Valuta's

De euro gaat weer dalen versus de dollar

Wij verwachten een verdere daling van de euro versus de dollar (EUR/USD). Dit onder meer omdat de Amerikaanse economie het beter doet dan de eurozone-economie en omdat de Amerikaanse centrale bank op termijn een minder ondersteunend beleid gaat voeren.

 

03/06/2021 – Georgette Boele

Sinds begin april is de Amerikaanse dollar gedaald. Hier zijn verschillende redenen voor. In de eerste plaats is de opmars van de rente op Amerikaanse staatsobligaties (Treasuries) tot stilstand gekomen. Deze rente is zelfs wat gedaald. Wij denken dat dit komt doordat de markten – in vergelijking met het standpunt van de Federal Reserve – aanvankelijk een hogere inflatie en snellere, agressievere renteverhogingen hadden ingeprijsd. Daarmee was de lat wel wat hoog gelegd voor wat betreft verdere rentestijgingen. Het verloop van de rente is één van de belangrijkste richtinggevende factoren in de valutamarkten. De recente renteontwikkelingen hebben dan ook een drukkend effect gehad op de Amerikaanse dollar.

Reële rente VS mogelijk iets omhoog

Wij verwachten dat de euro weer zal gaan dalen versus de dollar, zij het in een bescheiden tempo. Ook hier zijn meerdere redenen voor, te beginnen met de dollar: we verwachten dat de reële rente (rente gecorrigeerd voor inflatie) de komende tijd een ondersteunende factor blijft voor de dollar. De reële 10-jaars rente zal waarschijnlijk een bescheiden stijging laten zien, eerder aangejaagd door lagere inflatieverwachtingen dan door hogere nominale rentes. Hogere olieprijzen en Amerikaanse begrotingsstimulering hebben geleid tot een stijging van de inflatieverwachtingen. Het niveau van de zogenoemde 10-jaars ‘break-even rate’ (een indicator voor verwachte inflatie) is sinds 2013 niet meer zo hoog geweest. Maar wij denken dat de inflatiedruk gering zal blijven; daarom voorzien we ook een daling van de inflatieverwachtingen. Hierdoor zal de 10-jaars reële rente iets stijgen. Dit zal enig opwaarts effect hebben op de dollar. Hierin verschillen we van beleggers die vrezen voor oververhitting van de economie en die lagere reële rentes verwachten in de VS.

En hoewel we denken dat de Amerikaanse Federal Reserve allerminst haast heeft met het verhogen van de rente, verwachten we wel dat de Fed de rente eerder gaat opschroeven dan de ECB. Bovendien zal de Amerikaanse economie de komende tijd beduidend beter presteren dan de economie van de eurozone. In de financiële markten wordt al rekening gehouden met een stevige economische ‘outperformance’ van de VS ten opzichte van andere landen. Macrocijfers in de VS moeten nu gaan illustreren dat die verwachting uitkomt.

ECB verhoogt rente voorlopig niet

Kijkend naar de euro: wij verwachten dat de rente op Duitse staatsobligaties gaat dalen. De ECB blijft waarschijnlijk opteren voor een ‘accommoderende’ beleidskoers (gericht op het ondersteunen van de economische groei). Financiële markten zullen daarom het scenario van renteverhogingen in de komende jaren steeds meer gaan uitsluiten. Dit zal leiden tot een toename van het verschil tussen de rente op Amerikaanse en Duitse 10-jaars staatsobligaties, wat waarschijnlijk een drukkend effect heeft op de euro.

Samenvattend handhaven wij onze verwachting dat de euro de rest van dit jaar en volgend jaar zal verzwakken versus de dollar. Belangrijkste redenen voor een zwakkere EUR/USD: de outperformance van de Amerikaanse economie, de Fed die een minder accommoderende koers zal varen dan de ECB, en marktpartijen die hun verwachtingen ten aanzien van renteverhogingen door de ECB neerwaarts bijstellen. Wij verwachten dat de EUR/USD eind 2021 rond de 1,15 zal staan. Voor eind 2022 verwachten wij een niveau van circa 1,10.

Georgette Boele – Senior Strateeg Valuta’s en Edelmetalen

Prognose valuta

Prognose

Koersen per 3 mei 2021

Prognose valuta

Wilt u op de hoogte blijven van onze actuele valutaprognoses? Kijk op de website van het ABN AMRO Economisch Bureau:

Rente en wisselkoersen

De risico’s van beleggen

Beleggen kan interessant zijn maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Wij adviseren u alleen te beleggen in beleggingsproducten die aansluiten bij uw kennis en ervaring. We hebben de meest voorkomende risico’s voor u op een rij gezet.

Kijk de uitzending ‘De waterstofeconomie: van grijs naar groen’ terug

Heeft u de online uitzending 'De waterstofeconomie; van grijs naar groen' met presentator Roelof Hemmen op 22 juni gemist, of wilt u die nog een keer bekijken? Wij hebben de uitzending voor u opgenomen.