Kapitaalgroei hypotheek

Kapitaalgroei Hypotheek

De Kapitaalgroei Hypotheek is niet meer verkrijgbaar

U kunt de Kapitaalgroei Hypotheek niet meer afsluiten. Heeft u een Kapitaalgroei Hypotheek en heeft u vragen? Lees meer of neem contact op met uw hypotheekadviseur.

 

Zo werkt de Kapitaalgroei Hypotheek

Deze hypotheekvorm bestaat uit een leningdeel en een spaar- en/of beleggingsrekening. Voor het leningdeel van de Kapitaalgroei Hypotheek betaalt u maandelijks rente. Tijdens de looptijd betaalt u het leningdeel niet terug. Terugbetalen doet u pas aan het einde van de looptijd, in één keer. Deze aflossing doet u met het opgebouwde vermogen op een daarvoor bedoelde spaar- en/of beleggingsrekening. Het is mogelijk dat u aan het einde van de looptijd niet voldoende vermogen heeft (opgebouwd), waardoor u het leningdeel niet volledig kunt terugbetalen. In dat geval betaalt u het overgebleven bedrag met ander eigen vermogen of met de verkoopopbrengst van uw woning. 

De bedragen die u spaart en/of belegt vallen in box 1 (Uitgestelde Hypotheek Aflossing) of box 3 (Hypotheekaflossing Uit Vermogen). Wilt u wisselen tussen sparen en beleggen? Of belegt u liever in een ander beleggingsfonds? Aanpassen kost u niets.

 

Dit is wanneer de Kapitaalgroei Hypotheek uitkomst voor u bood

De Kapitaalgroei Hypotheek bood uitkomst voor u als u een woning wilde financieren en de lening wilde aflossen door vermogen op te bouwen op een spaar- en/of beleggingsrekening, om zo te profiteren van hogere beleggingsresultaten met als gevolg vaak lagere maandlasten. U kon het risico lopen dat het gewenste geldbedrag in uw opbouwproduct niet werd gehaald, waardoor de hypotheek aan het einde van de looptijd niet (volledig) kan worden afgelost.

 

Past de Kapitaalgroei Hypotheek nog bij u?

Dat hangt af van uw persoonlijke huidige situatie. We zetten de belangrijkste punten voor u op een rij.

 

Wanneer het wel bij u past

 • U heeft ander eigen vermogen om uw hypotheek aan het einde van de looptijd af te lossen als het geldbedrag dat u als doel had niet wordt gehaald, of
 • U heeft voldoende inkomen om vanaf 2031 (datum waarop de hypotheekrente misschien niet meer aftrekbaar is) en aan het einde van de looptijd van de Kapitaalgroei Hypotheek de lasten van uw hypotheek te kunnen betalen, of
 • U wilt uw woning verkopen als dit nodig blijkt. Dit kan het geval zijn als de opgebouwde waarde van uw Kapitaalgroei Hypotheek tegenvalt en er een te hoge schuld overblijft aan het einde van de looptijd van uw hypotheek. Hierdoor is het verlengen van uw hypotheek niet mogelijk.
 • U wilt flexibel kunnen kiezen voor sparen en beleggen.

Wanneer het niet bij u past

 • U kunt tegenvallende beleggingsresultaten niet opvangen en daardoor houdt u een mogelijke schuld over aan het einde van de looptijd van uw hypotheek, en
  - U heeft geen ander eigen vermogen om de hypotheek aan het einde van de looptijd af te lossen, of
  - U heeft in de toekomst onvoldoende inkomen om de lasten van de overgebleven hypotheek te betalen (waarbij rekening gehouden moet worden met een minder wordende hypotheekrenteaftrek), en
  - U wilt uw woning niet verkopen als de schuld aan het einde van de looptijd van uw hypotheek te hoog is
 • U voelt zich niet comfortabel bij de (onzekerheid van) beleggen;
 • U wilt zekerheid dat uw spaardoel wordt gehaald om daarmee (een deel) van de hypotheek af te lossen.
 

Houd rekening met restschuld

Met de Kapitaalgroei Hypotheek loopt u het risico dat u niet voldoende vermogen opbouwt tijdens de looptijd. U houdt dan een restschuld over. Deze moet u altijd terugbetalen. U kunt dit risico tijdens de looptijd al verkleinen. Check online of uw hypotheek voor u betaalbaar blijft: nu én in de toekomst.

 

Uw hypotheekvorm wijzigen

Soms is een andere hypotheekvorm een oplossing om het risico op een restschuld te verkleinen. U kunt uw hypotheek bijvoorbeeld omzetten naar een annuïtaire of lineaire vorm. Zo weet u zeker dat u elke maand een gedeelte van uw hypotheek terugbetaalt.

Veelgestelde vragen over de Kapitaalgroei Hypotheek

Bij de Kapitaalgroei Hypotheek kunt u kiezen uit alle rentevaste periodes.

 • Valt uw spaar- en/of beleggingsrekening in box 3? Minimaal 10 jaar en maximaal 30 jaar.
 • Valt uw spaar- en/of beleggingsrekening in box 1? Minimaal 15 jaar en maximaal 30 jaar.
 • Beleggen: beheerskosten van de beleggingsfondsen.
 • Sparen: geen kosten.

U betaalt de hypotheek terug aan het eind van de looptijd. Dat doet u met het vermogen dat u opgebouwd heeft op uw spaar- en/of beleggingsrekening. Heeft u niet genoeg vermogen opgebouwd? Dan houdt u een restschuld over. Deze moet u terugbetalen. Het risico op restschuld is groter als u heeft gekozen voor beleggen in plaats van sparen.

Ja, dat kan. Daarvoor betaalt u dan wel advieskosten.

Als wij u adviseren over uw hypotheek, heeft dat advies geen betrekking op uw beleggingen. We zullen u dus ook niet adviseren over de duurzaamheid van uw beleggingen*. Wilt u wel graag duurzaam beleggen, bespreekt u dit dan met een hypotheekadviseur of lees meer over duurzaam beleggen bij ABN AMRO.

Onder ‘duurzaamheid’ verstaan we duurzaamheidsrisico’s en ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren.  Duurzaamheidsrisico’s zijn gebeurtenissen of omstandigheden die betrekking hebben op mens, milieu en/of maatschappij en die (mogelijk) een negatief effect hebben op de waarde van een belegging. Duurzaamheidsfactoren geven aan dat een belegging mogelijk een negatief effect kan hebben op mens, milieu en/of maatschappij.

U kunt kiezen uit de 6 ABN AMRO Profielfondsen.
Mogelijk belegt u al in één of meerdere andere fondsen.

Box 1: in box 1 hoeft u geen belasting te betalen over het opgebouwde vermogen. U moet dan voldoen aan een aantal voorwaarden. Lees meer hierover bij de Belastingdienst .

Box 3: de voorwaarden voor box 1 gelden niet. Maar u betaalt soms wel belasting over het opgebouwde vermogen.

 • U heeft het geld geleend om een woning te kopen. Deze woning is uw hoofdverblijf.
 • U gebruikt het geld op de spaar- en/of beleggingsverzekering alleen om de lening voor uw woning terug te betalen
 • Het hoogste bedrag dat u tijdens de looptijd in een bepaald jaar inlegt, mag nooit meer dan 10 keer het laagste bedrag zijn dat u tijdens de looptijd in een bepaald polisjaar inlegt. Doet u dat wel, dan moet u soms belasting betalen.
 • De Belastingdienst bepaalt elk jaar welk bedrag u maximaal belastingvrij mag sparen. Spaart u meer? Dan betaalt u belasting zodra het gespaarde bedrag uitgekeerd wordt.

Lees meer hierover bij de Belastingdienst .

Bouwt u vermogen op in box 3? Dan mag u maximaal 2 keer per jaar geld opnemen. U moet hiervoor wel toestemming vragen.

Uw nabestaanden kunnen uw lening onder voorwaarden terugbetalen of doorgaan met de lening uit de spaar- of beleggingsrekening. Soms moeten nabestaanden belasting betalen. Vraag een belastingadviseur om advies.

Heeft u vragen over uw spaar- of beleggingsrekening? Bel dan 0900 - 9210 of maak een afspraak met een adviseur.

Als een Kapitaalgroei Hypotheek wordt afgelost, bijvoorbeeld vanwege de verkoop van uw woning, kan de spaar- en/of beleggingsrekening worden voortgezet volgens de daarvoor geldende voorwaarden.

Daarom een hypotheek bij ABN AMRO

Inzicht in uw hypotheek

Bekijk uw hypotheek in  Internet Bankieren of via de ABN AMRO app . Veilig en makkelijk.

Zelf uw hypotheek aanpassen

Van rente aanpassen tot extra aflossen. Wijzig online uw hypotheek makkelijk zelf.

Voordelen hypotheekklant

Als trouwe hypotheekklant heeft u een streepje voor bij ABN AMRO. Bekijk de 5 voordelen.