Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

vrouw aan tafel met mobiel in handen

Opslag Euribor-rentetarief

Uitspraak rechtszaak

In 2009 en 2012 hebben we, door marktomstandigheden, de Euribor opslag voor hypotheken met het Euribor-rentetarief verhoogd met respectievelijk 0,5% en 1,0%. Sommige klanten waren het hier toen niet mee eens en zijn een rechtszaak begonnen. De Hoge Raad heeft op 22 november 2019 een eerdere uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam vernietigd en de zaak terugverwezen naar het Gerechtshof Den Haag. Op 11 oktober 2022 heeft dit Gerechtshof uitspraak gedaan. Stichting StopdeBanken is vervolgens in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft in haar arrest van 22 december 2023 geoordeeld dat de klachten van StopdeBanken niet kunnen leiden tot vernietiging van het Arrest van het Gerechtshof.

 

De uitspraak van het gerechtshof Den Haag

Het gerechtshof Den Haag heeft geoordeeld dat de wijzigingsbedingen geldig zijn en dat ABN AMRO gebruik mocht maken van haar wijzigingsbevoegdheid.
De manier waarop ABN AMRO dit heeft gedaan, is volgens het gerechtshof ook toegestaan. Dit betekent dat ABN AMRO de opslag mocht wijzigen, en dat de opslag niet teveel verhoogd is. Alle overige klachten van Stichting StopdeBanken zijn ook door het gerechtshof afgewezen.

Lees de volledige uitspraak

Veelgestelde vragen

Nee, als u er eerder voor heeft gekozen om het aanbod niet te accepteren, krijgt u van ons geen nieuw aanbod meer.

Deze uitspraak is voor u belangrijk als u: 

  1. tussen februari 2005 tot medio maart 2009 een Euribor- woninghypotheek met een variabele Euribor-opslag heeft afgesloten én 
  2. ons eerdere schikkingsaanbod (in 2020/2021) niet heeft geaccepteerd.

U hoeft niets te doen. We vinden het vervelend dat we met onze klanten in een juridische strijd verwikkeld zijn, en kunnen ons voorstellen dat klanten op een andere uitspraak hadden gehoopt.

Op 13 februari 2020 is met Stichting Euribar tot een schikking gekomen voor klanten met een hypotheek met het Euribor-rentetarief. In deze schikking is bepaald dat klanten een aanbod krijgen.
Meer over het aanbod