Naar de navigatie Naar de inhoud

Rekenvoorbeelden vergoeding vervroegd aflossen

Zo wordt een vergoeding berekend

Heeft u een hypotheek en wilt u deze oversluiten naar een andere financiële instelling? Of wilt u meer terug betalen of uw rente tussentijds aanpassen? Dan betaalt u daarvoor soms een vergoeding aan de bank. Dit werd voorheen een boete of boeterente genoemd. Lees hierna hoe deze wordt berekend en bekijk de rekenvoorbeelden.

Op het moment dat u een vergoeding moet betalen, ontvangt u per leningdeel een specificatie van de vergoeding die u moet betalen.
In de berekening zetten we de volgende stappen:

Stap 1 - Berekenen over welk deel van de lening u de vergoeding betaalt

De vergoeding die u moet betalen, wordt berekend over het bedrag dat u wilt terugbetalen aan ABN AMRO. Dit bedrag wordt verminderd met het bedrag dat u van het betreffende leningdeel per kalenderjaar zonder vergoeding kunt aflossen. Hierbij houden we rekening met eventueel eerdere extra aflossingen, die in het (lopende) kalenderjaar hebben plaatsgevonden. 

Het bedrag waarover u een vergoeding moet betalen is ook afhankelijk van de hypotheekvorm die u heeft. Bij een Annuïteiten Hypotheek en Lineaire Hypotheek daalt uw schuld elke maand. Daarom daalt het bedrag dat u maandelijks aan rente moet betalen. Met deze maandelijkse aflossing houden we ook rekening in de berekening.

Heeft u een (bank)spaarhypotheek? Dan houden we naast de toekomstig contractueel afgesproken inleg die u tot het einde van uw rentevaste periode zou betalen ook nog rekening met de waarde die u op het moment van aflossen heeft opgebouwd in uw spaarpolis of bankspaarrekening.


Voorbeeld

U wilt per 1 juni 2018 terugbetalen € 50.000,-
U mag elk kalenderjaar zonder vergoeding terugbetalen* € 25.000,-
In 2018 heeft u al terugbetaald € 10.000,-
U mag in 2018 nog terugbetalen € 15.000,- -/-
De vergoeding wordt berekend over € 35.000,-

* De oorspronkelijke hoofdsom van het leningdeel is in dit voorbeeld € 250.000,-.

Een hypotheekvorm waarbij uw maandbedrag steeds lager wordt. U betaalt een vast bedrag per maand om uw lening terug te betalen. Omdat uw schuld minder wordt, gaat u een lager bedrag aan rente betalen. Aan het einde van de looptijd is uw lening terugbetaald.
De rentevaste periode is een vooraf afgesproken periode waarin uw rente gelijk blijft. Dit is doorgaans een periode van vijf, tien of vijftien jaar. In het algemeen geldt: hoe langer de rentevaste periode, hoe hoger de rente.
 

Stap 2 - Vergelijkingsrente bepalen

Nadat is bepaald over welk deel (van het bedrag dat u terugbetaalt) van de lening u een vergoeding moet betalen, bepalen we de vergelijkingsrente. De vergelijkingsrente is de rente die we gebruiken om te bepalen wat het renteverschil is tussen de rente die u betaalt voor uw leningdeel en de actuele rente op het moment van de berekening.

De vergelijkingsrente is gebaseerd op de rentes die wij op onze website publiceren. 
Wij kijken eerst hoe lang uw rentevaste periode nog loopt. Daarna kijken wij of deze resterende looptijd gelijk is aan een rentevaste periode die de bank aanbiedt. Als dat zo is, dan rekenen wij met de rente van die rentevaste periode. Bieden wij deze rentevaste periode niet aan? Dan berekenen wij een andere rente. Wij kijken dan naar de rentes die wij aanbieden voor de langere en kortere rentevaste perioden die het dichtst bij uw resterende rentevaste periode liggen. Voor het bepalen van de vergelijkingsrente gebruiken wij de hoogste rente die bij deze twee rentevaste periodes hoort. Het kan zijn dat wij in het verleden andere afspraken met u hebben gemaakt voor het bepalen van de vergelijkingsrente.

Voorbeeld


U heeft een Woninghypotheek en u betaalt de €50.000,- uit stap 1 op een aflossingsvrij lening(deel) terug.
De huidige rente van uw rentevaste periode is 10 jaar (3,75%) en de extra terugbetaling doet u na 3  jaar en 4 maanden.

De resterende looptijd is dus nog 6 jaar en 8 maanden.
Een rentevaste periode van 6 jaar en 8 maanden bieden wij niet aan. Daarom kijken wij naar de naast langere en de naast kortere rentevaste periodes.

De naast langere rentevaste periode is in dit geval 7 jaar vast. De rente die bij deze rentevaste periode hoort is 3.50%.
De naast kortere rentevaste periode is in dit geval 6 jaar.
De rente die bij deze rentevaste periode hoort is 3,40%.
De rente die de bank gebruikt als vergelijkingsrente is dit geval 3,50%.

 

Stap 3 - Renteverschil bepalen

Om het renteverschil te bepalen maken wij een berekening over de rente die u, op basis van het bedrag dat u extra terug betaalt, nog aan ons had moeten betalen tot het einde van uw huidige rentevaste periode. Deze berekening maken wij op basis van uw huidige rentepercentage en op basis van de vergelijkingsrente. Het verschil tussen deze twee bedragen is het bedrag dat wij niet ontvangen.

Voorbeeld aflossingsvrije hypotheek


U heeft een aflossingsvrij leningdeel en uw huidige rentepercentage is 3,75%.
De resterende looptijd van de rentevaste periode is 6 jaar en 8 maanden (dit is 80 maanden).
De vergoeding die u moet betalen, wordt berekend over € 35.000,- en de vergelijkingsrente is 3,50%.
De berekening van het renteverlies gaat als volgt:
Schuldrest (aflossingsvrij) Rentebetaling o.b.v. uw huidige rente van 3,75% Rentebetaling o.b.v. de vergelijkingsrente van 3,50%
Maand 1 € 35.000,- € 109,38 € 102,08
Maand 2 € 35.000,- € 109,38 € 102,08
Maand 3 t/m 80 € 35.000,- € 109,38 € 102,08
Totaal € 8.750,- € 8.166,67

Het renteverlies bedraagt € 8.750,- minus € 8.166,67 = € 583,33.

 

Stap 4 - De contante waarde berekenen

Als u een volledige of extra terugbetaling doet, betaalt u het bedrag in één keer aan ons terug in plaats van over de resterende maanden van uw rentevaste periode. Daarom corrigeren we het renteverlies volgens een standaard manier naar beneden. Deze standaard manier is de contante waarde berekening.
De uitkomst van deze berekening is het bedrag aan vergoeding die u aan ons moet betalen. De contante waarde berekenen wij met de resterende rentevaste periode en de vergelijkingsrente.

In het rekenvoorbeeld hierboven is het bedrag van € 583,33 netto contant gemaakt met een resterende rentevaste periode van 80 maanden en een vergelijkingsrente van 3,50%.  In het voorbeeld betekent dit dat de netto contante waarde € 518,- is.

Extra aflossen op uw hypotheek?

Zie direct uw nieuwe maandbedrag

Extra aflossen op uw hypotheek

Elk jaar mag u een deel van uw hypotheek zonder kosten aflossen. Regel het eenvoudig zelf in Internet Bankieren en zie meteen wat uw nieuwe maandbedrag wordt als u extra aflost.