Wat betaalt u straks aan wonen en zorg?

Na uw pensioen wilt u waarschijnlijk dingen gaan doen waar u niet eerder aan toekwam en vooral 'genieten van het leven’. Maar misschien realiseert u zich niet dat ouder worden vaak óók hogere zorg- en woonkosten met zich mee meebrengt. Maar om welke kosten gaat het dan? En, wie betaalt wat? Hierbij enkele aandachtspunten om rekening mee te houden.

 

Uitgaven van senioren

Over het algemeen zijn senioren rond hun 65e jaar nog gezond en vitaal. Zij besteden een relatief groot deel van hun inkomen aan reizen en hobby’s. Rond het 75e jaar beginnen de eerste gezondheidsproblemen en die nemen toe met de leeftijd. Ouderen van boven de 85 jaar hebben vaak veel hulp en zorg nodig. Het wordt dan steeds moeilijker om nog (zelfstandig) thuis te wonen. Logischerwijs nemen op deze leeftijd de zorgkosten toe.

Uitgaven aan uw woning

Hoeveel geld senioren kwijt zijn aan woonlasten, verschilt per persoon. Ouderen met een koopwoning hebben vaker een lage of zelfs afbetaalde hypotheek, terwijl ouderen in een huurhuis juist te maken krijgen met stijgende woonlasten door huurverhoging. Hoe u ook woont, naarmate u ouder wordt, kunnen de eisen veranderen die u aan uw woning stelt. Misschien moet u uw woning aanpassen om geschikt te maken voor zelfstandig thuis wonen op latere leeftijd.

 

Uw eigen bijdrage aan zorgkosten

Het uitgangspunt is dat iedereen zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Zo kan de overheid de zorg betaalbaar houden. Als u extra zorg nodig heeft, krijgt u te maken met wetten en regels in de zorg. Vaak moet u een eigen bijdrage betalen.

  • U kunt een proefberekening maken met de tool van het  . U krijgt dan een inschatting van uw eigen bijdrage op basis van uw woonsituatie, uw inkomen en vermogen. Of neem contact op met uw gemeente. De voorlichters van het lokaal loket kunnen voor u nagaan voor welke vergoeding u in aanmerking komt.
  • Hoeveel zorg u nodig heeft, uw woonsituatie en de hoogte van uw inkomen en vermogen is ook van belang. Bij de berekening van uw eigen bijdrage wordt altijd uitgegaan van uw inkomen en vermogen van 2 jaar terug. De   voor het bepalen van de hoogte van de eigen bijdrage voor 2020 is 1 januari 2018. Bekijk de richtlijnen in de tabel onderaan de pagina.

Wanneer betaalt u de maximale eigen bijdrage?

  • Gaat u naar een zorginstelling? 
    In 2020 betaalt u de hoge eigen bijdrage van maximaal circa € 29.000 als uw vermogen ongeveer € 425.000 of hoger is, naast de AOW (alleen of samen) die u ontvangt. Heeft u geen of weinig vermogen? Dan betaalt u de maximale eigen bijdrage als u een bruto-inkomen heeft van ongeveer € 60.000 per jaar (alleen of samen).
  • Organiseert u de zorg thuis? 
    In 2020 betaalt u de lage eigen bijdrage van maximaal circa € 10.600 per jaar bij een vermogen van ongeveer € 1,1 miljoen naast de AOW (alleen of samen).

U ziet dat uw eigen bijdrage aan de zorgkosten flink kan oplopen. Het is verstandig om hiermee tijdig rekening te houden in uw financiële planning. Zo houdt u de regie zoveel mogelijk in eigen hand.

Overzicht eigen bijdrage 2020

Hoe woont u?    Vanuit welke wet krijgt u hulp?   Totale zorgkosten Uw maximale eigen bijdrage Opmerking
Zelfstandig thuis, van een echtpaar krijgt 1 partner zorg of beide partners krijgen zorg  WMO Afhankelijk van zorgvraag 
maximaal € 19,- per huishouden per maand als eigen bijdrage.
24/7 zorg bij u thuis WLZ Ongeveer €90.000 per persoon € 10.600 per jaar, alleen of samen De vergoeding die u krijgt kunt u uitgekeerd krijgen 'in natura' of in de vorm van een PGB U ‘koopt’ dan zelf de zorg in.
Zorgvilla WLZ Ongeveer  €40.000 per persoon € 10.600 per jaar,
alleen of samen
De totale kosten zijn mede afhankelijk van huur- en servicekosten.
Een alleenstaande óf een echtpaar verblijft in een zorginstelling WLZ Afhankelijk van zorgvraag € 29.000 per jaar De eerste 4 maanden betaalt u een lage eigen bijdrage van maximaal €882,- per maand. Daarna de maximale hoge bijdrage van € 2.419 per maand.
Van een echtpaar verblijft de ene partner in een zorginstelling, de andere partner woont thuis WLZ Afhankelijk van zorgvraag € 10.600 per jaar