Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Belastingaangifte 2023

Voorkom deze 7 veelgemaakte fouten

Van 1 maart tot 1 mei 2024 is het weer tijd voor uw belastingaangifte. Om u hiermee vooruit te helpen, hebben onze belastingexperts 7 veelgemaakte fouten voor u op een rij gezet.

7 veelgemaakte fouten

1. Niet alle nodige gegevens verzameld

Heeft u alle gegevens bij de hand? Zoals uw Financieel Jaaroverzicht, uw jaaropgaaf van uw werkgever of pensioenuitvoerder en de WOZ-waarde van uw woning?

Let op dat u de overzichten verzamelt met de juiste peildatum. Gebruik bijvoorbeeld de WOZ-waarde van het voorgaande jaar voor uw belastingaangifte. Als u aangifte doet voor 2023, neem dan de WOZ-beschikking met peildatum 1 januari 2022.

2. Niet van alle aftrekposten en heffingskortingen profiteren

Misschien kunt u bij uw belastingaangifte gebruikmaken van aftrekposten zodat u minder inkomstenbelasting betaalt. Ook kunt u recht hebben op een of meer heffingskortingen. U krijgt dan een korting op de berekende belasting.

Bij aftrekposten kunt u bijvoorbeeld denken aan:

Goed om te weten: studiekosten en andere uitgaven voor school zijn sinds 1 januari 2022 niet meer aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting.
4. Box 3-inkomen niet goed ingevuld

In box 3 betaalt u vermogensbelasting over het deel van uw vermogen boven het heffingsvrij vermogen van € 57.000 of het dubbele bedrag van € 114.000 voor fiscaal partners. Voorlopig vindt deze belastingheffing nog plaats op basis van forfaitaire – voor iedereen gelijk veronderstelde – rendementspercentages over uw vermogen.

Wist u dat u schulden van uw vermogen mag aftrekken? Heeft u bijvoorbeeld €70.000 aan beleggingen, maar tegelijkertijd een studieschuld van €20.000? Dan mag u die schuld van uw vermogen aftrekken en betaalt u geen vermogensbelasting. Let op: er geldt wel een schuldendrempel van €3.400 of €6.800 voor fiscaal partners.

Lees hier meer over box 3 of bekijk onze uitleg over het boxenstelsel.

Verhuurde woning te hoog gewaardeerd in aangifte

Vergeet niet om bij het invullen van uw aangifte te bekijken of u uw verhuurde woning mag waarderen tegen een lager bedrag dan de WOZ-waarde.

Door u verhuurde woningen moet u in uw aangifte in principe opnemen tegen de WOZ-waarde. De wet kent daarop een uitzondering. Als u minder dan 5 % van de WOZ-waarde aan huur ontvangt, mag u de waarde van de verhuurde woning op een lager bedrag stellen. De vermindering van de WOZ-waarde ligt tussen de 5 en de 27 %. De vermindering is afhankelijk van de daadwerkelijk ontvangen huur. Deze regeling is niet van toepassing op verhuur binnen de familie en ook niet op woningen waarvan de looptijd van het huurcontract minder dan 2 jaar bedraagt.

Vergeet uw aandeel in het onderhoudsfonds van de vereniging van eigenaren niet op te geven

Als u in een appartement woont dat uw eigendom is, bent u lid van de vereniging van eigenaren. U betaalt dan periodiek een bedrag aan de vereniging ten behoeve van algemene kosten en onderhoud. U heeft een aandeel in het vermogen van de vereniging. U moet uw aandeel in dit vermogen aangeven in Box 3. Dit vermogen geeft u aan als spaartegoed en niet zoals in het verleden als overige bezitting. Dit is voor u voordelig omdat spaartegoeden geacht worden minder rendement te geven dan overige bezittingen.

Vergeet uw crypto’s niet bij uw aangifte

Cryptovaluta vertegenwoordigen een waarde die u in uw aangifte moet meenemen onder de overige bezittingen. De cryptovaluta zijn door de belastingdienst niet vooringevuld in uw aangifte, u moet deze zelf toevoegen.

5. Vooringevulde aangifte niet goed gecontroleerd of aangevuld

De gegevens die de Belastingdienst al in uw belastingaangifte heeft ingevuld, moet u goed controleren. En zo nodig verbeteren en/of aanvullen. Vraag waar nodig deskundige hulp aan een fiscalist.

Heeft u uw aangifte inkomstenbelasting ingediend bij de Belastingdienst, maar u wilt daarin nog iets veranderen? Bijvoorbeeld een fout verbeteren of gegevens aanvullen? U kunt dat doen door online de belastingaangifte te wijzigen. Ook als u de belastingaangifte met de app heeft gedaan.

U kunt uw aangifte meestal wijzigen tot 5 jaar na het belastingjaar. Dan zou u in principe nog in 2024 uw aangifte inkomstenbelasting over het belastingjaar 2019 kunnen aanpassen.

Let op: voor een andere verdeling van gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten tussen u en uw fiscaal partner geldt een veel kortere termijn. Dat moet u namelijk binnen 6 weken na de datum van uw definitieve belastingaanslag doen als dat wenselijk is. U leest er meer over op de volgende pagina's:

6. Sterk wisselende inkomens? Vergeet dan niet te middelen

Heeft u sterk wisselende inkomens in box 1 over een aantal jaren? Als het hoogste toepasselijke tarief in deze box niet ieder jaar hetzelfde is, kan het raadzaam zijn om middeling aan te vragen bij de Belastingdienst. De inkomens over 3 aaneengesloten – in principe – hele kalenderjaren worden dan gemiddeld. Het gevolg daarvan kan zijn dat u een bedrag aan inkomstenbelasting terugkrijgt. Per 1 januari 2023 is de middelingsregeling vervallen, de laatste periode waarover u kunt middelen is 2022, 2023 en 2024. Let u erop dat voor middeling voorwaarden gelden. Zo geldt er in ieder geval een drempel van € 545. Dat betekent dat de Belastingdienst alleen belasting teruggeeft voor zover die meer bedraagt dan dit bedrag.

7. Vergeten de hoogte van de toeslagen aan te passen

Ontvangt u één of meer toeslagen van de overheid waarvoor een inkomens- of vermogensgrens geldt? Dan kan het raadzaam zijn om na te kijken of de bedragen uit uw ingediende belastingaangifte over 2023 aanleiding geven om een verzoek in te dienen bij de overheid om de hoogte van deze toeslagen te laten aanpassen. Zo kunt u bijvoorbeeld voorkomen dat u te veel aan toeslag(en) ontvangt en later terug moet betalen. 

Krijgt u geen toeslag, maar heeft u een zorgverzekering, huurhuis of kinderen? Dan kunt u misschien een toeslag krijgen om een deel van die kosten te betalen.

7 veelgemaakte fouten

1. Niet alle nodige gegevens verzameld

Heeft u alle gegevens bij de hand? Zoals uw Financieel Jaaroverzicht, uw jaaropgaaf van uw werkgever of pensioenuitvoerder en de WOZ-waarde van uw woning?

Let op dat u de overzichten verzamelt met de juiste peildatum. Gebruik bijvoorbeeld de WOZ-waarde van het voorgaande jaar voor uw belastingaangifte. Als u aangifte doet voor 2023, neem dan de WOZ-beschikking met peildatum 1 januari 2022.

2. Niet van alle aftrekposten en heffingskortingen profiteren

Misschien kunt u bij uw belastingaangifte gebruikmaken van aftrekposten zodat u minder inkomstenbelasting betaalt. Ook kunt u recht hebben op een of meer heffingskortingen. U krijgt dan een korting op de berekende belasting.

Bij aftrekposten kunt u bijvoorbeeld denken aan:

Goed om te weten: studiekosten en andere uitgaven voor school zijn sinds 1 januari 2022 niet meer aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting.

3. Wijziging van een belangrijke verandering niet doorgegeven

4. Box 3-inkomen niet goed ingevuld

In box 3 betaalt u vermogensbelasting over het deel van uw vermogen boven het heffingsvrij vermogen van € 57.000 of het dubbele bedrag van € 114.000 voor fiscaal partners. Voorlopig vindt deze belastingheffing nog plaats op basis van forfaitaire – voor iedereen gelijk veronderstelde – rendementspercentages over uw vermogen.

Wist u dat u schulden van uw vermogen mag aftrekken? Heeft u bijvoorbeeld €70.000 aan beleggingen, maar tegelijkertijd een studieschuld van €20.000? Dan mag u die schuld van uw vermogen aftrekken en betaalt u geen vermogensbelasting. Let op: er geldt wel een schuldendrempel van €3.400 of €6.800 voor fiscaal partners.

Lees hier meer over box 3 of bekijk onze uitleg over het boxenstelsel.

Verhuurde woning te hoog gewaardeerd in aangifte

Vergeet niet om bij het invullen van uw aangifte te bekijken of u uw verhuurde woning mag waarderen tegen een lager bedrag dan de WOZ-waarde.

Door u verhuurde woningen moet u in uw aangifte in principe opnemen tegen de WOZ-waarde. De wet kent daarop een uitzondering. Als u minder dan 5 % van de WOZ-waarde aan huur ontvangt, mag u de waarde van de verhuurde woning op een lager bedrag stellen. De vermindering van de WOZ-waarde ligt tussen de 5 en de 27 %. De vermindering is afhankelijk van de daadwerkelijk ontvangen huur. Deze regeling is niet van toepassing op verhuur binnen de familie en ook niet op woningen waarvan de looptijd van het huurcontract minder dan 2 jaar bedraagt.

Vergeet uw aandeel in het onderhoudsfonds van de vereniging van eigenaren niet op te geven

Als u in een appartement woont dat uw eigendom is, bent u lid van de vereniging van eigenaren. U betaalt dan periodiek een bedrag aan de vereniging ten behoeve van algemene kosten en onderhoud. U heeft een aandeel in het vermogen van de vereniging. U moet uw aandeel in dit vermogen aangeven in Box 3. Dit vermogen geeft u aan als spaartegoed en niet zoals in het verleden als overige bezitting. Dit is voor u voordelig omdat spaartegoeden geacht worden minder rendement te geven dan overige bezittingen.

Vergeet uw crypto’s niet bij uw aangifte

Cryptovaluta vertegenwoordigen een waarde die u in uw aangifte moet meenemen onder de overige bezittingen. De cryptovaluta zijn door de belastingdienst niet vooringevuld in uw aangifte, u moet deze zelf toevoegen.

5. Vooringevulde aangifte niet goed gecontroleerd of aangevuld

De gegevens die de Belastingdienst al in uw belastingaangifte heeft ingevuld, moet u goed controleren. En zo nodig verbeteren en/of aanvullen. Vraag waar nodig deskundige hulp aan een fiscalist.

Heeft u uw aangifte inkomstenbelasting ingediend bij de Belastingdienst, maar u wilt daarin nog iets veranderen? Bijvoorbeeld een fout verbeteren of gegevens aanvullen? U kunt dat doen door online de belastingaangifte te wijzigen. Ook als u de belastingaangifte met de app heeft gedaan.

U kunt uw aangifte meestal wijzigen tot 5 jaar na het belastingjaar. Dan zou u in principe nog in 2024 uw aangifte inkomstenbelasting over het belastingjaar 2019 kunnen aanpassen.

Let op: voor een andere verdeling van gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten tussen u en uw fiscaal partner geldt een veel kortere termijn. Dat moet u namelijk binnen 6 weken na de datum van uw definitieve belastingaanslag doen als dat wenselijk is. U leest er meer over op de volgende pagina's:

6. Sterk wisselende inkomens? Vergeet dan niet te middelen

Heeft u sterk wisselende inkomens in box 1 over een aantal jaren? Als het hoogste toepasselijke tarief in deze box niet ieder jaar hetzelfde is, kan het raadzaam zijn om middeling aan te vragen bij de Belastingdienst. De inkomens over 3 aaneengesloten – in principe – hele kalenderjaren worden dan gemiddeld. Het gevolg daarvan kan zijn dat u een bedrag aan inkomstenbelasting terugkrijgt. Per 1 januari 2023 is de middelingsregeling vervallen, de laatste periode waarover u kunt middelen is 2022, 2023 en 2024. Let u erop dat voor middeling voorwaarden gelden. Zo geldt er in ieder geval een drempel van € 545. Dat betekent dat de Belastingdienst alleen belasting teruggeeft voor zover die meer bedraagt dan dit bedrag.

7. Vergeten de hoogte van de toeslagen aan te passen

Ontvangt u één of meer toeslagen van de overheid waarvoor een inkomens- of vermogensgrens geldt? Dan kan het raadzaam zijn om na te kijken of de bedragen uit uw ingediende belastingaangifte over 2023 aanleiding geven om een verzoek in te dienen bij de overheid om de hoogte van deze toeslagen te laten aanpassen. Zo kunt u bijvoorbeeld voorkomen dat u te veel aan toeslag(en) ontvangt en later terug moet betalen. 

Krijgt u geen toeslag, maar heeft u een zorgverzekering, huurhuis of kinderen? Dan kunt u misschien een toeslag krijgen om een deel van die kosten te betalen.

ABN AMRO

Belastingaangifte 2023 voor ondernemers

Bent u ondernemer en doet u de inkomstenbelastingaangifte? Dan kunt u gebruikmaken van allerlei aftrekposten. En u betaalt u zowel inkomstenbelasting als omzetbelasting. Lees waarmee u nog meer rekening moet houden.

Financieel Jaaroverzicht 2020 binnenkort beschikbaar

Financieel Jaaroverzicht 2023

Uw Financieel Jaaroverzicht van 2023 staat voor u klaar en kunt u downloaden in Internet Bankieren of via de ABN AMRO app.

Veelgestelde vragen over uw belastingaangifte

U moet tussen 1 maart en 1 mei 2024 belastingaangifte doen over 2023. Heeft u  uitstel gevraagd of gekregen? Dan heeft u langer de tijd voor uw aangifte. Controleer de vooraf ingevulde gegevens goed, vul ze waar nodig aan en wijzig ze eventueel.

Welke gegevens u nodig heeft bij uw aangifte, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. We geven u enkele voorbeelden van gegevens die veel belastingbetalers gebruiken voor hun belastingaangifte 2023. 

De Belastingdienst heeft al veel gegevens voor u ingevuld in uw aangifte inkomstenbelasting over 2023. Het is belangrijk dat u deze gegevens goed controleert. Eventuele aanvullingen en verbeteringen kunt u doorgeven aan de Belastingdienst door online uw belastingaangifte te wijzigen.

Heeft u vóór 1 april 2023 uw aangifte ingediend? Dan krijgt u uiterlijk 1 juli een bericht van de Belastingdienst. Krijgt u geld terug? Dan wordt de teruggave meestal een week na de datum die op uw aanslag staat uitbetaald. 

Welke kosten aftrekbaar zijn, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Lees meer over aftrekposten  op onze site en controleer de gegevens in uw aangifte.

U kunt in bepaalde gevallen een betalingskorting van de Belastingdienst krijgen als u in één keer het hele bedrag van de verschuldigde inkomstenbelasting betaalt vóór de eerste betaaldatum. Maar let op: in 2024 gaat het om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2024 die u in termijnen mag betalen. En bijvoorbeeld niet om de aanslag inkomstenbelasting over 2023 die u na indiening van de belastingaangifte over dat jaar ontvangt.

Fraudeurs sturen regelmatig brieven of berichten via WhatsApp, sms, of e-mail uit naam van de Belastingdienst. Het lijkt dan of de afzender de Belastingdienst is, maar dat is het niet altijd. 

Twijfelt u of een bericht van de Belastingdienst is?

  • Log in op de site van de Belastingdienst:  Mijn Belastingdienst .
  • Staat het bericht ook op de site? Dan weet u zeker dat de Belastingdienst het heeft verstuurd. 
  • Wilt u geld overmaken naar de Belastingdienst? Controleer altijd het  bankrekeningnummer op deze lijst .
  • De Belastingdienst vraagt u nooit per e-mail, WhatsApp of sms om via een link uw persoonlijke gegevens te delen of om geld over te maken. 
  • Meld een verdacht bericht bij de Belastingdienst

Zorg ook dat u de 5 veilige bankieren regels kent. Op deze pagina leest u meer over veilig bankieren

De uitleg op deze pagina is een korte toelichting. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. We geven geen advies over wat u moet doen bij uw belastingaangifte. Raadpleeg voor advies uw belastingadviseur of accountant.