Brexit-update

21-12-2020

ABN AMRO is goed voorbereid om u als klant te ondersteunen nu het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt, ondanks de aanhoudende onzekerheid over de regelgeving en het politieke klimaat na Brexit. Lees hier alles over onze betrokkenheid en de oplossingen die wij voor u ontwikkelen.

 

Aanvullende regels voor klanten in het Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Europese Unie verlaten. Als gevolg hiervan verandert de vergunning van de bank voor het aanbieden van financiële diensten in het Verenigd Koninkrijk. De regelgevende instanties van het Verenigd Koninkrijk (de Prudential Regulation Authority en Financial Conduct Authority) hebben de bank een tijdelijke vergunning toegekend voor het uitvoeren van haar gereguleerde activiteiten in het Verenigd Koninkrijk. Voor uw informatie: ABN AMRO heeft een permanente vergunning aangevraagd. Zolang de bank een tijdelijke vergunning heeft, gelden bepaalde regels voor klanten in het Verenigd Koninkrijk, in aanvulling op de regels die gelden in Nederland. In deze brief leggen we uit op welke manier deze regels van toepassing zijn.

Voor wie gelden deze regels en welke andere regels zijn van toepassing?

De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw relatie met de bank, zijn nog steeds van kracht. De voorwaarden in deze brief gelden voor u, als u een klant in het Verenigd Koninkrijk bent. Hiermee bedoelen we een individu die woonachtig is in het Verenigd Koninkrijk of die er woonde op het moment dat de financiële diensten van de bank zijn aangegaan of ontvangen. Deze voorwaarden gelden alleen voor klanten van onderdelen van de bank die zich niet in het Verenigd Koninkrijk bevinden. De bank heeft ook een kantoor in het Verenigd Koninkrijk die alleen diensten aan zakelijke klanten biedt. De regels met betrekking tot het kantoor van de bank in het Verenigd Koninkrijk zijn verschillend en gelden niet voor u. 

Vallen de diensten voor klanten in het Verenigd Koninkrijk onder het beleggerscompensatie- en depositogarantiestelsel?

Het Nederlandse beleggerscompensatiestelsel en het depositogarantiestelsel blijven van toepassing, echter met inachtneming van de gebruikelijke criteria en voorwaarden. Het UK Financial Services Compensation Scheme (UK FSCS) biedt compensatie met betrekking tot stortingen die banken in het Verenigd Koninkrijk hebben gekregen en bepaalde andere investeringsdiensten die worden aangeboden door banken en financiële instanties. Hoewel de bank tijdelijk toestemming heeft, geldt de UK FSCS niet voor diensten die de bank buiten het Verenigd Koninkrijk biedt

Hoe wordt met het vermogen van klanten omgegaan als de bank insolvent wordt?

Elk faillissement van de bank zal worden afgehandeld naar Nederlands recht. Volgens de Nederlandse wet wordt uw geld of in bewaring genomen vermogen, bij een faillissement van de bank mogelijk anders behandeld dan geld of vermogen van andere klanten van de bank.

Klachtenprocedure

Naast het indienen van uw klacht bij het Financiële Klachteninstituut (Kifid) in Nederland, kunt u als klant in het Verenigd Koninkrijk ook een klacht indienen bij de UK Financial Ombudsman Service (UK FOS). Dit is een gratis, onafhankelijke en onpartijdige dienst voor het oplossen van geschillen, maar u moet wel in aanmerking komen voor deze diensten.

Voor meer informatie over de UK FOS, inclusief de criteria om in aanmerking te komen, kunt u op de volgende manieren contact opnemen:  

  • Internet: www.financial-ombudsman.org.uk
  • Post: Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London E14 9SR, United Kingdom
  • Telefoon: 0800 0 234 567 (in het Verenigd Koninkrijk)
  • E-mail: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op abnamro.nl/overbrexit.

Met vriendelijke groet,
 
ABN AMRO Bank