Beurstrends

Naar Koersinformatie

Resultaten Danone volgens verwachting

20-10-2021

De resultaten over het derde kwartaal van Danone (Houden) waren iets hoger dan de vooruitzichten van de onderneming zelf. De vergelijkbare omzet steeg met 3,8% in plaats van de in het vooruitzicht gestelde 3,6%. De gemiddelde prijzen (mix/prijzen) stegen met 4,6% waar analisten gemiddeld op een stijging met 2,8% hadden gerekend. De volumes daalden met 0,8%, terwijl een stijging met 0,8% was verwacht.

Lees meer

Overtroffen verwachtingen Philips overtuigen niet

19-10-2021

De resultaten over het derde kwartaal van Philips (Kopen) kwamen overeen met de verwachtingen. Het aangepaste bedrijfsresultaat (EBITA) was 5% hoger dan verwacht, maar niet om overtuigende redenen. De divisie Diagnosis and Treatment (D en T) had een 3% hoger resultaat. Connected Care (CC) zag het bedrijfsresultaat met 37% dalen. Bij Personal Health (PH) was sprake van een daling met 2%. Het onderdeel Other compenseerde alles met een incidentele winst.

Lees meer

Resultaten TSMC derde kwartaal boven onze verwachting

18-10-2021

We verhogen onze reëlewaarde-inschatting voor het aandeel Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) (Kopen) naar 800 Taiwan dollar per aandeel en 143 dollar per ADR. Dat is het gevolg van lichte omzetverhogingen voor 2022 en 2023. Daar staan hogere investeringen in een nieuwe fabriek in Japan tegenover.

Lees meer

Citi verkoopt Australisch onderdeel met verlies

15-10-2021

De resultaten van Citigroup (Kopen) over het derde kwartaal waren redelijk. Ze waren aanzienlijk beter dan de gemiddelde verwachting van analisten volgens FactSet. Daar werd uitgegaan van een winst per aandeel van 1,71 dollar. De winst per aandeel kwam uit op 2,15 dollar. Dit betekent dat het rendement op het eigen vermogen (tangible common equity) 11% bedroeg.

Lees meer

Netto instroom compenseert koersdalingen voor Blackrock

14-10-2021

De publicatie van de cijfers over het derde kwartaal van Blackrock (Houden) verandert weinig aan onze verwachtingen voor de langere termijn van de vermogensbeheerder. We handhaven onze reëlewaarde-inschatting voor het aandeel van 880 dollar.

Lees meer

Overname deel Aspen Tech door Emerson Electric zinvol

13-10-2021

Emerson Electric (Houden) bevestigde dat het een belang neemt van 55% in Aspen Technologies. De totale waarde van de transactie bedraagt 11 miljard dollar zonder synergievoordelen. Als deze worden meegewogen bedraagt de omvang van de transactie 13,4 miljard dollar. Emerson draagt 6 miljard dollar in contanten bij en 2,5 miljard dollar aan bezittingen. We kennen Emerson en Aspen een ruim concurrentievoordeel toe.

Lees meer

Kapitaalverdeling grote farmaceutische onderneming goed

12-10-2021

We kennen het leeuwendeel van de grotere farmaceutische ondernemingen een vorm van concurrentievoordeel toe. Maar vrijwel alle medicijnen die nu verkocht worden krijgen in de komende 2 decennia te maken met generieke concurrentie. Daardoor is de kapitaalverdeling van groot belang voor het behoud van het concurrentievoordeel. Dit wordt beoordeeld met ons eigen model voor de herverdeling van kapitaal.

Lees meer

Bevoorrading en investeringen cruciaal voor Samsung in 2022

11-10-2021

De voorlopige resultaten van Samsung Electronics (Houden) over het derde kwartaal waren volgens verwachting. De omzet en operationele winst van respectievelijk 73,0 miljard won en 15,8 miljard won komen overeen met de omzet van 72,8 miljard won en de operationele inkomsten van 15,7 miljard won die wij voorzagen.

Lees meer

VMware benadrukt abonnement model

08-10-2021

We handhaven onze reëlewaarde-inschatting van 202 dollar voor het aandeel VMware (Kopen). Tijdens de analistendag werden innovaties gepresenteerd die de positie van VMware bevestigen waar het gaat om het bieden van oplossingen voor het integreren van onderdelen van ondernemingen die zich richten op ontwikkeling, infrastructuur en veiligheid. We kennen de onderneming een gering concurrentievoordeel toe.

Lees meer

Rendement onder druk bij PepsiCo

07-10-2021

De kracht van de diverse merken van PepsiCo (Houden) werd duidelijk in het derde kwartaal. De organische omzet steeg met 9% ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar. Indertijd was ook al sprake van een omzetstijging met 5% ten opzichte van een jaar eerder. Ten opzichte van de cijfers van 2019, de periode voor de pandemie, was de stijging 13%.

Lees meer

Morningstar

 

  • Morningstar verzorgt alle research voor individuele grote aandelen wereldwijd.
  • ABN AMRO Oddo BHF levert de input en opinie voor aandelen uit de Benelux.
  • Het Duitse researchhuis Independent Research voert dit uit voor een aantal Duitse aandelen.