Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Stenen op het strand met zee op de achtergrond

Kapitaalbeschermingsproducten

 

Wat is een kapitaalbeschermingsproduct?

Een kapitaalbeschermingsproduct is een gestructureerd beleggingsproduct waarbij gedeeltelijke of volledige bescherming van de hoofdsom op de einddatum wordt terugbetaald, plus een mogelijkheid tot rendement.

Lees de productinformatie voordat u orders gaat opgeven

Elk soort gestructureerd product heeft zijn eigen productinformatie. Zorg dat u deze productinformatie heeft gelezen, voordat u besluit in een gestructureerd product te beleggen. U vindt de productinformatie in:

  • Het prospectus: deze informatie is de bron van de productinformatie en is bij mogelijke verschillen tussen de andere productinformatie leidend
  • Het Essentiële-informatie document (Eid): dit is verplichte informatie voor 'verpakte' beleggingsproducten
  • De productinformatie die de uitgevende instelling geeft, bijvoorbeeld een 'termsheet'.

Daarnaast vindt u extra uitleg in de algemene productbrochures van ABN AMRO. De algemene productbrochures zijn beschikbaar voor beleggingsproducten met voorwaardelijke bescherming, beleggingsproducten met kans op extra rendement, kapitaalbeschermingsproducten en hefboomproducten. Deze brochures informeren u over de belangrijkste kenmerken, werking, voordelen, nadelen, geschiktheid, verhandelbaarheid en de risico’s van het gestructureerde product, zodat u kunt bepalen of beleggen in deze producten bij u past. En om zeker te weten dat u de werking en de risico's van het gestructureerde product begrijpt, toetsen wij dit met een kennisexamen. U moet geslaagd zijn voor het kennisexamen, anders kunt u geen kooporders voor het gestructureerde product opgeven.

Rente Notes

Een Rente Note is een gestructureerd beleggingsproduct waarbij de waarde en het rendement afhankelijk zijn van de koersontwikkeling van een onderliggende geld- of kapitaalmarktrente. Een kapitaalbeschermingsproduct, waar een Rente Note onder valt, biedt een volledige of gedeeltelijke bescherming van de hoofdsom op de einddatum en biedt ook kans op rendement, vaak in de vorm van couponbetalingen.

Meer informatie over de kenmerken en de risico's vindt u in deze productbrochure “ Informatiewijzer Rente Notes ” en in de “ Q&A Rente Notes ”.

'FIX-Plus' Notes

Een FIX-Plus Note is een gestructureerd beleggingsproduct. Het bestaat uit een combinatie van een obligatie ('FIX') met een optie ('Plus'). Een kapitaalbeschermingsproduct, waar een FIX-Plus product onder valt, biedt een totale of gedeeltelijke bescherming van de hoofdsom op de einddatum en biedt ook kans op rendement.

Meer informatie over de kenmerken en de risico's vindt u in deze productbrochure Beleggen met bescherming via 'FIX-Plus Notes' en in de Q&A ‘ Kapitaalbeschermingsproducten ’. 

Risico's van gestructureerde producten

Gestructureerde producten kennen verschillende risico's. Een algemeen kenmerk van gestructureerde producten is dat ze maar een beperkte looptijd hebben. Hierdoor heeft u met gestructureerde producten in een slechte markt meestal niet de tijd om te wachten op marktherstel, zoals bijvoorbeeld wel bij een goed gespreide aandelenportefeuille mogelijk is. Hoeveel risico u met een gestructureerd product loopt, is onder meer afhankelijk van de kenmerken van het gestructureerde product. Biedt het product wel of niet een bepaalde bescherming en onder welke voorwaarden? Gebruikt het een hefboom? Een hefboom kan zorgen voor extra rendement, maar in een slechte markt ook voor extra groot verlies. Voordat u gaat beleggen in een gestructureerd product, moet u zorgen dat u de risico's van dat product kent. U vindt de voor het product geldende risico’s en een beschrijving ervan in de productinformatie van het gestructureerde product. U kunt bij gestructureerde producten onder meer denken aan de volgende risico's:

  • Bail-in risico 
  • Koersrisico
  • Kredietrisico of tegenpartijrisico
  • Valutarisico

Zo belegt u in gestructureerde producten

Belegt u zelfstandig bij ABN AMRO? Dan kunt u alleen met de beleggingsvorm Zelf Beleggen Plus in gestructureerde producten beleggen. U kunt gestructureerde producten kopen en verkopen met de ABN AMRO app, Internet Bankieren of Mijn Dealingroom.

Belegt u met advies van ABN AMRO? Dan zijn er verschillende beleggingsvormen waarbij u in gestructureerde producten kunt beleggen. Bespreek met uw adviseur wat voor u een passende keuze is.

Voordat u bij ABN AMRO kunt beleggen in gestructureerde producten, vragen wij u eerst om hier een kennisexamen over te maken. Dat examen doet u via Internet Bankieren, en u krijgt daar een uitnodiging voor als u Zelf Beleggen Plus bij ons aanvraagt. Slaagt u voor dit examen, dan heeft u voldoende kennis om in gestructureerde producten te mogen beleggen. Slaagt u niet? Dan past beleggen in gestructureerde producten mogelijk niet bij u. U kunt dan geen orders in gestructureerde producten opgeven.

Beleggen kent risico's

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn.