Beleggingsstrategie

Positieve visie gehandhaafd

Publicatiedatum: 24 maart 2021

Aandelen hebben bij ABN AMRO nog altijd de voorkeur (bescheiden overwogen) ten opzichte van obligaties (neutraal). Er blijven risico’s, maar de wereldeconomie herstelt duidelijk in 2021.
 

In maart was het een jaar geleden dat de lockdowns vanwege het coronavirus voor het eerst begonnen. Het is een bewogen jaar geweest, waarin mensen over de hele wereld zich ingespannen hebben om deze dodelijke ziekte te vermijden, te beheersen en te overleven. In vergelijking met een jaar geleden staan we nu aan de vooravond van een periode van hoop en herstel. Hoewel het gevecht nog niet afgelopen is, vormt het aantal succesvolle vaccins een sterke indicator dat de strijd tegen het virus uiteindelijk gewonnen zal worden.

Nu het einde van de crisis in zicht komt, begint zich een verschil af te tekenen in het herstel van de grootste economieën. Hoewel de pandemie alle delen van de wereld op vrijwel dezelfde manier heeft geraakt, bevindt niet iedere regio zich in dezelfde uitgangspositie voor het economische herstel.

Zo herstelt de economie in de VS, waar het nooit tot een volledige lockdown is gekomen, sterker dan in Europa. Het virus is nog altijd actief in de VS, maar het aantal besmettingen is afgenomen. En er is sprake van een spreiding over het hele land die niet harder gaat dan de lokale ziekenhuizen aankunnen. Ondertussen is er een nieuw pakket aan stimuleringsmaatregelen aangenomen. Dat maakt consumenten en bedrijven optimistischer. De vaccinaties in de VS winnen eveneens aan tempo: er zijn inmiddels al ruim 100 miljoen inentingen uitgevoerd.

De strenge lockdowns in de eurozone veroorzaken daarentegen ernstige schade. Bovendien zijn er problemen bij de uitrol van de vaccins. En waar het stimuleringspakket in Amerika veel lucht geeft aan de consument, zijn de steunmaatregelen in Europa minder omvangrijk. Europese maatregelen zijn bovendien vertraagd en meer gericht op bedrijven en de lonen.

Het gevolg is dat we voor de VS uitgaan van een bbp-groei van respectievelijk 5,8% en 4,1% in 2021 en 2022, terwijl we in de eurozone een groei verwachten van 3,3% en 4,2% in diezelfde periodes. China loopt al sinds het begin voorop met het herstel. Eind 2020 lag het tempo van de economische groei in China alweer hoger dan vóór de pandemie. De groei wordt geraamd op 8,5% in 2021 en op 5,5% in 2022.

Tegen deze achtergrond handhaven wij onze bestaande beleggingsstrategie: we hebben een voorkeur voor aandelen (bescheiden overwogen) ten opzichte van obligaties (neutraal). Voor wat betreft aandelen is onze regiovisie wel veranderd: voor zowel de ontwikkelde als de opkomende markten hanteren wij nu een neutrale visie. Dit houdt in dat wij beleggers de suggestie doen om hun positie in Europese aandelen licht te verhogen, ten koste van aandelen uit opkomende markten.

Aandelen: gunstige marktomstandigheden

De wereldwijde aandelenmarkten leunen op het economische herstel, de lage rente, ondersteunend beleid van centrale banken en een gunstig klimaat voor bedrijfswinsten. We voorzien een breed herstel van de wereldeconomie dat zich gelijktijdig zal voltrekken in de verschillende regio’s, in lijn met de begrotingssteun, monetaire stimuleringsmaatregelen en de vaccinatiecampagnes.

Op de aandelenmarkten zien we dat de ontwikkelingen in de verschillende regio’s uiteenlopen. Na een periode van outperformance bleven de opkomende markten de afgelopen maand juist achter bij andere regio’s. In de opkomende markten hadden aandelen last van de stijgende lange rente in de VS. De Amerikaanse en Europese aandelenmarkten bleven ondertussen veerkrachtig. Ook op sectorniveau is sprake van sterk uiteenlopende prestaties. Cyclische sectoren – marktsegmenten die gevoelig zijn voor de ontwikkeling van de economie – doen het duidelijk beter dan defensievere sectoren.

Europese aandelen hebben meer potentie

In de komende maanden kunnen de marktspanningen rond de onverwachte stijging van de rente op Amerikaanse staatsobligaties (Treasuries) aanhouden. Die rentestijging houdt namelijk verband met het sterke economische herstel (wij verwachten dat de rente op Amerikaanse staatsobligaties tegen het eind van het jaar weer gaat dalen – dit in tegenstelling tot de consensusverwachting). Naast de onrust rond de rentestijging in de VS is ook de stijging van de Amerikaanse dollar in grote lijnen negatief voor de opkomende markten; de verwachting is nu dat de dollar in 2021 en 2022 bescheiden aantrekt. Tegelijkertijd zien we meer potentieel in de Europese markten. En dus geven we beleggers in overweging om hun aandelenpositie in Europa wat te verhogen.

De Europese markt is cyclischer van aard en dus gevoeliger voor economische groei. De sectoren financiële instellingen, industrie, luxegoederen & diensten en basismaterialen zijn samen goed voor maar liefst 50% van de Europese marktindex. Informatietechnologie maakt slechts 8% van de index uit. Ook heeft de economische ontwikkeling in Europa het afgelopen halfjaar beter uitgepakt dan voorzien; de verwachting is dat die verbetering doorzet. Op middellange tot lange termijn zijn Europese aandelen bovendien gunstiger gewaardeerd dan aandelen wereldwijd. Door nu te kiezen voor een neutrale positionering in de drie aandelenregio’s (VS, Europa en de opkomende markten) hebben beleggers volgens ons de beste uitgangspositie om te profiteren van het wereldwijde economische herstel.

Positief rendement alleen in risicovollere obligatiesegmenten

We blijven neutraal ten aanzien van de obligatiemarkten, die nog altijd in lastige omstandigheden verkeren. De rente op staatsobligaties uit de kernlanden van de eurozone is laag of negatief. Sterker nog, door de extreem lage rentes en risicopremies op vrijwel alle in euro’s luidende obligaties van hoge kwaliteit (investment-grade) zijn er voor beleggers weinig aantrekkelijke keuzes meer over. Deze obligaties bieden weinig kans op een fatsoenlijk rendement. Wij blijven bij onze suggestie aan beleggers om te kiezen voor obligaties van mindere kredietkwaliteit, zoals wereldwijde high-yield bedrijfsobligaties of schuldpapier uit de opkomende markten (EMD). Hoewel deze obligaties qua waarderingen niet goedkoop zijn, valt er nog wel een fatsoenlijk rendement mee te behalen.

Voor wat betreft de sterker dan verwachte stijging van de rente op tienjarige Treasuries (veroorzaakt door inflatieverwachtingen en de economische groeivooruitzichten) maken we ons niet al te druk dat die stijging aanhoudt. De Fed-beleidsmakers hielden het tijdens hun meest recente beleidsvergadering op een tijdelijke stijging. Fed-voorzitter Jerome Powell maakte duidelijk dat er tot en met 2023 geen renteverhoging in zicht is.

Conclusie

De eindfase in de strijd tegen het coronavirus is begonnen. We putten hoop uit het groeiende aantal vaccinaties. Naarmate er meer mensen gevaccineerd worden, komen we dichter bij het einde van de lockdowns en de heropening van de economie. Onze inschatting is nu dat de lockdowns in Europa in juni worden opgeheven, zo’n twee maanden later dan aanvankelijk verwacht werd. Maar we wisten al dat een herstel nooit in een rechte lijn verloopt. De recente onrust over mogelijke bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin en de opkomst van virusmutaties betekenen dat we ons nog altijd op onbekend terrein bevinden voor wat betreft de risico’s van het coronavirus. Ondertussen leidt de beter dan verwachte economische groei er nu al toe dat beleggers reageren op het vermeende gevaar van een stijgende rente en inflatie. Dit brengt de nodige beweeglijkheid in de markt met zich mee. Mocht zich onder de huidige omstandigheden een marktcorrectie voordoen, dan zou dat een gelegenheid kunnen zijn om aandelenposities te verhogen.

Richard de Groot 
Voorzitter ABN AMRO Beleggingscomité

Handige informatie en tools

 

Fondsselector

Met de Fondsselector ziet u snel en eenvoudig in welke beleggingsfondsen u kunt handelen.

Koersinformatie

Volg de koersen van beurzen en aandelen uit binnen- en buitenland.