Opslag Euribor-rentetarief

Laatste ontwikkelingen in de rechtszaken

In 2009 en 2012 hebben wij de variabele opslag voor Euribor-hypotheken verhoogd. Een aantal klanten was het hier niet mee eens. Zij hebben – zelf of via stichtingen - een oordeel van de rechter gevraagd. Lees op deze pagina de laatste stand van zaken en de achtergrond over de rechtszaken.

 

Laatste stand van zaken

Nieuws: schikking getroffen Euribor-hypotheek

14-02-2020

ABN AMRO is met Stichting Euribar tot een schikking gekomen voor klanten met een woninghypotheek met het Euribor-rentetarief. Komt u in aanmerking voor een vergoeding? Dan ontvangt u medio maart een brief van ABN AMRO. In de periode juni tot december 2020 krijgt u vervolgens een persoonlijk aanbod, gebaseerd op uw situatie.

Wat krijgt u over het verleden – in hoofdlijnen – terug?

  • 62,5% van de Euribor-opslagverhogingen in 2009 en 2012, berekend tot maximaal 1 april 2019
  • Wettelijke rente over de vergoeding.

Zekerheid over de toekomst

  • Tot 1 januari 2025: Euribor-opslag vastgezet op 1%  
    Dit is gelijk aan de huidige Euribor-opslag en het niveau van 2012. Hiermee heeft u zekerheid voor de komende jaren. 
  • Vanaf 1 januari 2025: opslag maximaal verhoogd tot 1,2%  
    Dit gebeurt alleen als daar aanleiding toe is. U ontvangt daarover ook altijd persoonlijk bericht.

Tot het einde van de looptijd van de hypotheek is de opslag dus niet lager dan 1% en niet hoger dan 1,2%.

Daarnaast blijft u als klant de mogelijkheid houden om uw Euriborrente op ieder moment kosteloos om te zetten of zonder vergoeding vervroegd af te lossen.

Welke klanten krijgen een persoonlijk aanbod?

Klanten die in aanmerking komen voor een aanbod ontvangen medio maart een brief van ons. U hoeft hier zelf niets voor te doen. Geen donateur van Stichting Euribar en/of Stichting Stop de Banken? Dat maakt niets uit. Klanten in dezelfde situatie behandelen we gelijk. We benaderen ook klanten die in het verleden een hypotheek met het Euribor-rentetarief hadden en klanten die eerder een rechtszaak over dit onderwerp tegen ons hebben verloren. Ook klanten die na 1 juli 2012 een nieuwe offerte hebben geaccepteerd krijgen een aanbod. De vergoeding in het aanbod zal voor deze klanten berekend worden vanaf het moment dat u de rente-opslagverhoging (van 2009 en/of 2012) bent gaan betalen tot het moment dat u de nieuwe offerte heeft geaccepteerd. U ontvangt daarom over een kortere periode een vergoeding. Ook klanten die in de periode vanaf de Euribor-opslag in 2009  tot maximaal 1 april 2019 de Euribor-rente hebben omgezet naar een andere rentevorm of die extra of volledig hebben afgelost op de Euribor-woninghypotheek in die periode ontvangen een persoonlijk aanbod.

Goed om te weten: als u accepteert
Als u het persoonlijke aanbod accepteert, ontvangt u het aangeboden bedrag van ons terug. Daarnaast heeft u zekerheid over de Euribor-opslag. Daar staat tegenover dat u niet meer tegen de bank kunt procederen over de opslagwijzigingen.

Veelgestelde vragen over de schikking

Wanneer ontvang ik meer informatie?

U ontvangt halverwege maart 2020 een brief met algemene informatie.

We streven ernaar het grootste deel van de klanten voor 1 juli een persoonlijk aanbod toe te sturen. In een aantal gevallen kan het langer duren. Bijvoorbeeld als u ondertussen bent gescheiden of verhuisd. U ontvangt uw aanbod in ieder geval voor 1 december 2020 .

Als ik het aanbod accepteer, wanneer krijg ik dan het geld?

Als u het persoonlijke aanbod accepteert, krijgt u binnen 4 weken nadat wij uw getekende aanbod hebben ontvangen, het geld op uw rekening.

Waarom zou ik het aanbod accepteren?

Uiteraard moet u daar zelf een afweging in maken. Als wij u een aanbod doen, weet u waar u aan toe bent. Het aangeboden bedrag krijgt u ook direct op uw rekening gestort. Mocht u (weer) juridische stappen nemen, dan is de uitkomst onzeker. Het kan ook zijn dat u dan uiteindelijk niets ontvangt. 

Krijg ik mijn bijdrage aan Stichting Euribar of Stichting Stop de Banken terug?

ABN AMRO heeft met Stichting Euribar afgesproken dat de bijdrage aan deze stichting vergoed wordt. U (of uw rechtsbijstandsverzekeraar) ontvangt uw bijdrage via deze stichting terug. Met Stichting Stop de Banken hebben we deze afspraak niet; u ontvangt uw bijdrage daarom niet terug. 

Veelgestelde vragen over de schikking

Wanneer ontvang ik meer informatie?

U ontvangt halverwege maart 2020 een brief met algemene informatie.

We streven ernaar het grootste deel van de klanten voor 1 juli een persoonlijk aanbod toe te sturen. In een aantal gevallen kan het langer duren. Bijvoorbeeld als u ondertussen bent gescheiden of verhuisd. U ontvangt uw aanbod in ieder geval voor 1 december 2020 .

Als ik het aanbod accepteer, wanneer krijg ik dan het geld?

Als u het persoonlijke aanbod accepteert, krijgt u binnen 4 weken nadat wij uw getekende aanbod hebben ontvangen, het geld op uw rekening.

Waarom zou ik het aanbod accepteren?

Uiteraard moet u daar zelf een afweging in maken. Als wij u een aanbod doen, weet u waar u aan toe bent. Het aangeboden bedrag krijgt u ook direct op uw rekening gestort. Mocht u (weer) juridische stappen nemen, dan is de uitkomst onzeker. Het kan ook zijn dat u dan uiteindelijk niets ontvangt. 

Krijg ik mijn bijdrage aan Stichting Euribar of Stichting Stop de Banken terug?

ABN AMRO heeft met Stichting Euribar afgesproken dat de bijdrage aan deze stichting vergoed wordt. U (of uw rechtsbijstandsverzekeraar) ontvangt uw bijdrage via deze stichting terug. Met Stichting Stop de Banken hebben we deze afspraak niet; u ontvangt uw bijdrage daarom niet terug. 

Waarom zijn er rechtszaken over de opslag van het Euribor rentetarief?

In 2009 en 2012 hebben we, door marktomstandigheden, de opslag voor hypotheken met het Euribor-rentetarief verhoogd met respectievelijk 0,5% en 1,0%. Sommige klanten waren het hier toen niet mee eens. De rechtbank in Amsterdam heeft toen voor deze klanten op 11 november 2015 uitspraak gedaan. Tegen die uitspraak is ABN AMRO in beroep gegaan. Het Gerechtshof Amsterdam heeft vervolgens op 19 december 2017 uitspraak gedaan in het hoger beroep. Wij zijn vervolgens in februari 2018 in cassatie gegaan. De Hoge Raad heeft op 22 november 2019 de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam vernietigd en de zaak terugverwezen naar een ander Gerechtshof.