Erfenis na overlijden

Waar krijgt u als nabestaande mee te maken?

Is er een naaste overleden en ontvangt u een erfenis? Dan zijn er een aantal zaken om rekening mee te houden. Had uw naaste bijvoorbeeld wel of geen testament, en hoe kunt u hier het beste mee omgaan? Wij leggen de belangrijkste en meest voorkomende zaken aan u uit. 

Wat te doen bij een erfenis

Erfenis accepteren of weigeren

Erfenis accepteren of weigeren

U kunt een erfenis zuiver accepteren, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Als u eenmaal een keuze heeft gemaakt, kunt u deze niet meer wijzigen. Daarom leggen we graag uit waar u rekening mee moet houden.

Verklaring van erfrecht

Verklaring van erfrecht

Om de bankzaken van de overledene af te handelen, kunnen we u om een verklaring van erfrecht vragen. Soms is een verklaring van executele voldoende.

Verklaring van erfrecht Verklaring van executele
-

Erfenisbelasting berekenen

Hoeveel erfbelasting u of uw erfgenamen betalen bij een overlijden, hangt af van verschillende dingen. Lees meer over het berekenen van de erfbelasting die erfgenamen betalen aan de Belastingdienst.

Testament

In een testament legt u vast wat er na uw overlijden met uw erfenis moet gebeuren. Een notaris stelt dit document op en zorgt ervoor dat de erfenis verdeeld wordt zoals u dat wenst.

Wat is een levenstestament?

In een levenstestament legt u vast wie namens u beslissingen mag nemen als u dat zelf niet meer kunt of wilt. U legt hierin vast wie namens u uw persoonlijke en/of medische zaken regelt. Bijvoorbeeld wie uw huis mag verkopen. Als u ook wilt vastleggen wie uw financiële zaken regelt als u dat niet meer kunt of wilt, moet u een notariële volmacht opnemen in uw levenstestament.