Naar de navigatie Naar de inhoud

Hypotheek met een Euribor rentetarief (niet meer af te sluiten)

Heeft u bij ABN AMRO een hypotheek met het Euribor rentetarief?

Op deze pagina krijgt u inzicht in hoe dit rentetarief is opgebouwd en wat de opslag inhoudt. Sinds medio 2009 is het niet meer mogelijk een nieuwe hypotheek met een Euribor rentetarief af te sluiten. Voor bestaande leningen met het Euribor rentetarief gelden de volgende aandachtspunten:
 • De looptijd van een leningdeel met het Euribor rentetarief kan niet worden verlengd.
 • Het Euribor rentetarief kan bij verhuizing niet worden meegenomen naar een nieuwe hypotheek. In sommige voormalige Fortis hypotheekvoorwaarden werd deze mogelijkheid wel geboden. In deze situatie kan het Euribor rentetarief wel meegenomen worden naar een nieuwe hypotheek.
 • Bij renteherzieningen van bestaande leningen wordt het Euribor rentetarief niet meer aangeboden.
Wilt u meer weten over de lopende rechtszaken in verband met de opslag van het Euribor rentetarief? Lees daar meer over in de veelgestelde vragen onderaan deze pagina.
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over uw hypotheek met het Euribor rentetarief? Bel ons dan op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur via 020 - 517 63 34 of maak direct online een afspraak.

Alle dagen behalve zaterdag, zondag, 1 januari, Goede Vrijdag, 2e Paasdag, 1 mei, 25 en 26 december.
 

Wat is Euribor?

Euribor staat voor Euro Interbank Offered Rate. Het is een variabel rentetarief waartegen een groot aantal Europese banken elkaar leningen in euro's verstrekken. Iedere werkdag om 11.00 uur wordt het Euribor rentetarief vastgesteld en doorgegeven aan alle deelnemende partijen en aan de pers.
De hoogte van de Euribor rentetarieven hangt met name af van de economische omstandigheden: groei van de economie en hoogte van de inflatie. Het is daardoor niet te voorspellen hoe het Euribor rentetarief zich ontwikkelt.

Wat is het Euribor rentetarief?

Heeft u een hypotheek met een Euribor rentetarief? Dan betaalt u voor uw hypotheek de 1-maands Euribor rente, plus een opslag:

 • 1-maands Euribor rente: het tarief dat de Europese Centrale Bank vaststelt. De hoogte van dit tarief kan elke maand veranderen. U leest dit in uw maandelijkse rentebevestigingsbrief.
 • Opslag: deze opslag is bedoeld voor onze kosten. Wij bekijken de hoogte van onze kosten elk kwartaal. En beslissen dan of uw opslag omlaag kan of helaas omhoog moet.
 

Euribor is een benchmark

Dit rentetarief is (deels) gebaseerd op de Euriborrente. Dit is een zogenaamde benchmark. Een beheerder is verantwoordelijk voor het vaststellen en publiceren van de benchmark. De beheerder van Euribor is EMMI (European Money Markets Institute). 

 

Wat betekent dit voor u?

U moet er rekening mee houden dat de Euriborrente kan stijgen of dalen. Dit kan gevolgen hebben voor de rente die u moet betalen. Als de wijze waarop de Euriborrente wordt vastgesteld of als de Euriborrente niet langer wordt aangeboden, zullen wij u daarover informeren en indien nodig zullen wij een passend alternatief aanwijzen voor het bepalen van het rentetarief. Dit betekent dat in een dergelijk geval uw rentetarief op een andere manier zal worden berekend. Indien u het niet eens bent met de nieuwe manier van berekening kunt u de leningdelen van uw lening met een variabele rente zonder kosten aflossen.

Stand van zaken Euribor rechtszaken

 • Waarom zijn er rechtszaken over de opslag van het Euribor rentetarief?

  In 2009 en 2012 hebben wij de opslag voor hypotheken met het Euribor rentetarief verhoogd met respectievelijk 0,5% en 1,0%, omdat de marktomstandigheden hiertoe aanleiding gaven. Een aantal van onze klanten was het hiermee niet eens. Deze klanten hebben zelf of via stichtingen het oordeel gevraagd aan de rechter. De rechtbank in Amsterdam heeft op 11 november 2015 uitspraak gedaan. Tegen die uitspraak is ABN AMRO in beroep gegaan. Het Gerechtshof Amsterdam heeft vervolgens op 19 december 2017 uitspraak gedaan in het hoger beroep.

 • Op 19 december 2017 is er in hoger beroep uitspraak gedaan. Wat betekent deze uitspraak?

  In deze uitspraak staat dat de bepalingen waarop ABN AMRO zich heeft gebaseerd om de opslag te verhogen oneerlijk en dus niet geldig zijn. Het Hof komt tot dit oordeel op grond van Europese regels en uitspraken. ABN AMRO had de opslag volgens het Hof dus niet mogen wijzigen. 
  ABN AMRO heeft besloten cassatie in te stellen bij de Hoge Raad. Zodra er voor de betrokken klanten iets verandert, informeren wij deze klanten daar uiteraard over.

 • Ik heb een hypotheek met Euribor-rentetarief gehad. Geldt de uitspraak in de rechtszaak ook voor mij?

  Stel dat u een hypotheek gebaseerd op het Euribor-rentetarief had, maar deze bijvoorbeeld heeft omgezet naar een vaste rente of (een deel) heeft afgelost. Als de variabele opslag op het Euribor-rentetarief van uw standaard woninghypotheek in 2009 en/of 2012 is verhoogd, dan geldt de uitspraak in de rechtszaak uiteraard ook voor u. U heeft de afgelopen periode geen communicatie van ons ontvangen over de rechtszaken. Wij doen ons uiterste best om onze verdere klantcommunicatie ook naar u te sturen.

 • Wat is cassatie?

  In cassatie betekent dat we de beslissing van het Gerechtshof voorleggen aan de Hoge Raad. Het duurt gemiddeld anderhalf jaar voordat de Hoge Raad een beslissing neemt.

 • Waarom gaat ABN AMRO in cassatie?

  ABN AMRO vindt dat haar argumenten door het Gerechtshof onvoldoende zijn meegenomen in de uitspraak. Eén van de belangrijkste argumenten dat de bepalingen niet oneerlijk zijn, heeft het Hof helemaal niet genoemd in de uitspraak. Namelijk dat tegenover de onzekerheid van opslagverhoging, voor klanten immers de zekerheid bestaat dat ze het Euribor rentetarief altijd kosteloos kunnen omzetten naar een andere, marktconforme rente van de bank. 
  Daarnaast heeft het Hof de argumenten van ABN AMRO dat er geen sprake is van een oneerlijke bepaling niet beoordeeld op de manier, zoals de Hoge Raad eerder heeft voorgeschreven.
  Tot slot stelt het Europese Hof van Justitie eisen aan transparantie. ABN AMRO is echter van mening dat het Gerechtshof deze eisen onjuist heeft toegepast.

 • Wat moet ik doen als ik er als klant bij betrokken ben?

  U hoeft niets te doen. Totdat de Hoge Raad uitspraak doet verandert er nog niets voor u. Gemiddeld duurt het anderhalf jaar voordat de Hoge Raad een beslissing neemt. Als blijkt dat de uitspraak invloed heeft op uw situatie, dan laten wij dat uiteraard weten. 
  Wij maken geen verschil tussen klanten die wel of niet zijn aangemeld bij een stichting. Wij zullen klanten in gelijke gevallen gelijk behandelen.

 • Krijg ik als klant een schadevergoeding?

  Op dit moment verandert er nog niets voor u. Het Hof heeft ons niet direct verplicht tot het uitkeren van een schadevergoeding. We wachten eerst op de beslissing die de Hoge Raad neemt. Als blijkt dat die uitspraak wel invloed heeft op uw situatie, dan laten wij dat uiteraard weten. U hoeft daarvoor niets te doen.

 • Ik heb een Buitenland Hypotheek. Gelden de uitspraken in de rechtszaak ook voor mij?

  Heeft u een andere hypotheek gebaseerd op het Euribor-rentetarief, zoals een Buitenland Hypotheek? Dan gelden de uitspraken in de rechtszaak niet voor u. Deze hypotheek kent namelijk andere voorwaarden dan de overeenkomsten waarover de rechtbank en het gerechtshof geoordeeld hebben.

Vragen over opslagwijzigingen

 • Waarom wijzigt de bank de opslag?

  Het kunnen wijzigen van de opslag is voor de bank nodig voor een gezonde bedrijfsvoering. In 2009 en in 2012 heeft ABN AMRO  de opslag voor hypotheken met het Euribor rentetarief verhoogd, omdat de marktomstandigheden hiertoe aanleiding gaven. Sindsdien heeft de bank om dezelfde reden de opslag ook weer een aantal keer verlaagd.

 • Is bij alle klanten de opslag verhoogd?

  In eerste instantie is in 2012 bij alle klanten met een hypotheek met het Euribor rentetarief de opslag verhoogd. Voor ex-Fortis klanten bij wie in de offerte de term ‘vaste opslag’ staat, is de verhoging van de opslag in november 2012 teruggedraaid. Daarnaast is in een aantal gevallen waarin individuele afspraken waren gemaakt, ook de verhoging van de opslag teruggedraaid. Bij de overige klanten niet.

 • Waaruit bestaat de opslag bovenop de 1-maands Euribor rente?

  Boven op de 1-maands Euribor rente betaalt u een opslag. Deze opslag is bedoeld om onze kosten te dekken. De opslag bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Opslagen door de ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten
   Bovenop het basistarief betalen wij opslagen als we geld voor langere tijd inkopen op de geld- en kapitaalmarkt. Daarnaast maakt ABN AMRO kosten voor het aanhouden van geld (kapitaal). Deze kapitaalkosten zijn ook onderdeel van de rente die wij in rekening brengen.
  • Doorlopende kosten
   De doorlopende kosten zijn de bedrijfskosten van banken zelf. Deze kosten bestaan uit éénmalige en doorlopende kosten. 
   Eenmalige kosten zijn bijvoorbeeld marketingkosten en personeelskosten voor de beoordeling van kredietaanvragen en het maken van dossiers.
   Doorlopende kosten zijn de kosten die worden gemaakt voor het beheer van de hypotheekportefeuille, zoals de kosten van risicobeheer, achterstandsbeheer en maandelijkse incassering van de rente.
  • Individuele risico opslag
   Dit is een opslag die hoort bij het individuele risico dat we bij de klant lopen op zijn lening. De hoogte van deze opslag is afhankelijk van de verhouding tussen de waarde van het onderpand en de hoogte van de lening.
  • Winstopslag
   Dit is opslag voor de financiering van toekomstige bedrijfsactiviteiten.

 • Wat is de belangrijkste reden voor het stijgen of dalen van de opslag?

  De belangrijkste reden waardoor de opslag omhoog of omlaag kan gaan, zijn onze 'liquiditeitsopslag' en onze 'kapitaalkosten'.

  Liquiditeitsopslag
  Het geld dat wij aan onze klanten lenen, lenen wij eerst zelf van beleggers. Omdat klanten er op moeten kunnen vertrouwen dat een bank voor langere tijd over voldoende geld beschikt, lenen wij daarvoor geld voor langere periodes dan één maand. Bovendien eisen beleggers een hogere rente dan de Euribor rente. En dat geldt ook voor onze spaarders. De hogere rente die wij voor die leningen betalen heet de 'liquiditeitsopslag'.

  Kapitaalkosten
  Een bank moet er altijd voor zorgen dat ze een deel van het geld dat zij uitleent ook in eigendom heeft. Daarvoor moeten wij geld reserveren. Door wetgeving zijn wij verplicht om meer reserves aan te houden. Daarmee werken wij als bank aan een sterke balans en daardoor maken wij ook extra 'kapitaalkosten'.

 • Hoe vaak kan de opslag veranderen, en met welk percentage?

  Wij bekijken de hoogte van onze kosten elk kwartaal. En beslissen dan of uw opslag omlaag kan of omhoog moet. Als uw opslag verandert, gebeurt dat aan het begin van een kwartaal; op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. Dat leest u dan vooraf in uw rentebevestigingsbrief. De opslag kan dan veranderen met minimaal 0,10% en met maximaal 0,35%. Daardoor kan de opslag voor u niet meer onverwacht sterk veranderen.

 • Waarom is de opslag de afgelopen jaren verlaagd?

  Waarom hebben we de opslag per 1 april 2018 verlaagd?
  Het volgende onderdeel van de opslag is veranderd:
  - opslagen door de ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten.
  Daarom hebben we besloten op 1 april 2018 de opslag met 0,20% te verlagen.

  Waarom hebben we de opslag per 1 april 2017 verlaagd?
  Het volgende onderdeel van de opslag is veranderd:
  - opslagen door de ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten.
  Daarom hebben we besloten op 1 april 2017 de opslag met 0,15% te verlagen. 

  Waarom hebben we de opslag per 1 april 2016 verlaagd? 
  De volgende onderdelen van de opslag zijn veranderd: 
  - opslagen door de ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten - doorlopende kosten - individuele risico opslag.
  Daarom hebben we besloten op 1 april 2016 de opslag met 0,20% te verlagen.

  Waarom hebben we de opslag per 1 april 2015 verlaagd? 
  Het volgende onderdeel van de opslag is veranderd: 
  - opslagen door de ontwikkelingen op de kapitaalmarkten en kapitaalkosten. 
  Daarom hebben we besloten op 1 april 2015 de opslag met 0,15% te verlagen.

Extra aflossen op uw hypotheek?

Zie direct uw nieuwe maandbedrag

Extra aflossen op uw hypotheek

Elk jaar mag u een deel van uw hypotheek zonder kosten aflossen. Regel het eenvoudig zelf in Internet Bankieren en zie meteen wat uw nieuwe maandbedrag wordt als u extra aflost.