Naar de navigatie Naar de inhoud

Boeterente rekenvoorbeelden

Zo wordt boeterente berekend

Heeft u een hypotheek en wilt u deze oversluiten naar een andere financiële instelling? Of wilt u meer terug betalen, vervroegd extra terugbetalen of uw rente tussentijds aanpassen? Dan betaalt u daarvoor soms een vergoeding aan de bank. Dit wordt een boete of boeterente genoemd. Lees hierna hoe deze wordt berekend en bekijk de rekenvoorbeelden.

Op het moment dat u een boete moet betalen, ontvangt u per leningdeel een boetespecificatie van de boete.
In de berekening van de boete zetten we de volgende stappen:

Stap 1 - Berekenen over welk deel van de lening u de boete betaalt

Heeft u een hypotheek en wilt u deze oversluiten naar een andere financiële instelling? Of wilt u meer terug betalen, vervroegd extra terugbetalen of uw rente tussentijds aanpassen? Dan betaalt u daarvoor soms een vergoeding aan de bank. Dit wordt een boete of boeterente genoemd.
Lees op deze pagina wanneer u boeterente betaalt, hoe boeterente wordt berekend en bekijk de rekenvoorbeelden. Advies of meer uitleg nodig? Maak dan een afspraak.

Voorbeeld

U wilt per 1 juni 2016 terugbetalen € 50.000,-
U mag elk kalenderjaar boetevrij terugbetalen* € 25.000,-
In 2016 heeft u al terugbetaald € 10.000,-
U mag in 2016 nog terugbetalen € 15.000,- -/-
De boete wordt berekend over € 35.000,-

* De oorspronkelijke hoofdsom van het leningdeel is in dit voorbeeld € 250.000,-.

 

Stap 2 - Vergelijkingsrente bepalen

Nadat is bepaald over welk deel (van het bedrag dat u terugbetaalt) van de lening u een boete moet betalen, bepalen we de vergelijkingsrente. De vergelijkingsrente is de rente die we gebruiken om te bepalen wat het renteverschil is tussen de rente die u betaalt voor uw leningdeel en de actuele rente op het moment van de boeteberekening.

De vergelijkingsrente is gebaseerd op de rentes die wij op onze website publiceren. 
Wij kijken eerst hoe lang uw rentevaste periode nog loopt. Daarna kijken wij of deze resterende looptijd gelijk is aan een rentevaste periode die de bank aanbiedt. Als dat zo is, dan rekenen wij met de rente van die rentevaste periode. Bieden wij deze rentevaste periode niet aan? Dan berekenen wij een andere rente. Wij kijken dan naar de rentes die wij aanbieden voor de langere en kortere rentevaste perioden die het dichtst bij uw resterende rentevaste periode liggen. Voor het bepalen van de vergelijkingsrente gebruiken wij de hoogste rente die bij deze twee rentevaste periodes hoort. Het kan zijn dat wij in het verleden andere afspraken met u hebben gemaakt voor het bepalen van de vergelijkingsrente.

Voorbeeld


U heeft een Woninghypotheek en u betaalt de €50.000,- uit stap 1 op een aflossingsvrij lening(deel) terug. Uw hypotheek valt in de tariefklasse >85% marktwaarde en u ontvangt nu een huisbankkorting.
De huidige rente van uw rentevaste periode is 10 jaar (3,75%) en de extra terugbetaling doet u na 3  jaar en 4 maanden.

De resterende looptijd is dus nog 6 jaar en 8 maanden.
Een rentevaste periode van 6 jaar en 8 maanden bieden wij niet aan. Daarom kijken wij naar de naast langere en de naast kortere rentevaste periodes.

De naast langere rentevaste periode is in dit geval 7 jaar vast. De rente die bij deze rentevaste periode hoort is 3.50%.
De naast kortere rentevaste periode is in dit geval 6 jaar.
De rente die bij deze rentevaste periode hoort is 3,40%.
De rente die de bank gebruikt als vergelijkingsrente is dit geval 3,50%.

 

Stap 3 - Renteverschil bepalen

Om het renteverschil te bepalen maken wij een berekening over de rente die u, over het bedrag dat u extra terug betaalt, nog aan ons had moeten betalen tot het einde van uw huidige rentevaste periode. Deze berekening maken wij op basis van uw huidige rentepercentage en op basis van de vergelijkingsrente. Het verschil tussen deze twee bedragen is het bedrag dat wij niet ontvangen.

Voorbeeld aflossingsvrije hypotheek


U heeft een aflosvrij leningdeel en uw huidige rentepercentage is 3,75%.
De resterende looptijd van de rentevaste periode is 6 jaar en 8 maanden (dit is 80 maanden).
Uw boete wordt berekend over € 35.000,- en de vergelijkingsrente is 3,50%.
De berekening van het renteverlies gaat als volgt:
Schuldrest (aflosvrij) Rentebetaling o.b.v. uw huidige rente van 3,75% Rentebetaling o.b.v. de vergelijkingsrente van 3,50%
Maand 1 € 35.000,- € 109,38 € 102,08
Maand 2 € 35.000,- € 109,38 € 102,08
Maand 3 t/m 80 € 35.000,- € 109,38 € 102,08
Totaal € 8.750,- € 8.166,67

Het renteverlies bedraagt € 8.750,- minus € 8.166,67 = € 583,33.

Heeft u een annuïteiten hypotheek?

Dan gaan wij voor het berekenen van de bedragen van de nog resterende aflossingen  uit van uw huidige rentepercentage (zie kolom 'Aflossing' in het voorbeeld hierna). Dat betekent dat het schuldrestverloop in beide berekeningen gelijk is. Over de uitstaande schuldrest berekenen wij de totale rentebetaling op basis van uw huidige percentage en de totale rentebetaling op basis van de vergelijkingsrente. Het verschil tussen deze twee rentebetalingen is het bedrag dat wij niet ontvangen. Naast uw resterende rentevaste periode houden wij bij boeteberekening van een annuïteit ook rekening met de resterende looptijd van uw leningdeel. 

Voorbeeld annuïteiten hypotheek


U heeft een annuïtair leningdeel en uw huidige rentepercentage is 3,75%.
De resterende looptijd van de rentevaste periode is 6 jaar en 8 maanden (dit is 80 maanden). De resterende looptijd van het leningdeel is 26 jaar en 8 maanden (dit is 320 maanden).
Uw boete wordt berekend over € 35.000,- en de vergelijkingsrente is 3,50%.
De berekening van het renteverlies gaat als volgt:

Schuldrest (annuïtair) Aflossing Rentebetaling o.b.v. uw huidige rente van 3,7% Rentebetaling o.b.v. de vergelijkingsrente van 3,50%
Maand 1 € 35.000,- € 63,81 € 109,38 € 102,08
Maand 2 € 34.936,19 € 64,01 € 109,18 € 101,90
... ... ... ... ...
Maand 80 € 29.292,21- € 81,65 € 91,54 € 85,44
Totaal € 8.065,44- € 7.527,74

Het renteverlies bedraagt € 8.065,44 minus € 7.527,74, oftewel € 537,70.
Omdat uw schuld elke maand daalt, daalt ook het bedrag dat u per maand aan rente moet betalen.

Voorbeeld Lineaire hypotheek


U heeft een lineair leningdeel en uw huidige rentepercentage is 3,75%.
De resterende looptijd van de rentevaste periode is 6 jaar, 8 maanden (dit is 80 maanden) en 0 dagen. De resterende looptijd van het leningdeel is 26 jaar, 8 maanden (dit is 320 maanden) en 0 dagen.
Uw boete wordt berekend over € 35.000,- en de vergelijkingsrente is 3,50%.
De berekening van het renteverlies gaat als volgt:
Schuldrest (lineair) Aflossing Rentebetaling o.b.v. uw huidige rente van 3,7% Rentebetaling o.b.v. de vergelijkingsrente van 3,50%
Maand 1 € 35.000,- € 109,38 € 109,38 € 102,08
Maand 2 € 34.890,63 € 109,34 € 109,03 € 101,76
... ... ... ... ...
Maand 80 € 26.359,38- € 109,38 € 82,37 € 76,88
Totaal € 7.669,92- € 7.158,59

Het renteverlies bedraagt € 7.669,92 minus € 7.158,59, oftewel € 511,33.
Omdat uw schuld elke maand daalt, daalt ook het bedrag dat u per maand aan rente moet betalen.

 

Stap 4 - De contante waarde berekenen

Als u een volledige of extra terugbetaling doet, betaalt u het bedrag in één keer aan ons terug in plaats van over de resterende maanden van uw rentevaste periode. Daarom corrigeren we het renteverlies volgens een standaard manier naar beneden. Deze standaard manier is de contante waarde berekening.
De uitkomst van deze berekening is het bedrag aan boete die u aan ons moet betalen. De contante waarde berekenen wij met de resterende rentevaste periode en de vergelijkingsrente.

In de rekenvoorbeelden hierboven is de netto contante waarde:

Aflossingsvrij


€ 583,33 contant gemaakt met een resterende renteperiode van 80 maanden en een vergelijkingsrente van 3,50% is een bedrag van € 518,-.

Annuïteit


€ 537,70 contant gemaakt met een resterende renteperiode van 80 maanden en een vergelijkingsrente van 3,50% is een bedrag van € 480,61

Lineair


€ 511,33 contant gemaakt met een resterende renteperiode van 80 maanden en een vergelijkingsrente van 3,50% is een bedrag van € 455,-.

Extra aflossen op uw hypotheek?

Regel het nu eenvoudig via Internet Bankieren

Stel doet de afloscheck om te kijken of ze beter kunnen blijven sparen of extra aflossen op hun hypotheek

Wilt u extra aflossen op uw hypotheek? U regelt het nu direct via Internet Bankieren. Dat is net zo makkelijk als een overschrijving doen. Bovendien ziet u dan meteen wat uw nieuwe maandlasten zijn.

Blijf op de hoogte via

  • Volg ons via Facebook
  • Volg ons via Twitter
  • Volg ons via Linkedin
  • Volg ons via YouTube
  • Nieuwsbrief