Documenten nodig bij een hypotheekoriëntatiegesprek

Documenten bij een hypotheek-adviesgesprek

Dit heeft u nodig bij hypotheekadvies

Tijdens het hypotheek-adviesgesprek wint u advies in en kiest u de hypotheekvorm die bij uw situatie past. Bekijk welke documenten u moet meenemen naar dit gesprek.  

 

DigiD code

Veel documenten die u nodig heeft, kunt u alleen via DigiD opvragen. Log in tijdens het gesprek en u heeft meteen de juiste documenten.

 

Persoonsgegevens

Identiteitsbewijs

 • Een geldig paspoort, geldige identiteitskaart of verblijfsvergunning (geen rijbewijs).

Offerte

 • Getekende adviesofferte die u is toegestuurd.

Elders een hypotheek?

 • Heeft u nu al een hypotheek ergens anders? Dan is een overzicht van die hypotheek nodig. Heeft u een hypotheek met ingangsdatum van 31 december 2012 of eerder? Dan is een aangifte inkomstenbelasting 2012 of financieel jaaroverzicht 2012 nodig, voor het vaststellen van het overgangsrecht.

Overzicht hypotheekverleden

 • Het is nodig om te weten welke hypotheken u heeft gehad en wat was de looptijd/inschrijfwaarde

Gegevens over uw burgerlijke staat

 • U bent getrouwd: trouwboekje en/of huwelijkse voorwaarden (ook voor geregistreerde partners met voorwaarden)
 • U woont samen: samenlevingscontract
 • U bent gescheiden: echtscheidingsconvenant, uittreksel burgerlijke stand en echtscheidingsbeschikking
 

Gegevens over uw inkomen

Inkomensgegevens

 • Overzicht van het arbeidsverleden, deze kunt u downloaden bij het UWV.
 • Meest recente aangifte inkomstenbelasting.
 • Overzicht spaar/vermogen (opgave eigen middelen)
 • Huuropbrengsten: BOX 3 panden; Huurovereenkomsten, bijbehorende hypotheek & recent bankafschrift met de huurinkomsten

Loondienst

Ondernemer of Directeur Groot Aandeelhouder (DGA):

 • De volledige jaarrekeningen van uw onderneming(en) van de afgelopen 3 jaar (en jaarrekeningen voorgaande kwartalen van huidig lopend boekjaar)
 • Uw volledige aangiftes Inkomstenbelasting van de afgelopen 3 jaar. Bent u DGA? Dan ook uw laatste salarisstrook en jaaropgave.
 • Aangifte omzetbelasting (BTW) van voorgaande kwartalen van huidig lopend boekjaar
 • Prognose komend jaar van de accountant
 • Geconsolideerde jaarrekening over de laatste 3 volledige jaren (indien aanwezig)
 • RC-directie overeenkomst (indien aanwezig)
 • Lening UG/OG overeenkomst (indien aanwezig) en een opgave van het meest recente saldo van de lening.
 • Bent u nog geen 3 jaar ondernemer? Dan kunt u een prognose met onderbouwing en resultaat YTD 2020 aanleveren, opgemaakt door een accountant
 • Management Fee Overeenkomst
 • Bent u maat in een maatschap? Dan is een getekende maatschapsovereenkomst (evt toetredingsovereenkomst) nodig.
 • Bent u waarnemer? Dan is een getekende Overeenkomst van Praktijk, goedgekeurd door de belastingdienst nodig.

Uitzendkracht of contract voor bepaalde tijd

 • Uw laatste salarisstrook
 • De jaaropgave(n) van uw werkgever(s) en/of uitkeringen van de afgelopen 3 jaar
 • Een werkgeversverklaring, ingevuld door uw werkgever (niet ouder dan 3 maanden).
 • Als het kan: een perspectiefverklaring (uitzendkrachten/flexwerkers)

AOW, (pre)pensioen, VUT of een uitkering

 • De beschikking van het UWV met het uitkeringsbesluit van bijvoorbeeld uw WW- of WIA-uitkering
 • Gegevens over uw inkomsten uit AOW, VUT, (pre)pensioen. U vindt deze gegevens op uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO) en op 'mijn pensioenoverzicht'. Het Uniform Pensioen Overzicht ontvangt u ieder jaar van uw pensioenuitvoerder. Problemen met het downloaden van ‘mijn pensioenoverzicht’ of UPO? Lever dan een uitbetalingsspecificatie (zowel voor het pensioen als AOW) aan.
 • Pensioen in eigen beheer bij de BV? Dan graag de actuariële berekening van de accountant en de pensioenbrief.
 • Indien u de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt; de uitkeringsbesluiten van de AOW en/of pensioen uitkeringen en laatste jaaropgaven.
 • Bent u 57 jaar of ouder? Dan hebben we naast uw huidige inkomensgegevens (loondienst of zelfstandig) óók uw pensioengegevens nodig, bijvoorbeeld de samenvatting van 'mijn pensioenoverzicht.nl'.

U ontvangt partneralimentatie

 • Gegevens over uw inkomsten uit partneralimentatie. Deze gegevens staan in het echtscheidingsconvenant. Kinderalimentatie telt niet mee voor de berekening van uw hypotheek.
 

Gegevens over financiële verplichtingen

Leningen (indien aanwezig)

 • Het laatste afschrift van uw persoonlijke lening of doorlopend krediet
Heeft u onlangs een lening terugbetaald? Dan ook: 
 • Het aflossingsbewijs Het meest recente afschrift van de lening waarop uw kredietlimiet staat vermeld.
 • Studieschuld(DUO): naam, oorspronkelijke hoofdsom, huidige stand, ingangs- en einddatum

Verzekeringen

 • Polis van iedere levensverzekering die u heeft 
 • Polis van iedere arbeidsongeschiktheidsverzekering die u heeft
 • Polis van overlijdensrisicoverzekering
 • Polis van lijfrente

Partneralimentatie

 • Gegevens van de partneralimentatie die u moet betalen. Deze staan in het echtscheidingsconvenant. Kinderalimentatie telt niet mee voor de berekening van uw hypotheek.

Gegevens over uw nieuwe woning

 • Kopie van de ondertekende (voorlopige) koopovereenkomst of koop-/ aanneemovereenkomst 
 • Een recent taxatierapport van de nieuwe woning. Lees waaraan het taxatierapport moet voldoen.

Gegevens van de huidige (koop)woning

 • Wilt u gebruik maken van een Overbruggingskrediet? Neem dan het taxatierapport van de huidige woning of WOZ taxatieverslag mee.
 • Overzicht van de verkoopkosten van de huidige woning.
 • Is de huidige woning al verkocht? Neem dan een verkoopovereenkomst mee.

Gaat u verbouwen?

 • Een recent verbouwingstaxatierapport van de nieuwe woning. Lees waaraan het taxatierapport moet voldoen. 
 • Een specificatie van de kosten van de verbouwing, bijvoorbeeld een gespecificeerde offerte van een aannemer. Heeft u geen offerte? Maak dan zelf een duidelijke specificatie. Bekijk of gebruik het voorbeeld . Bij een nieuwbouwwoning heeft u een specificatie van de eventuele meerwerkkosten nodig.
 

Dienstverleningsdocument en Algemene voorwaarden

Weten wat we precies voor u doen? En welke producten, diensten en services u van ons kunt verwachten? Lees onze Algemene voorwaarden en ons Dienstverleningsdocumenten. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Daarom een hypotheek bij ABN AMRO

Beste hypotheekverstrekker 2021

ABN AMRO heeft de Gouden Lotus Award gewonnen voor de beste hypotheekverstrekker van 2021. Ontdek ook de voordelen van een hypotheek bij ABN AMRO.

Persoonlijke en deskundig adviseur

Onze adviseurs helpen u graag. Vanaf het adviesgesprek begeleidt een persoonlijke adviseur u tijdens het hele proces.

Online hypotheek beheren

Ook na het afsluiten heeft u controle: via de beveiligde 'Mijn Hypotheek' omgeving in Internet Bankieren bekijkt en wijzigt u zelf makkelijk uw hypotheek.