Wetten en regels in de zorg

Wie zorg nodig heeft, krijgt te maken met verschillende wetten. Hoe ziet die regelgeving er op dit moment uit? En wat zijn de kosten? We hebben de wetten waarmee veel senioren te maken krijgen, op een rij gezet.

 

Zorgverzekeringswet (ZVW)

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering voor zorg (basispakket) afsluiten.

  • De basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De Rijksoverheid bepaalt wat er in het basispakket zit en waar iedereen recht op heeft. Voor de meeste zorg in het basispakket geldt een eigen risico.
  • Zorgverzekeraars bepalen zelf wat in de aanvullende verzekeringen zit. Hiervoor kunt u een eigen bijdrage betalen. De hoogte van de premie hangt af van de hoogte van uw eigen risico en hoe uitgebreid u verzekerd bent. De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door uw zorgverzekeraar.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De gemeente waar u woont is uitvoerder van de WMO en regelt allerlei voorzieningen. Als u zelfstandig thuis woont en hulp nodig heeft, kunt u de gemeente om hulp vragen. Die bepaalt of en in welke mate u hulp nodig heeft. Het gaat dan onder meer om begeleiding, dagbesteding, (taxi)vervoer, huishoudelijke hulp, een traplift of een scootermobiel. U betaalt vaak een eigen bedrage. Die is maximaal € 19 per maand (2020).

Verhuizen naar een andere gemeente?
Wilt u verhuizen naar een andere gemeente en maakt u gebruik van hulpmiddelen uit de WMO, bijvoorbeeld een rollator of huishoudelijke hulp? Check dan eerst of deze hulpmiddelen ook vergoed worden in de gemeente waarnaar u wilt verhuizen. Elke gemeente heeft hier namelijk andere regels voor.

Wet Langdurige zorg (WLZ)

Als zelfstandig wonen niet gaat en u 24 uur zorg of toezicht nodig heeft, ligt een verhuizing naar een zorginstelling zoals een  verzorgingshuis of verpleeghuis voor de hand. Het verblijf in een zorginstelling wordt betaald vanuit de WLZ. U betaalt hiervoor een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen en vermogen. De zorg kan op verschillende manieren worden ‘uitbetaald’. Dat kan via een persoonsgebonden budget PGB. U regelt dan zelf uw zorg. U kunt ook kiezen voor zorg in natura bij u thuis, in een zorgvilla of een zorginstelling.

Zelf hulp inschakelen?

U kunt de zorg ook zoveel mogelijk zelf regelen

  • Vraag hulp aan familie of kennissen om voor u mantelzorg te verlenen. Mantelzorg is onbetaald, maar er bestaan wel verschillende vergoedingen. Daarnaast kan het nodig zijn om een beroep te doen op een wijkverpleegkundige. De kosten hiervoor worden betaald door uw zorgverzekering. U betaalt hiervoor geen eigen bijdrage.
  • U kunt zorg zelf regelen via een PGB. Deze zorg wordt vanuit verschillende wetten betaald. Dit is afhankelijk van uw situatie.
  • U kunt de hulp die de gemeente biedt ook zelf regelen én betalen. U laat dan bijvoorbeeld maaltijden of boodschappen bij u thuis bezorgen of u huurt iemand in die u begeleidt bij doktersbezoek. U moet dit natuurlijk wel kunnen betalen.

Óf u hulp moet inschakelen, hoeveel hulp en welke hulp dat dan is, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Vaak worden er verschillende vormen van zorg gecombineerd.