Toegankelijkheid

Onze producten en diensten voor iedereen toegankelijk

 

ABN AMRO vindt het belangrijk dat iedereen zelf zijn bankzaken kan regelen. Producten en diensten moeten eenvoudig en voor iedereen toegankelijk zijn. Wij proberen steeds in te spelen op uw wensen. Daarom hebben wij regelmatig contact met organisaties voor mensen met een functiebeperking en belangenorganisaties van consumenten en midden-en kleinbedrijf. Hieronder vindt u voorbeelden van producten en diensten die dankzij deze samenwerking zijn ontwikkeld.

  • Internet Bankieren en ABN AMRO app (ook in het Engels) 
  • Het lettertype op de website kan via de nieuwste browsers worden vergroot
  • Teksten in de ABN AMRO app worden aangepast op basis van onderzoek met belangenorganisaties voor laaggeletterden 
  • Producten bestellen via internet 
  • Telefonisch bankieren met stemherkenning 
  • Voorleesfunctie in de ABN AMRO app (TalkBack voor Android en VoiceOver voor iOS), inclusief ondersteuning voor brailleleesregels 
  • Beter toegankelijk maken van vestigingen.

Toegankelijkheid van Internet Bankieren

We bieden voor Internet Bankieren op onze site ondersteuning aan verschillende browsers. Als er vragen of onduidelijkheden zijn, is onze telefonische helpdesk bereikbaar. Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur. 

Internationaal Toegankelijkheids Symbool

Het Internationaal Toegankelijkheids Symbool is het keurmerk van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad. Het symbool wordt verstrekt aan bedrijven waarvan de gebouwen voldoen aan de eisen van onder andere bereikbaarheid en toegankelijkheid zodat ouderen en mensen met beperkingen gebruik kunnen maken van hun voorzieningen, producten en diensten. In juli 2005 werd een ABN AMRO in Amstelveen als eerste bank in Europa het ITS toegekend.

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer

ABN AMRO neemt sinds 2002 deel aan het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (het MOB). Het MOB is ingesteld om de maatschappelijke efficiëntie in het Nederlandse en Europese retailbetalingsverkeer te bevorderen. Het MOB bestaat uit koepelorganisaties van winkeliers, banken en organisaties voor mensen met een functiebeperking. Een initiatief van het MOB is de SEPA-overboeking. Deze standaard voor overboeken maakt een binnenlandse betaling naar één van de eurolanden net zo eenvoudig als een overboeking in eigen land. Meer informatie vindt u op de website van de Nederlandsche Bank.

Wat doet ABN AMRO om de site toegankelijk te maken voor mensen met een visuele beperking?

De website is op veel punten toegankelijk gemaakt voor mensen met een visuele beperking. Nog niet alle onderdelen van de website zijn op dit moment geoptimaliseerd. ABN AMRO waarborgt echter dat de mensen met een visuele beperking hun bankzaken op vertrouwde wijze kunnen blijven doen. Daarnaast is het informatiegedeelte van de site toegankelijker voor deze doelgroep dan in het verleden. ABN AMRO blijft zijn website verder ontwikkelen en zal daarbij zeker aandacht blijven besteden aan mensen met een visuele beperking.

Hypotheekadviseur ABN AMRO