Uitgelogd

U bent succesvol uitgelogd.

Complexe beleggingsfondsen

Complexe beleggingsfondsen

 

Wat is een complex beleggingsfonds?

Het grootste deel van de beleggingsfondsen waarin u bij ABN AMRO kunt beleggen, zijn niet-complexe beleggingsfondsen. Deze beleggingsfondsen kenmerken zich als een icbe (instelling voor Collectieve Belegging in Effecten) en moeten voldoen aan de icbe-regelgeving voor de wettelijke bescherming van beleggers. Ze staan onder toezicht van lokale toezichthouders. Een icbe is kortgezegd een specifiek type beleggingsfonds dat verplicht is om beleggers altijd toe te laten tot het fonds of te laten uitstappen (open end).

Een andere, minder gebruikelijke categorie zijn de complexe beleggingsfondsen. In de financiële wereld staan deze complexe beleggingsfondsen ook wel bekend als AIF’s (Alternative Investment Funds). Complexe beleggingsfondsen kenmerken zich niet als een icbe en vallen niet onder de icbe-regelgeving. Ze kennen meer vrijheid bij het maken van beleggingskeuzes en kunnen naast beursgenoteerde aandelen en obligaties ook beleggen in onder andere:

  • Grondstoffen
  • Impact beleggingen, zoals microfinancieringen
  • Direct onroerend goed
  • Private equity.

Wat u over complexe beleggingsfondsen weten moet

Beleggen in complexe beleggingsfondsen brengt extra risico's met zich mee, vergeleken met niet-complexe beleggingsfondsen:

  • Zo zijn er minder strenge regels waaraan complexe beleggingsfondsen zich moeten houden. Er is daardoor minder wettelijke bescherming voor beleggers in complexe beleggingsfondsen. 
  • Complexe beleggingsfondsen kunnen vaak bijzondere strategieën gebruiken die niet-complexe beleggingsfondsen niet mogen gebruiken.
  • Complexe beleggingsfondsen zijn niet altijd dagelijks verhandelbaar, maar bijvoorbeeld alleen op een vooraf bepaalde dag van de week of maand. 
  • Bij bepaalde complexe beleggingsfondsen zijn orders pas mogelijk boven een bepaald bedrag.  
  • De onderliggende beleggingen van complexe beleggingsfondsen kunnen moeilijk verhandelbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan niet-beursgenoteerde beleggingsproducten en direct onroerend goed (de stenen). Hierdoor kan het complexe beleggingsfonds zelf ook moeilijk verhandelbaar zijn of alleen tegen veel te lage of veel te hoge prijzen.
  • De prijzen van de onderliggende beleggingen kunnen snel bewegen. Hierdoor kan de prijs van het complexe beleggingsfonds zelf ook snel bewegen. Die snelle prijsbewegingen noemen we ook wel hoge volatiliteit.

Het gaat dus niet alleen maar om bijzondere strategieën, waardoor de wet een beleggingsfonds als complex beleggingsfonds kenmerkt. Het kan ook komen door de structuur van het beleggingsfonds en de regelgeving die daarbij hoort. Zo kan het gebeuren dat een beleggingsfonds op het eerste gezicht op een gewoon beleggingsfonds lijkt, maar door bepaalde voorwaarden toch het stempel complex beleggingsfonds krijgt. In het prospectus van elk beleggingsfonds kunt u vinden of het fonds zich wel of niet als complex beleggingsfonds kenmerkt. De prospectus van elk fonds vindt u in de Fondsselector.

Zo belegt u in complexe beleggingsfondsen

Als u zelfstandig belegt bij ABN AMRO, kunt u alleen met de beleggingsvorm Zelf Beleggen Plus in complexe beleggingsfondsen beleggen. U kunt complexe beleggingsfondsen kopen en verkopen met de ABN AMRO app, Internet Bankieren of Mijn Dealingroom.

Voordat u bij ABN AMRO kunt beleggen in complexe beleggingsfondsen, vragen wij u eerst om hier een kennisexamen  over te maken. Slaagt u voor het examen, dan heeft u voldoende kennis om in complexe beleggingsfondsen te mogen beleggen. Slaagt u niet? Dan past beleggen in complexe beleggingsfondsen mogelijk niet bij u. U kunt dan geen orders in complexe beleggingsfondsen opgeven.

Beleggen in complexe beleggingsfondsen bij ABN AMRO

Om te kunnen beleggen in complexe beleggingsfondsen heeft u een beleggingsrekening nodig met de beleggingsvorm Zelf Beleggen Plus

U kunt complexe beleggingsfondsen kopen en verkopen met de ABN AMRO app of in Internet Bankieren. Lees hoe u in een paar stappen een order opgeeft. Met Zelf Beleggen Plus heeft u ook de beschikking over Mijn Dealingroom.

Beleggen kent risico's. U kunt een (deel van) uw inleg verliezen.

Beleggen kent risico's

Beleggen doet u met geld dat u over heeft, naast uw buffer voor onvoorziene uitgaven. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Het is goed om u hiervan bewust te zijn.