ABN AMRO

Voorwaarden bouwdepot

U heeft een bouwdepot bij uw hypotheek van ABN AMRO. Aan een bouwdepot zitten ook voorwaarden vast waarmee u rekening moet houden. Lees de voorwaarden van een bouwdepot. 

Voorwaarden voor een declaratie

 • Duidelijke omschrijving welke goederen of diensten u heeft betaald.
 • Het inleveren van alleen een offerte is niet toegestaan. 
 • Verwijst de rekening naar een offerte? Voeg deze dan als bijlage toe aan de declaratie. Heeft u de offerte al eerder naar ons gestuurd? Voeg de offerte dan toch als bijlage toe aan de declaratie. 
 • Op de rekening van de aannemer of leverancier moeten de volgende gegevens staan: naam, adres, nummer Kamer van Koophandel, B.T.W. nummer, bankrekeningnummer (IBAN). 
 • Voegt u een kassabon toe? Dan moet er in ieder geval de naam en het adres van de aannemer of leverancier op staan. 
 • Voegt u een pinbon toe? Dan moet u ook altijd een kopie van de rekening of kassabon toevoegen. 
 • Heeft u een hypotheek met NHG? Controleer dan of de datum van de rekening altijd na de aanvraagdatum van de hypotheekofferte is. 
 • De nota/factuur moet een TIFF, PDF of JPEG bestand zijn. De bestanden samen mogen maximaal 20MB zijn. 
 • De bijlage moet goed leesbaar zijn.
 • U mag maximaal € 250.000 per declaratie indienen. U kunt wel meerdere declaraties achter elkaar indienen. 
 • Bij nieuwbouw: alleen bedragen die staan in de koop-/aannemingsovereenkomst en/of de meerwerklijst. Dit zijn onderdelen van uw hypotheekofferte. 
 • Bij verbouwing: alleen bedragen die u heeft opgegeven in het verbouwingsplan, dit is ook een onderdeel van uw hypotheekofferte. 
 • Verbeteringen die nagelvast aan de woning zitten, zoals gelijmd parket en inbouwapparatuur van de keuken. 
 • De factuur mag in Engels of Duits zijn, maar de nota moet wel altijd in euro's zijn. Ook moet de aannemer ingeschreven staan bij de Nederlandse Kamer van Koophandel.

Als uw declaratie goed is ontvangen, duurt het meestal 5 werkdagen voordat uw declaratie is verwerkt. Na goedkeuring wordt het bedrag aan u overgemaakt. U kunt de status van uw declaraties volgen in de 'Mijn Hypotheek' omgeving in Internet Bankieren.

 • Als de rekening niet juist is.
 • Als bedragen voor goederen en/of diensten niet zijn opgenomen in het termijnschema en/of meerwerklijst. 
 • Als u het maandbedrag van uw hypotheek te laat of niet betaalt.

Bouwdepot voor een verbouwing of energiebesparende voorzieningen
We betalen de declaraties uit aan uzelf. U betaalt daarna de aannemer of de leverancier.

Bouwdepot voor nieuwbouw
 We betalen de termijnbedragen en de rekeningen van het meerwerk aan de aannemer of aan uzelf. Rekeningen van andere leveranciers betaalt u daarna zelf aan hen.

Het overgebleven saldo wordt uitbetaald. U ontvangt een brief met het openstaande en het uitbetaalde bedrag. Het overgebleven bedrag van de factuur, betaalt u zelf.

Wilt u liever uw rekeningen via de post declareren? Stuur ons dan het declaratieformulier. De uitbetaling per post duurt wel langer dan online. 

 • Via Internet Bankieren? Meestal binnen 5 werkdagen
 • Via het declaratieformulier? Meestal binnen 10 werkdagen

Algemene vragen

Nieuwbouw

 • De looptijd is 24 maanden. U kunt de looptijd één keer met twaalf maanden verlengen.
 • Verlengt u de looptijd van uw bouwdepot met twaalf maanden? Dan krijgt u over de laatste zes maanden van de verlenging geen rente over het saldo in het bouwdepot. De maximale duur aan rentevergoeding is 30 maanden.
 • Drie maanden voor de einddatum van uw bouwdepot, ontvangt u een brief dat uw bouwdepot afloopt. U kunt er dan voor kiezen uw bouwdepot te verlengen of te beëindigen via 'Mijn Hypotheek' in Internet Bankieren. 
 • Of u kunt het formulier  'verlengen/beëindigen bouwdepot'  invullen om uw bouwdepot met 1 jaar te verlengen. 

Wilt u uw bouwdepot verlengen en maakt u gebruik van renteaftrek (de tweejaarsregeling) voor uw bouwdepot? Dan gelden na twee jaar andere fiscale regels voor de aftrekbaarheid van de rente. Op de site van de Belastingdienst kunt u meer informatie vinden. Laat u hier goed over informeren en adviseren door een (belasting)adviseur.
Voor hypotheken die voor 28 januari 2019 zijn aangevraagd, geldt het beleid zoals hieronder staat vermeld bij  ‘Verbouw van een bestaande woning’.

Bouwdepot bij verbouw van een bestaande woning

 • De looptijd is achttien maanden. U kunt de looptijd één keer met zes maanden verlengen.
 • Bij een verlenging van 6 maanden ontvangt u het laatste half jaar geen rente meer over het bedrag dat in uw bouwdepot staat.
 • Drie maanden voor de einddatum van uw bouwdepot, ontvangt u een brief dat uw bouwdepot afloopt. U kunt er dan voor kiezen uw bouwdepot te verlengen of te beëindigen via 'Mijn Hypotheek' in Internet Bankieren. 
 • Of u kunt het formulier  'verlengen/beëindigen bouwdepot'  invullen om uw bouwdepot met een half jaar te verlengen. 

Stuur het verzoek in beide gevallen naar: 

ABN AMRO Bank N.V.
Postbus 547
3800 AM Amersfoort

Als uw bouwdepot leeg is of als de looptijd voorbij is, eindigt uw bouwdepot automatisch. Wilt u uw bouwdepot tussentijds stopzetten? Dat doet u eenvoudig in uw ' Mijn Hypotheek' omgeving in Internet Bankieren of via de Mobiel Bankieren app. Ook kunt u het formulier 'verlengen/beëindigen bouwdepot'  gebruiken. Vink in dat geval aan dat de verbouwing klaar is.

Daarom een hypotheek bij ABN AMRO

Korting op uw hypotheekrente

Mogelijk 0,20% huisbankkorting bij een ABN AMRO-betaalpakket. En tot 0,15% duurzaamheidskorting bij kopen of verduurzamen van energiezuinige woning.

Gratis oriëntatiegesprek

Benieuwd naar uw mogelijkheden? Maak een afspraak voor een gratis oriëntatiegesprek. Waar en wanneer u wilt, makkelijk via een videogesprek.

Zelf uw hypotheek beheren

In Internet Bankieren kunt u zelf uw hypotheek bekijken en aanpassen. Hulp nodig? Stel uw vraag aan chatbot Anna , of neem contact met ons op.