Instroom, beurswinst en gunstige wisselkoersen helpen BlackRock

Houden
14-10-2020

De resultaten van BlackRock (Houden) over het derde kwartaal veranderden weinig aan onze verwachtingen voor de langere termijn. We verhogen desondanks onze reëlewaarde-inschatting voor het aandeel van 560 dollar naar 620 dollar. Dat is het gevolg van het herstel van de aandelen-, obligatie- en wisselkoersmarkten. Deze daalden stuk voor stuk bij de uitbraak van de pandemie in het eerste kwartaal van dit jaar.

 

BlackRock sloot het derde kwartaal af met een totaal beheerd vermogen van 7808 miljard dollar. Dat is 6,7% meer dan het voorgaande kwartaal en 12,1% meer dan dezelfde periode vorig jaar. Er was sprake van organische groei, winsten op diverse markten en gunstige wisselkoersschommelingen. We kennen BlackRock een ruim concurrentievoordeel toe.

De netto instroom aan nieuw vermogen bedroeg 97,6 miljard dollar. Dat is beter dan het gemiddelde van 54,2 miljard dollar in de voorgaande 8 kwartalen. Het was ook meer dan de stijging met 62,6 miljard dollar waar wij in onze ramingen van uit waren gegaan.

iShares blijft met een instroom van 41,3 miljard dollar een belangrijke factor in de groei van de vermogensbeheerder. De instroom in actief beheerde fondsen van 47,1 miljard dollar was in het derde kwartaal echter hoger dan de instroom bij de ETF’s.

De organische groei van het beheerde vermogen bedroeg in het derde kwartaal 5,8% op jaarbasis. Dit zorgt ervoor dat onze verwachtingen voor het hele jaar stijgen. Wij waren uitgegaan van een organische groei van 3,5% in 2020.

De gemiddelde groei van het beheerde vermogen bedroeg in het derde kwartaal 10,0%. Dit resulteerde in een stijging van de beheervergoedingen met 8,2%. De veranderde samenstelling van de portefeuilles zorgde ervoor dat de zogenoemde ‘realization rate’ met 2,8% daalde.

De stijging van de inkomsten met 8,2% is gebaseerd op een vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Kijken we naar dit kalenderjaar, dan stegen de inkomsten met 6,4%. Dat is aanzienlijk meer dan wij hadden verwacht. Wat betreft de winstgevendheid was sprake van een daling van het aangepaste operationele rendement met 20 basispunten. Dat komt overeen met onze verwachtingen voor het hele jaar.

Morningstar

 

  • Morningstar verzorgt alle research voor individuele grote aandelen wereldwijd.
  • ABN AMRO Markets levert de input en opinie voor aandelen uit de Benelux.
  • Het Duitse researchhuis Independent Research voert dit uit voor een aantal Duitse aandelen.