Naar de navigatie Naar de inhoud

Woningmarktmonitor oktober 2017

Woningmarktmonitor juli 2017

Hypotheekrente voorbij dieptepunt en huizenprijzen blijven stijgen

6 oktober 2017

Het vertrouwen in de woningmarkt is licht gedaald. Dat komt door de verwachting dat de rente voorbij het dieptepunt is en op termijn weer gaat stijgen. Anderzijds hebben kopers op het moment veel moeite met het vinden van een geschikte en betaalbare woning. Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht dan ook dat het aantal woningverkopen in 2018 zal dalen, na 4 jaar van enorme groei, zo staat in de nieuwe Woningmarktmonitor van oktober 2017 (pdf, 534kB).

Hypotheekrente stijgt licht in 2018

De lange hypotheekrente zal naar verwachting licht stijgen. Het Economisch Bureau van ABN AMRO houdt er rekening mee dat de 10-jaars rente zal oplopen van 0,4% eind 2016 naar 0,8% eind 2017 en 1,0% eind 2018. Eerder ging het Economisch Bureau echter uit van een grotere rentestijging, namelijk naar 1,5% eind 2018. Daardoor zal ook de stijging van de lange hypotheekrente (vanaf 10-jaars rente) lager uitvallen.
De kortlopende hypotheekrente zal voorlopig nog stabiel blijven. De Nederlandse woningkoper kan hierdoor langer profiteren van de lage hypotheekrente dan wij eerst hadden gedacht.

Meer woningtekort in populaire regio's

Door de lage rente is het nog steeds aantrekkelijk om een huis te kopen, maar door het beperktere aanbod is het ook lastiger. Het aantal woningverkopen stijgt wel sterk in de regio’s die eerder nog achterbleven, zoals Limburg en Overijssel. Het aantal verkopen daalt echter in de regio’s waar de voorraad koopwoningen beperkt is, met name in de Randstad. Kopers vinden daardoor in die regio's met moeite een geschikte woning. Volgens huizenzoeker.nl stonden er in augustus 95.000 bestaande woningen te koop in Nederland. In augustus 2016 waren dat er nog 136.000. Wij denken dat deze trend doorzet en dat het aantal woningverkopen volgend jaar voor het eerst weer daalt, na vier jaar van stevige groei.

woningtransacties nadert piek

Huizenprijzen blijven stijgen

De toenemende krapte leidt tot steeds hogere huizenprijzen. In augustus lag het prijspeil volgens CBS/Kadaster 7,9% hoger dan een jaar terug. De prijzen stijgen het meest in de prijsklasse tussen € 250.000 en € 500.000; het segment waar vooral doorstromers actief zijn en waar de toename van het aantal woningverkopen het afgelopen jaar grootst is geweest. De stijging van de vraagprijzen weerhoudt kopers er overigens niet van om elkaar te overbieden. Volgens Calcasa bieden kopers bij zowat 3 op de 10 woningtransacties de vraagprijs of hoger. Tijdens de piek van 2007-2008 was dit nog slechts bij 1 op de 10 transacties het geval. Het overbieden blijft dit keer bovendien niet beperkt tot Amsterdam en Utrecht, zoals toen, maar is in veel meer plaatsen zichtbaar.

Het prijspeil stijgt nu zo dat de hypotheeknormen voor steeds meer huizenkopers beginnen te knellen. Starters hebben het vooral steeds moeilijker. Zij moeten eerst sparen voordat zij een eerste huis kunnen kopen. Zoals te zien aan het groeiende aandeel van beleggers in de transacties, speelt de inbreng van eigen geld een prominentere rol op de woningmarkt.

huizenprijzen stijgen

Vertrouwen in woningmarkt licht gedaald

De Marktindicator van Vereniging Eigen Huis stond in augustus op 112. Een jaar gelden stond deze nog op een piekwaarde van 121. De daling naar een waarde van 112 is onder andere toe te schrijven aan het geslonken woningaanbod. Vanwege het krappe aanbod schatten respondenten de algehele koopsituatie minder positief in. Hier komt bij dat steeds meer kopers er rekening mee houden dat de rente in de toekomst weer gaat stijgen. Omdat de rente veel invloed heeft op het maximum hypotheekbedrag dat kopers mogen lenen, tempert het vooruitzicht van een hogere rente het vertrouwen. Verder zijn er aanzienlijke verschillen tussen uiteenlopende groepen. Zo is het vertrouwen bij ouderen hoger dan bij jongeren. Waarschijnlijk omdat het prijsherstel van de laatste jaren gunstiger uitpakt voor oudere doorstromers, omdat zij al een woning bezitten. Daar komt bij dat jonge starters vaker een flexibel arbeidscontract hebben en nog niet over voldoende spaargeld beschikken, wat het lastiger maakt om een hypotheek af te sluiten.

vertrouwen woningmarkt daalt licht

Prognoses blijven gelijk tot nieuw kabinet

Afgezien van de beperkte aanpassing van de prijsontwikkeling dit jaar in verband met de hogere realisaties, houden wij vast aan onze prognoses. Wij houden liever ons kruit droog totdat de nieuwe regering is geïnstalleerd en haar plannen voor de woningmarkt bekendmaakt. Wij zijn met name benieuwd naar haar plannen om het woningtekort weg te werken.

afbeelding_woningmarktmonitor_oktober 2017 - infographic

Heeft u een vraag  
of wilt u contact met ons?

Service & Contact

Extra aflossen op uw hypotheek?

Zie direct uw nieuwe maandbedrag

Extra aflossen op uw hypotheek

Elk jaar mag u een deel van uw hypotheek zonder kosten aflossen. Regel het eenvoudig zelf in Internet Bankieren en zie meteen wat uw nieuwe maandbedrag wordt als u extra aflost.