Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Beleggingsanalysten aan het werk

Hedge funds

 

Wat is een hedge fund?

Hedge funds zijn beleggingsfondsen. Maar anders dan bij ‘gewone’ beleggingsfondsen, gebruiken hedge funds meer strategieën om rendement te halen. Gewone beleggingsfondsen beleggen volgens een vergelijkende index, de benchmark. Het doel van de fondsbeheerder is hier om een rendement te halen dat beter is dan van de benchmark. Hij kan alleen rendement halen in een stijgende markt. Dit wordt ook wel het innemen van een long-positie genoemd. Gewone beleggingsfondsen worden daarom ook wel long-only-fondsen genoemd. Hedge funds hebben een ruimer beleggingsbeleid dat de fondsbeheerder meer vrijheid geeft om rendement proberen te halen. Hij kan bijvoorbeeld ook short gaan; dan verkoopt een belegger een beleggingsproduct dat hij op dat moment niet bezit. Door gebruik te maken van verschillende strategieën kan de fondsbeheerder meer spreiding in zijn beleggingsportefeuille aanbrengen.

Wat u over hedge funds weten moet

Hedge funds vallen onder de categorie complexe beleggingsproducten. Het is dus belangrijk dat u zich goed informeert, voordat u een hedge fund koopt.

 1. Lees eerst de informatie over beleggingsfondsen

  Er zijn een aantal zaken die bij hedge funds hetzelfde zijn als bij ‘gewone’ beleggingsfondsen, zoals het hebben van een EBI en een prospectus. Ook kunnen ze open-end of closed end zijn.

 2. Let op de bèta

  De prijs van een hedge fund is gevoeliger voor bewegingen van de markt dan de prijs van een gewoon beleggingsfonds. Die gevoeligheid wordt uitgedrukt in de bèta. De bèta van een hedge fund geeft aan hoe de prijs van dat hedge fund beweegt vergeleken met een benchmark. Waarbij de bèta van de benchmark 1 is. Is de bèta van het hedge fund hoger dan 1, dan doet het hedge fund het extra goed in stijgende markten. Maar andersom geldt natuurlijk ook: het doet het extra slecht in dalende markten. Hoe hoger de bèta van het hedge fund is, hoe gevoeliger het hedge fund voor bewegingen van de markt is.

 3. Het doel van de meeste hedge funds: absolute return

  Veel hedge funds hebben het doel om absoluut rendement (absolute return) te halen, hoe de marktomstandigheden ook zijn. De meeste long-only-fondsen richten zich juist op relatief rendement (relative return), zij willen de benchmark verslaan. Een absolute-return-fonds wil grote verliezen beperken. Het maakt hiervoor gebruik van derivaten waarmee hij een bepaalde bescherming geeft aan de onderliggende beleggingen. De fondsbeheerder accepteert dat hij hierdoor niet vol kan profiteren van een stijgende markt.

  Doel van de fondsmanager
 4. Een belangrijke strategie van hedge funds: short-selling

  Hedge funds hebben de mogelijkheid om short te gaan (short-selling). Gewone beleggingsfondsen hebben die mogelijkheid niet, zij beleggen alleen long-only. Door short te gaan, kan een hedge fund ook in dalende markten rendement halen. 

  Hoe werkt short-selling? Verwacht de fondsbeheerder van een hedge fund geen goede prestaties van een bepaald aandeel, dan kan hij besluiten in dat aandeel short te gaan. Hij leent dan voor een bepaalde periode aandelen en verkoopt deze meteen weer. Hij verkoopt dus aandelen die hij niet werkelijk bezit (short). Daalt in de short-periode de prijs van het aandeel, dan kan de fondsbeheerder de aandelen voor een lagere prijs kopen dan waartegen hij ze eerder heeft verkocht. Hij betaalt op die manier de geleende aandelen terug én maakt winst op de aandelen. Maar komt zijn verwachting niet uit en stijgt de prijs van het aandeel, dan maakt hij verlies. Hij moet dan de aandelen tegen een hogere prijs kopen dan waartegen hij ze eerder heeft verkocht. De fondsbeheerder hoeft short-posities niet werkelijk in te nemen, hij kan deze ook met derivaten (opties en futures) nabootsen.

 5. Kosten van hedge funds

  De mogelijkheid om verschillende strategieën te gebruiken, maakt dat de kosten van een hedge fund vaak hoger zijn dan de kosten van een gewoon beleggingsfonds. De beheerkosten zijn meestal een vast percentage van het beheerd vermogen van het hedge fund. Daarnaast kan de fondsbeheerder van een hedge fund een resultaatafhankelijke vergoeding berekenen. Het doel van deze resultaatafhankelijke vergoeding is dat de beheerder samen met de beleggers deelt in het succes. Hij zal extra zijn best doen om een zo hoog mogelijk rendement te halen. In ruil voor die inspanning levert de belegger een stukje van het rendement in. Resultaatafhankelijke vergoedingen van hedge funds liggen meestal tussen 5 en 20% van het positieve rendement op jaarbasis.

 

Voor- en nadelen van beleggen in hedge funds

Hedge funds bieden een aantal voordelen, vergeleken met gewone beleggingsfondsen:

 • Meer spreiding van de hele beleggingsportefeuille. Deze vorm van spreiding kan het negatieve effect van een dalende markt op uw hele beleggingsportefeuille verkleinen.
 • Het rendement is minder afhankelijk van de marktomstandigheden door het gebruik van absolute-return-strategieën
 • Er is mogelijkheid om te profiteren in een stijgende en ook in een dalende markt, door het gebruik van long- en short-posities.

Naast de algemene risico’s van beleggen, brengt beleggen in hedge funds de volgende risico’s met zich mee:

 • Hedge funds kunnen gebruikmaken van hefboomproducten (opties en futures) en van short-selling. De risico’s die individuele hedge funds nemen, kunnen daardoor groter zijn dan de risico’s van gewone beleggingsfondsen.
 • Hedge funds kennen vaak een minder goede liquiditeit; ze zijn niet altijd dagelijks verhandelbaar. En de fondsbeheerder kan het hedge fund in bepaalde situaties zelfs sluiten. U kunt uw belegging in het hedge fund dan niet verkopen.  
 • De kosten van hedge funds zijn niet altijd duidelijk door het gebruik van een resultaatafhankelijke vergoeding, vaak met verschillende voorwaarden. De beheerkosten zijn daarnaast vaak hoger dan de beheerkosten van gewone beleggingsfondsen. 
 • De beleggingen van hedge funds kunnen ingewikkeld en niet-transparant zijn, omdat de portefeuille niet is gebaseerd op een benchmark. Voor u als particuliere belegger is het moeilijk te bepalen waarin hedge funds beleggen.
 • U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.
 • Zorg dus dat u zoveel mogelijk weet van een hedge fund voordat u er in belegt.

Assortiment ABN AMRO

Het assortiment van hedge funds bij ABN AMRO bestaat uit verschillende soorten hedge funds en biedt single manager funds en multi manager funds, ook wel funds of hedge-funds genoemd. ABN AMRO biedt beleggers bij voorkeur fund-of-funds aan. Dergelijke oplossingen geven u toegang tot een hedge-fund-portefeuille met een goede spreiding over verschillende strategieën, waaronder absolute return en short-selling. ABN AMRO volgt deze hedge funds doorlopend.

Zo belegt u in hedge funds

Belegt u zelfstandig bij ABN AMRO? Dan kunt u alleen met de beleggingsvorm Zelf Beleggen Plus in hedge funds beleggen. U kunt hedge funds kopen en verkopen met de ABN AMRO app, Internet Bankieren of Mijn Dealingroom.

Belegt u met advies van ABN AMRO? Dan zijn er verschillende beleggingsvormen waarbij u in gestructureerde producten kunt beleggen. Bespreek met uw adviseur wat voor u een passende keuze is.

Voordat u bij ABN AMRO kunt beleggen in hedge funds, vragen wij u eerst om hier een kennisexamen over te maken. Dat examen doet u via Internet Bankieren, en u krijgt daar een uitnodiging voor als u Zelf Beleggen Plus bij ons aanvraagt. Slaagt u voor dit examen, dan heeft u voldoende kennis om in hedge funds te mogen beleggen. Slaagt u niet? Dan past beleggen in hedge funds mogelijk niet bij u. U kunt dan geen orders in hedge funds opgeven.

Beleggen kent risico's

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn.