Naar de navigatie Naar de inhoud

Woningmarktmonitor april 2017

woningmarktmonitor

Hypotheekrente stijgt naar verwachting in 2e helft van 2017

12 april 2017

De Nederlandse woningmarkt blijft zoals verwacht goed presteren. De meest recente woningmarktcijfers zijn zelfs iets gunstiger dan gedacht. Zowel het aantal woningverkopen als de gemiddelde huizenprijs blijft stijgen. Inmiddels ligt het aantal woningverkopen op 222.000 op jaarbasis. Dat is het hoogste aantal ooit. Toch vormt dit voor het Economisch Bureau van ABN AMRO nog geen aanleiding om de verwachting aan te passen, zo staat in de nieuwe Woningmarktmonitor van april 2017 (pdf, 812kB). De economen van de bank houden vast aan hun verwachting dat de woningprijzen en het aantal woningverkopen in 2017 met 5% toenemen.

Grafiek voorspelling woningverkopen

Verwachte stijging hypotheekrente

De verwachtingen blijven ongewijzigd. Dit komt doordat het Economisch Bureau uitgaat van een stijging van de hypotheekrente in de tweede helft van dit jaar. Een hogere rente op termijn en het krappe woningaanbod, zwakken het woningmarktsentiment af. "In de indicator van Vereniging Eigen Huis is de afgelopen maanden al een lichte sentimentdaling zichtbaar, al staat deze nog altijd op een hoog niveau", zegt econoom Philip Bokeloh. "Vanwege het hoge aantal verkopen daalt het woningaanbod. Kopers hebben dus minder keus. Omdat woningen steeds sneller worden verkocht, hebben zij ook minder tijd om te beslissen. De woningmarkt wordt zo een verkopers- in plaats van een kopersmarkt."

Verkopers durven vraagprijs te verhogen

Volgens makelaarsvereniging NVM stonden de woningen die in het vierde kwartaal van 2016 zijn verkocht, gemiddeld 78 dagen te koop. Dat is bijna 100 dagen korter dan tijdens de piek van de crisis. Verder moeten kopers hogere bedragen bieden als zij een succesvol bod willen uitbrengen. Het verschil tussen de uiteindelijke vraag- en verkoopprijs is volgens de NVM nog maar 2,2%. Dat is even klein als in 1999 toen de huizenmarkt een ware hausse beleefde. Verkopers zien hierdoor kans om meer te vragen voor hun woning. In februari van dit jaar lag de gemiddelde vraagprijs 6,1% hoger dan een jaar eerder. Daarmee stijgen de vraagprijzen momenteel bijna even hard als de verkoopprijzen. Als deze trend doorzet en de stijging van de vraagprijzen die van de verkoopprijzen gaat overtreffen, zal dat een rem zetten op het aantal woningverkopen.

Minder huizen 'onder water'

Ook op andere gebieden zijn er verschuivingen in de woningverkopen zichtbaar. Zo vallen steeds meer verkopen in het prijssegment boven twee ton. Dit komt deels doordat het prijspeil is gestegen en er minder woningen in het prijssegment onder twee ton vallen. Daarnaast geldt dat doorstromers een groter aandeel krijgen in de aankopen. Zij richten zich doorgaans op duurdere woningen dan starters. De verbeterde doorstroming heeft er onder andere mee te maken dat huizen minder vaak 'onder water' staan. Onder andere door de hogere waarderingen op de woningmarkt treft dit nu nog 1 op de 6 huishoudens met een hypotheek, tegen 1 op de 3 in 2013.

Huizenkoper binnenkort gemiddeld 40

Onlangs maakte het CBS bekend dat de gemiddelde leeftijd van huizenkopers de laatste jaren tot 39 jaar is gestegen. Volgens het Economisch Bureau zet deze stijging door. "Binnen afzienbare tijd is de gemiddelde woningkoper een veertiger," voorspelt Bokeloh. "Door strengere inkomensnormen en de verplichting eigen geld in te brengen, is het voor jongeren lastiger een huis te kopen. De aanschaf van hun eerste woning stellen zij daarom uit. Ook kopen meer ouderen een woning. Ouderen zijn kapitaal-krachtiger dan in het verleden. Naast hun AOW genieten zij vaak nog aanvullend pensioen. Ouderen zijn daardoor minder vaak aangewezen op een huurwoning. Zij kiezen vaker een koopwoning die qua wensen en voorzieningen goed aansluit op hun levensfase."

Vraag naar levensloopbestendige woningen

Het Economisch Bureau stelt dat ouderen graag in hun woning willen blijven wonen als zij minder mobiel worden. Bokeloh: "Hun woning is daar echter niet altijd geschikt voor. Met een vergrijzende bevolking zal de vraag naar levensloopbestendige woningen toenemen. Dit vereist dat bij nieuwbouw al rekening wordt gehouden met een eventuele zorgvraag in de toekomst en dat bestaande woningen worden aangepast. De Blijverslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting biedt hier al mogelijkheden voor.
De bouw van nieuwe woningen blijft echter nog achter bij de vraag. Gelukkig is er recent een lichte kentering zichtbaar. Na een tijdelijke dip neemt het aantal afgegeven bouwvergunningen sinds medio 2016 weer toe. Ook het aantal opdrachten bij architecten stijgt. Verder groeien de orderportefeuilles van bouwbedrijven aanhoudend in omvang. Deze verbeteringen komen onder andere doordat gemeenten waar de woningkrapte het meest nijpend is, zich inspannen om bouwprojecten te versnellen. Toch kan het nog wel even duren voordat het gat tussen de vraag en het aanbod van nieuwbouwwoningen is gedicht.

Infographic Woningmarktmonitor april 2017

Stel een vraag aan een adviseur

email facebook twitter Via bankmail
 Op Facebook
 Via Twitter

Verder praten over uw situatie


Bij grote financiële beslissingen is het fijn als iemand met verstand van zaken met u meedenkt. De adviseurs van ABN AMRO helpen u hier graag bij. Wij gaan samen met u op zoek naar de oplossing die het beste bij u past.

Hypotheekadvies? Bel op werkdagen van 8 tot 21 uur, zaterdag van 9 tot 17.30 uur.

0900 - 8670 (uitleg belkosten)

Extra aflossen op uw hypotheek?

Zie direct uw nieuwe maandbedrag

Extra aflossen op uw hypotheek

Elk jaar mag u een deel van uw hypotheek zonder kosten aflossen. Regel het eenvoudig zelf in Internet Bankieren en zie meteen wat uw nieuwe maandbedrag wordt als u extra aflost. 

Blijf op de hoogte via

  • Volg ons via Facebook
  • Volg ons via Twitter
  • Volg ons via Linkedin
  • Volg ons via YouTube
  • Nieuwsbrief