Naar de navigatie Naar de inhoud

Uw inkomen en uw hypotheek

Inkomen

Wilt u een hypotheek afsluiten? Of zoekt u een woning? Dan is het verstandig om eerst te kijken hoeveel u met uw inkomen kunt lenen. De hoogte van uw inkomen bepaalt deels hoeveel hypotheek u kunt krijgen.

Hoe rekenen we?

 • Bent u in loondienst? Dan berekenen we uw hypotheek met het inkomen op uw werkgeversverklaring.

 • Bent u zzp'er of flexwerker? Dan bepalen uw jaarcijfers uw inkomen.

 • Gaat u binnenkort met pensioen? Dan kijken wij zowel naar uw huidige als uw toekomstige inkomen.

 • Wilt u samen een huis kopen? En heeft u allebei een inkomen? Dan bepalen beide inkomens samen wat u maximaal aan wonen mag besteden. 

Verantwoord lenen

Verantwoord lenen betekent zorgelozer wonen. Daarom kijken we ook naar uw totale maandlasten. Wij schatten in welk deel van uw inkomen u per maand verantwoord kunt besteden aan wonen. Hiervoor gebruiken we het financieringslastpercentage, ook wel de woonquote genoemd. Het Nibud bepaalt elk jaar de hoogte van dit percentage.

Als tweeverdieners een hypotheek afsluiten

Wilt u samen met uw partner een huis kopen? En heeft u allebei een inkomen? Lees hoe uw maximale hypotheek dan wordt berekend.

Uw gezamenlijke inkomen

Sinds dit jaar kunt u als tweeverdieners meer lenen voor een koophuis dan voorheen. Het inkomen van de partner die het minst verdient, telt nu voor 50% mee bij het berekenen van uw gezamenlijke maximale hypotheek.
De komende jaren wordt dit percentage door de overheid stapje voor stapje verhoogd.

Inkomen uit loondienst

De hoogte van uw hypotheek hangt af van uw huidige inkomen. Wat voor soort dienstverband u heeft, is ook van belang. Bij het bepalen van hoeveel u kunt lenen, houden we rekening met uw bruto jaarsalaris, vakantietoeslag en vaste 13e maand. Ook andere onderdelen nemen we mee. Denk aan provisie, winstuitkering, bonus en overwerk. Sommige inkomensdelen kunnen schommelen. Daarom rekenen we die mee voor maximaal 25% van het bruto jaarsalaris.

Vast inkomen

Heeft u een vast contract voor onbepaalde tijd? En is uw werkgever niet van plan dit contract op korte termijn te beëindigen? Dan houden we rekening met uw huidige inkomen.
Gaat uw inkomen binnen 6 maanden stijgen? En wilt u dat wij daar rekening mee houden bij het bepalen van wat u kunt lenen? Dan vragen wij uw werkgever uw onvoorwaardelijke loonstijging schriftelijk te bevestigen.

Tijdelijk dienstverband

Heeft u een contract voor bepaalde tijd? Dan mag uw hypotheek niet hoger zijn dan 85% van de marktwaarde van uw woning.

Heeft uw werkgever u een verklaring voortzetting dienstverband afgegeven? Dan houden wij rekening met uw huidige inkomen. Weet u dat uw inkomen binnen 6 maanden gaat stijgen? En wilt u dat wij daar rekening houden mee houden bij het bepalen van wat u mag lenen? Dan vragen wij uw werkgever uw loonstijging schriftelijk te bevestigen.

Heeft u een partner met  een inkomen uit een vast dienstverband? Dan is 100% financiering op basis van uw inkomen wel mogelijk.

Flexibel dienstverband

Heeft u een inkomen uit seizoenswerk, uitzendwerk, oproep- of invalwerk? Dan houden wij rekening met het gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 jaar met een maximum van uw huidige salaris.
Met een flexibel dienstverband mag uw hypotheek momenteel niet hoger zijn dan 85% van de marktwaarde van uw woning. Heeft u een partner met een inkomen uit een vast dienstverband? Dan is 100% financiering wel mogelijk.
Vanaf eind november 2015 is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om met een 'perspectiefverklaring' meer te lenen voor de aankoop van een woning.

Inkomen uit pensioen

Bent u met pensioen? Dan bepalen de AOW-uitkering en uitkeringen uit eventuele aanvullende pensioenregelingen en lijfrente wat u mag lenen voor uw hypotheek. De hoogte van de AOW en het pensioen moet blijken uit een opgave van de uitkeringsinstantie(s).

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen van de Rijksoverheid. Heeft u in Nederland gewoond of gewerkt? Dan ontvangt u AOW vanaf uw AOW-leeftijd tot uw overlijden.
Een lijfrente is een reeks vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. U betaalt daarvoor periodiek of éénmalig een premie aan een verzekeringsmaatschappij of bank. Daardoor krijgt u extra inkomen vanaf een bepaald moment, bijvoorbeeld als u met pensioen gaat.

Binnen 10 jaar met pensioen?

Bereikt u binnen 10 jaar na aanvraagdatum de AOW leeftijd? Of heeft u aangegeven eerder met pensioen te willen gaan? Dan houden we ook rekening met uw toekomstige pensioeninkomen. Zo beoordelen we of u na uw pensioen genoeg inkomen heeft om de gevraagde hypotheek te kunnen betalen.

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen van de Rijksoverheid. Heeft u in Nederland gewoond of gewerkt? Dan ontvangt u AOW vanaf uw AOW-leeftijd tot uw overlijden.

Studieschuld

Heeft u een studieschuld? Ook dan kunt u een hypotheeklening afsluiten om een huis te kopen. Lees meer over hoe zwaar uw studieschuld weegt.

Hypotheek
met een studieschuld

Als u nog een studieschuld moet terugbetalen, kunt u minder lenen om een huis te kopen. Uw studieschuld vermindert het bedrag dat u kunt lenen voor uw hypotheek. Bij het berekenen van uw maximale hypotheek met een studieschuld, wordt ook gekeken naar wanneer de studieschuld is ontstaan: voor of na 1 juli 2015.

Zakelijk inkomen

Bent u ondernemer? Dan gelden er andere inkomensregels om te bepalen wat u mag lenen in uw hypotheek. Wij bepalen uw inkomen via de jaarcijfers van uw onderneming. Waar nodig, vragen wij ook een verwachting van een deskundige. Bijvoorbeeld als de cijfers een dalende trend laten zien. Uw zakelijke inkomen is dan het gemiddelde inkomen van de afgelopen jaren tot maximaal de verwachting van de deskundige.

Eenmanszaak, maatschap, VOF of CV?

Heeft u een eenmanszaak? Of neemt u deel in een maatschap, vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap? Dan heeft u een IB-onderneming en valt u onder de regels van de Inkomstenbelasting. We kijken dan naar de jaar- en winstcijfers die u de afgelopen 3 jaar aan de belasting heeft opgegeven. Hierbij geldt het laatste jaar als maximum.

Bent u zzp'er?

Als zzp'er kunt u bij ons al over een hypotheek praten als uw onderneming 1 jaar actief is. Hiermee onderscheiden we ons van andere aanbieders van hypotheken. Hoe langer u al zzp'er bent, hoe meer zzp-inkomen meetelt bij de berekening van uw hypotheekbedrag:

 • Bent u tussen de 1 en 2 jaar ondernemer? Dan rekenen we met 75% van uw zakelijke inkomen om te bepalen wat u mag lenen voor uw hypotheek.

 • Bent u tussen de 2 en 3 jaar ondernemer? Dan rekenen we met 90% van uw zakelijke inkomen om te bepalen wat u mag lenen voor uw hypotheek.

 • Bent u langer dan 3 jaar ondernemer? Dan rekenen we met 100% van uw zakelijke inkomen om te bepalen wat u mag lenen voor uw hypotheek.

Bent u eigenaar van een BV of NV?

Heeft u een BV of NV? Dan rekenen we met het gemiddelde bruto inkomen uit de onderneming van de laatste 3 jaar. Hierbij geldt het laatste jaar als maximum.

Gratis oriëntatiegesprek

Benieuwd hoeveel u kunt lenen om een huis te kopen? En wat u dan per maand betaalt? In een oriëntatiegesprek geeft de hypotheekadviseur u een duidelijk antwoord. Gratis en vrijblijvend.

Extra aflossen op uw hypotheek?

Regel het nu eenvoudig via Internet Bankieren

Stel doet de afloscheck om te kijken of ze beter kunnen blijven sparen of extra aflossen op hun hypotheek

Wilt u extra aflossen op uw hypotheek? U regelt het nu direct via Internet Bankieren. Dat is net zo makkelijk als een overschrijving doen. Bovendien ziet u dan meteen wat uw nieuwe maandlasten zijn.

Blijf op de hoogte via

 • Volg ons via Facebook
 • Volg ons via Twitter
 • Volg ons via Linkedin
 • Volg ons via YouTube
 • Nieuwsbrief