Vereniging van Eigenaren

Appartement of flat kopen?

Koopt u een appartement of flat? Dan koopt u een appartementsrecht. U koopt dan het recht om het appartement te bewonen en gemeenschappelijke delen van een gebouw te gebruiken. Alle eigenaren van één appartement of flatgebouw zijn samen verantwoordelijk voor het onderhoud van het hele gebouw. Dat regelt de Vereniging van Eigenaren (VvE), waar u automatisch lid van wordt. U betaalt maandelijks servicekosten, die per VvE kunnen verschillen. Denk aan deze extra maandelijkse servicekosten als u gaat bieden op een appartement of flat. Lees wat er nog meer komt kijken bij een VvE.

 

Wat zijn servicekosten?

Als eigenaar van een appartement betaalt u servicekosten aan de VvE, ook wel 'ledenbijdragen' of ‘voorschotbijdragen' genoemd. Hiervan worden de gemeenschappelijke kosten betaald zoals:

 • Verzekeringen
 • Schoonmaak van de gemeenschappelijke ruimtes zoals het trappenhuis en de lift
 • Groot onderhoud

De hoogte van de servicekosten is afhankelijk van de staat van onderhoud van het gebouw, het aantal voorzieningen en soms de ouderdom van het gebouw.

Wat is een splitsingsakte?

In een splitsingsakte staat hoe het pand is gesplitst en hoe de appartementsrechten zijn verdeeld. Het splitsingsreglement is hier onderdeel van. In het splitsingsreglement staan de rechten en de plichten van de Vereniging van Eigenaren en de appartementseigenaren. En de regels voor de VvE-vergadering. De splitsingsakte kunt u opvragen bij de verkoper of bij het kadaster. Heeft u het appartement gekocht? Dan is de splitsingsakte onderdeel van de leveringsakte. De leveringsakte is de akte die de notaris opmaakt, waardoor u eigenaar van het appartement wordt.

Wat is het verschil tussen een slapende of actieve VvE?

 

Actieve VvE

Een actieve VvE staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Er wordt door de eigenaren een periodieke bijdrage voor het onderhoud gedaan en er is een reservefonds voor groot onderhoud. De VvE vergadert minimaal 1 keer per jaar en legt verantwoording af over het financiële beheer. De VvE heeft een collectieve opstalverzekering.

Slapende VvE

Soms is een VvE slapend. Een slapende VvE vergadert niet en onderhoudt het gebouw niet. Er is meestal ook geen bestuur en geen voorzitter. Als een slapende VvE niet actief is en niet genoeg spaart, kan dit achterstallig onderhoud geven aan het gebouw.

 

Vermogen VvE

Check voordat u een appartement of flat koopt hoe de VvE er financieel voorstaat. Het is natuurlijk fijn als een VvE al een mooi onderhoudspotje heeft en de maandelijkse bijdrage niet al te hoog is. En is er voldoende gespaard voor bijvoorbeeld dakonderhoud of schilderwerk?

Reservefonds

Sinds 1 januari 2018 moet elke VvE een verplichte minimale reservering per jaar hebben voor het onderhoud van het gebouw. Bijvoorbeeld voor onderhoud aan de gevel, het dak of de liften. Duurzaamheidsmaatregelen, zoals vloer- of dakisolatie, vallen ook onder groot onderhoud. De leden van de VvE moeten er samen voor zorgen dat zij in het reservefonds genoeg geld reserveren.

Het bestuur en de beheerder

Veel VvE's kiezen voor een professionele beheerder voor de administratieve en/of technische werkzaamheden. Dit zijn de taken van het VvE bestuur: 

 • Beheren van de financiën van de VvE
 • Opstellen van de jaarstukken na afloop van het boekjaar
 • Opstellen begroting voor het nieuwe boekjaar
 • Vaststellen van de ledenbijdragen, na goedkeuring exploitatierekening door vergadering van eigenaren
 • Afsluiten verplichte verzekeringen
 • Besluiten nemen over het onderhoud aan het gebouw
 • Uitvoeren van door de vergadering van eigenaars genomen besluiten
 • Beoordelen of toegang tot privé gedeelte t.b.v. werkzaamheden aan gemeenschappelijke zaken noodzakelijk is

In geval van dringende reparaties heeft het bestuur het recht om actie te ondernemen.

Daarom een hypotheek bij ABN AMRO

Wonen zonder zorgen

Nu en in de toekomst zorgeloos en financieel gezond wonen. Ontdek de voordelen van een hypotheek bij ABN AMRO.

Persoonlijke en deskundig adviseur

Onze adviseurs helpen u graag. Vanaf het adviesgesprek begeleidt een persoonlijke adviseur u tijdens het hele proces.

Online hypotheek beheren

Ook na het afsluiten heeft u controle: via uw Persoonlijke Omgeving kunt u tijdens de looptijd uw hypotheek aanpassen, extra aflossen of hulp vragen.