Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

kosten hypotheekadvies

Documenten bij een hypotheek-adviesgesprek

Dit heeft u nodig bij hypotheekadvies

Tijdens het hypotheek-adviesgesprek wint u advies in en kiest u de hypotheekvorm die bij uw situatie past. Bekijk welke documenten u moet meenemen naar dit gesprek.  

 

DigiD code

Veel documenten die u nodig heeft, kunt u alleen via DigiD opvragen. Log in tijdens het gesprek en u heeft meteen de juiste documenten.

Persoonsgegevens

 • Een geldig paspoort, geldige identiteitskaart of verblijfsvergunning (geen rijbewijs).
 • Getekende adviesofferte die u is toegestuurd.
 • Heeft u nu al een hypotheek ergens anders? Dan is een overzicht van die hypotheek nodig. Heeft u een hypotheek met ingangsdatum van 31 december 2012 of eerder? Dan is een aangifte inkomstenbelasting 2012 of financieel jaaroverzicht 2012 nodig, voor het vaststellen van het overgangsrecht.
 • Het is nodig om te weten welke hypotheken u heeft gehad en wat was de looptijd/inschrijfwaarde
 • U bent getrouwd: trouwboekje en/of huwelijkse voorwaarden (ook voor geregistreerde partners met voorwaarden)
 • U woont samen: samenlevingscontract
 • U bent gescheiden: echtscheidingsconvenant, uittreksel burgerlijke stand en echtscheidingsbeschikking

Gegevens over uw inkomen

 • Overzicht van het arbeidsverleden, deze kunt u downloaden bij het UWV.
 • Meest recente aangifte inkomstenbelasting.
 • Overzicht spaar/vermogen (opgave eigen middelen)
 • Huuropbrengsten: BOX 3 panden; Huurovereenkomsten, bijbehorende hypotheek & recent bankafschrift met de huurinkomsten
 • De volledige jaarrekeningen van uw onderneming(en) van de afgelopen 3 jaar (en jaarrekeningen voorgaande kwartalen van huidig lopend boekjaar)
 • Uw volledige aangiftes Inkomstenbelasting van de afgelopen 3 jaar. Bent u DGA? Dan ook uw laatste salarisstrook en jaaropgave.
 • Aangifte omzetbelasting (BTW) van voorgaande kwartalen van huidig lopend boekjaar
 • Prognose komend jaar van de accountant
 • Geconsolideerde jaarrekening over de laatste 3 volledige jaren (indien aanwezig)
 • RC-directie overeenkomst (indien aanwezig)
 • Lening UG/OG overeenkomst (indien aanwezig) en een opgave van het meest recente saldo van de lening.
 • Bent u nog geen 3 jaar ondernemer? Dan kunt u een prognose met onderbouwing en resultaat YTD 2020 aanleveren, opgemaakt door een accountant
 • Inkomensonderbouwing voor ondernemers tijdens de coronacrisis (alleen voor hypotheekaanvraag met Nationale Hypotheek Garantie).
 • Management Fee Overeenkomst
 • Bent u maat in een maatschap? Dan is een getekende maatschapsovereenkomst (evt toetredingsovereenkomst) nodig.
 • Bent u waarnemer? Dan is een getekende Overeenkomst van Praktijk, goedgekeurd door de belastingdienst nodig.
 • Uw laatste salarisstrook
 • De jaaropgave(n) van uw werkgever(s) en/of uitkeringen van de afgelopen 3 jaar
 • Een werkgeversverklaring, ingevuld door uw werkgever (niet ouder dan 3 maanden).
 • Als het kan: een perspectiefverklaring (uitzendkrachten/flexwerkers)
 • De beschikking van het UWV met het uitkeringsbesluit van bijvoorbeeld uw WW- of WIA-uitkering
 • Gegevens over uw inkomsten uit AOW, VUT, (pre)pensioen. U vindt deze gegevens op uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO) en op 'mijn pensioenoverzicht'. Het Uniform Pensioen Overzicht ontvangt u ieder jaar van uw pensioenuitvoerder. Problemen met het downloaden van ‘mijn pensioenoverzicht’ of UPO? Lever dan een uitbetalingsspecificatie (zowel voor het pensioen als AOW) aan.
 • Pensioen in eigen beheer bij de BV? Dan graag de actuariële berekening van de accountant en de pensioenbrief.
 • Indien u de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt; de uitkeringsbesluiten van de AOW en/of pensioen uitkeringen en laatste jaaropgaven.
 • Bent u 57 jaar of ouder? Dan hebben we naast uw huidige inkomensgegevens (loondienst of zelfstandig) óók uw pensioengegevens nodig, bijvoorbeeld de samenvatting van 'mijn pensioenoverzicht.nl'.
 • Gegevens over uw inkomsten uit partneralimentatie. Deze gegevens staan in het echtscheidingsconvenant. Kinderalimentatie telt niet mee voor de berekening van uw hypotheek.

Gegevens over financiële verplichtingen

 • Het laatste afschrift van uw persoonlijke lening of doorlopend krediet
Heeft u onlangs een lening terugbetaald? Dan ook: 
 • Het aflossingsbewijs Het meest recente afschrift van de lening waarop uw kredietlimiet staat vermeld.
 • Studieschuld(DUO): naam, oorspronkelijke hoofdsom, huidige stand, ingangs- en einddatum
 • Polis van iedere levensverzekering die u heeft 
 • Polis van iedere arbeidsongeschiktheidsverzekering die u heeft
 • Polis van overlijdensrisicoverzekering
 • Polis van lijfrente
 • Gegevens van de partneralimentatie die u moet betalen. Deze staan in het echtscheidingsconvenant. Kinderalimentatie telt niet mee voor de berekening van uw hypotheek.
 • Kopie van de ondertekende (voorlopige) koopovereenkomst of koop-/ aanneemovereenkomst 
 • Een recent taxatierapport van de nieuwe woning. Lees waaraan het taxatierapport moet voldoen.
 • Wilt u gebruik maken van een Overbruggingskrediet? Neem dan het taxatierapport van de huidige woning of WOZ taxatieverslag mee.
 • Overzicht van de verkoopkosten van de huidige woning.
 • Is de huidige woning al verkocht? Neem dan een verkoopovereenkomst mee.
 • Een recent verbouwingstaxatierapport van de nieuwe woning. Lees waaraan het taxatierapport moet voldoen. 
 • Een specificatie van de kosten van de verbouwing, bijvoorbeeld een gespecificeerde offerte van een aannemer. Heeft u geen offerte? Maak dan zelf een duidelijke specificatie. Bekijk of gebruik het voorbeeld . Bij een nieuwbouwwoning heeft u een specificatie van de eventuele meerwerkkosten nodig.

Weten wat we precies voor u doen? En welke producten, diensten en services u van ons kunt verwachten? Lees onze Algemene voorwaarden en onze Vergelijkingskaart. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Daarom een hypotheek bij ABN AMRO

Korting op uw hypotheekrente

Mogelijk huisbankkorting bij een ABN AMRO-betaalpakket. En  duurzaamheidskorting bij het kopen of verduurzamen van een energiezuinige woning.

Gratis oriëntatiegesprek

Benieuwd naar uw mogelijkheden? Maak een afspraak voor een gratis oriëntatiegesprek. Waar en wanneer u wilt, makkelijk via een videogesprek.

Zelf uw hypotheek beheren

In Internet Bankieren kunt u zelf uw hypotheek bekijken en aanpassen . Hulp nodig? Stel uw vraag aan chatbot Anna , of neem contact met ons op.