Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

ABN AMRO

Notariële volmacht of levenstestament

Gemachtigden bij ons aanmelden

Wilt u een notariële volmacht aanmelden? Dan hebben we de notariële akte van uw notaris nodig. Lees ook de extra uitleg van onze expert.

Notariële volmacht of levenstestament?

De termen notariële volmacht en levenstestament worden vaak door elkaar gebruikt. 

 • In een notariële volmacht geeft u iemand de bevoegdheid om namens u te mogen handelen.
 • Legt u hierbij ook uw persoonlijke en medische wensen vast? Dan wordt die akte vaak 'levenstestament' genoemd. 

Voor het regelen van uw bankzaken is de notariele volmacht relevant. Dat kan een zelfstandige akte zijn of een onderdeel van uw levenstestament. In het vervolg gebruiken we de term notariële volmacht.

Gemachtigde(n) aanmelden

Eén
Twee
Drie

Notariële volmacht opmaken

Laat een notariële volmacht opmaken bij de notaris.

Vul het formulier in

Vul het formulier 'Notariële volmacht aanmelden' in.

U ontvangt van ons een e-mail

In de e-mail staat welke documenten we nodig hebben. Hieronder leest u welke documenten dat kunnen zijn.

Eén

Notariële volmacht opmaken

Laat een notariële volmacht opmaken bij de notaris.

Twee

Vul het formulier in

Vul het formulier 'Notariële volmacht aanmelden' in.

Drie

U ontvangt van ons een e-mail

In de e-mail staat welke documenten we nodig hebben. Hieronder leest u welke documenten dat kunnen zijn.

Gemachtigde is geen klant?

Om de gemachtigde(n) te identificeren, verzoeken wij ze een afspraak te maken via 0900 - 00 24. De gemachtigde(n) kan natuurlijk ook zelf een rekening openen bij ABN AMRO.

Volmachtgever is geen klant?

U heeft als volmachtgever een ABN AMRO-rekening nodig om de gemachtigde(n) bij ons aan te kunnen melden. Een rekening opent u eenvoudig en snel online. Is de volmachtgever wilsonbekwaam? Dan ontvangen we graag de naw-gegevens van de gemachtigde(n) en een kopie van de originele akte via e-mail naar de Hulp bij Bankzaken Adviseur.

Alles over een notariële volmacht

Wat is een notariële volmacht?

In een notariële volmacht geeft u iemand de bevoegdheid om 'alles' namens u te mogen doen. Dit gebeurt meestal in de situatie waarin u niet meer zelf kunt handelen. 

De gemachtigde mag ook financiële beslissingen namens u nemen en krijgt daarvoor toegang tot al uw rekeningen bij ABN AMRO en mag hetzelfde met de rekening doen als u. Denkt u aan het doen van overboekingen, een rekening aanvragen of opheffen of een adreswijziging doorgeven. Een notariële volmacht stelt u op bij een notaris. 

Wat kunt u vastleggen?

Behalve uw financiële wensen, kunt u ook uw persoonlijke en medische wensen vastleggen. Hieronder ziet u een paar voorbeelden.

 • U legt vast welke toezichthouder de gevolmachtigde controleert. Dit is meestal de notaris.
 • U geeft aan wie u tot bewindvoerder of curator benoemd wilt hebben, mocht die situatie zich voordoen.
 • Uw wensen over medische handelingen, bijvoorbeeld over reanimatie of euthanasie.
 • Wat er moet gebeuren met de eigen woning en de inboedel, bijvoorbeeld uw kunst-, muziek- of boekenverzameling. 
 • Of dat uw schenkingen of belegging voortgezet moeten worden of juist niet.
 • Praktische zaken, zoals de opvang en verzorging van huisdieren.

De notaris kan inschatten of een wens redelijk en uitvoerbaar is. 

Ingangsdatum van de volmacht

U beslist wanneer de volmacht ingaat, meestal is dat per direct. Hieronder ziet u welke gegevens we nodig hebben als de notariële volmacht niet direct ingaat.

 • De volmacht gaat in op een latere datum. We hebben dan een  van u nodig.
 • De volmacht gaat in op het moment dat u zelf niet meer over uw bankzaken kunt beslissen. Wanneer deze situatie zich voordoet, hebben we een getekende artsenverklaring nodig waarin staat dat u wilsonbekwaam bent. Deze verklaring moet door een onafhankelijke arts zijn opgemaakt en mag niet ouder zijn dan drie maanden. U kunt de verklaring aanvragen via uw eigen huisarts.

Notariële volmacht ouder dan drie maanden?

We kunnen de notariële volmacht alleen verwerken als die niet ouder is dan drie maanden. U vindt de datum op de notariële akte. 

Is de volmacht ouder dan drie maanden? Wilt u uw notaris dan vragen om een uittreksel uit het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR)? Of een verklaring van de notaris die de volmacht heeft opgesteld dat de volmacht, voor zover kan worden nagegaan, niet is geëindigd. Dit kan een mail of brief zijn of het kan de volmacht zijn met een stempel 'heden'.

Wilt u meerdere personen machtigen?

U kunt maximaal vier personen als gemachtigden bij ons aanmelden. Als u meerdere personen wilt machtigen voor uw rekening, heeft u in de notariële akte laten vastleggen welke bevoegdheden zij krijgen. 

 • Heeft u vastgelegd dat alle gemachtigden moeten tekenen voor een overboeking of voor andere opdrachten? Dit wordt gezamenlijke bevoegdheid genoemd. 
  • Bij een gezamenlijke bevoegdheid kunt u in de notariële akte een ondervolmacht opnemenU geeft de gemachtigden dan toestemming om sommige bevoegdheden uit te besteden aan een andere gemachtigde. De 'gedelegeerde' gemachtigde mag dan uit zijn of haar naam bijvoorbeeld overboekingen doen van de rekening van de rekeninghouder.
  • Heeft u gekozen voor een gezamenlijke bevoegdheid, maar heeft u geen toestemming gegeven voor een ondervolmacht? Dan moeten alle gemachtigden klant zijn van ABN AMRO.
 • Mogen alle gemachtigden afzonderlijk uw bankzaken regelen zonder toestemming van een andere gemachtigde? Dit wordt zelfstandige bevoegdheid genoemd. Zij hebben online toegang tot uw rekening(en) met de eigen betaalpas, maar kunnen ook een extra betaalpas aanvragen als zij bijvoorbeeld geld willen opnemen of in een winkel willen betalen.
Bevoegdheden omzetten

Is de notariële volmacht al bij ABN AMRO geregistreerd en is er sprake van een gezamenlijke bevoegdheid? Als u dit wilt wijzigen naar zelfstandige bevoegdheid, vul dan het  ondervolmachtformlier  in.
Let op: dit kan alleen als de mogelijkheid van ondervolmacht is opgenomen in de notariële akte.

 • Download en print het document van de ondervolmacht .
 • Laat de ondervolmacht met pen ondertekenen door alle gemachtigden die in de akte worden genoemd. 
 • Stuur een e-mail met daarin het getekende document. Of beantwoord onze bevestigingsmail en voeg het document daar aan toe als u een notariële volmacht aanmeldt.
Welke documenten hebben we van u nodig?

In de mail die u van ons krijgt, vermelden we van welke documenten we gescande gekleurde kopieën nodig hebben. Dit kunnen zijn:

 • De notariële volmacht. Als de volmacht ouder is dan drie maanden, ontvangen we graag een verklaring van de notaris waarin staat dat de volmacht niet is ingetrokken. Dit kan een mail of brief zijn of het kan de volmacht zijn met een stempel 'heden'.
 • Als de volmacht niet direct ingaat: een verklaring van inwerktreding (getekend en afgestempeld door notaris) of een getekende artsenverklaring. Deze documenten mogen niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Is er sprake van gezamenlijke bevoegdheid en willen de gevolmachtigden dit wijzigen? Dan hebben we een formulier ' Ondervolmacht bevoegdheid Notariële Volmacht ' nodig. Lees ook de informatie hierboven bij 'Bevoegdheden omzetten'.

Alles over een notariële volmacht

Wat is een notariële volmacht?

In een notariële volmacht geeft u iemand de bevoegdheid om 'alles' namens u te mogen doen. Dit gebeurt meestal in de situatie waarin u niet meer zelf kunt handelen. 

De gemachtigde mag ook financiële beslissingen namens u nemen en krijgt daarvoor toegang tot al uw rekeningen bij ABN AMRO en mag hetzelfde met de rekening doen als u. Denkt u aan het doen van overboekingen, een rekening aanvragen of opheffen of een adreswijziging doorgeven. Een notariële volmacht stelt u op bij een notaris. 

Wat kunt u vastleggen?

Behalve uw financiële wensen, kunt u ook uw persoonlijke en medische wensen vastleggen. Hieronder ziet u een paar voorbeelden.

 • U legt vast welke toezichthouder de gevolmachtigde controleert. Dit is meestal de notaris.
 • U geeft aan wie u tot bewindvoerder of curator benoemd wilt hebben, mocht die situatie zich voordoen.
 • Uw wensen over medische handelingen, bijvoorbeeld over reanimatie of euthanasie.
 • Wat er moet gebeuren met de eigen woning en de inboedel, bijvoorbeeld uw kunst-, muziek- of boekenverzameling. 
 • Of dat uw schenkingen of belegging voortgezet moeten worden of juist niet.
 • Praktische zaken, zoals de opvang en verzorging van huisdieren.

De notaris kan inschatten of een wens redelijk en uitvoerbaar is. 

Ingangsdatum van de volmacht

U beslist wanneer de volmacht ingaat, meestal is dat per direct. Hieronder ziet u welke gegevens we nodig hebben als de notariële volmacht niet direct ingaat.

 • De volmacht gaat in op een latere datum. We hebben dan een  van u nodig.
 • De volmacht gaat in op het moment dat u zelf niet meer over uw bankzaken kunt beslissen. Wanneer deze situatie zich voordoet, hebben we een getekende artsenverklaring nodig waarin staat dat u wilsonbekwaam bent. Deze verklaring moet door een onafhankelijke arts zijn opgemaakt en mag niet ouder zijn dan drie maanden. U kunt de verklaring aanvragen via uw eigen huisarts.

Notariële volmacht ouder dan drie maanden?

We kunnen de notariële volmacht alleen verwerken als die niet ouder is dan drie maanden. U vindt de datum op de notariële akte. 

Is de volmacht ouder dan drie maanden? Wilt u uw notaris dan vragen om een uittreksel uit het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR)? Of een verklaring van de notaris die de volmacht heeft opgesteld dat de volmacht, voor zover kan worden nagegaan, niet is geëindigd. Dit kan een mail of brief zijn of het kan de volmacht zijn met een stempel 'heden'.

Wilt u meerdere personen machtigen?

U kunt maximaal vier personen als gemachtigden bij ons aanmelden. Als u meerdere personen wilt machtigen voor uw rekening, heeft u in de notariële akte laten vastleggen welke bevoegdheden zij krijgen. 

 • Heeft u vastgelegd dat alle gemachtigden moeten tekenen voor een overboeking of voor andere opdrachten? Dit wordt gezamenlijke bevoegdheid genoemd. 
  • Bij een gezamenlijke bevoegdheid kunt u in de notariële akte een ondervolmacht opnemenU geeft de gemachtigden dan toestemming om sommige bevoegdheden uit te besteden aan een andere gemachtigde. De 'gedelegeerde' gemachtigde mag dan uit zijn of haar naam bijvoorbeeld overboekingen doen van de rekening van de rekeninghouder.
  • Heeft u gekozen voor een gezamenlijke bevoegdheid, maar heeft u geen toestemming gegeven voor een ondervolmacht? Dan moeten alle gemachtigden klant zijn van ABN AMRO.
 • Mogen alle gemachtigden afzonderlijk uw bankzaken regelen zonder toestemming van een andere gemachtigde? Dit wordt zelfstandige bevoegdheid genoemd. Zij hebben online toegang tot uw rekening(en) met de eigen betaalpas, maar kunnen ook een extra betaalpas aanvragen als zij bijvoorbeeld geld willen opnemen of in een winkel willen betalen.

Bevoegdheden omzetten

Is de notariële volmacht al bij ABN AMRO geregistreerd en is er sprake van een gezamenlijke bevoegdheid? Als u dit wilt wijzigen naar zelfstandige bevoegdheid, vul dan het  ondervolmachtformlier  in.
Let op: dit kan alleen als de mogelijkheid van ondervolmacht is opgenomen in de notariële akte.

 • Download en print het document van de ondervolmacht .
 • Laat de ondervolmacht met pen ondertekenen door alle gemachtigden die in de akte worden genoemd. 
 • Stuur een e-mail met daarin het getekende document. Of beantwoord onze bevestigingsmail en voeg het document daar aan toe als u een notariële volmacht aanmeldt.

Welke documenten hebben we van u nodig?

In de mail die u van ons krijgt, vermelden we van welke documenten we gescande gekleurde kopieën nodig hebben. Dit kunnen zijn:

 • De notariële volmacht. Als de volmacht ouder is dan drie maanden, ontvangen we graag een verklaring van de notaris waarin staat dat de volmacht niet is ingetrokken. Dit kan een mail of brief zijn of het kan de volmacht zijn met een stempel 'heden'.
 • Als de volmacht niet direct ingaat: een verklaring van inwerktreding (getekend en afgestempeld door notaris) of een getekende artsenverklaring. Deze documenten mogen niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Is er sprake van gezamenlijke bevoegdheid en willen de gevolmachtigden dit wijzigen? Dan hebben we een formulier ' Ondervolmacht bevoegdheid Notariële Volmacht ' nodig. Lees ook de informatie hierboven bij 'Bevoegdheden omzetten'.

Heeft u nog vragen of wilt u iets wijzigen?

icoon verzenden email

U krijgt binnen 5 werkdagen een reactie

Heeft u geen e-mail ontvangen? Dan hebben we uw aanvraag nog niet verwerkt.

ABN AMRO

Heeft u nog vragen?

Mail naar bwv-notariele.akte@nl.abnamro.com, onder vermelding van uw referentienummer.

Beeldbankieren op laptop

Adres wijzigen, rekening opheffen of product aanvragen?

Dat kan helaas niet online. Maak een afspraak via Beeldbankieren of kijk op de pagina Service en Contact.

Heeft u nog vragen of wilt u iets wijzigen?

icoon verzenden email

U krijgt binnen 5 werkdagen een reactie

Heeft u geen e-mail ontvangen? Dan hebben we uw aanvraag nog niet verwerkt.

ABN AMRO

Heeft u nog vragen?

Mail naar bwv-notariele.akte@nl.abnamro.com, onder vermelding van uw referentienummer.

Beeldbankieren op laptop

Adres wijzigen, rekening opheffen of product aanvragen?

Dat kan helaas niet online. Maak een afspraak via Beeldbankieren of kijk op de pagina Service en Contact.