Prinsjesdag 2019

De hoed en de rand

Op Prinsjesdag heeft het kabinet zijn nieuwe plannen aan de Tweede Kamer gepresenteerd. Voor 2020 staat er een flink aantal wijzigingen op de stapel. Met onze analyses van de grote Prinsjesdag-dossiers weet u snel van de hoed en de rand.

Up-To-Speed Date

Froukje Jansen gaat in deze video op drie speeddates met experts van ABN AMRO. Ze bespreekt met hen de onderwerpen die op dit moment de boventoon voeren in het politieke en maatschappelijke debat: inkomstenbelasting, koopkracht en pensioen.

Wat is er blijven hangen van Prinsjesdag 2019?

De rook boven de Ridderzaal is inmiddels opgetrokken en we hebben allemaal de tijd gehad om de Miljoenennota te verwerken. Wat viel er op?
Koopkracht verbetert meer dan in voorgaande jaren

Koopkracht verbetert meer dan in voorgaande jaren

Het kabinet verlaagt de lasten voor huishoudens met 3 miljard euro om de koopkracht extra te laten stijgen. De ramingen die het Centraal Plan Bureau in augustus presenteerde, lieten een verbetering van de koopkracht in 2020 zien van in doorsnee 1,2%, vooral dankzij een stijging van de reële lonen. Het kabinet vond dat echter te mager.
De noodzaak van een andere pensioenhervorming

Prinsjesdag brengt weinig beweging in pensioendossier

Eerder dit jaar kwam er een pensioenakkoord tot stand tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid. Wat is de impact van de kabinetsplannen op dit akkoord, op de pensioenen en op de koopkracht van gepensioneerden?

Ziet de belastingheffing in box 3 er zo uit in 2022?

Zoals verwacht, wil het huidige kabinet-Rutte III de belastingheffing in box 3 veranderen. Belastingbetalers met spaargeld gaan daarvan profiteren. Beleggers en vooral belastingbetalers die lenen om te beleggen, gaan meer inkomstenbelasting betalen in box 3.

Maatregelen woningbouw druppel op een gloeiende plaat

Met het verschijnen van de Miljoenennota weten we eindelijk welke plannen de regering exact heeft en wat de gevolgen van de aangekondigde maatregelen zijn. ABN AMRO vreest echter dat de maatregelen niet ver genoeg gaan om de woningbouw vlot te trekken.

Klimaat: betaalbaar voor de burger

De Miljoenennota herhaalde de boodschap die ook al duidelijk in het Klimaatakkoord klonk: het bedrijfsleven moet in meerdere mate opdraaien voor de kosten van het klimaatbeleid, burgers moeten worden ontzien. De betaalbaarheid voor de burger staat dan ook voorop in de Miljoenennota 2020.