Opslag Euribor-rentetarief

Laatste ontwikkelingen in de rechtszaken

In 2009 en 2012 hebben wij de variabele opslag voor Euribor-hypotheken verhoogd. Een aantal klanten was het hier niet mee eens. Zij hebben – zelf of via stichtingen - een oordeel van de rechter gevraagd. Lees op deze pagina de laatste stand van zaken en de achtergrond over de rechtszaken.

 

Laatste stand van zaken

Nieuws: schikking getroffen Euribor-hypotheek

ABN AMRO is op 13 februari 2020 met Stichting Euribar tot een schikking gekomen voor klanten met een hypotheek met het Euribor-rentetarief.

 • Wel vergoeding
  U ontvangt voor 1 december 2020 een persoonlijk aanbod, gebaseerd op uw situatie.
 • Geen vergoeding
  Heeft u geen recht op een aanbod? Dan hoort u dat voor 1 december 2020.
 • Aanvullende informatie nodig
  In sommige situaties (overlijden, echtscheiding) kunnen we u pas een persoonlijk aanbod doen, als we aanvullende informatie van u hebben ontvangen. Het verzoek hiervoor ontvangt u voor 1 december 2020. Als alle informatie compleet is ontvangen, krijgt u binnen 3 maanden alsnog een persoonlijk aanbod.

Als u een persoonlijk aanbod heeft ontvangen, heeft u 3 maanden de tijd om hier op in te gaan.

Wat krijgt u over het verleden – in hoofdlijnen – terug?

 • 62,5% van de Euribor-opslagverhogingen in 2009 en 2012, berekend tot maximaal 1 april 2019
 • Wettelijke rente over de vergoeding.

Zekerheid over de toekomst

 • Tot 1 januari 2025: Euribor-opslag vastgezet op 1%  
  Dit is gelijk aan het niveau van 2012. Hiermee heeft u zekerheid voor de komende jaren. 
 • Vanaf 1 januari 2025: Euribor-opslag maximaal verhoogd tot 1,2%  
  Dit gebeurt alleen als daar aanleiding toe is. U ontvangt daarover ook altijd persoonlijk bericht.

Tot het einde van de looptijd van de hypotheek is de Euribor-opslag dus niet lager dan 1% en niet hoger dan 1,2%. Naast de Euribor-opslag betaalt u ook nog een individuele risico-opslag (uitgezonderd hypotheken met NHG-voorwaarden en oud-Fortishypotheken). Het aanbod voor zekerheid van de toekomstige opslag geldt echter alleen voor de Euribor-opslag.

Daarnaast blijft u als klant de mogelijkheid houden om uw Euriborrente op ieder moment kosteloos om te zetten of zonder vergoeding vervroegd af te lossen.

Wie krijgt een persoonlijk aanbod?

Wie in aanmerking komt voor een persoonlijk aanbod, heeft medio maart een brief van ons ontvangen. Dit was ook het geval als u geen donateur van Stichting Euribar en/of Stichting StopdeBanken bent. We benaderen ook klanten die in het verleden een hypotheek met het Euribor-rentetarief hadden en klanten die eerder een rechtszaak over dit onderwerp tegen ons hebben verloren. 

Aanbod accepteren: wat betekent dat? 

Als u het persoonlijk aanbod accepteert, ontvangt u het aangeboden bedrag van ons terug. Daarnaast heeft u zekerheid over de Euribor-opslag. Daar staat tegenover dat u niet meer tegen de bank kunt procederen over de opslagwijzigingen.

Mogelijke vervanging Euribor 

Het kan zijn dat de 1-maands Euribor in de toekomst niet meer gebruikt mag worden, bijvoorbeeld door wijziging van wet- of regelgeving. Op dit moment voldoet de Euribor aan de regelgeving en daarom kunnen wij deze blijven gebruiken. Als dat verandert, nemen wij contact met u op. Voor de duidelijkheid: de eventuele vervanging van de 1-maands Euribor is geen onderdeel van het persoonlijk aanbod.

Veelgestelde vragen over het persoonlijk aanbod

Ik heb nog niets gehoord. Wanneer ontvang ik een aanbod?

U ontvangt in ieder geval voor 1 december 2020 een bericht van ons. Dit kan het aanbod zelf zijn of uitsluitsel over of u in aanmerking komt voor een aanbod.

Wanneer ontvang ik niet over de gehele periode een vergoeding?

U ontvangt niet over de gehele periode een vergoeding als u:
 • na 1 juli 2012 een nieuwe offerte heeft geaccepteerd met de opslag die toen gold. Dit kan ook een wijziging zijn op uw leningdeel met Euribor-rentetarief of een andere wijziging op uw hypotheek.
 • in de periode vanaf de ingang van de verhoogde Euribor-opslag in 2009 tot uiterlijk 1 april 2019 de Euribor-rente heeft omgezet naar een andere rentevorm. 
 • in de periode vanaf de ingang van de verhoogde Euribor-opslag extra of volledig heeft afgelost op uw hypotheek(deel) met Euribor-rente. 
Ik had in het verleden een Fortis Hypotheek (of een van zijn rechtsvoorgangers). Waarom krijg ik alleen vergoeding voor de opslagverhoging van 2012?

U ontvangt alleen een vergoeding over de opslagverhoging van 2012 omdat er in 2009 geen opslagverhoging voor u is geweest. In uw geval is de opslag dus alleen in 2012 verhoogd.
Als ik het aanbod accepteer, kan mijn rentetarief dan nog wijzigen?

Ja, het rentetarief kan iedere maand wijzigen. Het Euribor-rentetarief dat u betaalt, hangt - naast de opslag - ook af van de ontwikkeling van de 1-maands Euribor. Uw rente kan dus dalen of stijgen. Dit is net als altijd; hieraan is niets veranderd. Uw Euribor-opslag staat zoals afgesproken in het aanbod wel voorlopig vast, die kan pas na 1 januari 2025 wijzigen. Lees meer over een hypotheek met Euribor-rentetarief.
Tot wanneer wordt de wettelijke rente berekend?

De wettelijke rente over de vergoeding berekenen we over de periode van de startdatum tot en met de laatste dag van de maand waarin het aanbod aan u is verstuurd.
Kan ik het ondertekende aanbod ook per mail versturen?

Nee, dat is helaas niet mogelijk.
Voor wie geldt de schikking niet?

 • Er is al een regeling met u getroffen in verband met rechtszaken en/of u bent al gecompenseerd voor de opslagverhogingen
 • U heeft een vaste Euribor-opslag in de offerte 
 • U heeft een Maatwerk- of een Buitenlandhypotheek met een Euribor-rente. De uitspraak in de rechtszaak met betrekking tot Euribor geldt niet voor u. Voor deze hypotheken gelden andere voorwaarden. 
Kan ik nog terugkomen op mijn besluit nadat ik aanbod ondertekend heb?

Nee, als u het aanbod ondertekent, accepteert u dat u niet terug kunt komen op uw aanvaarding van het aanbod.

Veelgestelde vragen over het persoonlijk aanbod

Ik heb nog niets gehoord. Wanneer ontvang ik een aanbod?

U ontvangt in ieder geval voor 1 december 2020 een bericht van ons. Dit kan het aanbod zelf zijn of uitsluitsel over of u in aanmerking komt voor een aanbod.

Wanneer ontvang ik niet over de gehele periode een vergoeding?

U ontvangt niet over de gehele periode een vergoeding als u:
 • na 1 juli 2012 een nieuwe offerte heeft geaccepteerd met de opslag die toen gold. Dit kan ook een wijziging zijn op uw leningdeel met Euribor-rentetarief of een andere wijziging op uw hypotheek.
 • in de periode vanaf de ingang van de verhoogde Euribor-opslag in 2009 tot uiterlijk 1 april 2019 de Euribor-rente heeft omgezet naar een andere rentevorm. 
 • in de periode vanaf de ingang van de verhoogde Euribor-opslag extra of volledig heeft afgelost op uw hypotheek(deel) met Euribor-rente. 

Ik had in het verleden een Fortis Hypotheek (of een van zijn rechtsvoorgangers). Waarom krijg ik alleen vergoeding voor de opslagverhoging van 2012?

U ontvangt alleen een vergoeding over de opslagverhoging van 2012 omdat er in 2009 geen opslagverhoging voor u is geweest. In uw geval is de opslag dus alleen in 2012 verhoogd.

Als ik het aanbod accepteer, kan mijn rentetarief dan nog wijzigen?

Ja, het rentetarief kan iedere maand wijzigen. Het Euribor-rentetarief dat u betaalt, hangt - naast de opslag - ook af van de ontwikkeling van de 1-maands Euribor. Uw rente kan dus dalen of stijgen. Dit is net als altijd; hieraan is niets veranderd. Uw Euribor-opslag staat zoals afgesproken in het aanbod wel voorlopig vast, die kan pas na 1 januari 2025 wijzigen. Lees meer over een hypotheek met Euribor-rentetarief.

Tot wanneer wordt de wettelijke rente berekend?

De wettelijke rente over de vergoeding berekenen we over de periode van de startdatum tot en met de laatste dag van de maand waarin het aanbod aan u is verstuurd.

Kan ik het ondertekende aanbod ook per mail versturen?

Nee, dat is helaas niet mogelijk.

Voor wie geldt de schikking niet?

 • Er is al een regeling met u getroffen in verband met rechtszaken en/of u bent al gecompenseerd voor de opslagverhogingen
 • U heeft een vaste Euribor-opslag in de offerte 
 • U heeft een Maatwerk- of een Buitenlandhypotheek met een Euribor-rente. De uitspraak in de rechtszaak met betrekking tot Euribor geldt niet voor u. Voor deze hypotheken gelden andere voorwaarden. 

Kan ik nog terugkomen op mijn besluit nadat ik aanbod ondertekend heb?

Nee, als u het aanbod ondertekent, accepteert u dat u niet terug kunt komen op uw aanvaarding van het aanbod.

Waarom zijn er rechtszaken over de opslag van het Euribor rentetarief?

In 2009 en 2012 hebben we, door marktomstandigheden, de opslag voor hypotheken met het Euribor-rentetarief verhoogd met respectievelijk 0,5% en 1,0%. Sommige klanten waren het hier toen niet mee eens. De rechtbank in Amsterdam heeft toen voor deze klanten op 11 november 2015 uitspraak gedaan. Tegen die uitspraak is ABN AMRO in beroep gegaan. Het Gerechtshof Amsterdam heeft vervolgens op 19 december 2017 uitspraak gedaan in het hoger beroep. Wij zijn vervolgens in februari 2018 in cassatie gegaan. De Hoge Raad heeft op 22 november 2019 de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam vernietigd en de zaak terugverwezen naar een ander Gerechtshof.