Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Gebouw met grote glazen ramen

Gestructureerde producten

 

Wat zijn gestructureerde producten?

Gestructureerde producten zijn beleggingsproducten die uit een combinatie van verschillende beleggingsproducten bestaan. Bijvoorbeeld een gestructureerd product dat een optie combineert met een obligatieaandeel of index. We onderscheiden: 

 • Beleggingsproducten met voorwaardelijke bescherming zoals Memory Coupon Notes, en Autocallable Notes (uitleg op deze pagina); 
 • Beleggingsproducten met kans op extra rendement zoals Participatie Certificaten en Double Up Certificaten (uitleg op deze pagina); 
 • Beleggingsproducten als alternatief om in grondstoffen te beleggen zoals de Exchange Traded Commodity Certificaten (uitleg op deze pagina)
 • Kapitaalbeschermingsproducten zoals FIX-Plus Notes 
 • Hefboomproducten

Lees de productinformatie voordat u orders gaat opgeven

Elk soort gestructureerd product heeft zijn eigen productinformatie. Zorg dat u deze productinformatie heeft gelezen, voordat u besluit in een gestructureerd product te beleggen. U vindt de productinformatie in:

 • Het prospectus: deze informatie is de bron van de productinformatie en is bij mogelijke verschillen tussen de andere productinformatie leidend 
 • Het Essentiële-informatie document (Eid): dit is verplichte informatie voor 'verpakte' beleggingsproducten; en 
 • De productinformatie die de uitgevende instelling geeft, bijvoorbeeld een 'termsheet'

Daarnaast vindt u extra uitleg in de algemene productbrochures van ABN AMRO. De algemene productbrochures zijn beschikbaar voor beleggingsproducten met voorwaardelijke bescherming, beleggingsproducten met kans op extra rendement, kapitaalbeschermingsproducten en hefboomproducten. Deze brochures informeren u over de belangrijkste kenmerken, werking, voordelen, nadelen, geschiktheid, verhandelbaarheid en de risico’s van het gestructureerde product, zodat u kunt bepalen of beleggen in deze gestructureerde producten bij u past. En om zeker te weten dat u de werking en de risico's van het gestructureerde product begrijpt, toetsen wij dit met een kennisexamen. U moet geslaagd zijn voor het kennisexamen, anders kunt u geen kooporders voor het gestructureerde product opgeven.

Beleggingsproducten met voorwaardelijke bescherming

Autocallable Notes

Een autocallable note (ACN) is een gestructureerd beleggingsproduct met een obligatie- en optiecomponent. Een ACN is een belegging waarvan de terugbetaling van de nominale waarde (de hoofdsom) en de uitkering van de coupon afhankelijk zijn van de koersontwikkeling van een onderliggende waarde. 

Hoewel ACN’s een vooraf vastgelegde einddatum hebben, kunnen ACN’s tijdens de looptijd worden beëindigd. Op een aantal vooraf vastgestelde observatiemomenten tijdens de looptijd heeft u de kans dat uw ACN eerder dan de einddatum wordt afgelost en u de hoofdsom van uw ACN terugkrijgt. Daarnaast wordt op deze observatiemomenten ook bepaald of de coupon wordt uitbetaald. 

De ACN kent een voorwaardelijke bescherming van de hoofdsom. Dit betekent dat u de hele hoofdsom op de einddatum krijgt uitgekeerd, zolang het beschermingsniveau niet is doorbroken. Bij tussentijdse verkoop van de ACN geldt deze voorwaardelijke bescherming niet. Noteert de onderliggende waarde op één of meer observatiemomenten onder het beschermingsniveau? Dan vervalt de voorwaardelijke bescherming. In dat geval is de hoogte van de uitkering op de einddatum afhankelijk van de koers van de onderliggende waarde op de laatste observatiedatum en loopt u volledig risico op uw inleg.

Meer informatie over de kenmerken en de risico's vindt u in de productbrochure Informatiewijzer Autocallable Note . Overige informatie vindt u in de Q&A ' Autocallable Note '.

Memory Coupon Notes

Een Memory Coupon Note (MCN) is een gestructureerd beleggingsproduct met een obligatie- en een optiecomponent. Het rendement is afhankelijk van de koersontwikkeling van een onderliggende waarde. De MCN betaalt telkens een coupon uit wanneer de onderliggende waarde op bepaalde observatiemomenten op of boven een bepaald niveau (de coupon barrier) noteert. 

Het unieke kenmerk van de MCN is het memory-effect, waardoor een gemiste coupon op een volgende observatiedatum alsnog kan worden uitgekeerd. De MCN kent een voorwaardelijke bescherming van de nominale waarde (de hoofdsom). 

Dit betekent dat u de hele hoofdsom krijgt uitgekeerd, zolang het beschermingsniveau niet is doorbroken. Noteert de onderliggende waarde op één of meer observatiemomenten onder het beschermingsniveau? Dan vervalt de voorwaardelijke bescherming. In dat geval is de hoogte van de uitkering op de einddatum afhankelijk van de koers van de onderliggende waarde op de laatste observatiedatum en loopt u volledig risico op uw inleg. 

Meer informatie over de kenmerken en de risico's vindt u in de productbrochure  Informatiewijzer Memory Coupon Note . Overige informatie vindt u in de Q&A ' Memory Coupon Note '.

Beleggingsproducten met kans op extra rendement

Participatie Certificaten

Een Participatie Certificaat is een gestructureerd product waarbij het rendement afhankelijk is van de koersontwikkeling van de onderliggende waarde. Staat de koers van de onderliggende waarde op de einddatum hoger dan de startkoers? Dan zorgt de participatiegraad ervoor dat die koerswinst met een vooraf bepaald percentage verhoogd wordt. Het Participatie Certificaat is een alternatief voor een directe belegging in de onderliggende waarde, met kans op extra rendement. Maar staat de koers van de onderliggende waarde op de einddatum onder de startkoers? Dan heeft u verlies op uw inleg. Anders dan bij beleggen in de onderliggende waarde zelf, stopt het Participatie Certificaat dus op de einddatum en heeft u daarna geen mogelijkheid meer om te wachten op een mogelijk herstel. 

Hoe dit werkt, leggen we u graag in de productbrochure ‘ Informatiewijzer Participatie Certificaat ’ uit. Meer informatie vindt u in de Q&A ‘ Participatie Certificaat’


Double Up Certificaten

Een Double Up Certificaat is een gestructureerd product waarbij het rendement afhankelijk is van de koersontwikkeling van de onderliggende waarde. Staat de koers van de onderliggende waarde op de einddatum hoger dan de startkoers? Dan zorgt de participatiegraad van 200% ervoor dat die stijging verdubbeld wordt. Dit ‘double up’-effect geldt alleen voor een stijging tot en met een vooraf bepaald plafond. Boven dit plafond deelt u niet meer mee in een mogelijke verdere stijging van de koers. Het Double Up Certificaat is een alternatief voor een directe belegging in de onderliggende waarde, met kans op extra rendement. Maar staat de koers van de onderliggende waarde op de einddatum lager dan de startkoers? Dan heeft u verlies op uw inleg. Anders dan bij beleggen in de onderliggende waarde zelf, stopt het Double Up Certificaat dus op de einddatum en heeft u daarna geen mogelijkheid meer om te wachten op een mogelijk herstel.

Hoe dit werkt, leggen we u graag in de productbrochure ‘ Informatiewijzer Double Up Certificaat ’ uit. Meer informatie vindt u in de Q&A ‘ Double Up Certificaat

Beleggingsproducten als alternatief om in grondstoffen te beleggen

Exchange Traded Commodity (ETC) Certificaten
 
Een Exchange Traded Commodity  (ETC) is een gestructureerd product waarbij het rendement afhankelijk is van de koersontwikkeling van de onderliggende waarde, in dit geval een grondstof (bijvoorbeeld een edelmetaal). Het is een alternatief voor een directe belegging in de grondstof. Een directe belegging in grondstoffen is niet of heel moeilijk te realiseren voor een particuliere belegger. Met een ETC is de toegang tot deze markten makkelijker. Een ETC biedt kans op rendement als de koers van de onderliggende grondstof stijgt. Het risico naar beneden op de einddatum is gelijk aan het risico van een directe belegging in de onderliggende grondstof. Een ETC wordt (meestal) uitgegeven als een Special Purpose Vehicle (SPV). Dat is een speciaal voor dit beleggingsdoel opgerichte vennootschap. Het belangrijkste bezit van zo’n vennootschap is de onderliggende grondstof. Komt een financiële instelling die zo’n vennootschap beheert zijn financiële verplichtingen niet na, dan heeft u als houder van een ETC recht op een evenredig deel van de opbrengsten van de verkoop van die grondstoffen, minus kosten. 

Risico's van gestructureerde producten

Gestructureerde producten kennen verschillende risico's. Een algemeen kenmerk van gestructureerde producten is dat ze maar een beperkte looptijd hebben. Hierdoor heeft u met gestructureerde producten in een slechte markt meestal niet de tijd om te wachten op marktherstel, zoals bijvoorbeeld wel bij een goed gespreide aandelenportefeuille mogelijk is. Hoeveel risico u met een gestructureerd product loopt, is onder meer afhankelijk van de kenmerken van het gestructureerde product. Biedt het product wel of niet een bepaalde bescherming en onder welke voorwaarden? Gebruikt het een hefboom? Een hefboom kan zorgen voor extra rendement, maar in een slechte markt ook voor extra groot verlies. Voordat u gaat beleggen in een gestructureerd product, moet u zorgen dat u de risico's van dat product kent. U vindt de voor het product geldende risico’s en een beschrijving ervan in de productinformatie van het gestructureerde product. U kunt bij gestructureerde producten onder meer denken aan de volgende risico's:

 • Bail-in risico 
 • Koersrisico
 • Kredietrisico of tegenpartijrisico
 • Valutarisico

Zo belegt u in gestructureerde producten

Belegt u zelfstandig bij ABN AMRO? Dan kunt u alleen met de beleggingsvorm Zelf Beleggen Plus in gestructureerde producten beleggen. U kunt gestructureerde producten kopen en verkopen met de ABN AMRO app, Internet Bankieren of Mijn Dealingroom.

Belegt u met advies van ABN AMRO? Dan zijn er verschillende beleggingsvormen waarbij u in gestructureerde producten kunt beleggen. Bespreek met uw adviseur wat voor u een passende keuze is.

Voordat u bij ABN AMRO kunt beleggen in gestructureerde producten, vragen wij u eerst om hier een kennisexamen over te maken. Dat examen doet u via Internet Bankieren, en u krijgt daar een uitnodiging voor als u Zelf Beleggen Plus bij ons aanvraagt. Slaagt u voor dit examen, dan heeft u voldoende kennis om in gestructureerde producten te mogen beleggen. Slaagt u niet? Dan past beleggen in gestructureerde producten mogelijk niet bij u. U kunt dan geen orders in gestructureerde producten opgeven.

Beleggen kent risico's

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn.