Omzet Schlumberger daalt met 1%

Kopen
26-04-2021

De omzet van Schlumberger (Kopen) daalde in het eerste kwartaal met 6% in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Dit was vooral het gevolg van het afstoten van onderdelen. Dat gold met name voor de verkoop van OneStim aan Liberty Oilfield Services per 31 december 2020. Dit onderdeel hield zich bezig met hogedruk oppompen operaties in de Verenigde Staten.

 

Zonder de afgestoten onderdelen nam de omzet afgelopen kwartaal af met 1%. Dit werd veroorzaakt door een daling van 3% op de internationale markten. Dat is een gevolg van seizoensschommelingen.

In de Verenigde Staten steeg de omzet met 10%. Voor de hele sector was daar sprake van een opleving. We handhaven onze reëlewaarde-inschatting voor het aandeel. We kennen de onderneming nog altijd een gering concurrentievoordeel toe. 

Zelfs als we geen rekening houden met de afgestoten onderdelen daalde het operationele inkomen afgelopen kwartaal met slechts 2%. Het rendement verbeterde afgelopen kwartaal met 30 basispunten. We beschikken niet over de pro forma gegevens om deze cijfers te meten, als wel rekening wordt gehouden met de afgestoten onderdelen.

Op basis van de laatste verklaring van Liberty weten we dat OneStim een negatief rendement had van 14% over de eerste 6 maanden van 2020. We denken daarom dat de verkoop van OneStim een belangrijke oorzaak is voor de verbeterde winstgevendheid in het eerste kwartaal.

We waren onder de indruk van het feit dat de divisie Digital & Integration het operationele rendement afgelopen kwartaal gelijk hield op 32%, ondanks het feit dat de omzet daar met 7% daalde. Het rendement verbeterde er met 500 basispunten in het vierde kwartaal. We waren daarom uitgegaan van een daling in dit kwartaal.

Het rendement van dit onderdeel is momenteel 1100 basispunten hoger dan het gemiddelde rendement over 2019 van 21%. Deze verbetering is voor een deel te danken aan het afstoten van onderdelen. Maar de grootste deel van de verbetering is het gevolg van de hogere verkoop van software en andere digitale producten van Schlumberger.

De onderneming gaat uit van een omzetstijging van circa 5% in het tweede kwartaal. Dat zal voor een deel veroorzaakt worden door de seizoensgebonden verbetering op internationale markten. We zijn optimistisch over hogere internationale activiteiten in de tweede helft van het jaar.

Bijna 81% van de omzet van Schlumberger komt uit de internationale activiteiten. We gaan er op dit moment van uit dat het concern in 2023 dezelfde omzet als in 2019 zal behalen. Daarbij houden we wel rekening met de verkoop van OneStim.

Morningstar

 

  • Morningstar verzorgt alle research voor individuele grote aandelen wereldwijd.
  • ABN AMRO Oddo BHF levert de input en opinie voor aandelen uit de Benelux.
  • Het Duitse researchhuis Independent Research voert dit uit voor een aantal Duitse aandelen.