Notariële volmacht

Gevolmachtigden bij ons aanmelden

Wilt u een of meer personen laten registreren als gevolmachtigde(n) voor uw bankzaken? Dan hebben we de notariële akte van uw notaris nodig. U kunt de gevolmachtigde(n) eenvoudig online bij ons aanmelden.

Gevolmachtigde(n) aanmelden

icoon
icoon
icoon
icoon

Notariële volmacht opmaken

Laat een notariële volmacht opmaken bij de notaris.

icoon

Vul het formulier in

Vul het formulier 'Notariële volmacht aanmelden' in.

icoon

U ontvangt van ons een e-mail

In de e-mail staat welke documenten we nodig hebben. Hieronder leest u welke documenten dat kunnen zijn.

Gevolmachtigde is geen klant?

Om de gevolmachtigde(n) te identificeren, verzoeken wij ze een afspraak te maken via 088 - 226 26 35 (gebruikelijke belkosten)  en bij het kantoorbezoek een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. De gevolmachtigde(n) kan natuurlijk ook zelf een rekening openen bij ABN AMRO.

Volmachtgever is geen klant?

De volmachtgever heeft een ABN AMRO-rekening nodig om de gevolmachtigde(n) bij ons aan te kunnen melden. Een rekening opent u eenvoudig en snel online. Is de volmachtgever wilsonbekwaam? Dan ontvangen we graag de naw-gegevens van de gevolmachtigde(n) en een kopie van de originele akte via e-mail naar de Financiële zorgcoach.

Alles over een notariële volmacht

Wat is een notariële volmacht?

Een notariële volmacht is een verklaring waarin u vastlegt wie uw financiële beslissingen mag nemen als u dat zelf niet meer kunt of wilt. Degene die u de volmacht geeft ( ) heeft toegang tot al uw rekeningen bij ABN AMRO en mag hetzelfde doen als u, bijvoorbeeld een rekening aanvragen of opheffen of een adreswijziging doorgeven. Voor een notariële volmacht heeft u een notariële akte nodig die is opgesteld door een notaris.

Een notariële volmacht is vaak onderdeel van een levenstestament.

Notariële volmacht ouder dan drie maanden?

We kunnen de notariële volmacht alleen verwerken als die niet ouder is dan drie maanden. U vindt de datum op de notariële akte. 

Is de volmacht ouder dan drie maanden? Dan hebben we een uittreksel van het Centraal Levenstestamentregister nodig of een verklaring van de notaris dat de notariële volmacht rechtsgeldig is. Dit kan een mail of brief zijn of het kan de volmacht zijn met een stempel 'heden'.

Ingangsdatum van de volmacht

U beslist wanneer de volmacht ingaat:

 • De notariële volmacht gaat per direct in.
 • De notariële volmacht gaat niet direct in:
  • De volmacht gaat in op een latere datum. We hebben dan een  van u nodig.
  • De volmacht gaat in op het moment dat u zelf niet meer over uw bankzaken kunt beslissen. Wanneer deze situatie zich voordoet, hebben we een artsenverklaring nodig waarin staat dat u wilsonbekwaam bent. Deze verklaring moet door een onafhankelijke arts zijn opgemaakt en mag niet ouder zijn dan drie maanden. U kunt de verklaring aanvragen via uw eigen huisarts.
Aantal gevolmachtigden

U kunt maximaal vier personen als gevolmachtigden bij ons aanmelden. Heeft u een gezamenlijke rekening? Dan moet u voor elke rekeninghouder een notariële volmacht aanmelden.

Bevoegdheden en ondervolmacht

In de notariële akte is vastgelegd of de gevolmachtigde(n)   zijn of zelfstandig bevoegd. Ook is aangegeven of een   wordt verleend. Bekijk hieronder welke bevoegdheden de gevolmachtigde(n) kunnen aanvragen:

Gezamenlijk bevoegd? Met eigen pas toegang tot
rekening volmachtgever?
Extra pas aanvragen van
rekening volmachtgever?
Wel eigen rekening/
wel ondervolmacht
Ja Ja
Wel eigen rekening/
geen ondervolmacht
Ja Nee
Geen eigen rekening/
wel ondervolmacht
nvt Ja
Geen eigen rekening/
geen ondervolmacht
nvt Nee*


*U heeft alleen bij ondervolmacht toegang tot de rekening van de volmachtgever met een extra pas van de volmachtgever of met een eigen betaalpas als u zelf een ABN AMRO rekening heeft.

Zelfstandig bevoegd? Met eigen pas toegang tot
rekening volmachtgever?
Extra pas aanvragen van
rekening volmachtgever?
Wel eigen rekening
Ja Ja
Geen eigen rekening
nvt Ja
Welke documenten moet ik opsturen?

In de mail die u van ons krijgt, vermelden we van welke documenten we gescande gekleurde kopieën nodig hebben. Dit kunnen zijn:

 • De notariële volmacht. Is de volmacht ouder dan drie maanden? Dan hebben we een uittreksel van het Centraal Levenstestamentregister nodig of een verklaring van de notaris dat de notariële volmacht rechtsgeldig is. Dit kan een mail of brief zijn of het kan de volmacht zijn met een stempel 'heden'.
 • Als de volmacht niet direct ingaat: een verklaring van inwerktreding of een artsenverklaring. Deze documenten mogen niet ouder zijn dan drie maanden.
 • Een formulier Ondervolmacht bevoegdheid Notariële Volmacht als de gevolmachtigden gezamenlijk bevoegd zijn.
Heeft u nog vragen?

U ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie van ons. Mail naar bwv-notariele.akte@nl.abnamro.com als u nog vragen heeft, onder vermelding van uw referentienummer. Of kijk op de pagina Service en Contact hoe we u verder kunnen helpen. 

Heeft u geen e-mail ontvangen? Dan hebben we uw aanvraag nog niet verwerkt. 

Alles over een notariële volmacht

Wat is een notariële volmacht?

Een notariële volmacht is een verklaring waarin u vastlegt wie uw financiële beslissingen mag nemen als u dat zelf niet meer kunt of wilt. Degene die u de volmacht geeft ( ) heeft toegang tot al uw rekeningen bij ABN AMRO en mag hetzelfde doen als u, bijvoorbeeld een rekening aanvragen of opheffen of een adreswijziging doorgeven. Voor een notariële volmacht heeft u een notariële akte nodig die is opgesteld door een notaris.

Een notariële volmacht is vaak onderdeel van een levenstestament.

Notariële volmacht ouder dan drie maanden?

We kunnen de notariële volmacht alleen verwerken als die niet ouder is dan drie maanden. U vindt de datum op de notariële akte. 

Is de volmacht ouder dan drie maanden? Dan hebben we een uittreksel van het Centraal Levenstestamentregister nodig of een verklaring van de notaris dat de notariële volmacht rechtsgeldig is. Dit kan een mail of brief zijn of het kan de volmacht zijn met een stempel 'heden'.

Ingangsdatum van de volmacht

U beslist wanneer de volmacht ingaat:

 • De notariële volmacht gaat per direct in.
 • De notariële volmacht gaat niet direct in:
  • De volmacht gaat in op een latere datum. We hebben dan een  van u nodig.
  • De volmacht gaat in op het moment dat u zelf niet meer over uw bankzaken kunt beslissen. Wanneer deze situatie zich voordoet, hebben we een artsenverklaring nodig waarin staat dat u wilsonbekwaam bent. Deze verklaring moet door een onafhankelijke arts zijn opgemaakt en mag niet ouder zijn dan drie maanden. U kunt de verklaring aanvragen via uw eigen huisarts.

Aantal gevolmachtigden

U kunt maximaal vier personen als gevolmachtigden bij ons aanmelden. Heeft u een gezamenlijke rekening? Dan moet u voor elke rekeninghouder een notariële volmacht aanmelden.

Bevoegdheden en ondervolmacht

In de notariële akte is vastgelegd of de gevolmachtigde(n)   zijn of zelfstandig bevoegd. Ook is aangegeven of een   wordt verleend. Bekijk hieronder welke bevoegdheden de gevolmachtigde(n) kunnen aanvragen:

Gezamenlijk bevoegd? Met eigen pas toegang tot
rekening volmachtgever?
Extra pas aanvragen van
rekening volmachtgever?
Wel eigen rekening/
wel ondervolmacht
Ja Ja
Wel eigen rekening/
geen ondervolmacht
Ja Nee
Geen eigen rekening/
wel ondervolmacht
nvt Ja
Geen eigen rekening/
geen ondervolmacht
nvt Nee*


*U heeft alleen bij ondervolmacht toegang tot de rekening van de volmachtgever met een extra pas van de volmachtgever of met een eigen betaalpas als u zelf een ABN AMRO rekening heeft.

Zelfstandig bevoegd? Met eigen pas toegang tot
rekening volmachtgever?
Extra pas aanvragen van
rekening volmachtgever?
Wel eigen rekening
Ja Ja
Geen eigen rekening
nvt Ja

Welke documenten moet ik opsturen?

In de mail die u van ons krijgt, vermelden we van welke documenten we gescande gekleurde kopieën nodig hebben. Dit kunnen zijn:

 • De notariële volmacht. Is de volmacht ouder dan drie maanden? Dan hebben we een uittreksel van het Centraal Levenstestamentregister nodig of een verklaring van de notaris dat de notariële volmacht rechtsgeldig is. Dit kan een mail of brief zijn of het kan de volmacht zijn met een stempel 'heden'.
 • Als de volmacht niet direct ingaat: een verklaring van inwerktreding of een artsenverklaring. Deze documenten mogen niet ouder zijn dan drie maanden.
 • Een formulier Ondervolmacht bevoegdheid Notariële Volmacht als de gevolmachtigden gezamenlijk bevoegd zijn.

Heeft u nog vragen?

U ontvangt binnen 5 werkdagen een reactie van ons. Mail naar bwv-notariele.akte@nl.abnamro.com als u nog vragen heeft, onder vermelding van uw referentienummer. Of kijk op de pagina Service en Contact hoe we u verder kunnen helpen. 

Heeft u geen e-mail ontvangen? Dan hebben we uw aanvraag nog niet verwerkt.