Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

kennis en ervaring met beleggen

Uw kennis van en ervaring met beleggen

Waarom willen wij hier meer over weten?

Wij hebben informatie over uw kennis van en ervaring met beleggen nodig. Zo kunnen we beoordelen welke beleggingsproducten passend voor u zijn. Daarom vragen we u om een aantal vragen over uw kennis en ervaring te beantwoorden, voordat u gaat beleggen. Bijvoorbeeld in welke soort beleggingsproducten u belegt, hoelang u dat al doet en hoe vaak u hiervoor orders opgeeft.

Belegt u in Zelf Beleggen Plus en wilt u gaan beleggen in complexe beleggingsproducten? Voordat u uw eerste order in een complex beleggingsproduct kunt opgeven, is het nodig dat u geslaagd bent voor een kennisexamen over dat complexe beleggingsproduct.

Leer en test uw kennis

Bent u nog niet zo bekend met het beleggingsproduct? Hier vindt u informatie over het beleggingsproduct. En voor sommige complexe beleggingsproducten vindt u er ook veelgestelde vragen.
Voldoende geleerd? Kunt u de risico’s inschatten en kunt en wilt u deze risico’s nemen? Doe het kennisexamen en test uw kennis. Geslaagd? Dan kunt u uw eerste order opgeven.

Vragen over uw kennis en ervaring

Wilt u een beleggingsorder opgeven? Dan controleren we altijd of u ervaring met het beleggingsproduct heeft en of u de kenmerken en risico’s ervan kent. Daarom vragen we u om in Internet Bankieren een aantal vragen over uw kennis en ervaring te beantwoorden (duur: ongeveer 5 minuten). 
 
We toetsen uw order aan de door u opgegeven kennis en ervaring om te beoordelen of een beleggingsproduct passend is voor u. Heeft u op basis van uw antwoorden te weinig kennis en ervaring voor een beleggingsproduct? Of heeft u nog niet alle vragen beantwoord? Dan krijgt u een waarschuwing bij uw order te zien. Heeft u meer kennis en ervaring gekregen? U kunt uw antwoorden altijd weer wijzigen.

Kennisexamens voor orders in complexe beleggingsproducten

Beleggen in complexe beleggingsproducten brengt extra risico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk dat u de werking en de risico’s van deze producten kent en begrijpt. We toetsen dit met een kennisexamen. U moet geslaagd zijn voor het kennisexamen van dat complexe beleggingsproduct voordat u uw order opgeeft. Wilt u in opties beleggen? Dan komt er als voorwaarde bij dat u ook de Deelovereenkomst Opties ondertekent.

Uitleg en overzicht van de kennisexamens

De kennisexamens staan klaar in uw Internet Bankieren en bestaan uit maximaal 10 vragen. U kunt het examen 3 x per dag afleggen totdat u bent geslaagd. Bij een kennisexamen met 10 vragen bent u geslaagd als u 8 of meer vragen juist beantwoord heeft. Bent u geslaagd voor een examen? Dan ziet u in Internet Bankieren een groen vinkje bij dat examen staan. Dat betekent dat u dan geen (nieuw) kennisexamen hoeft te doen. Voor het kennisexamen Private Equity en het kennisexamen Complexe aandelen (SPAC’s) heeft u slechts 2 pogingen. Bent u dan nog niet geslaagd? Dan kunt u het pas weer na 3 maanden opnieuw proberen.

Beleggen

Complexe Aandelen

Een Special Purpose Acquisition Company (SPAC) is een beursgenoteerde vennootschap zonder bedrijfsactiviteiten. SPAC’s trekken geld aan via een beursgang en zoeken daarmee een niet-beursgenoteerd bedrijf om een meerderheidsbelang in te nemen. Beleggers in een SPAC horen pas later om welk bedrijf het gaat en kunnen hierover stemmen. Zo kunnen aandeelhouders van de SPAC aandeelhouder worden van het door de SPAC overgenomen bedrijf. Dit bedrijf neemt vervolgens de beursnotering van de SPAC over. SPAC’s geven een hoog risico op verlies.

Complexe aandelen zijn onder voorwaarden beschikbaar via de beleggingsvorm Execution Only Desk. Vraag uw beleggingsadviseur naar de voorwaarden.

Huis zoeken

Private Equity

Private Equity is beleggen in niet-beursgenoteerde bedrijven. Dit kunnen ook startende of zich nog ontwikkelende bedrijven zijn. Dit gebeurt via illiquide beleggingsfondsen en is voor de lange termijn. Tussentijds uitstappen is meestal niet mogelijk. Private Equity geven een hoog risico op verlies.

Private Equity is onder voorwaarden beschikbaar via de beleggingsvorm Private Equity Advies. Vraag uw beleggingsadviseur naar de voorwaarden.

Zo komt u bij de vragenlijst en de kennisexamens

De vragenlijst kennis en ervaring

In Internet Bankieren

 1. U logt in en gaat naar uw rekeningoverzicht. 
 2. U klikt op uw Zelf Beleggen beleggingsrekening.
 3. U kiest voor ‘Kennis en ervaring‘ en klikt op vragenlijst of examen.
 4. U ziet in uw persoonlijke overzicht voor welke beleggingsproducten u de vragen heeft beantwoord en een kennisexamen heeft gedaan.

In de ABN AMRO app

 1. U logt in en gaat naar uw rekeningoverzicht. 
 2. U klikt op uw Zelf Beleggen beleggingsrekening.
 3. U kiest voor ‘Zelf regelen’.
 4. U klikt op ‘Kennis en ervaring’ en klikt op vragenlijst of examen.
 5. U ziet in uw persoonlijke overzicht voor welke beleggingsproducten u de vragen heeft beantwoord en een kennisexamen heeft gedaan.
De kennisexamens

In Internet Bankieren

 1. U logt in en gaat naar uw rekeningoverzicht. 
 2. U klikt op uw Zelf Beleggen beleggingsrekening.
 3. U kiest voor ‘Kennis en ervaring‘ en klikt op vragenlijst of examen.
 4. U ziet in uw persoonlijke overzicht voor welke beleggingsproducten u de vragen heeft beantwoord en een kennisexamen heeft gedaan.

In de ABN AMRO app

 1. U logt in en gaat naar uw rekeningoverzicht. 
 2. U klikt op uw Zelf Beleggen beleggingsrekening.
 3. U kiest voor ‘Zelf regelen’.
 4. U klikt op ‘Kennis en ervaring’ en klikt op vragenlijst of examen.
 5. U ziet in uw persoonlijke overzicht voor welke beleggingsproducten u de vragen heeft beantwoord en een kennisexamen heeft gedaan.

Zo komt u bij de vragenlijst en de kennisexamens

De vragenlijst kennis en ervaring

In Internet Bankieren

 1. U logt in en gaat naar uw rekeningoverzicht. 
 2. U klikt op uw Zelf Beleggen beleggingsrekening.
 3. U kiest voor ‘Kennis en ervaring‘ en klikt op vragenlijst of examen.
 4. U ziet in uw persoonlijke overzicht voor welke beleggingsproducten u de vragen heeft beantwoord en een kennisexamen heeft gedaan.

In de ABN AMRO app

 1. U logt in en gaat naar uw rekeningoverzicht. 
 2. U klikt op uw Zelf Beleggen beleggingsrekening.
 3. U kiest voor ‘Zelf regelen’.
 4. U klikt op ‘Kennis en ervaring’ en klikt op vragenlijst of examen.
 5. U ziet in uw persoonlijke overzicht voor welke beleggingsproducten u de vragen heeft beantwoord en een kennisexamen heeft gedaan.

De kennisexamens

In Internet Bankieren

 1. U logt in en gaat naar uw rekeningoverzicht. 
 2. U klikt op uw Zelf Beleggen beleggingsrekening.
 3. U kiest voor ‘Kennis en ervaring‘ en klikt op vragenlijst of examen.
 4. U ziet in uw persoonlijke overzicht voor welke beleggingsproducten u de vragen heeft beantwoord en een kennisexamen heeft gedaan.

In de ABN AMRO app

 1. U logt in en gaat naar uw rekeningoverzicht. 
 2. U klikt op uw Zelf Beleggen beleggingsrekening.
 3. U kiest voor ‘Zelf regelen’.
 4. U klikt op ‘Kennis en ervaring’ en klikt op vragenlijst of examen.
 5. U ziet in uw persoonlijke overzicht voor welke beleggingsproducten u de vragen heeft beantwoord en een kennisexamen heeft gedaan.
ABN AMRO

Meer weten over complexe beleggingsproducten?

U kunt meer leren over (complexe) beleggingsproducten. Op onze beleggingsproducten-pagina vindt u per soort beleggingsproduct een uitgebreide beschrijving. Zo leert u meer over de kenmerken en risico’s waarmee u te maken kunt krijgen.

Veelgestelde vragen over de kennisexamens

Complexe beleggingsproducten zijn beleggingsproducten die afgeleid zijn van andere beleggingsproducten, combinaties van verschillende beleggingsproducten of beleggingsproducten met afwijkende voorwaarden. Voorbeelden zijn opties, gestructureerde producten, complexe obligaties, hedge funds en complexe beleggingsfondsen.  
  
Complexe beleggingsproducten hebben bijzondere kenmerken en brengen extra risico’s met zich mee. Het is belangrijk dat u de werking en de risico’s ervan begrijpt. Daarom toetsen we uw kennis van deze complexe beleggingsproducten met een examen. 
  
Niet-complexe beleggingsproducten zijn de meeste aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en exchange traded funds (ETF’s). Het zijn standaard beleggingsproducten met standaard kenmerken en standaard risico’s. Hiervoor is het voldoende dat u aan ons doorgeeft hoeveel ervaring u met deze beleggingsproducten heeft en of u het product kent. Uw kennis voor deze producten toetsen wij niet met een examen.
Complexe beleggingsproducten hebben bijzondere kenmerken en brengen extra risico’s met zich mee. Het is belangrijk dat u de werking en de risico’s ervan begrijpt. Dit toetsen we met een kennisexamen.
Bent u geslaagd voor het kennisexamen van een complex beleggingsproduct? Dan kunt u uw order daarin opgeven. Heeft u het kennisexamen nog niet gehaald? Dan krijgt u de volgende melding bij uw order te zien: “U bent nog niet geslaagd voor het kennisexamen. Om in dit beleggingsproduct te kunnen beleggen moet u eerst slagen voor het kennisexamen. Toets uw kennis hier”. 
Ontwikkelingen op de financiële markten kunnen snel gaan. Wij passen de kennisexamens daarop aan. Hierdoor kan het soms gebeuren dat u al eerder een kennisexamen heeft gedaan en dit nu opnieuw moet doen.
 • U moet geslaagd zijn voor het kennisexamen van dat complexe beleggingsproduct voordat u uw order opgeeft. 
 • Wilt u in opties beleggen? Dan komt er als voorwaarde bij dat u ook de Deelovereenkomst Opties ondertekent. 
 • Wanneer u de vragenlijst kennis en ervaring niet heeft ingevuld of wanneer u heeft ingevuld dat u weinig kennis en ervaring heeft, krijgt u een waarschuwing.
Andere redenen waarom u geen order kunt opgeven, zijn onder andere:
 • U heeft de vragen beantwoord en bent geslaagd voor het kennisexamen voor uw eigen rekening, maar u wilt uw order opgeven voor een andere rekening waarvoor u het examen nog niet heeft gehaald. Bijvoorbeeld voor een rekening die u samen met andere personen heeft. U moet dan ook voor die andere rekening het kennisexamen maken.
 • U wilt een order opgeven voor een ander complex beleggingsproduct dan waarvoor u geslaagd bent. Bijvoorbeeld een beleggingsproduct dat op een complexe obligatie lijkt, maar door een of meer kenmerken in de categorie gestructureerde producten valt.
 • U bent geslaagd voor uw kennisexamen, maar het beleggingsproduct zit niet in het assortiment van de door u gekozen beleggingsvorm.
Met verschillende kennisexamens voor de verschillende categorieën complexe beleggingsproducten krijgt u alleen vragen over de categorie complex beleggingsproduct, waarvan u uw kennis wilt toetsen of waarin u wilt gaan beleggen. Zo hoeft u niet allemaal vragen te beantwoorden over andere categorieën complexe beleggingsproducten waarin u niet van plan bent te gaan beleggen.
Wij toetsen uw kennis en ervaring bij orders die u zelf opgeeft via Internet Bankieren of de ABN AMRO app. Belegt u met advies van ons? Dan toetsen wij ook bij orders die door uw beleggingsadviseur worden opgegeven.

Heeft u een brief of bankmail gekregen over de kennisexamens?

Wij vragen u om een kennisexamen te maken voor complexe beleggingsproducten. Wanneer u geslaagd bent voor een kennisexamen heeft u voldoende kennis om in dit beleggingsproduct te beleggen.
De examens staan klaar in uw Internet Bankieren. Wanneer u al eerder geslaagd bent voor een kennisexamen, dan ziet u een groen vinkje bij dat examen staan. Dat betekent dat u dan geen (nieuw) examen hoeft te doen.
Het kennisexamen dat u gemaakt heeft, is vanaf 1 juli 2022 niet meer geldig. 
 • Om vanaf 1 juli 2022 opties te kunnen blijven kopen, moet u het kennisexamen Opties Kopen (Long) behalen. 
 • Om vanaf 1 juli 2022 opties te kunnen blijven schrijven, moet u het kennisexamen Opties Verkopen (Short) behalen.
Heeft u eerder bij ABN AMRO belegd in opties, hedge funds of warrants, maar staat er nog geen groen vinkje voor de kennisexamens van deze beleggingsproducten? En bent u op 1 juli 2022 nog niet geslaagd voor deze kennisexamens en wilt u toch (weer) gaan beleggen in deze beleggingsproducten of wilt u uw bestaande positie uitbreiden? Dan kunt u vanaf die datum geen orders opgeven in deze producten, totdat u wel slaagt. U kunt wel nog steeds verkooporders opgeven en orders om uw geschreven optieposities te sluiten (sluitingskoop).
U kunt het kennisexamen maximaal 3 x per dag maken. Wanneer u geslaagd bent, wordt dat aangegeven met een groen vinkje bij dat examen. U hoeft natuurlijk alleen examen te doen voor de complexe beleggingsproducten waarin u wilt gaan beleggen of waarvan u uw bestaande positie wilt uitbreiden. 
Ziet u in Internet Bankieren een groen vinkje bij een examen staan? Dan betekent dit dat u al eerder geslaagd bent voor dat kennisexamen en dat u dan geen (nieuw) examen hoeft te maken.
Slaagt u niet, dan kunt u wel verkooporders opgeven en orders om uw optieposities te sluiten (sluitingskoop). Kooporders en orders om opties te schrijven (openingsverkoop) kunt u niet meer opgeven, totdat u bent geslaagd.
De risico’s en beleggingsdoelen van gekochte opties en (ongedekt) geschreven opties zijn zeer verschillend. 
 • Bij gekochte opties passen doelen zoals vermogensbehoud, inkomen en vermogensgroei. 
 • De doelen van (ongedekt) geschreven opties zijn veel speculatiever. De transactie kan door de hefboom zeer risicovol zijn en past mogelijk alleen bij een speculatief beleggingsdoel. Bij ongedekt schrijven zal er een marginverplichting ontstaan en kan de afname- of leveringsverplichting groter zijn dan het vermogen dat u bij ons heeft. U kunt zelfs een schuld overhouden.
U hoeft alleen een examen te maken voor het type opties waarin u wilt beleggen. 
 • Wilt u alleen opties kopen? Dan is het kennisexamen Opties Kopen (Long) voldoende. 
 • Wilt u alleen opties schrijven? Dan is het kennisexamen Opties Verkopen (Short) voldoende. 
 • Wilt u beide kunnen doen? Dan is het nodig dat u geslaagd bent voor beide optie-examens (kennisexamen Opties Kopen (Long) en kennisexamen Opties Verkopen (Short)).
Elk complex beleggingsproduct is gekoppeld aan een van onze kennisexamens. Onderstaand een overzicht van de verschillende kennisexamens: 
 
Kennisexamen Complexe Obligaties
 • Perpetuele obligaties (nooit eindigend)                    
 • Converteerbare obligaties (omwisselbaar)                   
 • Obligaties waarin een optie is verwerkt
 • Asset-backed securities
Kennisexamen Complexe Beleggingsfondsen
 • Alternative Investment Funds (AIF’s) zoals fondsen die beleggen in niet-beursgenoteerde beleggingen als microfinancieringen, leningen, direct onroerend goed of grondstoffen.
Kennisexamen Hedge Funds
 • Long/Short Equity fondsen
 • Market Neutral fondsen
 • Managed Futures fondsen
 • Merger Arbitrage fondsen 
 • Absolute Return fondsen
Kennisexamen Kapitaalbeschermingsproducten
 • FIX-Plus Notes
Kennisexamen Gestructureerde producten
 • Memory Coupon Notes en Autocallable Notes
 • Participatie certificaten en Double Up certificaten
 • Exchange Traded Certificates (bijvoorbeeld grondstoffencertificaten)
Kennisexamen Hefboomproducten
 • Turbo’s
 • Factor certificaten
Nee. Bent u door ABN AMRO ingedeeld in de groep professionele beleggers? Dan hoeft u geen kennisexamens te behalen.

Heeft u een brief of bankmail gekregen over uw overeenkomst?

Wij vinden het belangrijk dat u in het bezit bent van de meest recente versie van de Overeenkomst Beleggen. Daarom sturen wij u deze overeenkomst toe. Dit exemplaar is bedoeld voor uw eigen administratie, u hoeft het niet te ondertekenen of terug te sturen. Eenzelfde versie voegen wij ook toe aan uw digitale dossier in de beveiligde Internet Bankieren omgeving. U kunt de overeenkomst daar ook terugvinden.
Bij Zelf Beleggen Plus hoort de bijgevoegde ‘Deelovereenkomst Zelf Beleggen Plus’. Deze vervangt per 1 juli 2022 uw huidige Verklaring Zelf Beleggen. De aard van de dienstverlening blijft onveranderd: u blijft zelfstandig beleggen, zonder advies van ABN AMRO. Bijgevoegd exemplaar is bedoeld voor uw eigen administratie. Deze deelovereenkomst kunt u ook terugvinden in uw digitale klantdossier.
Nee, u hoeft de Deelovereenkomst Zelf Beleggen Plus en/of de Overeenkomst Beleggen niet te ondertekenen en terug te sturen, ook al staat dit wel zo in de tekst van de overeenkomst(en) vermeld. U ontvangt deze overeenkomst(en) voor uw eigen administratie.
Heeft u meer Zelf Beleggen Plus beleggingsrekeningen? Dan kan het zijn dat u al eerder een Deelovereenkomst Zelf Beleggen Plus heeft ontvangen, voor één of meer van de nieuwere beleggingsrekeningen. De nieuwe deelovereenkomst die u nu heeft ontvangen, vervangt de oudere Verklaring Zelf Beleggen van de beleggingsrekening die u vóór 1 december 2020 heeft afgesloten.
In het verleden heeft u een Deelovereenkomst voor Opties met ons gesloten. In uw huidige beleggingsvorm is beleggen in opties niet (meer) mogelijk. Dit betekent dat u geen gebruik kunt maken van de Deelovereenkomst voor Opties. Daarom zeggen wij deze overeenkomst op. 

Ja, volgens de Voorwaarden voor Opties en de Algemene Voorwaarden Beleggen mag dat. Meer informatie hierover kunt u nalezen in artikel 8.2 en 8.3 van de Voorwaarden Opties en artikel 12.3 en 12.4 van de Algemene Voorwaarden Beleggen.

De Voorwaarden Opties en Algemene Voorwaarden Beleggen vindt u hier.

Wanneer u in opties wilt (blijven) beleggen, moet u de volgende stappen doorlopen:
 • U maakt de kennisexamens voor opties. U vindt dit examen in uw Internet Bankieren omgeving.
 • U kiest de beleggingsvorm waarin u wel in opties kunt beleggen, dat is Zelf Beleggen Plus. Kijk hier voor meer informatie over de beleggingsvorm Zelf Beleggen Plus.

Aan beleggen zijn risico’s verbonden

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn.