Informatie Brexit en beleggen

Of u na een ‘no-deal’ Brexit nog kan beleggen in in het Verenigd Koninkrijk uitgegeven/genoteerde financiële instrumenten hangt af of de verhandeling instrumenten na een no-deal Brexit nog voldoet aan de in de EU geldende regels. Dit kan per instrument verschillen. In het algemeen geldt: op basis van Europese MiFID II regelgeving mogen bepaalde instrumenten alleen worden verhandeld op daartoe erkende handelsplatformen. Na een no-deal Brexit worden Britse handelsplatformen dan aangemerkt als ‘derde-landenplatforms’, waarvoor zo’n erkenning niet noodzakelijkerwijs meteen beschikbaar is.

De Brexit heeft mogelijk gevolgen voor bepaalde beleggingen in beleggingsfondsen als er geen aanvullende afspraken worden gemaakt met het VK. Ook zijn er mogelijke gevolgen voor dual-listed shares, aandelen met een notering aan meerdere beurzen. We gaan bij onderstaande vragen uit van een no-deal hard Brexit.

Veelgestelde vragen - Beleggen

Wij willen u informeren over de volgende beleggingsfondsen:

  • UCITS (zie de beschrijving hieronder) die gevestigd zijn in de VK en UCITS waarvan de fondsmanager is gevestigd in de VK (VK UCITS)
  • AIF’s (zie de beschrijving hieronder) waarvan de fondsmanager gevestigd is in VK (VK AIF’s).

Na de Brexit mogen deze beleggingsfondsen alleen nog in de EU worden aangeboden als aan bepaalde regels wordt voldaan. U treft bijgaand een overzicht aan van deze beleggingsfondsen.

UCITS kunnen alleen in de EU gevestigd zijn. Na de Brexit is het VK geen EU-lidstaat meer. Als u een VK UCITS heeft gekocht, verandert de status van het beleggingsfonds (het is dan geen UCITS meer). Het beleggingsfonds hoeft niet meer aan Europese regels voor UCITS te voldoen en daar is ook geen controle meer op. Wij willen dat u daarvan op de hoogte bent zodat u zelf kunt beslissen of u in dit beleggingsfonds wilt blijven beleggen.

Op dit moment is het niet bekend welke beleggingsfondsen nog acties zullen ondernemen om aan de regels te voldoen. 

Het is verder mogelijk dat Nederland tijdelijke regelingen zal treffen om de negatieve gevolgen van de Brexit voor beleggingsfondsen te beperken. Wij zien dat Luxemburg daar bijvoorbeeld al mee bezig is. 

UK UCITS Funds

Beleggers die deze beleggingsfondsen in hun beleggingsportefeuille hebben hoeven deze beleggingsfondsen niet te verkopen voor of na de Brexit. Beleggers mogen deze beleggingsfondsen gewoon in hun beleggingsportefeuille blijven aanhouden.

Als een beleggingsfonds niet mag worden aangeboden in de Nederlandse markt omdat niet aan de regels wordt voldaan, mogen wij geen aankooptransacties voor dat beleggingsfonds meer uitvoeren voor u.

Als een beleggingsfonds niet mag worden aangeboden in de Nederlandse markt omdat niet aan de regels wordt voldaan, mogen wij nog wel verkooptransacties voor dat beleggingsfonds voor u uitvoeren.

Het is niet bekend welke invloed de Brexit zal hebben op de koersen van deze beleggingsfondsen en wat de gevolgen van de Brexit zullen zijn voor de mogelijkheden tot verkoop van deze beleggingsfondsen. Houd daar rekening mee in uw voorbereiding op de Brexit.

UCITS staat for Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities. De UCITS-regelgeving bepaalt waaraan een in de EU gevestigd beleggingsfonds moet voldoen om aangeboden te mogen worden in alle EU-landen. In Nederland wordt UCITS ook wel ICBE (Instelling voor Collectieve Beleggingen in Effecten) genoemd.

AIF staat voor Alternative Investment Fund. Voorbeelden van AIF’s zijn hedge fondsen of private equity fondsen. Dit soort beleggingsfondsen moeten aan andere regels voldoen dan UCITS.

Een aandeel met een dubbele notering kan verhandeld worden op meerdere beurzen. Bekende voorbeelden hiervan zijn Vodafone, Glaxo Smith Kline en Royal Dutch Shell. Op basis van wetgeving zijn wij verplicht om aandelen met een dubbele notering op een beurs in de EU te verhandelen. Sommige beurzen buiten de EU worden op dezelfde manier behandeld als beurzen in EU. Deze beurzen zijn equivalent verklaard. Na Brexit behoort het VK niet meer tot de EU. Daarom mogen wij na de Brexit bepaalde (zie verderop) aandelen met een dubbele notering niet meer op de beurs in het VK verhandelen. Dat mag alleen als de beurs in het VK als equivalent wordt aangemerkt. Het is nog niet bekend of en wanneer dit gaat gebeuren.

De volgende aandelen mogen wij na Brexit niet meer op de beurs in het VK verhandelen:

DL na ESMA

Wat betekent dit voor u?

Als u aandelen in uw beleggingsportefeuille heeft die op de lijst hierboven staan, dan hebben wij deze aandelen mogelijk voor u gekocht op de beurs in het VK. Als u deze aandelen na Brexit wilt verkopen, mogen wij dat niet meer op de VK beurs doen.

U kunt in onderstaande lijst controleren of er aandelen in het overzicht staan welke u in uw beleggingsportefeuille heeft. Ook kunt u contact opnemen met uw adviseur.

DL na ESMA

U kunt via Internet Bankieren, Mobiel Bankieren en MyDealingroom een order opgeven. Voordat u deze bevestigt ziet u naar welke beurs wij deze order sturen. Als hier de Londen Stock Exchange vermeld wordt dan is het aandeel gekocht op deze beurs. Zolang u niet bevestigt zal de order niet worden uitgevoerd.

Dat kan zoals u gewend bent, totdat de beurs in Londen gesloten is op de dag voorafgaand aan de Brexit.

Als u uw aandelen van het lijstje hierboven wilt verkopen, dan kunnen wij u de volgende oplossing bieden. Wij kunnen voor u de aandelen ‘verhuizen’ naar de andere beurs. Dit duurt tussen 1 en 6 weken, maar we zijn hierbij afhankelijk van andere partijen. Tijdens de verhuizing kunt u de betreffende aandelen niet verkopen waardoor u dus koersrisico loopt vanaf het moment dat u besluit de aandelen te verhuizen tot het moment dat dit is afgerond. Ook is het risico aanwezig dat het aandeel op de andere beurs minder verhandeld wordt dan op de beurs in het VK. Dit is met name het geval bij aandelen van bedrijven welke afkomstig zijn uit het VK. Voor deze bedrijven is de Londense beurs de hoofdnotering en de andere beurs een tweede keuze. Als er minder handel is in een aandeel loopt u het risico een lagere prijs te ontvangen voor uw aandeel bij verkoop. 

Wilt u de aandelen verhuizen? Dan brengen wij u hiervoor behandelingskosten in rekening. Deze kosten zullen 400 euro per beursgenoteerd bedrijf bedragen. 

Mocht u gebruik willen maken van deze oplossing dan kan dat, maar dit kost wel tijd en geld en u loopt daardoor een koers- en liquiditeitsrisico. Voor de verhuizing van uw aandelen kunt u contact opnemen met uw adviseur of met ons contact center via 0900-0024. Ook kunt u dit formulier invullen en opsturen.

Er is op dit moment nog steeds een mogelijkheid dat de Brexit wordt uitgesteld. U kunt er ook voor kiezen de ontwikkelingen rondom Brexit af te wachten. Ook na Brexit kunt u er voor kiezen om uw aandelen te laten verhuizen naar een andere beurs.

Aandelen die alleen op de beurs in het VK verhandeld worden ofwel niet voorkomen op de lijst hierboven, mogen wij na de Brexit gewoon blijven verhandelen in het VK.

UK EEA Multi listing transfer