Hypotheekrenteaftrek en meer belastingvoordeel

Belastingvoordeel bij een eigen woning

Heeft u een eigen woning? Dan kunt u profiteren van belastingvoordeel. Bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek. Maar ook kosten rondom de koop en verkoop van uw woning kunt u aftrekken van uw inkomsten voor de belasting. Lees er meer over.

 

Wat is hypotheekrenteaftrek?

De hypotheekrente die u betaalt voor uw hypotheek kunt u onder voorwaarden aftrekken van uw inkomen in box 1. Doordat u geld terugkrijgt van de Belastingdienst betaalt u netto minder aan uw hypotheek.

 

Kosten die u 1 keer mag aftrekken

Bijvoorbeeld: 

 • Taxatiekosten 
 • Advieskosten voor uw hypotheek 
 • Afhandelingskosten voor uw hypotheek 
 • Kosten aanvragen Nationale Hypotheek Garantie (NHG) 
 • Notariskosten hypotheekakte 
 • Vergoeding voor vervroegd aflossen (eerder boeterente).

Kosten die u elk jaar mag aftrekken

Bijvoorbeeld: 

 • Hypotheekrente over de lening van uw woning 
 • Betalingen aan de grondeigenaar voor erfpacht, opstal of beklemming 
 • Onderhoudskosten voor een rijksmonumentenpand.
 

Precies weten welke kosten u kunt aftrekken?

Hypotheekrenteaftrek: de voorwaarden

Bekijk of u voldoet aan de voorwaarden. Bijvoorbeeld: 

 • U gebruikt de hypotheek alleen voor het kopen, verbeteren of onderhouden van uw woning. Of voor de afkoop van het recht van erfpacht. 
 • De woning is uw hoofdverblijf. De rente voor de koop van uw vakantiehuis of tweede woning kunt u niet aftrekken. 
 • U lost uw hypotheek minimaal annuïtair of lineair in maximaal 30 jaar helemaal af. Heeft u een hypotheek afgesloten vóór 2013? Dan kunt u de hypotheekrente soms ook aftrekken als u gedeeltelijk of niet aflost. 
 • Verkoopt u de woning met overwaarde? En koopt u binnen 3 jaar een nieuwe woning? Dan moet u de overwaarde gebruiken voor uw nieuwe huis om weer van hypotheekrenteaftrek te kunnen profiteren. Dit heet de bijleenregeling. 
 • Voordat u hypotheekrente kunt aftrekken, telt een deel van de waarde van uw woning mee als inkomen voor de belasting. Dit heet eigenwoningforfait en is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning. De gemeente stelt de WOZ-waarde elk jaar opnieuw vast.

Wanneer is de hypotheekrente niet aftrekbaar?

 • Als u na 31 december 2012 voor de eerste keer een hypotheek heeft afgesloten en dit een aflossingsvrije hypotheek was. Of een hypotheek die u niet in maximaal 30 jaar ten minste annuïtair aflost. 
 • Als u een deel van uw hypotheek voor iets anders gebruikt dan voor uw woning. Bijvoorbeeld voor een auto of de studie van uw kinderen.  

Hoe hoog is de teruggave op hypotheekrenteaftrek?

Dat ligt aan uw inkomen. Hoe meer u verdient, hoe hoger uw hypotheekrenteaftrek. De overheid verlaagt de maximale hypotheekrenteaftrek nu langzaam. Vooral als u in een hogere tariefschijf zit, merkt u dit. Valt u in de hoogste schijf? Dan is de hypotheekrenteaftrek in 2020 verlaagd naar 46%.

Hoe krijgt u uw hypotheekrente terug?

De aftrekbare rente krijgt u voor een deel terug van de Belastingdienst. U kunt het bedrag dat u terugkrijgt in 1 keer ontvangen na afloop van het belastingjaar naar aanleiding van uw aangifte over dat jaar. Kiest u voor een voorlopige teruggaaf? Dan krijgt u elke maand een deel terug. Na afloop van het belastingjaar verrekent de Belastingdienst wat u te veel of te weinig heeft gekregen.

Waar vind ik de gegevens van mijn hypotheek die ik nodig heb voor de belastingaangifte?

In uw Financieel Jaaroverzicht ziet u ook uw Hypotheek jaaroverzicht. Daarin staat hoeveel u aan hypotheekrente en eventueel aan aflossing heeft betaald. Ook ziet u wat uw openstaande hypotheekbedrag was aan het begin en aan het einde van het jaar.
Uw Financieel Jaaroverzicht 2019 staat uiterlijk 20 februari 2020 voor u klaar in Internet en Mobiel Bankieren. U ontvangt een Bankmail in Internet Bankieren als uw overzicht klaarstaat.

Daarom een hypotheek bij ABN AMRO

Beste hypotheekverstrekker 2019

Snel, deskundig en flexibel. ABN AMRO heeft maar liefst 2 Gouden Lotus Awards gewonnen.

Beste voorwaarden 2019

MoneyView heeft onze hypotheekvoorwaarden bekroond met 5 sterren.

Hypotheek zelf aanpassen

Hypotheekrente aanpassen of extra aflossen? U doet het makkelijk zelf in Mijn Hypotheek.