Uw belastingaangifte voorbereiden

Goed om te weten

Het is handig als u alvast de benodigde gegevens verzamelt voordat u begint met uw belastingaangifte. Welke informatie u nodig heeft, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Hieronder staan enkele voorbeelden van gegevens die veel belastingbetalers gebruiken voor hun belastingaangifte over 2020.

De uitleg op deze pagina is een korte toelichting. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. We geven geen advies over wat u moet doen bij uw belastingaangifte. Raadpleeg voor advies uw belastingadviseur of accountant. 

Wat heeft u nodig?

 1. Saldi bankrekeningen

  Het gaat om het financieel overzicht met saldi van uw bankrekeningen. Het saldo op 1 januari 2020 heeft u nodig voor box 3.

 2. Een overzicht van uw hypotheek

  Dit is een overzicht van de hypotheekschuld en de betaalde (rente)kosten voor uw eigen huis. U heeft dit nodig bij de vragen over uw eigen huis in box 1.

 3. De WOZ-waarde van uw eigen huis

  De WOZ-waarde is het bedrag dat uw huis zou moeten opbrengen op 1 januari van het vorige jaar. Deze waarde staat in de brief over gemeentelijke belastingen die u van uw woongemeente heeft ontvangen. Voor de aangifte inkomstenbelasting 2020 gaat het bij uw eigen huis om de waarde op de waardepeildatum 1 januari 2019. En niet om de waarde op de waardepeildatum 1 januari 2020.

 4. De jaaropgaaf van uw werkgever of pensioenuitvoerder

  U heeft uw jaaropgaaf van 2020 nodig van uw salaris of pensioen. Het gaat onder andere om het bedrag van de voor u afgedragen loonheffing over 2020.

 5. Een lijst met giften aan goede doelen

  Als u in 2020 aantoonbaar giften heeft gedaan aan één of meer erkende goede doelen, is het verstandig daar een lijstje van te maken. Giften zijn namelijk onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. Eerst in box 1. En, nadat het inkomen in box 1 is verminderd tot nihil en u nog een bedrag aan aftrekbare giften overhoudt, kunt u deze in box 3 en daarna in box 2 verrekenen. Maak daarbij onderscheid tussen ‘gewone’ giften en ‘periodieke’ giften, waarbij de verplichting tot het doen van giften is vastgelegd in een overeenkomst of notariële akte van schenking.

  Doet u een gift aan één of meer ANBI’s (algemeen nut beogende instellingen) met een cultuurstatus van de Belastingdienst? Dan kunt u deze gift in uw belastingaangifte verhogen met een bepaald percentage. Periodieke en andere giften die u in 2020 in privé heeft gedaan aan culturele ANBI’s mag u fiscaal verhogen met 25%, met een maximum van € 1.250. Dit maximum bereikt u als u in een kalenderjaar minimaal € 5.000 aan culturele ANBI’s geeft.

 6. Een lijst met zorgkosten

  Heeft u in 2020 zorgkosten moeten maken vanwege ziekte of invaliditeit? Onder bepaalde voorwaarden kunt u specifieke zorgkosten in mindering brengen op uw belastbaar inkomen. Als eerste in box 1, en als u nog aftrekbare zorgkosten overhoudt, in box 3 en box 2. Het gaat om de zorgkosten die hoger zijn dan een inkomensafhankelijke drempel. Op de pagina ‘ Aftrek zorgkosten ’ leest u meer over welke kosten aftrekbaar zijn.

 7. Een overzicht van uw lijfrenten

  Dit overzicht is belangrijk als u in 2020 premies heeft betaald voor een lijfrente. Het betaalde bedrag, of een gedeelte daarvan, is mogelijk aftrekbaar in box 1.