Hypotheek met Euribor-rentetarief

Heeft u een ABN AMRO hypotheek met Euribor hypotheekrente?

Sinds 2009 kunt u geen hypotheek met Euribor-rentetarief afsluiten. Heeft u nog een Euribor-hypotheek? Lees dan waar u op moet letten.

 

Aandachtspunten hypotheek met Euribor-rentetarief

  • U kunt de looptijd van een hypotheek met het Euribor-rentetarief niet verlengen
  • Gaat u verhuizen? Dan kunt u het Euribor-rentetarief niet meenemen naar een nieuwe hypotheek. Heeft u een voormalige Fortis-hypotheek? Checkt u dan de voorwaarden. Volgens sommige Fortis hypotheekvoorwaarden kan u namelijk wel het Euribor-rentetarief meenemen.
  • Verandert de rente van uw hypotheek? Dan wordt het Euribor-rentetarief niet meer aangeboden.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over uw hypotheek met het Euribor-rentetarief? Bel ons dan: 020 - 517 63 34. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur. Of maak online een afspraak.

Wilt u meer weten over de lopende rechtszaken over de verhoging van de opslag van hypotheken met het Euribor-rentetarief? Lees meer op de pagina over de rechtszaken.

Wat is Euribor?

Euribor staat voor Euro Interbank Offered Rate. Veel Europese banken geven leningen in euro’s tegen dit variabel rentetarief. Elke dag om 11.00 uur wordt het Euribor-rentetarief vastgesteld en doorgegeven aan alle deelnemende partijen en aan de pers.

De hoogte van de Euribor-rentetarieven hangt vooral af van economische omstandigheden: de groei van de economie en de hoogte van de inflatie. Het Euribor-rentetarief is daardoor niet te voorspellen.

Wat betaalt u voor uw hypotheek met Euribor-rentetarief?

  • 1-maand Euribor-rente: de hoogte van dit tarief kan elke maand veranderen. U leest dit in uw maandelijkse brief die u hierover ontvangt.
  • Opslag: deze opslag is bedoeld voor onze kosten. Elk kwartaal bekijken we de hoogte van onze kosten. En beslissen dan of uw opslag omlaag kan of omhoog moet.
Houd er rekening mee dat de Euribor-rente kan stijgen of dalen. Soms heeft dit gevolgen voor de rente die u betaalt. U hoort van ons meteen als de Euribor-rente verandert of niet meer wordt aangeboden. U krijgt dan een passend alternatief voor het bepalen van het rentetarief. Als u het niet eens bent met de nieuwe berekening, kunt u uw hypotheek met een variabele rente zonder kosten aflossen.

Benchmark en wat betekent dit voor u?

Het rentetarief is (deels) gebaseerd op de Euribor-rente. Dit is een zogenaamde benchmark. De beheerder van Euribor is EMMI (European Money Markets Institute). EMMI is verantwoordelijk voor het vaststellen en publiceren van de benchmark.
Houd er rekening mee dat de Euribor-rente kan stijgen of dalen. Soms heeft dit gevolgen voor de rente die u betaalt. U hoort het van ons als de Euribor-rente verandert of niet meer wordt aangeboden. U krijgt dan een passend alternatief voor het bepalen van het rentetarief. Als u het niet eens bent met de nieuwe berekening, kunt u uw hypotheek met een variabele rente zonder kosten aflossen of omzetten. 

Vragen over opslagwijzigingen

Het kunnen wijzigen van de opslag is voor de bank nodig voor een gezonde bedrijfsvoering. In 2009 en in 2012 heeft ABN AMRO de opslag voor hypotheken met het Euribor-rentetarief verhoogd, door marktomstandigheden. Daarna heeft de bank om dezelfde reden de opslag ook weer een aantal keer verlaagd.

In eerste instantie is in 2012 bij alle klanten met een hypotheek met het Euribor-rentetarief de opslag verhoogd. Voor ex-Fortis klanten bij wie in de offerte de term ‘vaste opslag’ staat, is de verhoging van de opslag in november 2012 teruggedraaid. Daarnaast is in een aantal gevallen waarin individuele afspraken waren gemaakt, ook de verhoging van de opslag teruggedraaid. Bij de overige klanten niet.

Bovenop de 1 maands Euribor-rente betaalt u een opslag. Deze opslag bestaat uit een Euribor-opslag en een risico opslag. De totale opslag is bedoeld om onze kosten te dekken en bestaat uit de volgende onderdelen:

Opslagen door de ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten
Bovenop het basistarief betalen we opslagen als we geld voor langere tijd inkopen op de geld- en kapitaalmarkt. Daarnaast maakt ABN AMRO kosten voor het aanhouden van geld (kapitaal). Deze kapitaalkosten zijn ook onderdeel van de rente die we in rekening brengen.

Doorlopende kosten
De doorlopende kosten zijn de bedrijfskosten van banken zelf. Deze kosten bestaan uit éénmalige en doorlopende kosten.

Eenmalige kosten zijn bijvoorbeeld marketingkosten en personeelskosten voor de beoordeling van kredietaanvragen en het maken van dossiers.

Doorlopende kosten zijn de kosten die worden gemaakt voor het beheer van de hypotheekportefeuille, zoals de kosten van risicobeheer, achterstandsbeheer en maandelijkse incassering van de rente.

Individuele risico-opslag
Dit is een opslag die hoort bij het individuele risico dat we bij de klant lopen op zijn lening. De hoogte van deze opslag is afhankelijk van de verhouding tussen de waarde van het onderpand en de hoogte van de lening.

Winstopslag
Dit is opslag voor de financiering van toekomstige bedrijfsactiviteiten.

De belangrijkste reden waardoor de opslag omhoog of omlaag kan gaan, zijn onze 'liquiditeitsopslag' en onze 'kapitaalkosten'.

Liquiditeitsopslag
Het geld dat we aan onze klanten lenen, lenen we eerst zelf van beleggers. Omdat klanten er op moeten kunnen vertrouwen dat een bank voor langere tijd over voldoende geld beschikt, lenen we daarvoor geld voor langere periodes dan één maand. Bovendien eisen beleggers een hogere rente dan de Euribor-rente. En dat geldt ook voor onze spaarders. De hogere rente die we voor die leningen betalen heet de 'liquiditeitsopslag'.

Kapitaalkosten
Een bank moet er altijd voor zorgen dat ze een deel van het geld dat zij uitleent ook in eigendom heeft. Daarvoor moeten we geld reserveren. Door wetgeving zijn we verplicht om meer reserves aan te houden. Daarmee werken we als bank aan een sterke balans en daardoor maken we ook extra 'kapitaalkosten'.

We bekijken de hoogte van onze kosten elk kwartaal. En beslissen dan of uw opslag omlaag kan of omhoog moet. Als uw opslag verandert, gebeurt dat aan het begin van een kwartaal; op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Dat leest u dan vooraf in uw rentebevestigingsbrief. De opslag kan dan veranderen met minimaal 0,10% en met maximaal 0,35%. Daardoor kan de opslag voor u niet meer onverwacht sterk veranderen.

Waarom hebben we de opslag per 1 april 2019 verlaagd?
Het volgende onderdeel van de opslag is veranderd:
- opslagen door de ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten. Daarom hebben we besloten op 1 april 2019 de opslag met 0,15% te verlagen.

Waarom hebben we de opslag per 1 oktober 2018 verlaagd? 
Het volgende onderdeel van de opslag is veranderd:
- opslagen door de ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten. Daarom hebben we besloten op 1 oktober 2018 de opslag met 0,15% te verlagen.

Waarom hebben we de opslag per 1 april 2018 verlaagd?
Het volgende onderdeel van de opslag is veranderd:
- opslagen door de ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten. Daarom hebben we besloten op 1 april 2018 de opslag met 0,20% te verlagen.

Waarom hebben we de opslag per 1 april 2017 verlaagd?
Het volgende onderdeel van de opslag is veranderd:
- opslagen door de ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten. Daarom hebben we besloten op 1 april 2017 de opslag met 0,15% te verlagen.

Waarom hebben we de opslag per 1 april 2016 verlaagd?
De volgende onderdelen van de opslag zijn veranderd:
- opslagen door de ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten - doorlopende kosten - individuele risico opslag. Daarom hebben we besloten op 1 april 2016 de opslag met 0,20% te verlagen.

Waarom hebben we de opslag per 1 april 2015 verlaagd?
Het volgende onderdeel van de opslag is veranderd:
- opslagen door de ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten. Daarom hebben we besloten op 1 april 2015 de opslag met 0,15% te verlagen.

Daarom een hypotheek bij ABN AMRO

Wonen zonder zorgen

Nu en in de toekomst zorgeloos en financieel gezond wonen. Ontdek de voordelen van een hypotheek bij ABN AMRO.

Persoonlijke en deskundig adviseur

Onze adviseurs helpen u graag. Vanaf het adviesgesprek begeleidt een persoonlijke adviseur u tijdens het hele proces.

Online hypotheek beheren

Ook na het afsluiten heeft u controle: via de beveiligde 'Mijn Hypotheek' omgeving in Internet Bankieren bekijkt en wijzigt u zelf makkelijk uw hypotheek.