Na uw belastingaangifte

 

Is verbetering van uw belastingaangifte nodig?

Heeft u uw aangifte inkomstenbelasting ingediend bij de Belastingdienst, maar u wilt daarin nog iets veranderen? Bijvoorbeeld een fout verbeteren of gegevens aanvullen? U kunt dat doen door online een nieuwe belastingaangifte in te dienen. Ook als u de belastingaangifte met de app heeft gedaan. U kunt uw aangifte meestal wijzigen tot 5 jaar na het belastingjaar. Dus in 2021 zou u in principe nog uw aangifte inkomstenbelasting over het belastingjaar 2016 kunnen aanpassen. 

Let op: voor een andere verdeling van gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten tussen u en uw fiscaal partner geldt een veel kortere termijn. Dat moet u namelijk binnen 6 weken na de datum van uw definitieve belastingaanslag doen als dat wenselijk is. U leest er meer over op de pagina's van de Belastingdienst: ' Fiscaal partnerschap - Wanneer ben ik fiscaal partner? ' en ' Ik heb een foutje gemaakt in mijn aangifte, maar ik heb hem al verstuurd - wat nu?

Denk aan middeling bij sterk wisselende inkomens in box 1

Heeft u sterk wisselende inkomens in box 1 over een aantal jaren? Als het hoogste toepasselijke tarief in deze box niet ieder jaar hetzelfde is, kan het raadzaam zijn om middeling aan te vragen bij de Belastingdienst. De inkomens over 3 aaneengesloten – in principe – hele kalenderjaren worden dan gemiddeld. Het gevolg daarvan kan zijn dat u een bedrag aan inkomstenbelasting terugkrijgt. Let u erop dat voor middeling voorwaarden gelden. Zo geldt er in ieder geval een drempel van € 545. Dat betekent dat de Belastingdienst dit bedrag niet aan u uitbetaalt. Lees hier meer over op de pagina ' Hoe werkt middeling ' van de Belastingdienst.

Let op uw toeslagen

Ontvangt u één of meer toeslagen van de overheid waarvoor een inkomens- of vermogensgrens geldt? Dan kan het raadzaam zijn om na te kijken of de bedragen uit uw ingediende belastingaangifte over 2020 aanleiding geven om een verzoek in te dienen bij de overheid om de hoogte van deze toeslagen te laten aanpassen. Zo kunt u bijvoorbeeld voorkomen dat u te veel aan toeslag(en) ontvangt.

Enkele aandachtspunten voor uw belastingaangifte over 2021

In 2022 kunt u vanaf 1 maart uw aangifte inkomstenbelasting over het belastingjaar 2021 indienen bij de Belastingdienst. Hieronder geven we u alvast enkele aandachtspunten mee voor die belastingaangifte. Daarmee kunt u zo veel mogelijk voorkomen dat u iets over het hoofd ziet.

 • WOZ-waarde voor uw eigen huis voor 2021
  Heeft u in 2021 een eigen huis waarin u woont? Dan is voor u van belang dat het eigenwoningforfait – de fiscale bijtelling – voor dat huis voor 2021 is gebaseerd op de WOZ-waarde op de peildatum 1 januari 2020. Deze waarde blijkt uit de beschikking van de gemeente die u waarschijnlijk begin 2021 heeft ontvangen. Lees ook: 'De belangrijkste hypotheekwijzigingen voor 2021'.
 • Lagere teruggave hypotheekrenteaftrek in 2021
  Heeft u in 2021 een eigen huis waarin u woont en heeft u daarvoor recht op (hypotheek)renteaftrek? Dan is van belang dat het belastingvoordeel van deze aftrek in 2021 waarschijnlijk lager is dan in 2020. De hoogte van de teruggave hangt af van de hoogte van uw belastbaar inkomen. De overheid verlaagt de maximale hypotheekrenteaftrek al enkele jaren stapsgewijs. Als uw belastbaar inkomen hoger is dan € 68.507, dan kunt u deze aftrek in 2021 nog tegen maximaal 43% verrekenen (in 2020: maximaal 46%).
 • Betaalpauzeregeling in 2021
  Als u in 2021 gebruikmaakt van een betaalpauzeregeling voor de betaling van (hypotheek)rente en aflossing, is dat ook een belangrijk aandachtspunt in uw belastingaangifte over 2021. Op de pagina Betaalpauze voor uw hypotheek van de Belastingdienst leest u daar meer over. Lees ook: 'Tijdelijk betaalstop voor uw hypotheek'.
 • Hogere algemene vrijstelling in box 3 in 2021
  In box 3 wordt uw belastbaar inkomen uit sparen en beleggen belast. Voor uw belastingaangifte over 2021 is onder andere van belang dat de algemene vrijstelling in box 3 – het heffingvrije vermogen – voor 2021 is verhoogd ten opzichte van 2020. Mogelijk hoeft u daardoor over 2021 geen inkomstenbelasting meer te betalen in box 3. In 2021 is deze vrijstelling € 50.000, voor fiscaal partners samen geldt het dubbele bedrag van € 100.000. Over het vermogen in box 3 tot genoemd bedrag hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen. De hoogte van uw vermogen in box 3 is overigens al op 1 januari 2021 bepaald. Daaraan kunt u niets meer veranderen omdat deze peildatum inmiddels achter ons ligt. Lees ook: 'Belasting betalen in box 3: hoe werkt dat?'.
 • Erfbelastingschuld op 1 januari 2021
  Belastingschulden zijn in principe geen schulden voor box 3. Onder bepaalde voorwaarden gelden uitzonderingen voor bijvoorbeeld erfbelastingschulden. Op de pagina 'Belastingschulden van de Belastingdienst'  leest u daar meer over. Moest u op 1 januari 2021 nog erfbelasting betalen? Dan kunt u het bedrag van deze schuld in principe in box 3 opnemen in uw aangifte inkomstenbelasting over 2021, ongeacht of u toen al daarvoor een aanslag erfbelasting van de Belastingdienst had ontvangen. Bijvoorbeeld als het gaat om een erfbelastingschuld vanwege een overlijden in 2020. Lees ook: 'Erfrechtelijke aanspraken in de belastingaangifte'.
 

De uitleg op deze pagina is een korte toelichting. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. We geven geen advies over wat u moet doen bij uw belastingaangifte. Raadpleeg voor advies uw belastingadviseur of accountant.