Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Familiebewind

Bankzaken beheren voor iemand die dat zelf niet kan

Bewindvoering

 • Voor familiebewindvoerders
 • Bewind of curatele aanmelden, tussentijds wijzigen of beëindigen
 • Beheer de inkomsten en uitgaven van de onderbewindgestelde

Zoekt u meer informatie over bewindvoering? Bekijk de informatie op deze pagina zodat u duidelijk een beeld heeft van de mogelijkheden. Als familiebewindvoerder kunt u een bewind of curatele bij ons aanmelden, tussentijds wijzigen of beëindigen.

Het proces in 3 stappen

Eén
Twee
Drie

Aanvraag via onze formulieren

Kijk in de handleiding hoe u de formulieren correct invult en welke documenten u moet aanleveren. We kunnen de opdracht alleen in behandeling nemen als alles volledig is aangeleverd.

Mogelijk klantonderzoek

Misschien is er voor de onderbewindgestelde aanvullend klantonderzoek nodig. Dit onderzoek kan enkele weken duren.

Uw dossier is verwerkt

U ontvangt binnen 5 werkdagen een bevestiging van de verwerking (als er geen aanvullend klantonderzoek nodig is). Benieuwd naar de status van uw opdracht? Neem dan contact op met ons via de chat.

Eén

Aanvraag via onze formulieren

Kijk in de handleiding hoe u de formulieren correct invult en welke documenten u moet aanleveren. We kunnen de opdracht alleen in behandeling nemen als alles volledig is aangeleverd.

Twee

Mogelijk klantonderzoek

Misschien is er voor de onderbewindgestelde aanvullend klantonderzoek nodig. Dit onderzoek kan enkele weken duren.

Drie

Uw dossier is verwerkt

U ontvangt binnen 5 werkdagen een bevestiging van de verwerking (als er geen aanvullend klantonderzoek nodig is). Benieuwd naar de status van uw opdracht? Neem dan contact op met ons via de chat.

Bewindvoering aanvragen

 • Het bewind van de meerderjarige onderbewindgestelde registeren
 • Nieuwe rekening openen of bestaande rekeningen omzetten
 • Als uw cliënt in het bezit is van een privérekening, bent u verplicht deze om te laten zetten
 • Koppeling maken met Internet Bankieren
 • Wijziging van bewindvoerder doorgeven

U bent als bewindvoerder ABN AMRO klant. In de handleiding krijgt u een toelichting op de vragen.

Bewindvoering beëindigen

 • U kunt een bewind beëindigen als de rechter de beschikking 'einde bewind' heeft toegekend of als iemand anders bewindvoerder wordt
 • De huidige bewindvoerder zegt het bewind eerst op, daarna vraagt de nieuwe bewindvoerder het bewind aan
 • Het einde van het bewind kan alleen gemeld worden door de bewindvoerder

U bent als bewindvoerder ABN AMRO klant. In de handleiding krijgt u een toelichting op de vragen.

Tussentijdse opdrachten

 • Adres, mobiele telefoonnummer of e-mailadres wijzigen
 • Nieuwe of vervangende bankpas aanvragen/bankpas (de)blokkeren
 • Limiet of betaalprofiel bankpas wijzigen 
 • Bestaande periodieke overboekingen stopzetten
 • Rekeningafschrift, saldo-opgave of Financieel Jaaroverzicht opvragen 
 • Rekening(en) met een nulsaldo opheffen
 • Incassoblokkade aanbrengen of verwijderen
 • Beheerrekening, Leefgeldrekening of Spaarrekening aanvragen of wijzigen
 • Variant Leefgeldrekening wijzigen van open naar gesloten of andersom
 • Koppeling met Internet Bankieren maken
 • Overnameverklaring of Gemeenschappelijke Rekening Overeenkomst indienen

U bent als bewindvoerder ABN AMRO klant. In de handleiding krijgt u een toelichting op de vragen.

Deze producten kunt u aanvragen

ABN AMRO

Beheerrekening

 • Enkel voor bewindvoerders en curatoren.
 • Beheer de inkomsten en uitgaven van de onderbewindgestelde.
 • Een betaalrekening zonder betaalpas.
 • Maximaal 1 Beheerrekening per onderbewindgestelde.
 • De onderbewindgestelde krijgt geen toegang tot deze rekening.
 • Beheren en inzien via Internet Bankieren.
ABN AMRO

Leefgeldrekening

 • Particuliere rekening met betaalpas enkel voor de onderbewindgestelde.
 • Alleen een bewindvoerder of curator kan de rekening aanvragen.
 • Altijd in combinatie met een Beheerrekening.
 • Maximaal 1 Leefgeldrekening per onderbewindgestelde.
 • De bewindvoerder of curator krijgt geen betaalpas van deze rekening.
 • Keuze uit een open of gesloten Leefgeldrekening (zie onderstaande tabel voor de verschillen).
 • Rood staan is niet mogelijk.
 • Geen incasso’s mogelijk op deze rekening.
ABN AMRO

Spaarrekening

 • Beheer- en Leefgeldrekening moeten al geopend zijn.
 • Alleen een bewindvoerder of curator kan de spaarrekening aanvragen.
 • Een spaarrekening zonder betaalpas.
 • Maximaal 1 spaarrekening per onderbewindgestelde. 
 • De onderbewindgestelde krijgt geen toegang tot deze rekening.

Dit kan de onderbewindgestelde zelf met de Leefgeldrekening

Het belangrijkste verschil tussen een open en een gesloten Leefgeldrekening is dat de onderbewindgestelde bij een gesloten rekening geen stortingen van anderen kan ontvangen en bij een open rekening wel.

Voor meer verschillen tussen de open en gesloten Leefgeldrekening en de mogelijkheden, zie de tabel hieronder.


Open Gesloten
Internet Bankieren
 
Alleen inzien
ABN AMRO app
 
Alleen inzien
Geld opnemen bij een geldautomaat met de app
 
 
Incasso
 
 
Periodieke overboeking inplannen
 
 
Betaalopdrachten naar het buitenland
 
 
Stortingen van derden ontvangen Van iedereen Alleen van de beheerrekening
iDEAL
 
 
Tikkie
 
 
Apple en Google Pay*
 
 
Pas vervangen of blokkeren
 
 
Pas deblokkeren Ja, als de pas zelf geblokkeerd is of komt door teveel foute pinpogingen Ja, als de pas zelf geblokkeerd is of komt door teveel foute pinpogingen
Nieuwe pas aanvragen
 
 
Leefgeldpas: aanpassen naar Wereld- of Europa-profiel
 
 
Paslimieten aanpassen
 
 
Pincode opnieuw aanvragen
 
 
Activatiecode opnieuw aanvragen
 
 
Pas laten vervallen
 
 
iDIN
 
 
Rekening(en) van kind(eren) inzien
 
 

Let op: het is helaas niet mogelijk om gebruik te maken van onze digitale diensten met een gezamenlijke rekening.

*Google Pay of Apple Pay blokkeren kan telefonisch via 088 - 226 26 18.

Goed om te weten

Onderbewindgestelde

Bewind kan nodig zijn als iemand zijn financiële zaken tijdelijk of blijvend niet goed kan regelen. Wie onder bewind staat, mag niet meer zelf beslissen over zijn bezittingen en geldzaken. Wel blijft de onderbewindgestelde handelingsbekwaam. Dit is anders bij iemand die onder curatele staat. Dan mag iemand niet langer zelfstandig beslissen over bezittingen, geldzaken én persoonlijke zaken. Het gaat dan bijvoorbeeld ook om beslissingen over verpleging en verzorging. Curatele is dus ingrijpender dan bewind.

De rechter kan iemand onder bewind of curatele laten stellen door een professional of door iemand uit de omgeving. 

 • Bij een  professionele bewindvoering neemt een bewindvoerderskantoor of een zelfstandige de bewindvoering op zich. 
 • Wordt iemand uit de omgeving als bewindvoerder of curator aangesteld? Bijvoorbeeld een familielid of een kennis? Dit wordt niet-professionele bewind of -curatele genoemd. Niet professioneel bewind wordt ook beschermingsbewind, familiebewind of familiair bewind genoemd. 

Als u onder bewind staat, heeft u toegang tot uw bankzaken in Internet Bankieren. Dit geldt ook bij curatele. Wilt u meer weten over welke handelingen u kunt uitvoeren, kijk dan hierboven in de matrix ‘Dit kan uw cliënt zelf met de Leefgeldrekening’. 

Heeft u vragen over uw onderbewindstelling? Neem dan contact op met uw bewindvoerder. Of kijk voor meer informatie op  'Wat is bewind| Rechtspraak' .

Internet Bankieren

U kunt de rekeningen van de onderbewindgestelde beheren via Internet Bankieren. U krijgt toegang tot Internet Bankieren als u een betaalpakket bij ons heeft.

Betaalpas

Leefgeldrekening

Bij de Leefgeldrekening krijgt de onderbewindgestelde een betaalpas. We sturen deze pas naar het postadres van de bewindvoerder. Alleen bij een gezamenlijke Leefgeldrekening kunt u een tweede bankpas aanvragen voor de onderbewindgestelde Het is niet mogelijk een pas aan te vragen op naam van de bewindvoerder. 

Activatie 

In de brief die we met de betaalpas aan u sturen, leest u hoe u de bankpas activeert. Let op: vanuit veiligheidsoverwegingen ontvangt u meerdere brieven. 

Verlies, defect of diefstal

Verliest de onderbewindgestelde de pas van de Leefgeldrekening of is de pas kapot? U kunt eenvoudig een nieuwe pas aanvragen via de ABN AMRO app. Lukt dat niet? Vraag dan een nieuwe pas aan via  dit formulier .

Overige rekeningen 

Het is niet mogelijk om een betaalpas aan te vragen voor een Beheerrekening en Spaarrekening.

Voorwaarden en kosten

Op al onze producten en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Voor zowel het openen van een Leefgeldrekening als voor het openen van een Beheergeldrekening betaalt u eenmalig € 20

Overlijden melden van onderbewindgestelde

Op de pagina 'Overlijden melden' leest u hoe u een overlijden aan ons kunt doorgeven.

Goed om te weten

Onderbewindgestelde

Bewind kan nodig zijn als iemand zijn financiële zaken tijdelijk of blijvend niet goed kan regelen. Wie onder bewind staat, mag niet meer zelf beslissen over zijn bezittingen en geldzaken. Wel blijft de onderbewindgestelde handelingsbekwaam. Dit is anders bij iemand die onder curatele staat. Dan mag iemand niet langer zelfstandig beslissen over bezittingen, geldzaken én persoonlijke zaken. Het gaat dan bijvoorbeeld ook om beslissingen over verpleging en verzorging. Curatele is dus ingrijpender dan bewind.

De rechter kan iemand onder bewind of curatele laten stellen door een professional of door iemand uit de omgeving. 

 • Bij een  professionele bewindvoering neemt een bewindvoerderskantoor of een zelfstandige de bewindvoering op zich. 
 • Wordt iemand uit de omgeving als bewindvoerder of curator aangesteld? Bijvoorbeeld een familielid of een kennis? Dit wordt niet-professionele bewind of -curatele genoemd. Niet professioneel bewind wordt ook beschermingsbewind, familiebewind of familiair bewind genoemd. 

Als u onder bewind staat, heeft u toegang tot uw bankzaken in Internet Bankieren. Dit geldt ook bij curatele. Wilt u meer weten over welke handelingen u kunt uitvoeren, kijk dan hierboven in de matrix ‘Dit kan uw cliënt zelf met de Leefgeldrekening’. 

Heeft u vragen over uw onderbewindstelling? Neem dan contact op met uw bewindvoerder. Of kijk voor meer informatie op  'Wat is bewind| Rechtspraak' .

Internet Bankieren

U kunt de rekeningen van de onderbewindgestelde beheren via Internet Bankieren. U krijgt toegang tot Internet Bankieren als u een betaalpakket bij ons heeft.

Betaalpas

Leefgeldrekening

Bij de Leefgeldrekening krijgt de onderbewindgestelde een betaalpas. We sturen deze pas naar het postadres van de bewindvoerder. Alleen bij een gezamenlijke Leefgeldrekening kunt u een tweede bankpas aanvragen voor de onderbewindgestelde Het is niet mogelijk een pas aan te vragen op naam van de bewindvoerder. 

Activatie 

In de brief die we met de betaalpas aan u sturen, leest u hoe u de bankpas activeert. Let op: vanuit veiligheidsoverwegingen ontvangt u meerdere brieven. 

Verlies, defect of diefstal

Verliest de onderbewindgestelde de pas van de Leefgeldrekening of is de pas kapot? U kunt eenvoudig een nieuwe pas aanvragen via de ABN AMRO app. Lukt dat niet? Vraag dan een nieuwe pas aan via  dit formulier .

Overige rekeningen 

Het is niet mogelijk om een betaalpas aan te vragen voor een Beheerrekening en Spaarrekening.

Voorwaarden en kosten

Op al onze producten en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Voor zowel het openen van een Leefgeldrekening als voor het openen van een Beheergeldrekening betaalt u eenmalig € 20

Overlijden melden van onderbewindgestelde

Op de pagina 'Overlijden melden' leest u hoe u een overlijden aan ons kunt doorgeven.

Veelgestelde vragen

Open eerst een particuliere rekening bij ons. Vervolgens kunt u bewindvoering aanvragen.
Wilt u geen klant worden en alleen het bewind van onderbewindgestelden aanmelden en rekeningen opheffen? Stuur uw verzoek dan per post en lever onderstaande documenten bij ons aan.

 • Beschikking 
 • Kopie van het identiteitsbewijs van de onderbewindgestelde
 • Kopie van uw identiteitsbewijs 
 • Ondertekende opdracht 
 • Contactgegevens: naam, telefoonnummer en (e-mail)adres
 • Rekeningafschrift met naam en rekeningnummer van de onderbewindgestelde van een andere bank 

Stuur de documenten naar:

ABN AMRO Bank NV
PAC AA 8239
Postbus 283
1000 EA Amsterdam

U vult eerst het formulier 'Bewindvoering aanvragen' in. Zo kunt u kosteloos de huidige rekening(-en) omzetten naar een Beheer- en/of Leefgeldrekening. Via dit formulier kunt u aangeven of u toegang wilt tot de rekeningen van de onderbewindgestelde in Internet Bankieren.

Als uw aanvraag is verwerkt, kunt u ervoor zorgen dat het saldo van de rekeningen op nul komt te staan. Daarna kunt u met het formulier 'Tussentijdse opdrachten' de rekeningen opzeggen.

Een basisbankrekening onder het Convenant kan worden aangevraagd als iemand te maken heeft met wettelijke weigerings- of opzeggingsgronden. Bijvoorbeeld wanneer er een financieel delict heeft plaatsgevonden en de aanvrager hiervan wordt verdacht of in het verleden voor is veroordeeld. 

Kijk voor meer informatie over de weigerings- en opzeggingsgronden op deze pagina.

Wat kan ik met een Convenant Basisbankrekening? 

Een basisbankrekening die wordt geopend onder het Convenant is een 'normale' betaalrekening. Op deze rekening kan loon, uitkering, pensioen of toeslagen worden gestort. Met deze rekening en een bankpas krijgt u toegang tot Internet Bankieren en de ABN AMRO app en kunt u overboekingen doen.

Waar vraag ik de basisbankrekening aan? 

Download het aanvraagformulier op deze pagina. Vul het in en stuur het naar:

ABN AMRO
A&C Bewindvoering (AA8239)
Postbus 283
1000 EA Amsterdam 

Voorwaarden 

Voor de basisbankrekening onder het Convenant moet u:

 • 18 jaar of ouder zijn
 • Een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben (Heeft u geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland? Dan moet u een postadres hebben bij een erkende hulpverleningsorganisatie of overheidsinstantie.)
 • Een geldig identiteitsbewijs hebben

Meer informatie 

U vindt hier meer informatie over de Convenant Basisbankrekening.

Bent u voogd van uw kind(eren) en staat u onder bewind? Dan kunt u zelf een betaalrekening voor uw kind(eren) openen. Neem daarvoor telefonisch contact op om een afspraak te maken via beeldbankieren. Tijdens de afspraak wordt een Jongerengroeirekening geopend.

Er is geen actie van de bewindvoerder vereist. Bewindvoerders krijgen geen toegang tot de rekeningen en bankafschriften die door ouders voor hun kinderen zijn geopend. Dit is in lijn met de wettelijke bescherming van de privacy van het kind. 

Zorg dat u bij de afspraak het volgende bij de hand heeft: 

 • Een geldig identiteitsbewijs van uw kind als uw kind 14 jaar of ouder is. Vanaf 14 jaar zijn we verplicht om hiernaar te vragen.
 • Een document waarop het burgerservicenummer (BSN) van uw kind staat vermeld. 

Is uw kind jonger dan 14 jaar? Dan hoeft u geen geldig identiteitsbewijs bij de hand te hebben.

Heeft u nog vragen?

Callcenter vrouw

Bewindvoering

Bel voor vragen over uw ingediende opdracht of voor overige vragen naar 020 - 383 08 20 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur) .
Tekstballonnen

Chat voor de laatste status van uw opdracht

Chat direct met een van onze medewerkers als u de status van uw opdracht wilt weten.

Heeft u nog vragen?

Callcenter vrouw

Bewindvoering

Bel voor vragen over uw ingediende opdracht of voor overige vragen naar 020 - 383 08 20 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur) .
Tekstballonnen

Chat voor de laatste status van uw opdracht

Chat direct met een van onze medewerkers als u de status van uw opdracht wilt weten.