Euribor Hypotheek en laatste stand van zaken rechtszaken

Opslag Euribor-rentetarief

Laatste ontwikkelingen in de rechtszaken

In 2009 en 2012 hebben wij de variabele opslag voor Euribor-hypotheken verhoogd. Een aantal klanten was het hier niet mee eens. Zij hebben – zelf of via stichtingen - een oordeel van de rechter gevraagd. Lees op deze pagina de laatste stand van zaken en de achtergrond over de rechtszaken.

 

Laatste stand van zaken

Nieuws: datum uitspraak gerechtshof Den Haag uitgesteld naar 11 oktober 2022

In 2019 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de Euribor-rechtszaak. De zaak is toen terugverwezen naar het gerechtshof Den Haag. De zitting bij het gerechtshof vond plaats op 9 november 2021. Het gerechtshof heeft eerder aangegeven dat zij op 7 juni 2022 uitspraak zou doen. Helaas heeft het Hof meer tijd nodig. De uitspraak is daarom nogmaals uitgesteld, nu naar 11 oktober 2022. Deze uitspraak is relevant voor u als u het persoonlijke schikkingsaanbod niet geaccepteerd heeft. Geldt dit voor u, dan houden we u op de hoogte als er nieuws is.

Schikking stichting Euribar

In afwachting van het verdere verloop van de rechtszaak is ABN AMRO op 13 februari 2020 met Stichting Euribar tot een schikking gekomen voor klanten met een hypotheek met het Euribor-rentetarief. In deze schikking is bepaald dat klanten een aanbod krijgen. Waaruit bestaat het aanbod wat klanten hebben ontvangen die hiervoor in aanmerking komen?

  • 62,5% van de betaalde Euribor-opslagverhogingen in 2009 en/of 2012, berekend tot maximaal 1 april 2019. Plus de hierover verschuldigde wettelijke rente.
  • Zekerheid over de toekomstige Euribor-opslag: tot het einde van de looptijd van de hypotheek is de Euribor-opslag dus niet lager dan 1% en niet hoger dan 1,2%. Naast de Euribor-opslag betaalt u ook nog een individuele risico-opslag (uitgezonderd hypotheken met NHG-voorwaarden en oud-Fortishypotheken). Het aanbod voor zekerheid van de toekomstige opslag geldt echter alleen voor de Euribor-opslag. Het blijft mogelijk om de Euribor-rente op ieder moment kosteloos om te zetten of zonder vergoeding vervroegd af te lossen.
Alle klanten die in aanmerking kwamen hebben een aanbod ontvangen. 80% van de klanten die een persoonlijk aanbod heeft gekregen, heeft dit inmiddels geaccepteerd.

Mogelijke vervanging Euribor

Het kan zijn dat de 1-maands Euribor in de toekomst niet meer gebruikt mag worden, bijvoorbeeld door wijziging van wet- of regelgeving. Op dit moment voldoet de Euribor aan de regelgeving en daarom kunnen wij deze blijven gebruiken. Als dat verandert, nemen wij contact met u op. 

Veelgestelde vragen over het persoonlijk aanbod

Ik heb nog niets gehoord. Wanneer ontvang ik een aanbod?

Alle klanten die in aanmerking kwamen voor een aanbod, hebben van ons bericht ontvangen. Denkt u dat u in aanmerking komt voor een aanbod en heeft u geen bericht van ons gehad? Kijk dan bij ‘Voor wie geldt de schikking niet’ of neem contact met ons op.

Kan ik nog terugkomen op mijn besluit nadat ik het aanbod heb ondertekend?

Nee, als u het aanbod ondertekent, accepteert u dat u niet terug kunt komen op de aanvaarding van het aanbod.
Voor wie geldt de schikking niet?

  • Er is al een regeling met u getroffen in verband met rechtszaken en/of u bent al gecompenseerd voor de opslagverhogingen.
  • U heeft een vaste Euribor-opslag in de offerte.
  • U heeft een Maatwerk- of een Buitenlandhypotheek met een Euribor-rente. De uitspraak in de rechtszaak met betrekking tot Euribor geldt niet voor u. Voor deze hypotheken gelden andere voorwaarden. 
Als ik het aanbod accepteer, kan mijn rentetarief dan nog wijzigen?

Ja, het rentetarief kan iedere maand wijzigen. Het Euribor-rentetarief dat u betaalt, hangt - naast de opslag - ook af van de ontwikkeling van de 1-maands Euribor. Uw rente kan dus dalen of stijgen. Dit is net als altijd; hieraan is niets veranderd. Uw Euribor-opslag staat zoals afgesproken in het aanbod wel voorlopig vast, die kan pas na 1 januari 2025 wijzigen. Lees meer over een hypotheek met Euribor-rentetarief.
Stel dat ABN AMRO de rechtszaak verliest, kan het dan zijn dat ik meer terugkrijg dan er nu wordt aangeboden?

Als ABN AMRO de rechtszaak verliest kan het zijn dat u meer terugkrijgt dan als u het aanbod accepteert. Maar ABN AMRO kan ook winnen, u krijgt dan niets terug.

Veelgestelde vragen over het persoonlijk aanbod

Ik heb nog niets gehoord. Wanneer ontvang ik een aanbod?

Alle klanten die in aanmerking kwamen voor een aanbod, hebben van ons bericht ontvangen. Denkt u dat u in aanmerking komt voor een aanbod en heeft u geen bericht van ons gehad? Kijk dan bij ‘Voor wie geldt de schikking niet’ of neem contact met ons op.

Kan ik nog terugkomen op mijn besluit nadat ik het aanbod heb ondertekend?

Nee, als u het aanbod ondertekent, accepteert u dat u niet terug kunt komen op de aanvaarding van het aanbod.

Voor wie geldt de schikking niet?

  • Er is al een regeling met u getroffen in verband met rechtszaken en/of u bent al gecompenseerd voor de opslagverhogingen.
  • U heeft een vaste Euribor-opslag in de offerte.
  • U heeft een Maatwerk- of een Buitenlandhypotheek met een Euribor-rente. De uitspraak in de rechtszaak met betrekking tot Euribor geldt niet voor u. Voor deze hypotheken gelden andere voorwaarden. 

Als ik het aanbod accepteer, kan mijn rentetarief dan nog wijzigen?

Ja, het rentetarief kan iedere maand wijzigen. Het Euribor-rentetarief dat u betaalt, hangt - naast de opslag - ook af van de ontwikkeling van de 1-maands Euribor. Uw rente kan dus dalen of stijgen. Dit is net als altijd; hieraan is niets veranderd. Uw Euribor-opslag staat zoals afgesproken in het aanbod wel voorlopig vast, die kan pas na 1 januari 2025 wijzigen. Lees meer over een hypotheek met Euribor-rentetarief.

Stel dat ABN AMRO de rechtszaak verliest, kan het dan zijn dat ik meer terugkrijg dan er nu wordt aangeboden?

Als ABN AMRO de rechtszaak verliest kan het zijn dat u meer terugkrijgt dan als u het aanbod accepteert. Maar ABN AMRO kan ook winnen, u krijgt dan niets terug.

Waarom zijn er rechtszaken over de opslag van het Euribor rentetarief?

In 2009 en 2012 hebben we, door marktomstandigheden, de opslag voor hypotheken met het Euribor-rentetarief verhoogd met respectievelijk 0,5% en 1,0%. Sommige klanten waren het hier toen niet mee eens. De rechtbank in Amsterdam heeft toen voor deze klanten op 11 november 2015 uitspraak gedaan. Tegen die uitspraak is ABN AMRO in beroep gegaan. Het Gerechtshof Amsterdam heeft vervolgens op 19 december 2017 uitspraak gedaan in het hoger beroep. Wij zijn vervolgens in februari 2018 in cassatie gegaan. De Hoge Raad heeft op 22 november 2019 de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam vernietigd en de zaak terugverwezen naar een ander Gerechtshof.