Orders veren op voor Elektra

Kopen
26-11-2021

Na de publicatie van de resultaten over het tweede kwartaal houden we vast aan onze reëlewaarde-inschatting van 133 Zweedse kroon voor het aandeel Elektra (Kopen). Met het aanhoudende herstel sinds de pandemie zijn de omzet en de bruto-orders nu weer op het niveau van 2019/2020.

 

Maar de onzekerheid voor de korte termijn blijft, nu het aantal besmettingen weer toeneemt. We beschouwen het aandeel op dit moment als ondergewaardeerd. We kennen Elektra een ruim concurrentievoordeel toe.

De netto omzet steeg met 7% ten opzichte van de cijfers over het fiscale tweede kwartaal van 2020, die lager uitpakten vanwege de coronapandemie. Hierbij houden we rekening met constante wisselkoersen.

De omzet kwam uit op 3,7 miljard Zweedse kroon. De divisie Solutions zag de omzet met 8% stijgen naar 2,25 miljard Zweedse kroon. Bij het onderdeel Service nam de omzet met 5% toe naar 1,44 miljard Zweedse kroon.

De groei werd vooral verwezenlijkt in de Amerika-regio, waar de omzet met 24% steeg. Vooral de divisie Solutions presteerde sterk. In Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) steeg de omzet met 6%. Maar In Azië-Pacific (APAC) daalde deze met 2% ten opzichte van de vergelijkbare periode vorig jaar.

De markt in de Verenigde Staten wordt beheerst door GenesisCare-orders en vraag via Unity. Deze zijn beide cruciaal om de trend van het afkalvende marktaandeel van Elektra in de afgelopen jaren te keren.

In totaal stegen de bruto-orders met 11,5%. In Amerika en APAC stegen de orders met respectievelijk 16% en 19%. In EMEA namen ze toe met 3%. Lastig vergelijkbare cijfers en vertragingen in het Midden-Oosten en Afrika waren de oorzaak voor de relatieve slechte gang van zaken in EMEA. Maar in Europa was wel sprake van een goed herstel voor Elektra.

Elektra heeft te maken met hogere bevoorradingskosten. Dat zorgde voor druk op het rendement in het afgelopen kwartaal. Dat zal ook de rest van het boekjaar en volgend jaar nog het geval zijn.

Naast de hogere kosten speelt het tekort aan onderdelen een rol. Elektra heeft dezelfde onderdelen nodig als tal van andere sectoren. Dit geldt vooral nu Elektra haar activiteiten uitbreidt en wil werken aan de groeiende achterstand wat betreft de aanpak van kanker.

Morningstar

 

  • Morningstar verzorgt alle research voor individuele grote aandelen wereldwijd.
  • ABN AMRO Oddo BHF levert de input en opinie voor aandelen uit de Benelux.
  • Het Duitse researchhuis Independent Research voert dit uit voor een aantal Duitse aandelen.