Naar de navigatie Naar de inhoud

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Wat is NHG?

Als u een huis koopt, kunt u een hypotheek afsluiten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). NHG houdt in dat bij het afsluiten van een hypotheek de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen borg staat voor de lening. Voor 2017 is de kostengrens € 245.000,-. Dit is het maximale bedrag dat u met NHG kunt lenen om de woning te financieren. Dit bedrag is inclusief bijkomende kosten zoals notariskosten, borgtochtprovisie en overdrachtsbelasting.  

Nationale Hypotheek Garantie

De voordelen van NHG

 • U betaalt een lagere hypotheekrente. Uw voordeel kan oplopen tot wel 0,65%.

 • Sluit u een hypotheek af met NHG? Dan weet u zeker dat uw hypotheek past bij uw inkomsten en uitgaven. De adviseur toetst uw hypotheekaanvraag aan de normen voor verantwoord lenen van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting).

 • Met NHG heeft u een vangnet, bijvoorbeeld als u het maandbedrag langere tijd niet meer kunt betalen. Bijvoorbeeld als u gaat scheiden, arbeidsongeschikt of werkloos wordt.

 • U kunt een hypotheek afsluiten met NHG voor de aankoop van een nieuwbouw woning, een bestaande woningen, maar ook voor een renovatie of verbouwing.

Dit is het bedrag dat u elke maand moet betalen.
Nationale Hypotheek Garantie

Overnemen van restschuld

Veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op uw financiële situatie. Zo kunt u, als u gaat scheiden, arbeidsongeschikt of werkloos wordt, misschien uw maandbedrag voor uw hypotheek niet meer betalen. Heeft u een hypotheek met NHG? Dan heeft u een vangnet. U bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing zodat u uw maandbedrag weer kunt betalen. NHG denkt met u mee en kijkt samen met ABN AMRO of en hoe uw hypotheek weer betaalbaar kan worden. Mogelijk kunt u hierdoor uw woning behouden en kan een verkoop met verlies worden voorkomen. Blijkt verkoop van uw woning uiteindelijk toch de enige optie? En is de opbrengst van uw woning lager dan de uitstaande hypotheek? Dan kan NHG u deze restschuld onder bepaalde voorwaarden kwijtschelden.

NHG in 2017

Sinds 1 januari 2017 gelden nieuwe voorwaarden en normen voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dit betekent dat sommige regels bij het afsluiten van een hypotheek met NHG zijn veranderd ten opzichte van 2016. Lees hieronder meer over wat er is gewijzigd.

Nationale Hypotheek Garantie

Verruiming NHG bovengrens

Sinds 1 januari 2017 is de maximale koopsom bij bestaande en nieuwbouw € 245.000,- De maximale hypotheek voor aankoop en oversluiten komt daarmee op € 247.450 (101% van de marktwaarde van de woning). Wanneer er sprake is van energiebesparende voorzieningen is de maximale hypotheek € 259.700,- (106% van de marktwaarde van de woning). Voorbeelden van deze voorzieningen zijn een HR Ketel of spouwmuurisolatie. Uw adviseur kan u hier meer over vertellen.

Geldigheid documenten

Sinds 1 januari 2017 is de geldigheid gewijzigd van de documenten die u nodig heeft bij het afsluiten van een hypotheek met NHG. De datum van het bindende aanbod is nu leidend. Voorheen was dat de datum van de hypotheekofferte.
In 2017 geldt bij ontvangst een bindend aanbod dat:
 • de werkgeversverklaring en salarisstrook niet ouder mogen zijn dan 3 maanden
 • het taxatierapport niet ouder mag zijn dan 6 maanden
 • het bouwkundig rapport niet ouder mag zijn dan 12 maanden.

NHG bij de starterslening

Koopt u voor het eerst een huis? Dan komt u soms in aanmerking voor een starterslening. Dit is een extra lening bovenop uw hypotheek. De starterslening wordt aangeboden door de gemeente en aan u verstrekt door Stichting Volkshuisvesting (SVn). De starterslening is de eerste drie jaar maandlastenvrij en u profiteert van een betrouwbaar vangnet dankzij NHG.

Wat zijn de kosten van NHG?

Kosten NHG

U betaalt eenmalig 1,0% van het bedrag dat u leent voor de aankoop van uw woning. Dat betekent dat u voor een lening van € 200.000,- voor financiering met Nationale Hypotheek Garantie € 2.000,- betaalt . Deze kosten betaalt u aan de geldverstrekker zodra u de hypotheek afsluit. De betaling regelt de notaris.

Nationale Hypotheek Garantie

Kosten NHG aftrekbaar

De kosten die u maakt om een hypotheek met NHG te krijgen, kunt u aftrekken van uw inkomen voor de belasting.

Maximale hypotheek met NHG

Bereken zelf via onze tool hoeveel u maximaal kunt lenen met NHG. Komt u in aanmerking voor een hypotheek met NHG? Dan ziet u dat direct onder 'Uw persoonlijke berekening'.

Voorwaarden NHG

U komt in aanmerking voor NHG als u voldoet aan de voorwaarden. Gaat u verbouwen? Dan zijn de voorwaarden anders dan bij de aankoop van een woning.

Nationale Hypotheek Garantie

Wanneer NHG?

De belangrijkste voorwaarden voor NHG zijn:

 • Het totale bedrag voor de aankoop van de woning of bij oversluiten van uw hypotheek mag niet hoger zijn dan € 245.000,-. Dit is inclusief de bijbehorende kosten zoals notariskosten, borgtochtprovisie en overdrachtsbelasting.

 • Maximaal 50% van uw lening mag aflossingsvrij zijn.

 • De looptijd van een hypotheek met NHG is maximaal 30 jaar.

 • Leent u meer dan 80% van de waarde van uw woning? Dan moet u een overlijdensrisicoverzekering afsluiten.

Nationale Hypotheek Garantie

Maximale koopsom woning

Als u een huis koopt, heeft u te maken met bijkomende kosten. Bijvoorbeeld notariskosten, borgtochtprovisie en overdrachtsbelasting. NHG neemt deze kosten mee in het bedrag dat u maximaal kunt lenen. Hierdoor mag de koopsom van uw woning plus eventuele verbouwingskosten niet hoger zijn dan € 247.450,-.  
 .

U gaat verbouwen

Wilt u de kwaliteit van uw huidige woning verbeteren en wilt u hiervoor extra lenen? Het is mogelijk om uw hypotheek over te sluiten naar een hypotheek met NHG. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. De hele hypotheek mag in totaal niet hoger zijn dan € 247.450,-

Onder kwaliteitsverbetering valt herstel van achterstallig onderhoud, verbetering of uitbreiding van de woning. Bijvoorbeeld het plaatsen van een nieuwe keuken.

De kosten voor kwaliteitsverbetering moeten blijken uit een taxatierapport, een bouwkundig rapport of een door uzelf opgemaakte specificatie.


Hypotheek met NHG aanvragen

Werkgeversverklaring NHG

Als u een hypotheek met NHG wilt afsluiten, heeft u een werkgeversverklaring nodig. Uw hypotheekadviseur wijst u hier ook op tijdens een oriëntatiegesprek voor hypotheekadvies.

Nationale Hypotheek Garantie

Gratis oriëntatiegesprek

Wilt u in gesprek over uw mogelijkheden voor een hypotheek met NHG? Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek. Vul het afspraakformulier in en een adviseur neemt contact met u op om een afspraak te maken.

Heeft u een vraag  
of wilt u contact met ons?

Service & Contact

Extra aflossen op uw hypotheek?

Zie direct uw nieuwe maandbedrag

Extra aflossen op uw hypotheek

Elk jaar mag u een deel van uw hypotheek zonder kosten aflossen. Regel het eenvoudig zelf in Internet Bankieren en zie meteen wat uw nieuwe maandbedrag wordt als u extra aflost.