Woningmarktmonitor juli 2019

Woningmarktmonitor juli 2019

Huizenprijzen stijgen minder in 2020

10 juli 2019

Het Economisch Bureau van ABN AMRO stelt vast dat de ergste spanning op de woningmarkt achter ons ligt. Zo ligt de prijsstijging onder de piek van 9,5% in november 2018 en neemt het aantal gemeten transacties over een langere periode af. Tot en met mei 2019 wisselden in totaal 216.000 woningen van eigenaar. Dat is 8% minder tot en met mei 2018, toen waren dat er 236.000, zo staat in de  Woningmarktmonitor van juli 2019

 

Groeivertraging belemmert de woningmarkt

Wij gaan ervan uit dat het aantal verkopen en de prijsstijging geleidelijk zullen terugkeren naar een normaal niveau. De economie vormt echter een risico. Die groeit minder hard door de opgelaaide internationale spanningen en verzwakte wereldhandel. De uitvoer staat onder druk en gezinnen en bedrijven zijn door alle onrust minder positief over de toekomst. De economische groeivertraging heeft haar weerslag op de woningmarkt.

Centrale banken nemen tegenmaatregelen

De centrale banken delen onze zorgen over de economie. Zij hebben ook hun voorspellingen aangepast. Vanwege de koerswijziging van centrale banken hebben wij onze renteprognoses naar beneden bijgesteld. Hierdoor zal de hypotheekrente langer laag blijven en mogelijk licht dalen. Dit geeft de huizenmarkt de nodige ondersteuning.

Prijsstijging van 2020 licht naar beneden bijgesteld

De economie koelt af. Dit komt vooral door het buitenland. De uitvoer staat onder druk, omdat de groei van de wereldhandel is afgezwakt. Oorzaak is het handelsconflict tussen de VS en China. Daarnaast is er ook onzekerheid in Europa. Als de internationale onrust toeneemt en de economie verder verzwakt, bieden de maatregelen van centrale banken onvoldoende tegenwicht en zullen wij onze schatting verder naar beneden moeten bijstellen. Na 2,5% in 2018 zwakt de bbp-groei volgens onze inschatting af naar 1,3% in 2019 en 1,1% in 2020.

Huizenmarkt voorbij de piek

In 2017 bereikte het aantal aankopen nog een recordhoogte, omdat veel kopers die tijdens de crisis het kopen van een woning hadden uitgesteld, alsnog verhuisden. Toen het aantal inhaalaankopen kleiner werd, begon het aantal transacties af te nemen. Niet alleen de verminderde inhaalvraag drukt het aantal aankopen naar beneden. Ook het gebrek aan woningen dat te koop staat, speelt een rol. Volgens huizenzoeker.nl stonden er in juni slechts 62.000 woningen te koop. Dat zijn er 19% minder dan in mei vorig jaar.

Situatie op de woningmarkt nog steeds gespannen

Vooral in de grote steden staat de betaalbaarheid van koopwoningen onder druk. Dit geldt met name voor starters die hun hypotheek volledig moeten aflossen om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. De druk op de betaalbaarheid en de beperkte beschikbaarheid van koopwoningen temperen het woningmarktvertrouwen. 

Nieuwe initiatieven om woningbouw te stimuleren

De bouw van nieuwe woningen blijft achter bij de woningbehoefte. Er zijn minder woningen dan huishoudens. Volgens de laatste schattingen bedraagt het woningtekort 294.000. Met de aanhoudende groei van de bevolking neemt de vraag alleen maar toe. In de periode tot en met 2030 zal de woningbehoefte met 585.000 stijgen.

Krapte heerst ook in het huursegment

De prijzen in het vrije-huursegment blijven stijgen, zij het zwakker dan voorheen. Volgens woningplatform Pararius stegen de huren in het eerste kwartaal met 4,9% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het was voor het eerst in drieënhalf jaar dat de prijsstijging onder de 5% bleef. De huurstijging is het hoogst in Rotterdam, Utrecht en Eindhoven en in enkele randgemeenten.

Infographic woningmarktmonitor april 2019