Uw kennis van en ervaring met beleggen

Waarom willen wij hier meer over weten?

Wij hebben informatie van uw kennis van en ervaring met beleggen nodig. Met die informatie beoordelen we of de beleggingsproducten waarin u wilt gaan beleggen, passend voor u zijn. Daarom vragen we u om een vragenlijst over uw kennis en ervaring in te vullen, voordat u gaat beleggen. Die vragen gaan bijvoorbeeld over hoeveel jaar u al belegt, in welke soort beleggingsproducten u dat doet en hoe vaak u orders voor die beleggingsproducten opgeeft.

Heeft u Zelf Beleggen Plus en wilt u ook beleggen in complexe beleggingsproducten? Dan moet u eerst een afzonderlijk kennisexamen doen, voordat u in zo’n complex beleggingsproduct kunt gaan beleggen. Slaagt u voor het kennisexamen, dan heeft u voldoende kennis om in het betreffende complexe beleggingsproduct te mogen beleggen. Slaagt u niet? Dan past beleggen in dit complexe beleggingsproduct mogelijk niet bij u. U kunt dan geen orders in dit complexe beleggingsproduct opgeven.

Vragenlijst kennis en ervaring

Als u een beleggingsorder wilt opgeven, controleren we altijd of u ervaring heeft en of u het product begrijpt. Daarom vragen we u om in Internet Bankieren een vragenlijst in te vullen. Zo vertelt u ons hoeveel kennis en ervaring u heeft met beleggen en beleggingsproducten. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. U kunt uw antwoorden wijzigen als u meer kennis en ervaring heeft gekregen.

We toetsen uw kennis en ervaring om te beoordelen of een order in een beleggingsproduct passend is voor u. U krijgt een waarschuwing te zien als u te weinig kennis van een beleggingsproduct heeft om een order op te geven. Wanneer uw kennis en ervaring niet volledig bij ons bekend is, kunnen wij niet beoordelen of dit beleggingsproduct past bij uw kennis en ervaring. U krijgt dan ook een waarschuwing te zien.

Kennisexamens voor orders in complexe beleggingsproducten

Beleggen in complexe beleggingsproducten brengt extra risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk dat u kennis heeft van de werking en de risico’s van deze producten en deze ook begrijpt. Ook willen wij weten of u al ervaring heeft opgedaan met dit type beleggingsproducten. We toetsen uw kennis en ervaring om te beoordelen of een order in zo’n complex beleggingsproduct passend is voor u. Waar nodig kunnen we u dan waarschuwen of een order blokkeren wanneer u niet geslaagd bent. Voordat u in een complex beleggingsproduct kunt gaan beleggen, moet uit de vragenlijst blijken dat u kennis heeft over het product, én moet u geslaagd zijn voor het betreffende kennisexamen.

Uitleg en overzicht van de kennisexamens

De examens staan klaar in uw Internet Bankieren en bestaan uit maximaal 10 vragen. U kunt het examen 3 x per dag afleggen totdat u bent geslaagd. Bij een kennisexamen met 10 vragen moet u 8 vragen juist beantwoorden om te slagen voor het examen. Als u al eerder geslaagd bent voor een examen, dan ziet u in Internet Bankieren een groen vinkje bij dat examen staan. Dat betekent dat u dan geen (nieuw) examen hoeft af te leggen.

icoon

Vastrentende waarden 2 (speciale obligaties)

Kennis & Ervaring

Hefboomproducten (zoals turbo's)

icoon

Garantieproducten

icoon

Derivaten - Opties

icoon

Derivaten - Warrants

Kennis & Ervaring

Complexe Beleggingsfondsen (inclusief Impact Beleggen)

icoon

Hedge funds

icoon

Overige gestructureerde producten

Zo komt u bij de vragenlijst en de kennisexamens

De vragenlijst kennis en ervaring

In Internet Bankieren

 1. U logt in en gaat naar uw rekeningoverzicht. 
 2. U klikt op uw Zelf Beleggen beleggingsrekening.
 3. U kiest voor ‘Kennis en ervaring‘.
 4. U klikt op ‘Naar de vragenlijst’.

In de ABN AMRO app

 1. U logt in en gaat naar uw rekeningoverzicht. 
 2. U klikt op uw Zelf Beleggen beleggingsrekening.
 3. U kiest voor ‘Zelf regelen’
 4. U klikt op ‘Kennis en ervaring’
 5. U kiest voor  ‘Naar de vragenlijst’.
De kennisexamens

In Internet Bankieren

 1. U logt in en gaat naar uw rekeningoverzicht. 
 2. U klikt op uw Zelf Beleggen beleggingsrekening.
 3. U kiest voor ‘Kennis en ervaring‘.
 4. U klikt op ‘Naar de kennisexamens’.

In de ABN AMRO app

 1. U logt in en gaat naar uw rekeningoverzicht. 
 2. U klikt op uw Zelf Beleggen beleggingsrekening.
 3. U kiest voor ‘Zelf regelen’
 4. U klikt op ‘Kennis en ervaring’
 5. U kiest voor  ‘Naar de kennisexamens’.

Zo komt u bij de vragenlijst en de kennisexamens

De vragenlijst kennis en ervaring

In Internet Bankieren

 1. U logt in en gaat naar uw rekeningoverzicht. 
 2. U klikt op uw Zelf Beleggen beleggingsrekening.
 3. U kiest voor ‘Kennis en ervaring‘.
 4. U klikt op ‘Naar de vragenlijst’.

In de ABN AMRO app

 1. U logt in en gaat naar uw rekeningoverzicht. 
 2. U klikt op uw Zelf Beleggen beleggingsrekening.
 3. U kiest voor ‘Zelf regelen’
 4. U klikt op ‘Kennis en ervaring’
 5. U kiest voor  ‘Naar de vragenlijst’.

De kennisexamens

In Internet Bankieren

 1. U logt in en gaat naar uw rekeningoverzicht. 
 2. U klikt op uw Zelf Beleggen beleggingsrekening.
 3. U kiest voor ‘Kennis en ervaring‘.
 4. U klikt op ‘Naar de kennisexamens’.

In de ABN AMRO app

 1. U logt in en gaat naar uw rekeningoverzicht. 
 2. U klikt op uw Zelf Beleggen beleggingsrekening.
 3. U kiest voor ‘Zelf regelen’
 4. U klikt op ‘Kennis en ervaring’
 5. U kiest voor  ‘Naar de kennisexamens’.
kennis en ervaring

Meer weten over complexe beleggingsproducten?

Over elk soort (complex) beleggingsproduct kunt u meer leren in de Beleggers Academy. U vindt er van elk soort beleggingsproduct een uitgebreide beschrijving. Zo leert u meer over de kenmerken en risico’s waarmee u te maken kunt krijgen.
Ontdek de Beleggers Academy

Veelgestelde vragen over de kennisexamens

Complexe beleggingsproducten zijn beleggingsproducten die afgeleid zijn van andere beleggingsproducten, combinaties van verschillende beleggingsproducten of beleggingsproducten met afwijkende voorwaarden. Voorbeelden zijn opties, gestructureerde producten, speciale obligaties, hedge funds en complexe beleggingsfondsen.  
  
Complexe producten hebben bijzondere kenmerken en brengen extra risico’s met zich mee. Het is belangrijk dat u de werking en de risico’s ervan begrijpt. Daarom toetsen we uw kennis van deze complexe beleggingsproducten. 
  
Niet-complexe beleggingsproducten zijn aandelen, obligaties en beleggingsfondsen. Het zijn standaard beleggingsproducten met standaard kenmerken en standaard risico’s. Hiervoor is het voldoende dat u aan ons doorgeeft hoeveel ervaring u met deze beleggingsproducten heeft en of u het product kent. Uw kennis voor deze producten toetsen wij niet met een examen.  
U moet eerst slagen voor de kennisexamens voordat u in complexe beleggingsproducten kunt gaan beleggen. Heeft u het kennisexamen nog niet behaald? Dan kunt u nog niet gaan beleggen in dit beleggingsproduct. Wilt u hiervoor een order opgeven, dan krijgt u de volgende melding te zien: “U bent nog niet geslaagd voor het kennisexamen. Om in dit beleggingsproduct te kunnen beleggen moet u eerst slagen voor het kennisexamen. Toets uw kennis hier”.
Ontwikkelingen op de financiële markten kunnen snel gaan. Wij passen de kennisexamens daarop aan. Hierdoor kan het soms gebeuren dat u al eerder een kennisexamen heeft gedaan en dit nu opnieuw moet doen.
Er kan een groen vinkje staan voor een examen dat u niet heeft gemaakt. Dan kunt u nu nog orderen op basis van uw ervaring uit het verleden. Mogelijk vragen wij u in de toekomst om het examen te maken om uw orderbevoegdheid te behouden.
Om een order voor een complex product kunt opgeven, moet u voldoen aan twee voorwaarden: 
 1. Uit de vragenlijst kennis en ervaring blijkt dat u voldoende kennis heeft voor het complexe product.
 2. U bent geslaagd voor het kennisexamen over het complexe product.
 
Heeft u in de vragenlijst de vraag over het beleggingsproduct niet ingevuld of met nee beantwoord? Dan is het niet mogelijk een order voor dit complexe product op te geven, ook al bent u dus geslaagd voor het kennisexamen over dit complexe product. 
  
Andere redenen waarom u geen order kunt opgeven, zijn onder andere: 
 • U heeft de vragenlijst ingevuld en bent geslaagd voor het kennisexamen voor uw eigen rekening, maar u wilt uw order opgeven voor een andere rekening die u samen met andere personen heeft en waarvoor u het examen nog niet heeft gemaakt. U moet dan voor die andere rekening ook het examen maken. 
 • U wilt een order opgeven voor een ander complex product dan waarvoor u geslaagd bent. Bijvoorbeeld een beleggingsproduct dat op een speciale obligatie lijkt, maar door een of meer kenmerken in de categorie gestructureerde producten valt. 
Met afzonderlijke kennisexamens krijgt u alleen vragen over het soort complex beleggingsproduct waarvan u uw kennis wilt toetsen of waarin u wilt gaan beleggen. Zo kunnen we uw kennis over een bepaalde productsoort nog beter toetsen en nog beter beoordelen of een complex beleggingsproduct geschikt is voor u.

Aan beleggen zijn risico’s verbonden

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven.