Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Man in keuken kijkend naar telefoon

Meegroei Hypotheek

De Meegroei Hypotheek is niet meer verkrijgbaar

U kunt de Meegroei Hypotheek niet meer afsluiten. Heeft u een Meegroei Hypotheek en heeft u daar vragen over? Lees meer of maak een afspraak met uw hypotheekadviseur.

 

Zo werkt de Meegroei Hypotheek

Deze hypotheekvorm bestaat uit een leningdeel en een beleggingsverzekering. Voor het leningdeel van de Meegroei Hypotheek betaalt u maandelijks rente. Tijdens de looptijd betaalt u het leningdeel niet terug. Terugbetalen doet u pas aan het einde van de looptijd, in één keer. Deze aflossing doet u met het opgebouwde vermogen op een daarvoor bedoelde polis, de meegroeiverzekering. Het is mogelijk dat u aan het einde van de looptijd niet voldoende vermogen heeft (opgebouwd), waardoor u het leningdeel niet volledig kunt terugbetalen. In dat geval betaalt u het overgebleven bedrag met ander eigen vermogen of met de verkoopopbrengst van uw woning.

 

Dit is wanneer de Meegroei Hypotheek uitkomst voor u bood

De Meegroei Hypotheek bood uitkomst voor u als u een woning wilde financieren en de lening wilde aflossen door vermogen op te bouwen in een beleggingsverzekering, om zo te profiteren van hogere beleggingsresultaten met als gevolg vaak lagere maandlasten. U kon het risico lopen dat het gewenste geldbedrag in uw opbouwproduct niet werd gehaald, waardoor de hypotheek aan het einde van de looptijd niet (volledig) kan worden afgelost.

 

Past de Meegroei Hypotheek nog bij u?

Dat hangt af van uw persoonlijke huidige situatie. We zetten de belangrijkste punten voor u op een rij.

 

Wanneer het wel bij u past

 • U heeft ander eigen vermogen om uw hypotheek aan het einde van de looptijd af te lossen als het geldbedrag dat u als doel had niet wordt gehaald, of
 • U heeft voldoende inkomen om vanaf 2031 (datum waarop de hypotheekrente misschien niet meer aftrekbaar is) en aan het einde van de looptijd van de Meegroei Hypotheek de lasten van uw hypotheek te kunnen betalen, of
 • U wilt uw woning verkopen als dit nodig blijkt. Dit kan het geval zijn als de opgebouwde waarde van uw Meegroei Hypotheek tegenvalt en er een te hoge schuld overblijft aan het einde van de looptijd van uw hypotheek. Hierdoor is het verlengen van uw hypotheek niet mogelijk.
 • U wilt flexibel kunnen kiezen voor sparen en beleggen. 
 • U wilt uw verzekering houden zoals deze is. Dit kan te maken heb met:
  - lagere premies op de bestaande verzekering
  - de opgebouwde waarde in uw verzekering
  - een belastingvrije uitkering
  - het afgedekte risico van overlijden in de verzekering

Wanneer het niet bij u past

 • U kunt tegenvallende beleggingsresultaten niet opvangen en daardoor houdt u een mogelijke schuld over aan het einde van de looptijd van uw hypotheek, en:
  - U heeft geen ander eigen vermogen om de hypotheek aan het einde van de looptijd af te lossen, of
  - U heeft in de toekomst onvoldoende inkomen om de lasten van de overgebleven hypotheek te betalen (waarbij rekening gehouden moet worden met een minder wordende hypotheekrenteaftrek), en
  - U wilt uw woning niet verkopen als de schuld aan het einde van de looptijd van uw hypotheek te hoog is 
 • U voelt zich niet comfortabel bij de (onzekerheid van) beleggen;
 • U wilt zekerheid dat uw spaardoel wordt gehaald om daarmee (een deel) van de hypotheek af te lossen.
 

Houd rekening met restschuld

Met de Leven Hypotheek loopt u het risico dat u niet voldoende vermogen opbouwt tijdens de looptijd. U houdt dan een restschuld over. Deze moet u altijd terugbetalen. U kunt dit risico tijdens de looptijd al verkleinen. Check online of uw hypotheek voor u betaalbaar blijft: nu én in de toekomst.

 

Uw hypotheekvorm wijzigen

Soms is een andere hypotheekvorm een oplossing om het risico op een restschuld te verkleinen. U kunt uw hypotheek bijvoorbeeld omzetten naar een annuïtaire of lineaire vorm. Zo weet u zeker dat u elke maand een gedeelte van uw hypotheek terugbetaalt.

Veelgestelde vragen over de Meegroei Hypotheek

Bij de Meegroei Hypotheek kunt u kiezen uit diverse rentevaste periodes.

De looptijd is minimaal 15 jaar en maximaal 30 jaar.

 • Is uw Meegroeiverzekering afgesloten voor 16 juli 2007? Dan zijn de poliskosten €5,67 per maand en wordt er niets ingehouden op de premie die u inlegt. 
 • Is uw Meegroeiverzekering afgesloten na 16 juli 2007 en voor 13 december 2009? Dan zijn de poliskosten €3,00 per maand en wordt er 1,5% ingehouden op de premie die u inlegt. 
 • Is uw Meegroeiverzekering afgesloten na 13 december 2009? Dan zijn de poliskosten €2,30 per maand en wordt er 2,2% ingehouden op de premie die u inlegt.

Deze kosten betaalt u uit het opgebouwde vermogen, of worden ingehouden op de premie die u inlegt. Dit geldt ook voor de kosten van de premie voor de overlijdensrisicoverzekering.

U betaalt de hypotheek terug aan het eind van de looptijd. Dat doet u met het vermogen dat u opgebouwd heeft met de Meegroeiverzekering. Heeft u niet genoeg vermogen opgebouwd? Dan houdt u een restschuld over. Deze moet u terugbetalen. Het risico op restschuld is groter als u heeft gekozen voor beleggen in plaats van sparen.

Ja, dat kan. Daarvoor betaalt u dan wel advieskosten.

Als wij u adviseren over uw hypotheek, heeft dat advies geen betrekking op uw beleggingen. We zullen u dus ook niet adviseren over uw beleggingen. Wilt u wel graag advies over uw beleggingen, bespreekt u dit dan met een (onafhankelijk) beleggingsadviseur.

In de Meegroeiverzekering is (vaak) een overlijdensdekking opgenomen. Of er een bedrag wordt uitgekeerd bij overlijden en welk bedrag dit is, is afhankelijk van de dekking die u heeft gekozen binnen uw verzekering. Als op uw polis staat dat een bedrag wordt uitgekeerd bij overlijden, kan dit een vast bedrag zijn. Dit kan ook een percentage van de opgebouwde poliswaarde zijn, als dat meer is dan het vaste bedrag. U krijgt naast het bedrag dat volgens uw polis uitgekeerd wordt bij overlijden, niet ook nog de op dat moment opgebouwde poliswaarde uitgekeerd. Bekijk uw polis en de voorwaarden om na te gaan of er een uitkering is bij uw overlijden en hoe hoog deze uitkering is. 

Uw nabestaanden kunnen uw lening onder voorwaarden terugbetalen of voortzetten. Soms moeten nabestaanden belasting betalen. Vraag een belastingadviseur om hulp. 

Heeft u vragen over uw Meegroeiverzekering? Bel dan 0900 - 9210 of maak een afspraak met een adviseur.

Als een Meegroei Hypotheek wordt afgelost, bijvoorbeeld vanwege de verkoop van uw woning, kan de meegroeiverzekering worden voortgezet volgens de daarvoor geldende voorwaarden.

Daarom een hypotheek bij ABN AMRO

Inzicht in uw hypotheek

Bekijk uw hypotheek in  Internet Bankieren of via de ABN AMRO app . Veilig en makkelijk.

Zelf uw hypotheek aanpassen

Van rente aanpassen tot extra aflossen. Wijzig online uw hypotheek makkelijk zelf.

Voordelen hypotheekklant

Als trouwe hypotheekklant heeft u een streepje voor bij ABN AMRO. Bekijk de 5 voordelen.