Documenten bij hypotheek aanpassen

Welke heeft u nodig?

Wilt u iets aanpassen aan uw hypotheek? Bijvoorbeeld uw hypotheekrente, hypotheekvorm of extra aflossen? Daarvoor heeft u documenten nodig. Welke documenten u precies nodig heeft, hangt af van wat u wilt aanpassen en uw persoonlijke situatie. Uw adviseur vertelt u er graag meer over.

DigiD code

Veel documenten die u nodig heeft, kunt u alleen via DigiD opvragen. Log in tijdens het gesprek en u heeft meteen de juiste documenten.

Gegevens financiële situatie

 • Overzicht spaargeld
 • Meeste recente aangifte inkomstenbelasting. Als het mogelijk is ook aangifte inkomstenbelasting van 2012.
 

Persoonsgegevens

Identiteitsbewijs

 • Een geldig paspoort, geldige identiteitskaart of verblijfsvergunning (geen rijbewijs)

Gegevens over uw burgerlijke staat

 • U bent getrouwd: trouwboekje en/of huwelijkse voorwaarden
 • U woont samen: samenlevingscontract
 • U heeft een geregistreerd partnerschap: welke vorm heeft u?
 • U bent gescheiden: echtscheidingsconvenant, uittreksel burgerlijke stand en echtscheidingsbeschikking
 

Gegevens over uw inkomen

Loondienst

 • Uw laatste salarisstrook (niet ouder dan 3 maanden)
 • Een werkgeversverklaring, ingevuld door uw werkgever (niet ouder dan 3 maanden)

Ondernemer of Directeur Groot Aandeelhouder (DGA):

 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • De volledige jaarrekeningen van uw onderneming(en) van de afgelopen 3 jaar
 • Uw volledige aangiftes Inkomstenbelasting van de afgelopen 3 jaar. Bent u DGA? Dan ook uw laatste salarisstrook en jaaropgave.

Uitzendkracht of contract voor bepaalde tijd

 • Uw laatste salarisstrook
 • De jaaropgave(n) van uw werkgever(s) en/of uitkeringen van de afgelopen 3 jaar
 • Een werkgeversverklaring, ingevuld door uw werkgever (niet ouder dan 3 maanden).
 • Als het kan: een perspectiefverklaring (uitzendkrachten/flexwerkers)

AOW, (pre)pensioen, VUT of een uitkering

 • De beschikking van het UWV met het uitkeringsbesluit van bijvoorbeeld uw WW- of WIA-uitkering
 • Gegevens over uw inkomsten uit AOW, VUT, (pre)pensioen. U vindt deze gegevens op uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO) en op 'mijn pensioenoverzicht'. Het Uniform Pensioen Overzicht ontvangt u ieder jaar van uw pensioenuitvoerder.
Bereikt u binnen 10 jaar de pensioengerechtigde leeftijd? 
 • Overzicht van pensioendetails

U ontvangt partneralimentatie

 • Gegevens over uw inkomsten uit partneralimentatie. Deze gegevens staan in het echtscheidingsconvenant. Kinderalimentatie telt niet mee voor de berekening van uw hypotheek.

Inkomsten uit verhuur?

 • Overzicht van de inkomsten afkomstig uit verhuur
 

Gegevens over financiële verplichtingen

Leningen

 • Het laatste afschrift van uw persoonlijke lening of doorlopend krediet
 • Het meest recente afschrift van de lening waarop uw kredietlimiet staat
Heeft u onlangs een lening terugbetaald? Dan ook: 
 • Het aflossingsbewijs Het meest recente afschrift van de lening waarop uw kredietlimiet staat vermeld.
Heeft u een private-lease contract? Dan ook:
 • Het contract

Levensverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering

 • Polis van iedere levensverzekering die u heeft 
 • Polis van iedere arbeidsongeschiktheidsverzekering die u heeft

Partneralimentatie

 • Gegevens van de partneralimentatie die u moet betalen. Deze staan in het echtscheidingsconvenant. Kinderalimentatie telt niet mee voor de berekening van uw hypotheek.

Gegevens over uw nieuwe woning

 • Kopie van de ondertekende (voorlopige) koopovereenkomst of koop-/ aanneemovereenkomst 
 • Een recent taxatierapport van de nieuwe woning. Lees waaraan het taxatierapport moet voldoen.

Gaat u verbouwen?

 • Een recent verbouwingstaxatierapport van de nieuwe woning. Lees waaraan het taxatierapport moet voldoen. 
 • Een specificatie van de kosten van de verbouwing, bijvoorbeeld een gespecificeerde offerte van een aannemer. Heeft u geen offerte? Maak dan zelf een duidelijke specificatie. Bekijk of gebruik het voorbeeld (docx, 16kB). Bij een nieuwbouwwoning heeft u een specificatie van de eventuele meerwerkkosten nodig.
 

Dienstverleningsdocument en Algemene voorwaarden

Weten wat we precies voor u doen? En welke producten, diensten en services u van ons kunt verwachten? Lees onze Algemene voorwaarden en ons Dienstverleningsdocumenten. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Daarom een hypotheek bij ABN AMRO

Inzicht in uw hypotheek

Bekijk uw hypotheek in Internet Bankieren of via de Mobiel Bankieren app. Veilig en makkelijk.

Zelf uw hypotheek aanpassen

Van rente aanpassen tot extra aflossen. Wijzig online uw hypotheek makkelijk zelf.

Contact met adviseur

Vragen over hypotheken? We helpen u graag. Via Beeldbankieren of telefoon. Plan online een afspraak in.