Naar de navigatie Naar de inhoud

Vergoeding voor vervroegd aflossen van uw hypotheek

Vergoeding voor vervroegd aflossen (voorheen ‘boeterente’)

Heeft u een hypotheek en wilt u deze oversluiten naar een andere financiële instelling? Of wilt u meer terug betalen of uw rente tussentijds afkopen? Dan betaalt u daarvoor soms een vergoeding aan de bank. Dit werd eerder ook wel boeterente genoemd. Lees op deze pagina wanneer u een vergoeding betaalt, hoe deze vergoeding wordt berekend en bekijk de rekenvoorbeelden. Advies of meer uitleg nodig? Bel dan met onze adviseurs via 0900 - 8670.

Wanneer betaal ik een vergoeding en waarom?

Lees hierna wanneer u wel of geen vergoeding betaalt. En waarom moet u soms eigenlijk een vergoeding betalen?

Wanneer betaal ik een vergoeding?

Als u eerder terugbetaalt dan met ons is afgesproken, betaalt u soms een vergoeding.
Heeft u een leningdeel met een vaste rente? Dan betaalt u in de volgende situaties een vergoeding:

 • Als u meer dan het vergoedingsvrije percentage van uw leningdeel per kalenderjaar terugbetaalt.

 • Als u uw rente wilt wijzigen tijdens de looptijd van uw rentevaste periode

 • Als u uw lening wilt oversluiten naar een andere financiële instelling.

U betaalt dan een vergoeding als de vaste rente die u betaalt hoger is dan de vaste rente voor een nieuw volledig soortgelijk leningdeel. Een soortgelijk nieuw leningdeel is een leningdeel waarvan de kenmerken het meest lijken op de kenmerken van uw leningdeel.
Vaste rente betekent dat de rente niet verandert tijdens de looptijd van de lening.
De rentevaste periode is een vooraf afgesproken periode waarin uw rente gelijk blijft. Dit is doorgaans een periode van vijf, tien of vijftien jaar. In het algemeen geldt: hoe langer de rentevaste periode, hoe hoger de rente.

Wanneer betaal ik geen vergoeding?

Er zijn veel verschillende situaties waarbij u helemaal geen vergoeding hoeft te betalen:

 • Als uw huis 'onder water' staat

 • Bij het aflossen van uw restschuld

 • Bij variabele rente

 • Op de datum van renteherziening

 • Bij het bereiken van het doelkapitaal van uw leningdeel

 • Bij het terugbetalen van de opgebouwde waarde op uw hypotheek

 • Bij het wijzigen van uw hypotheekvorm, zonder dat u uw rentecontract wijzigt

 • Als de vaste rente lager is dan de rente voor een nieuw volledig gelijk leningdeel

 • Bij overlijden

 • Bij gedeeltelijk royement

 • Bij verkoop van uw woning (het onderpand)

 • Aan het einde van de looptijd van uw hypotheek.

Waarom moet ik soms een vergoeding betalen?

U betaalt een vergoeding voor de rente die wij mislopen, als u de lening eerder terugbetaalt, oversluit naar een andere aanbieder of omdat u minder rente gaat betalen dan wij bij het afsluiten van uw hypotheek met u hebben afgesproken.
Wij hebben zelf de lening ook ingekocht (geleend). Hiervoor betalen wij rente, ook als wij geen rente meer of minder rente van u ontvangen. Daarvoor vragen wij aan u als klant dit renteverschil alsnog aan ons te betalen.

Welk deel van de lening kan ik zonder vergoeding terugbetalen?

Wilt u extra terugbetalen op uw hypotheek? U kunt elk jaar een deel van uw lening zonder vergoeding terugbetalen. En als uw huis onder water staat, mag u zonder vergoeding terugbetalen tot de meest recente WOZ-waarde.

Vergoedingsvrij percentage

Ieder kalenderjaar mag u meestal 10% van het oorspronkelijke bedrag van een leningdeel zonder vergoeding extra terugbetalen. Hoeveel u precies zonder vergoeding per kalenderjaar mag terugbetalen, staat in de voorwaarden van uw leningdeel.

Vergoedingsvrij tot de WOZ-waarde

Is uw huidige hypotheek hoger dan de actuele WOZ-waarde van uw woning? Wij zeggen dan ook wel dat uw huis 'onder water staat'. In dat geval mag u het verschil tussen de hoogte van uw huidige hypotheek en de meest recente WOZ-waarde zonder vergoeding vanuit eigen middelen terugbetalen. Dit bedrag wordt niet verrekend met het maximale bedrag dat u jaarlijks zonder vergoeding mag terugbetalen. Vraag uw adviseur naar hoe u gebruik kunt maken van deze regeling.

Bijvoorbeeld: uw huidige hypotheekschuld is € 250.000,- De huidige WOZ-waarde van uw huis is € 200.000,- Dit betekent dat uw hypotheek onder water staat. Hierbij houden we geen rekening met de opgebouwde waarde in bijvoorbeeld uw (bank)spaarhypotheek.

Hoe wordt de vergoeding berekend?

Als u een vergoeding moet betalen, ontvangt u per leningdeel van uw hypotheek een specificatie van deze vergoeding.

Bij de berekening van de vergoeding bepalen we:
1. over welk deel van de lening u een vergoeding moet betalen 
2. wat de vergelijkingsrente is en hoe dit wordt bepaald 
3. wat het renteverschil is 
4. de contante waarde.

1. Over welk deel van de lening betaal ik een vergoeding?

De vergoeding die u moet betalen, wordt berekend over het bedrag dat u wilt terugbetalen aan ABN AMRO. Dit bedrag wordt verminderd met het bedrag dat u van het betreffende leningdeel per kalenderjaar zonder vergoeding kunt aflossen. Hierbij houden we rekening met eventueel eerdere extra aflossingen, die in het (lopende) kalenderjaar hebben plaatsgevonden. 

Het bedrag waarover u een vergoeding moet betalen is ook afhankelijk van de hypotheekvorm die u heeft. Bij een Annuïteiten Hypotheek en Lineaire Hypotheek daalt uw schuld elke maand. Daarom daalt het bedrag dat u maandelijks aan rente moet betalen. Met deze maandelijkse aflossing houden we ook rekening in de berekening.

Heeft u een (bank)spaarhypotheek? Dan houden we naast de toekomstig contractueel afgesproken inleg die u tot het einde van uw rentevaste periode zou betalen ook nog rekening met de waarde die u op het moment van aflossen heeft opgebouwd in uw spaarpolis of bankspaarrekening.

Een hypotheekvorm waarbij uw maandbedrag steeds lager wordt. U betaalt een vast bedrag per maand om uw lening terug te betalen. Omdat uw schuld minder wordt, gaat u een lager bedrag aan rente betalen. Aan het einde van de looptijd is uw lening terugbetaald.
De rentevaste periode is een vooraf afgesproken periode waarin uw rente gelijk blijft. Dit is doorgaans een periode van vijf, tien of vijftien jaar. In het algemeen geldt: hoe langer de rentevaste periode, hoe hoger de rente.

2. Wat is de vergelijkingsrente en hoe wordt dit bepaald?

Nadat is bepaald over welk deel (van het bedrag dat u terugbetaalt) van de lening u een vergoeding moet betalen, bepalen we de vergelijkingsrente. De vergelijkingsrente is de rente die we gebruiken om te bepalen wat het renteverschil is tussen de rente die u betaalt voor uw leningdeel en de actuele rente op het moment van de berekening.

Voor het bepalen van de vergelijkingsrente kijken we naar:

• het soort hypotheek dat u heeft, een Woning of een Budgethypotheek
• de aflosvorm (hypotheekvorm)
• de tariefklasse van uw hypotheek op het moment van de berekening
• de resterende rentevaste periode van het leningdeel dat u wilt terugbetalen
• de resterende looptijd van uw leningdeel in geval van de aflosvormen annuïteit, lineair en (bank)spaar
• een korting of opslag, als dat voor u van toepassing is.

Wij kijken eerst hoe lang uw rentevaste periode nog loopt. Daarna kijken wij of deze resterende looptijd gelijk is aan een rentevaste periode die wij aanbieden. Als dat zo is, rekenen wij met de rente van die rentevaste periode. Heeft u een rente met een rentebedenktijd achteraf? Dan nemen we de rentebedenktijdperiode niet mee voor het bepalen van de vergelijkingsrente en bij het bepalen van de restant looptijd van de rentevaste periode. De rentevaste periodes 3, 7, 12 en 17 jaar hebben een rentebedenktijd achteraf.

Bieden wij deze rentevaste periode niet aan? Dan berekenen wij een andere rente. Wij kijken dan naar de vaste rentes van de langere en kortere rentevaste perioden die het dichtst bij uw resterende rentevaste periode liggen. Voor het bepalen van de vergelijkingsrente gebruiken wij de hoogste rente die bij deze twee rentevaste periodes hoort. Dit is in uw voordeel. Een hogere vergelijkingsrente betekent namelijk een lagere vergoeding. 

3. Hoe wordt het renteverschil bepaald?

Om het renteverschil te bepalen maken wij een berekening over de rente die u nog aan de bank had moeten betalen. Dit doen wij tot het einde van uw huidige rentevaste periode of tot het einde van de looptijd van het leningdeel als deze korter is. Deze berekening maken wij op basis van uw huidige rentepercentage en op basis van de vergelijkingsrente. Het verschil tussen deze twee bedragen is het bedrag dat de wij niet ontvangen.

4. Wat is de contante waarde en hoe wordt die berekend?

Bij een volledige of extra terugbetaling betaalt u het bedrag in één keer aan ons terug in plaats van over de resterende maanden van uw rentevaste periode, of van de resterende looptijd als deze korter is. Omdat wij de bedragen eerder ontvangen, corrigeren we het renteverlies volgens een standaard manier naar beneden. Deze standaard manier is de contante waardeberekening.
De uitkomst van deze berekening is het uiteindelijke bedrag aan vergoeding dat u aan ons moet betalen. De contante waarde berekenen wij met de resterende rentevaste periode (of met de resterende looptijd als deze korter is) en de vergelijkingsrente.

Meer weten over een vergoeding die u moet betalen of advies nodig?

Wilt u meer weten over een vergoeding die u moet betalen? Of heeft u advies nodig of het voor u verstandig is om extra terug te betalen of uw rente aan te passen terwijl u dan een vergoeding moet betalen? Vul het afspraakformulier in en een adviseur neemt contact met u op om een afspraak te maken.

Extra aflossen op uw hypotheek?

Zie direct uw nieuwe maandbedrag

Extra aflossen op uw hypotheek

Elk jaar mag u een deel van uw hypotheek zonder kosten aflossen. Regel het eenvoudig zelf in Internet Bankieren en zie meteen wat uw nieuwe maandbedrag wordt als u extra aflost.