Erfenis na overlijden

Waar krijgt u als nabestaande mee te maken?

Is er een naaste overleden en ontvangt u een erfenis? Dan zijn er een aantal zaken om rekening mee te houden. Had uw naaste bijvoorbeeld wel of geen testament, en hoe kunt u hier het beste mee omgaan? Wij leggen de belangrijkste en meest voorkomende zaken aan u uit. 

image not availabale

Testament

Als de overledene een testament heeft laten opstellen, dan is het verdelen van de erfenis een zorg minder voor u. In het testament staat precies wat er met de erfenis moet gebeuren. Een notaris stelt dit document op en zorgt ervoor dat de erfenis verdeeld wordt zoals de overledene dit heeft gewenst. Heeft de overledene geen testament? Dan bepaalt de wettelijke erfrecht de verdeling van de erfenis. 

Wat te doen bij een erfenis

Erfenis accepteren of weigeren

Erfenis accepteren of weigeren

U kunt een erfenis zuiver accepteren, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Als u eenmaal een keuze maakt, kunt u deze niet meer wijzigen. Daarom leggen we graag uit waar u rekening mee moet houden.

Verklaring van erfrecht

Verklaring van erfrecht

In een verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn bij een erfenis. Die informatie hebben we nodig om de zaken van de overledene goed af te handelen. We leggen uit hoe het in zijn werk gaat. 

-

Erfbelasting berekenen

Hoeveel erfbelasting u of uw erfgenamen betalen bij een overlijden, hangt van verschillende dingen af. Hier leest u meer over het berekenen van de erfbelasting die erfgenamen betalen aan de Belastingdienst.