Licht teleurstellende cijfers Samsung

Houden
11-01-2021

De resultaten over het vierde kwartaal van 2020 van Samsung Electronics (Houden) waren iets beneden onze verwachtingen. We denken dat dit vooral wordt veroorzaakt door tegenvallende omzet van smartphones. We blijven van mening dat het verminderende aanbod van DRAM-geheugenchips ervoor zal zorgen dat het rendement van deze activiteiten verbetert gedurende 2021. We kennen Samsung een ruim concurrentievoordeel toe.

 

In de afgelopen maanden is de koers van het aandeel Samsung met meer dan 40% gestegen. Dat was een gevolg van de verwachte prijsontwikkeling van DRAM en goede vooruitzichten die gemeld werden bij de cijfers over het eerste kwartaal van het boekjaar van Micron (Houden) op 7 januari.

We zullen later deze maand onze winstverwachting en onze reële waarde-inschatting voor het aandeel nader bekijken. We blijven van mening dat er weinig kans is op een koerssprong voor het aandeel Samsung. Het herstel van de DRAM-markt is voor het grootste deel verwerkt in de koers.

Samsung rekent op een omzet van 61.000 miljard KRW. Dat is minder dan de door ons geschatte omzet van 63.000 miljard KRW. De operationele winst wordt geschat op 9.000 miljard KRW. Dat is minder dan de door ons verwachte 10.000 miljard KRW en ook een daling met 27% ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Samsung geeft geen onderverdeling van de omzet per divisie. We denken echter dat het verschil vooral wordt veroorzaakt door de smartphoneverkopen. Deze stonden onder druk als gevolg van de introductie van de iPhone 12. Daarnaast speelden de hernieuwde lockdowns in sommige markten een rol.

We denken niet dat het rendement in het laatste kwartaal van 2020 minder dan de verwachte 24,3% bedroeg. We gingen al uit van een daling ten opzichte van het rendement van 29,5% in het kwartaal ervoor.

Gezien de solide resultaten van Micron en de positieve verwachtingen voor deze onderneming, denken we dat het operationele rendement voor de chiptak in het huidige kwartaal hoger kan uitkomen dan onze verwachting. We zijn dan ook niet al te bezorgd over de licht teleurstellende resultaten in het vierde kwartaal.

Morningstar

 

  • Morningstar verzorgt alle research voor individuele grote aandelen wereldwijd.
  • ABN AMRO Markets levert de input en opinie voor aandelen uit de Benelux.
  • Het Duitse researchhuis Independent Research voert dit uit voor een aantal Duitse aandelen.