Naar de navigatie Naar de inhoud

Rekenvoorbeelden vergoeding vervroegd aflossen

Zo wordt een vergoeding berekend

Heeft u een hypotheek en wilt u deze oversluiten naar een andere financiële instelling? Of wilt u meer terug betalen of uw rente tussentijds aanpassen? Dan betaalt u daarvoor soms een vergoeding aan de bank. Dit werd voorheen een boete of boeterente genoemd. Lees hierna hoe deze wordt berekend en bekijk de rekenvoorbeelden.

Op het moment dat u een vergoeding moet betalen, ontvangt u per leningdeel een specificatie van de vergoeding die u moet betalen.
In de berekening van de vergoeding zetten we de volgende stappen:

Stap 1 - Berekenen over welk deel van de lening u de vergoeding betaalt

De vergoeding die u moet betalen, wordt berekend over het bedrag dat u wilt terugbetalen aan ABN AMRO. Van dit bedrag wordt eerst het bedrag afgetrokken dat u zonder vergoeding mag terugbetalen. Het bedrag dat u in dat kalenderjaar al heeft terugbetaald, trekken wij daar vanaf. Het resterende vergoedingsvrije bedrag trekken wij af van het bedrag dat u moet terugbetalen. Het restant bepaalt over welk bedrag een vergoeding moet worden betaald.

De hoogte van over welk deel van de lening u een vergoeding moet betalen, is daarnaast afhankelijk van de hypotheekvorm die u heeft. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u een hypotheekvorm heeft waarin uw hypotheekschuld elke maand daalt, dan houden wij hier rekening mee. Heeft u een (bank)spaarhypotheek? Dan houden wij rekening met de opgebouwde waarde en de toekomstige inleg tot het einde van de rentevaste periode. Ook houden wij rekening met de contractueel afgesproken inleg die u tot het einde van de rentevaste periode zou betalen. 


Voorbeeld

U wilt per 1 juni 2017 terugbetalen € 50.000,-
U mag elk kalenderjaar zonder vergoeding terugbetalen* € 25.000,-
In 2017 heeft u al terugbetaald € 10.000,-
U mag in 2017 nog terugbetalen € 15.000,- -/-
De boete wordt berekend over € 35.000,-

* De oorspronkelijke hoofdsom van het leningdeel is in dit voorbeeld € 250.000,-.

De rentevaste periode is een vooraf afgesproken periode waarin uw rente gelijk blijft. Dit is doorgaans een periode van vijf, tien of vijftien jaar. In het algemeen geldt: hoe langer de rentevaste periode, hoe hoger de rente.
 

Stap 2 - Vergelijkingsrente bepalen

Nadat is bepaald over welk deel (van het bedrag dat u terugbetaalt) van de lening u een vergoeding moet betalen, bepalen we de vergelijkingsrente. De vergelijkingsrente is de rente die we gebruiken om te bepalen wat het renteverschil is tussen de rente die u betaalt voor uw leningdeel en de actuele rente op het moment van de berekening.

De vergelijkingsrente is gebaseerd op de rentes die wij op onze website publiceren. 
Wij kijken eerst hoe lang uw rentevaste periode nog loopt. Daarna kijken wij of deze resterende looptijd gelijk is aan een rentevaste periode die de bank aanbiedt. Als dat zo is, dan rekenen wij met de rente van die rentevaste periode. Bieden wij deze rentevaste periode niet aan? Dan berekenen wij een andere rente. Wij kijken dan naar de rentes die wij aanbieden voor de langere en kortere rentevaste perioden die het dichtst bij uw resterende rentevaste periode liggen. Voor het bepalen van de vergelijkingsrente gebruiken wij de hoogste rente die bij deze twee rentevaste periodes hoort. Het kan zijn dat wij in het verleden andere afspraken met u hebben gemaakt voor het bepalen van de vergelijkingsrente.

Voorbeeld


U heeft een Woninghypotheek en u betaalt de €50.000,- uit stap 1 op een aflossingsvrij lening(deel) terug.
De huidige rente van uw rentevaste periode is 10 jaar (3,75%) en de extra terugbetaling doet u na 3  jaar en 4 maanden.

De resterende looptijd is dus nog 6 jaar en 8 maanden.
Een rentevaste periode van 6 jaar en 8 maanden bieden wij niet aan. Daarom kijken wij naar de naast langere en de naast kortere rentevaste periodes.

De naast langere rentevaste periode is in dit geval 7 jaar vast. De rente die bij deze rentevaste periode hoort is 3.50%.
De naast kortere rentevaste periode is in dit geval 6 jaar.
De rente die bij deze rentevaste periode hoort is 3,40%.
De rente die de bank gebruikt als vergelijkingsrente is dit geval 3,50%.

 

Stap 3 - Renteverschil bepalen

Om het renteverschil te bepalen maken wij een berekening over de rente die u, op basis van het bedrag dat u extra terug betaalt, nog aan ons had moeten betalen tot het einde van uw huidige rentevaste periode. Deze berekening maken wij op basis van uw huidige rentepercentage en op basis van de vergelijkingsrente. Het verschil tussen deze twee bedragen is het bedrag dat wij niet ontvangen.

Voorbeeld aflossingsvrije hypotheek


U heeft een aflossingsvrij leningdeel en uw huidige rentepercentage is 3,75%.
De resterende looptijd van de rentevaste periode is 6 jaar en 8 maanden (dit is 80 maanden).
De vergoeding die u moet betalen, wordt berekend over € 35.000,- en de vergelijkingsrente is 3,50%.
De berekening van het renteverlies gaat als volgt:
Schuldrest (aflossingsvrij) Rentebetaling o.b.v. uw huidige rente van 3,75% Rentebetaling o.b.v. de vergelijkingsrente van 3,50%
Maand 1 € 35.000,- € 109,38 € 102,08
Maand 2 € 35.000,- € 109,38 € 102,08
Maand 3 t/m 80 € 35.000,- € 109,38 € 102,08
Totaal € 8.750,- € 8.166,67

Het renteverlies bedraagt € 8.750,- minus € 8.166,67 = € 583,33.

 

Stap 4 - De contante waarde berekenen

Als u een volledige of extra terugbetaling doet, betaalt u het bedrag in één keer aan ons terug in plaats van over de resterende maanden van uw rentevaste periode. Daarom corrigeren we het renteverlies volgens een standaard manier naar beneden. Deze standaard manier is de contante waarde berekening.
De uitkomst van deze berekening is het bedrag aan vergoeding die u aan ons moet betalen. De contante waarde berekenen wij met de resterende rentevaste periode en de vergelijkingsrente.

In het rekenvoorbeeld hierboven is het bedrag van € 583,33 netto contant gemaakt met een resterende rentevaste periode van 80 maanden en een vergelijkingsrente van 3,50%.  In het voorbeeld betekent dit dat de netto contante waarde € 518,- is.

Extra aflossen op uw hypotheek?

Zie direct uw nieuwe maandbedrag

Extra aflossen op uw hypotheek

Elk jaar mag u een deel van uw hypotheek zonder kosten aflossen. Regel het eenvoudig zelf in Internet Bankieren en zie meteen wat uw nieuwe maandbedrag wordt als u extra aflost. 

Blijf op de hoogte via

  • Volg ons via Facebook
  • Volg ons via Twitter
  • Volg ons via Linkedin
  • Volg ons via YouTube
  • Nieuwsbrief