Brexit-update

04-02-2020

De Brexit gaat door – wat betekent dit voor u?

 

Wat gaat er nu gebeuren?

Het Brexit-wetsvoorstel van de Britse regering is door het Britse Lagerhuis en Hogerhuis goedgekeurd en is ook koninklijk bekrachtigd. Ook het Europese Parlement heeft groen licht gegeven. Dit betekent dat het Verenigd Koninkrijk op 31 januari 2020 om middernacht Nederlandse tijd de EU officieel heeft verlaten met een uittredingsakkoord. Daarmee is een overgangsperiode ingegaan die tot 31 december 2020 zal duren.

De overgangsperiode

De overgangsperiode is op 1 februari 2020 van start gegaan en moet zowel het VK als de EU de tijd te geven om hun toekomstige relatie vorm te geven. Gedurende deze overgangsperiode heeft het VK geen zeggenschap meer over nieuwe wetten die in de EU tot stand komen, maar moet het zich wel houden aan alle regelgeving van de EU, waaronder vrij verkeer van personen. Het VK is niet langer een lidstaat van de Europese Unie en zal ook geen deel meer uitmaken van de Europese Economische Ruimte. Het VK blijft echter wel behoren tot de Europese interne markt en de douane-unie. Dit houdt in dat er feitelijk niets aan de situatie is veranderd, buiten dat het VK niet langer lid is van de politieke instellingen en er geen Britse leden in het Europees Parlement zitten tot aan het einde van de overgangsperiode of tot een toekomstig handelsverdrag is overeengekomen en geratificeerd.

Toekomstig handelsverdrag

De eerste prioriteit van de regering van het VK is een handelsverdrag met de EU uitonderhandelen. Het VK wil een zo groot mogelijke toegang van de eigen goederen en diensten tot de Europese markt. Het Europese Parlement heeft echter duidelijk gemaakt dat het VK de douane-unie en de interne markt moet verlaten en het niet langer zal vallen onder de jurisdictie van het Europese Hof van Justitie.

De verwachting is dat een en ander enige tijd zal duren, aangezien de resterende 27 lidstaten en het Europese Parlement tot overeenstemming moeten komen. De regering van het VK heeft elke vorm van verlenging van de overgangsperiode uitgesloten. Als er tegen het eind van dit jaar geen handelsverdrag is overeengekomen en geratificeerd, ziet het ernaar uit dat er tarieven zullen gaan gelden voor de export van het VK naar de EU.

Ook moeten andere zaken worden geregeld, zoals hoe vorm wordt gegeven aan de samenwerking tussen het VK en de EU op het gebied van veiligheid en wetshandhaving.

Wat betekent dit voor u?

Gedurende de overgangsperiode zullen de huidige diensten en producten gewoon voor u beschikbaar blijven. U hoeft geen actie te ondernemen. Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen zodra gedurende de loop van het jaar meer details van het toekomstige handelsverdrag duidelijk worden. Neem bij vragen gerust contact met ons op via de gangbare kanalen.

 
Met vriendelijke groet,
 
ABN AMRO Bank