Naar de navigatie Naar de inhoud

Hypotheek met een Euribor rentetarief

Heeft u bij ABN AMRO een hypotheek met het Euribor rentetarief?

Heeft u bij ABN AMRO een hypotheek met het Euribor rentetarief? Op deze pagina krijgt u inzicht in hoe dit rentetarief is opgebouwd en wat de opslag inhoudt. Sinds medio 2009 is het niet meer mogelijk een nieuwe hypotheek met een Euribor rentetarief af te sluiten. Ook wordt het Euribor rentetarief niet meer aangeboden bij renteherzieningen van bestaande leningen en is het niet mogelijk deze mee te nemen bij verlenging van de looptijd van de hypotheek of naar een nieuwe hypotheek.  

Wilt u meer weten over hoe het hoger beroep in de rechtszaken is afgelopen, in verband met de opslag van het Euribor rentetarief? Lees daar meer over in de veelgestelde vragen onderaan deze pagina.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over uw hypotheek met het Euribor rentetarief? Bel ons dan op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur via 020 - 517 63 34 of maak direct online een afspraak.


Alle dagen behalve zaterdag, zondag, 1 januari, Goede Vrijdag, 2e Paasdag, 1 mei, 25 en 26 december.
 

Wat is Euribor?

Euribor staat voor Euro Interbank Offered Rate. Het is een variabel rentetarief waartegen een groot aantal Europese banken elkaar leningen in euro's verstrekken. Iedere werkdag om 11.00 uur wordt het Euribor rentetarief vastgesteld en doorgegeven aan alle deelnemende partijen en aan de pers.
De hoogte van de Euribor rentetarieven hangt met name af van de economische omstandigheden zoals de groei van de economie en de hoogte van de inflatie. Het is daardoor niet te voorspellen hoe het Euribor rentetarief zich ontwikkelt.

Wat is het Euribor rentetarief?

Als u een hypotheek heeft met een Euribor rentetarief, dan betaalt u voor uw hypotheek de 1-maands Euribor rente plus een opslag.
De 1-maands Euribor rente is het tarief dat de Europese Centrale Bank vaststelt. De hoogte van dit tarief kan elke maand veranderen en leest u in uw maandelijkse rentebevestigingsbrief.

Boven op de 1-maands Euribor rente betaalt u een opslag. Deze opslag is bedoeld voor onze kosten. Wij bekijken de hoogte van onze kosten elk kwartaal. En beslissen dan of uw opslag omlaag kan of helaas omhoog moet.

Veelgestelde vragen

 • Waarom zijn er rechtszaken geweest over de opslag van het Euribor rentetarief?

  In 2009 en 2012 hebben wij de opslag voor hypotheken met het Euribor rentetarief verhoogd met respectievelijk 0,5% en 1,0%, omdat de marktomstandigheden hiertoe aanleiding gaven. Een aantal van onze klanten was het hiermee niet eens. Deze klanten hebben zelf of via stichtingen het oordeel gevraagd aan de rechter.

 • Waarom is ABN AMRO in hoger beroep gegaan?

  De rechtbank Amsterdam heeft een uitspraak gedaan in de zaak die door de stichtingen is aangespannen. Daarin staat dat de bepalingen, waarop ABN AMRO zich heeft gebaseerd om de opslag te verhogen, niet geldig zijn. Wij zijn echter van mening dat de rechtbank tot dit oordeel komt door een verkeerde uitleg van Europese regels en uitspraken. Bovendien vinden wij dat we aan de Nederlandse wet hebben voldaan, namelijk dat de verhoging van de opslag niet onredelijk mag zijn. Onze visie is dat de economische crisis aanleiding gaf tot deze verhogingen. Daarom hebben wij besloten om tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam in hoger beroep te gaan. Op 19 december 2017 heeft het Gerechtshof Amsterdam uitspraak gedaan in het hoger beroep. 

 • Wat betekent de uitspraak in het hoger beroep?

  Het Gerechtshof heeft aangegeven dat ABN AMRO de opslag niet had mogen wijzigen. We hebben de uitspraak 19 december 2017 ontvangen en starten nu met het bestuderen ervan. Partijen hebben 3 maanden de tijd om te beslissen of ze naar de Hoge Raad gaan. Zodra er voor de betrokken klanten iets verandert, informeren wij deze klanten daar uiteraard over. 

 • Wat moet ik doen als ik er als klant bij betrokken ben?

  U hoeft niets te doen. Wij hebben de uitspraak van het Gerechtshof ontvangen op 19 december 2017. We starten nu met het bestuderen ervan. Vervolgens kijken we wat eventueel de vervolgstappen zijn. Op dit moment verandert er daarom nog niets voor u. Als blijkt dat de uitspraak invloed heeft op uw situatie, dan laten wij dat uiteraard weten.

  Heeft u toch nog vragen? Neem dan contact met ons op via 020 - 517 63 34, van maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur (voor dit gesprek betaalt u uw gebruikelijke belkosten).

 • Krijg ik als klant een schadevergoeding?

  Op dit moment verandert er nog niets voor u. Het Hof heeft ons niet direct verplicht tot het uitkeren van een schadevergoeding. We zijn de uitspraak van het Gerechtshof aan het bestuderen. 

  We kunnen tot 20 maart 2018 eventueel in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Mochten we dat doen, dan wachten we eerst op de beslissing die de Hoge Raad neemt. Besluiten we niet in cassatie te gaan? Dan geldt de uitspraak van het Hof en nemen we contact met u op over uw situatie. 

  Kortom, op dit moment verandert er nog niets voor u. Als blijkt dat de uitspraak wel invloed heeft op uw situatie, dan laten wij dat uiteraard weten. U hoeft daarvoor niets te doen. 

 • Is bij alle klanten de opslag verhoogd?

  In eerste instantie is in 2012 bij alle klanten met een hypotheek met het Euribor rentetarief de opslag verhoogd. Voor ex-Fortis klanten bij wie in de offerte de term ‘vaste opslag’ staat, is de verhoging van de opslag in november 2012 teruggedraaid. Daarnaast is in een aantal gevallen waarin individuele afspraken waren gemaakt, ook de verhoging van de opslag teruggedraaid. Bij de overige klanten niet.

 • Waaruit bestaat de opslag bovenop de 1-maands Euribor rente?

  Boven op de 1-maands Euribor rente betaalt u een opslag. Deze opslag is bedoeld om onze kosten te dekken. De opslag bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Opslagen door de ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten
   Bovenop het basistarief betalen wij opslagen als we geld voor langere tijd inkopen op de geld- en kapitaalmarkt. Daarnaast maakt ABN AMRO kosten voor het aanhouden van geld (kapitaal). Deze kapitaalkosten zijn ook onderdeel van de rente die wij in rekening brengen.
  • Doorlopende kosten
   De doorlopende kosten zijn de bedrijfskosten van banken zelf. Deze kosten bestaan uit éénmalige en doorlopende kosten. 
   Eenmalige kosten zijn bijvoorbeeld marketingkosten en personeelskosten voor de beoordeling van kredietaanvragen en het maken van dossiers.
   Doorlopende kosten zijn de kosten die worden gemaakt voor het beheer van de hypotheekportefeuille, zoals de kosten van risicobeheer, achterstandsbeheer en maandelijkse incassering van de rente.
  • Individuele risico opslag
   Dit is een opslag die hoort bij het individuele risico dat we bij de klant lopen op zijn lening. De hoogte van deze opslag is afhankelijk van de verhouding tussen de waarde van het onderpand en de hoogte van de lening.
  • Winstopslag
   Dit is opslag voor de financiering van toekomstige bedrijfsactiviteiten.

 • Hoe vaak kan de opslag veranderen, en met welk percentage?

  Wij bekijken de hoogte van onze kosten elk kwartaal. En beslissen dan of uw opslag omlaag kan of helaas
  omhoog moet. Als uw opslag verandert, gebeurt dat aan het begin van een kwartaal; op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Dat leest u dan vooraf in uw rentebevestigingsbrief. De opslag kan dan veranderen met minimaal 0,10% en met maximaal 0,35%. Daardoor kan de opslag voor u niet meer onverwacht sterk veranderen.

 • Waarom verlagen we de opslag per 1 april 2016?

  De volgende onderdelen van de opslag zijn veranderd:

  • opslagen door de ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten
  • doorlopende kosten
  • individuele risico opslag 

  Daarom hebben we besloten op 1 april 2016 de opslag te verlagen. 

 • Waarom verlagen we de opslag per 1 april 2017?

  Het volgende onderdeel van de opslag is veranderd:

  • opslagen door de ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten.

  Daarom hebben we besloten op 1 april 2017 de opslag te verlagen.

 • Wat is de belangrijkste reden voor het stijgen of dalen van de opslag?

  De belangrijkste reden waardoor de opslag omhoog of omlaag kan gaan, zijn onze 'liquiditeitsopslag' en onze 'kapitaalkosten'.

  Liquiditeitsopslag
  Het geld dat wij aan onze klanten lenen, lenen wij eerst zelf van beleggers. Omdat klanten er op moeten kunnen vertrouwen dat een bank voor langere tijd over voldoende geld beschikt, lenen wij daarvoor geld voor langere periodes dan één maand. Bovendien eisen beleggers een hogere rente dan de Euribor rente. En dat geldt ook voor onze spaarders. De hogere rente die wij voor die leningen betalen heet de 'liquiditeitsopslag'.

  Kapitaalkosten
  Een bank moet er altijd voor zorgen dat ze een deel van het geld dat zij uitleent ook in eigendom heeft. Daarvoor moeten wij geld reserveren. Door wetgeving zijn wij verplicht om meer reserves aan te houden. Daarmee werken wij als bank aan een sterke balans en daardoor maken wij ook extra 'kapitaalkosten'.

Extra aflossen op uw hypotheek?

Zie direct uw nieuwe maandbedrag

Extra aflossen op uw hypotheek

Elk jaar mag u een deel van uw hypotheek zonder kosten aflossen. Regel het eenvoudig zelf in Internet Bankieren en zie meteen wat uw nieuwe maandbedrag wordt als u extra aflost.