Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Informatie Brexit en beleggen

Of u na een ‘no-deal’ Brexit nog kan beleggen in in het Verenigd Koninkrijk uitgegeven/genoteerde financiële instrumenten hangt af of de verhandeling instrumenten na een no-deal Brexit nog voldoet aan de in de EU geldende regels. Dit kan per instrument verschillen. In het algemeen geldt: op basis van Europese MiFID II regelgeving mogen bepaalde instrumenten alleen worden verhandeld op daartoe erkende handelsplatformen. Na een no-deal Brexit worden Britse handelsplatformen dan aangemerkt als ‘derde-landenplatforms’, waarvoor zo’n erkenning niet noodzakelijkerwijs meteen beschikbaar is.

De Brexit heeft mogelijk gevolgen voor bepaalde beleggingen in beleggingsfondsen als er geen aanvullende afspraken worden gemaakt met het VK. Ook zijn er mogelijke gevolgen voor dual-listed shares, aandelen met een notering aan meerdere beurzen. We gaan bij onderstaande vragen uit van een no-deal hard Brexit.

Veelgestelde vragen - Beleggen

Wij willen u informeren over de volgende beleggingsfondsen:

  • UCITS (zie de beschrijving hieronder) die gevestigd zijn in de VK en UCITS waarvan de fondsmanager is gevestigd in de VK (VK UCITS)
  • AIF’s (zie de beschrijving hieronder) waarvan de fondsmanager gevestigd is in VK (VK AIF’s).

Na de Brexit mogen deze beleggingsfondsen alleen nog in de EU worden aangeboden als aan bepaalde regels wordt voldaan. U treft bijgaand een overzicht aan van deze beleggingsfondsen.

UCITS kunnen alleen in de EU gevestigd zijn. Na de Brexit is het VK geen EU-lidstaat meer. Als u een VK UCITS heeft gekocht, verandert de status van het beleggingsfonds (het is dan geen UCITS meer). Het beleggingsfonds hoeft niet meer aan Europese regels voor UCITS te voldoen en daar is ook geen controle meer op. Wij willen dat u daarvan op de hoogte bent zodat u zelf kunt beslissen of u in dit beleggingsfonds wilt blijven beleggen.

Op dit moment is het niet bekend welke beleggingsfondsen nog acties zullen ondernemen om aan de regels te voldoen. 

Het is verder mogelijk dat Nederland tijdelijke regelingen zal treffen om de negatieve gevolgen van de Brexit voor beleggingsfondsen te beperken. Wij zien dat Luxemburg daar bijvoorbeeld al mee bezig is. 

UK UCITS Funds

Beleggers die deze beleggingsfondsen in hun beleggingsportefeuille hebben hoeven deze beleggingsfondsen niet te verkopen voor of na de Brexit. Beleggers mogen deze beleggingsfondsen gewoon in hun beleggingsportefeuille blijven aanhouden.

Als een beleggingsfonds niet mag worden aangeboden in de Nederlandse markt omdat niet aan de regels wordt voldaan, mogen wij geen aankooptransacties voor dat beleggingsfonds meer uitvoeren voor u.

Als een beleggingsfonds niet mag worden aangeboden in de Nederlandse markt omdat niet aan de regels wordt voldaan, mogen wij nog wel verkooptransacties voor dat beleggingsfonds voor u uitvoeren.

Het is niet bekend welke invloed de Brexit zal hebben op de koersen van deze beleggingsfondsen en wat de gevolgen van de Brexit zullen zijn voor de mogelijkheden tot verkoop van deze beleggingsfondsen. Houd daar rekening mee in uw voorbereiding op de Brexit.

UCITS staat for Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities. De UCITS-regelgeving bepaalt waaraan een in de EU gevestigd beleggingsfonds moet voldoen om aangeboden te mogen worden in alle EU-landen. In Nederland wordt UCITS ook wel ICBE (Instelling voor Collectieve Beleggingen in Effecten) genoemd.

AIF staat voor Alternative Investment Fund. Voorbeelden van AIF’s zijn hedge fondsen of private equity fondsen. Dit soort beleggingsfondsen moeten aan andere regels voldoen dan UCITS.

Een aandeel met een dubbele notering kan verhandeld worden op meerdere beurzen. Bekende voorbeelden hiervan zijn Vodafone, Glaxo Smith Kline en Royal Dutch Shell. Op basis van wetgeving zijn wij verplicht om aandelen met een dubbele notering op een beurs in de EU te verhandelen. Sommige beurzen buiten de EU worden op dezelfde manier behandeld als beurzen in EU. Deze beurzen zijn equivalent verklaard. Na Brexit behoort het VK niet meer tot de EU. Daarom mogen wij na de Brexit bepaalde (zie verderop) aandelen met een dubbele notering niet meer op de beurs in het VK verhandelen. Dat mag alleen als de beurs in het VK als equivalent wordt aangemerkt. Dit zou alleen worden toegestaan als de beurs in het Verenigd Koninkrijk als gelijkwaardig wordt verklaard of als de handel op een niet-systematische, ad-hoc, onregelmatige en niet-frequente basis plaatsvindt. Het is nog niet bekend of en wanneer de beurzen in het Verenigd Koninkrijk als gelijkwaardig zullen worden gedeclareerd. De ESMA (European Securities & Markets Authority) heeft echter bevestigd dat zij de handel in aandelen van EU-emittenten in GBP als niet-systematisch, ad hoc, onregelmatig en niet-frequent beschouwt en daarom niet onderworpen is aan de verplichting om in de EU verhandeld te worden.

Wat betekent dit voor u?

Op het moment van schrijven bewaren wij geen aandelen die beïnvloed zouden worden door de EU handelsverplichting, gezien de aankondiging van ESMA.

Na de Brexit mogen we gewoon doorgaan met het verhandelen van aandelen in het Verenigd Koninkrijk als ze alleen op een beurs in het Verenigd Koninkrijk worden verhandeld maar ook van aandelen van EU-ondernemingen indien ze in GBP op de Beurs van Londen worden verhandeld.

U kunt via Internet Bankieren, Mobiel Bankieren en MyDealingroom een order opgeven. Voordat u deze bevestigt ziet u naar welke beurs wij deze order sturen. Als hier de Londen Stock Exchange vermeld wordt dan is het aandeel gekocht op deze beurs. Zolang u niet bevestigt zal de order niet worden uitgevoerd.

Dat kan zoals u gewend bent, totdat de beurs in Londen gesloten is op de dag voorafgaand aan de Brexit.

 

Belangrijke websites met informatie: