fondsen Mandaat heeft niet als doelstelling om duurzaam te beleggen.

Hoe wordt dit mandaat samengesteld?

ABN AMRO selecteert en beheert uw beleggingen in het ESG Fondsen Mandaat actief. We hebben specialistische kennis op het gebied van fondsselectie met ESG- en duurzaamheidskenmerken. We werken bij de keuzes die we maken samen met ABN AMRO Investment Solutions, specialist op het gebied van multimanagement (fund of funds).

De beleggingen in het ESG Fondsen Mandaat sluiten aan bij uw gekozen risicoprofiel. Een goede wereldwijde spreiding van risico is namelijk ook bij ESG-beleggingen mogelijk. Onze fondsmanagers beschikken over een specialistische kijk op duurzaamheid vanuit hun eigen vakgebied. De beleggingen in uw beleggingsportefeuille worden zo optimaal gespreid.

Waaruit bestaat dit mandaat?

Het ESG Fondsen Mandaat bestaat uit een wereldwijd aanbod van ESG-beleggingsfondsen, aangevuld met individuele obligaties en overige beleggingen met minimale vereisten met betrekking tot ESG-criteria. De selectie wordt gedaan door ABN AMRO Investment Solutions.

 • Aandelenfondsen
  De aandelenfondsen beleggen in een bepaalde regio of richten zich op een bepaald type onderneming. Denk hierbij aan bedrijven die kunnen doorgroeien en voldoen aan onze minimale vereisten met betrekking tot ESG criteria.
 • Obligaties
  Voor een deel van de portefeuille kan worden gekozen voor obligaties om het relatief lage risico. Dit kunnen obligatiefondsen zijn maar ook individuele obligaties. Hierbij maken we gebruik van obligaties met een verschillende kredietwaardigheid en verschillende looptijd.
 • Alternatieve beleggingen
  Deze categorie bestaat op dit moment onder meer uit een impactfonds. Bij impactfondsen weegt een positieve maatschappelijke impact, zonder aanzienlijke negatieve effecten op mens en milieu, zwaarder dan de combinatie van financieel rendement en duurzame doelen. 
 • Liquiditeiten
  Deze staan op een rekening waarop u rente ontvangt. Op deze rekening is het depositogarantiestelsel van toepassing.

Kosten

Dit betaalt u ons

Voor onze dienstverlening, zoals het beheren van uw portefeuille en het doorlopend adviseren, betaalt u beheerkosten. U betaalt geen extra kosten voor bijvoorbeeld geld opnemen, wisselen van mandaat of risicoprofiel. Als u wilt stoppen met Vermogensbeheer betaalt u daar ook geen extra kosten voor. Wat u precies betaalt, hangt af van uw risicoprofiel. De kosten bedragen tussen 1,21% en 1,39% van uw belegd vermogen per jaar (incl. 21% btw).

Beheerkosten
Kiest u voor Vermogensbeheer, dan betaalt u beheerkosten over de waarde van uw beleggingsportefeuille. In de beheerkosten zijn alle kosten verwerkt die ABN AMRO maakt. Het gaat daarbij om kosten voor:

 • het beheer van uw beleggingsportefeuille;
 • de administratie van uw beleggingsportefeuille;
 • de beleggingsinformatie die u ontvangt; en
 • de transacties (in euro's).

Dit betaalt u aan andere partijen

U betaalt kosten die een beleggingsfonds maakt. Denk bijvoorbeeld aan lopende kosten van een beleggingsfonds. Deze bestaan onder andere uit administratiekosten, beheerkosten, marketing- en distributiekosten. Deze kosten zijn in de koers van het beleggingsfonds verwerkt en worden door het beleggingsfonds vastgesteld. De lopende kosten staan in het Essentiële-informatiedocument (EID) van het betreffende beleggingsfonds.

Andere voorbeelden van kosten die u aan andere partijen betaalt, zijn transactiekosten in het fonds, in- en uitstapkosten en swing price. Let op: er kunnen meer kosten zijn, raadpleeg hiervoor de Essentiële Beleggersinformatie van het betreffende product.

Hier vindt u meer informatie over de kosten:

Op de tarievenpagina kunt u een actueel overzicht terugvinden van de kosten van al onze beleggingsproducten.

Rekenvoorbeeld: inzicht in kosten en behaalde rendementen

Elroy maakt gebruik van de beleggingsvorm Vermogensbeheer ESG Fondsen Mandaat. Hij is een belegger met een matig offensief risicoprofiel. De waarde van zijn beleggingsportefeuille is € 100.000. Afgelopen jaar (2023) waren zijn totale jaarlijkse kosten ongeveer:

Soort kosten Bedrag Percentage

Kosten beleggingsdienstverlening (incl. btw)

€ 1.270

1,27%

Productkosten (lopende kosten & transactiekosten in de fondsen)

€ 710

0,71%

Totale kosten

€ 1.980

1,98%

     

Netto Rendement (na aftrek van alle kosten)

€ 8.250

8,25%

     

Bron: ABN AMRO Vermogensbeheer, samengesteld rendement van 1-1-2023 t/m 31-12-2023.  Dit betreft de resultaten van de modelportefeuille, deze kunnen afwijken van de rendementen van de individuele klantportefeuille. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Behaalde rendementen na aftrek van de kosten

Deze tabel geeft u een overzicht van de behaalde netto rendementen in de afgelopen 5 jaar in het ESG Fondsen Mandaat.

Risico 2019 2020 2021 2022 2023 sinds 2019

Defensief

7,4%

2,19%

3,19%

-13,13%

6,16%

4,5%

Matig defensief

11,04%

3,12%

7,19%

-13,67%

7,14%

13,5%

Matig offensief

16,13%

4,47%

12,41%

-14,24%

8,25%

26,6%

Offensief

21,80%

5,94%

17,09%

-15,70%

9,82%

39,9%

Zeer offensief

25,13%

6,56%

21,04%

-16,03%

10,44%

49,7%

Bron: ABN AMRO Vermogensbeheer, samengesteld rendement van 1-1-2019 t/m 31-12-2023.
Resultaat na aftrek van alle kosten. Op basis van de meetkundige rekenmethode. Dit betreft de resultaten van de modelportefeuille, deze kunnen afwijken van de rendementen van de individuele klantportefeuille. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Informatie over duurzaamheid

Het ESG Fondsen Mandaat is een breedgespreide portefeuille met beleggingsfondsen. De vermogensbeheerders selecteren beleggingsfondsen in samenwerking met ABN AMRO Investment Solutions (‘AAIS’), dat is gespecialiseerd in het selecteren van beleggingsfondsen. De fondsmanager en de duurzaamheid van het beleggingsfonds worden onderworpen aan een uitgebreide due diligence-procedure. Het mandaat promoot ecologische en sociale kenmerken. Dit houdt in dat beleggingsfondsen met bovengemiddelde ecologische, sociale en governance (“ESG”) prestaties worden geselecteerd. 

Dit mandaat belegt in aandelenfondsen en obligatiefondsen. Ten minste 90% van de portefeuille (exclusief cash/geld) moet ecologische of sociale kenmerken promoten. Het is mogelijk dat een deel van de feitelijke portefeuille kan worden beschouwd als duurzame belegging, maar voor het mandaat bestaat geen verplichting om één of meer duurzame beleggingen op te nemen. De vermogensbeheerder van het mandaat zal geen gebruik maken van derivaten. De geselecteerde beleggingsfondsen kunnen gebruikmaken van derivaten voor het optimaliseren van het portefeuillebeheer.

De volgende duurzaamheidsindicatoren worden gemonitord:

 • De gemiddelde ESG-risicobeoordeling van Sustainalytics voor de portefeuille
 • CO2-uitstoot van de portefeuille
 • Aansluiting bij de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde ruim onder 2 graden Celsius te houden
 • Aansluiting bij de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties

Hierbij wordt gebruikgemaakt van gegevens die worden aangeleverd door 3 vooraanstaande dataleveranciers: Sustainalytics, Institutional Shareholder Services group of companies (ISS) en Morningstar.

Productinformatie over duurzaamheid ESG Fondsen Mandaat (pdf)

Product level related sustainability information ESG Funds Mandate (pdf)

Precontractual disclosure template ESG Funds Mandate (pdf)

Precontractuele informatieverschaffing ESG Fondsen Mandaat (pdf)

Duurzaamheid

In ABN AMRO’s beleggingsdienstverlening is duurzaamheid belangrijk en daarom passen we dit ook toe binnen het ESG Fondsen Mandaat. Wij sluiten beleggingen uit in ondernemingen die controversiële wapens of tabak produceren, en wij vermijden in de portefeuille ook ondernemingen die weinig belang hechten aan ESG-overwegingen.

Hiervoor gebruiken we de Morningstar Sustainability methodiek die elke onderneming een duurzaamheidsscore geeft. Morningstar is een wereldwijd opererende en toonaangevende instelling op het gebied van informatie over beleggingsfondsen.

Wilt u weten hoeveel impact u maakt met uw beleggingen? Als u bij ABN AMRO belegt, krijgt u in uw kwartaalrapportage een overzicht met duurzaamheidsinformatie over uw beleggingen. U ziet bijvoorbeeld wat het ESG-risico en de ecologische voetafdruk is van uw portefeuille. Meer uitleg vindt u in de volgende documenten:

Verklaring ongunstige effecten duurzaamheid

ABN AMRO houdt rekening met de belangrijkste negatieve gevolgen van beleggingsbeslissingen en advisering voor duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren betreffen ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en omkoping. Wij houden ons aan het Sustainability Risk Policy Framework (beleidsraamwerk voor risicobeheersing) van ABN AMRO Bank NV. Het Sustainability Risk Policy Framework steunt mede op de verschillende codes voor verantwoord ondernemen en op internationaal erkende duurzaamheidsstandaarden of initiatieven waarbij ABN AMRO zich heeft aangesloten. Overeenkomstig het Sustainability Risk Policy Framework en de internationale standaarden, worden de volgende belangrijke negatieve duurzaamheidimpacts in aanmerking genomen:

 • Schending van de 10 principes van het Global Compact van de Verenigde Naties (VN)
 • Controverses
 • CO2-uitstoot als indicator voor klimaatverandering

Engagement wordt gebruikt om ondernemingen binnen het beleggingsuniversum te stimuleren om hun ondernemingsstrategie en prestaties te verbeteren. Hieronder vallen ook ecologische, sociale en governance (ESG) aspecten.

Risicoprofielen

ABN AMRO gebruikt voor Vermogensbeheer vijf risicoprofielen: van een laag risico (defensief) tot een zeer hoog risico (zeer offensief). Bij elk risicoprofiel hoort een portefeuillemodel. Dit is onze aanbevolen verdeling van het belegde vermogen over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten.

Wanneer u samen met uw vermogensspecialist uw risicoprofiel heeft bepaald, kunnen we een passende beleggingsportefeuille samenstellen. U ziet direct wat dit kan betekenen voor het rendement van uw beleggingen.

Inzicht met het Vermogensdashboard

Natuurlijk neemt uw Specialist Vermogensadvies jaarlijks uw portefeuille met u door. Maar daarnaast houden we u continu op diverse manieren op de hoogte over uw portefeuille, het rendement en het beleggingsbeleid.

Vermogensdashboard

U kunt dag en nacht uw Vermogensdashboard met de ABN AMRO app of binnen Internet Bankieren bekijken. Met het Vermogensdashboard heeft u in één oogopslag inzicht in uw portefeuille, de koersresultaten en de inkomsten. U ziet het totaalvermogen, maar kunt ook de individuele instrumenten inclusief daarbij behorende resultaten zien. Het Vermogensdashboard biedt een duidelijk overzicht en is eenvoudig te bedienen.

Vermogensrapportage

U kunt in de Vermogensrapportage elk kwartaal onder meer de volgende punten bekijken:
 • Het behaalde rendement, dat we vergelijken met de bij uw profiel horende benchmark
 • De transacties in dat kwartaal  
 • De verdeling over de verschillende vermogenscategorieën
 • Een uitleg van het beleggingsbeleid van het afgelopen kwartaal.

Digitale Vermogensbeheer nieuwsbrief

U ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief met daarin een toelichting op de beleggingskeuzes van onze specialisten.

Fiscale opgave

U ontvangt elk jaar een fiscale opgave van de bank waarin uw vermogensbeheerwaarde is opgenomen voor uw belastingaangifte.

Bijstorten en opnemen

Bij Vermogensbeheer laat u uw vermogen beheren voor de langere termijn. Storten of opnemen kan zonder extra kosten. Opnames en stortingen kunnen impact hebben op uw beleggingsdoelstellingen. Belangrijk is ook dat het past bij uw persoonlijke situatie. Laat u daarbij adviseren door uw vermogensspecialist.

Voorwaarden en risico’s

Risico's

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast  uw buffer voor onvoorziene uitgaven . Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn. Beleg alleen in beleggingsproducten die u begrijpt.

Met Vermogensbeheer maakt u zelf geen beleggingskeuzes. Toch is het belangrijk dat u de risico’s van beleggen kent. We hebben de meest voorkomende risico’s voor u op een rij gezet.

Als u begint met Vermogensbeheer bepaalt u zelf uw risicoprofiel, met advies van uw Specialist Vermogensadvies. U laat het kopen- en verkopen over aan experts, die binnen uw risicoprofiel handelen.

Daarnaast is het goed om te weten dat: 

 • De beleggingsrisico's in uw portefeuille op dagelijkse basis worden gecontroleerd door een gespecialiseerde afdeling. De dagelijkse operationele processen die nodig zijn om uw portefeuille te beheren zijn van de hoogste standaarden, ze voldoen aan Europese normen (ISEA 3402 – norm).
 • De beleggingen in uw portefeuille juridisch gescheiden zijn van ABN AMRO. Ze staan op uw naam en zijn dus uw eigendom. Dit betekent dat uw beleggingen zeker gesteld zijn bij een mogelijk faillissement van ABN AMRO.

Stoppen

U kunt altijd kosteloos stoppen met Vermogensbeheer.

ABN AMRO

Ga vrijblijvend in gesprek en krijg inzicht in uw mogelijkheden

 • Bel direct 088 388 9779 of geef aan wanneer u gebeld wilt worden

 • We maken op dat moment een afspraak voor een gesprek met onze vermogensbeheerder

 • Een gesprek gaat via Beeldbankieren (videoverbinding) of telefonisch en is altijd vrijblijvend en kost u niets.

U kunt kiezen uit 4 vormen van Vermogensbeheer

Impact Fondsen Mandaat

 • Positieve impact op milieu en maatschappij
 • Inzicht in de impact van uw beleggingen
 • Impactbeleggingen in aandelen- en obligatiefondsen

ESG Fondsen Mandaat

 • Selectie van fondsen op basis van ESG-klasse
 • Uniek voor dit mandaat: gebruik van externe partij voor exclusieve fondsselectie
 • Prestaties van bedrijven op de lange termijn, transparantie over de investeringen

Multi Manager Mandaat

 • Gespreid beleggen in wereldwijde fondsen van gerenommeerde fondshuizen
 • Consistente historische performance en strategie
 • Thematische fondsen

Comfort Inkomsten Mandaat

 • Passieve en actieve beleggingen met focus op dividenduitkeringen
 • Spreiding door beleggingen in indexfondsen en ETF’s
 • Beleggen in passieve fondsen, wat zorgt voor lagere beheerkosten

U kiest het het risico dat bij u past

Als u kiest voor een mandaat dat bij u past, bespreekt u ook met een vermogensbeheerder welk risicoprofiel past bij uw wensen en uw situatie. Uw gekozen risicoprofiel bepaalt het risico dat onze beleggingsexperts voor u mogen nemen. 
Lees meer over het risicoprofiel.

Vermogensbeheerder Koen Poppelaars

Altijd persoonlijk contact

Met Vermogensbeheer heeft u altijd persoonlijk contact. Vermogensbeheerder Koen Poppelaars vertelt hoe een eerste gesprek met hem eruitziet en hoe het contact daarna is.

Beleggen kent risico’s. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.

Komt u er niet uit?

Mobiele telefoon bellen

U belt ons

Op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur. Tegen lokaal tarief.
 
Bel 088 388 9779
Callcenter vrouw

Wij bellen u

Laat uw nummer achter en u wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.
Laat uw nummer achter
Laptop

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.

Vragen? We helpen graag.

Tekstballonnen

Chatbot Anna

Chat met chatbot Anna. Zo werkt het.

 • Direct antwoord
Callcenter vrouw

Bel ons direct

Bel ons met al uw vragen over Vermogensbeheer. Van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. 

Bel 088 388 9779

Laptop

Maak een afspraak

Laat uw gegevens achter en u wordt gebeld om een afspraak in te plannen.