Beleggingsstrategie

Voorsorteren op de herstart

Publicatiedatum: 25 november 2020

De huidige omstandigheden vormen een goede basis voor een krachtig herstel vanaf het tweede kwartaal van 2021. Voor ABN AMRO is dit reden om meer risico aan de portefeuille toe te voegen. ABN AMRO doet beleggers de suggestie om te kiezen voor een overwogen positie in aandelen, met name door de weging in opkomende markten te vergroten.

 

De economie en de bedrijfsresultaten waren in het derde kwartaal wereldwijd sterker dan verwacht. Hoewel negatieve krachten waarschijnlijk tot en met het eerste kwartaal van 2021 werkzaam blijven, zal het herstel in het tweede kwartaal van volgend jaar vermoedelijk sterker dan verwacht inzetten. We denken dat deze herstart van de economie in de daaropvolgende kwartalen een positief winstmomentum biedt.

We hebben opnieuw gekeken naar ons basisscenario, dat sinds de uitbraak van de coronapandemie de leidraad voor onze beleggingsvooruitzichten is geweest. De recente positieve berichten over vaccins hebben ons gesterkt in de overtuiging dat in de loop van volgend jaar de groei van de wereldeconomie sterk en langdurig versnelt. Door de uitrol van verschillende noodvaccins met indrukkwekkende effectiviteit kunnen naar verwachting kwetsbare groepen en werknemers in vitale beroepen worden beschermd tegen het virus. Dit zal regeringen vervolgens in staat stellen om in het tweede – en vooral het derde – kwartaal van 2021 de beperkende maatregelen aanzienlijk te verlichten. Het herstel van de economische groei kan dan snel op gang komen.

De verbeterende perspectieven voor 2021 staan echter haaks op de verslechterende vooruitzichten voor de korte termijn: er zijn nieuwe corona-besmettingsgolven en de beperkende maatregelen in grote economieën nemen toe. De verwachting is dat de meeste grote ontwikkelde economieën in de laatste maanden van het jaar krimpen. Dit houdt in dat het macro-economische nieuws negatiever wordt. Tegelijkertijd kent China een periode van sterk economisch herstel dat de handel en de industrie ondersteunt.

Vanwege het toegenomen vertrouwen in ons basisscenario is het logisch om nu verder te kijken dan de zwakte op de korte termijn en beleggers in overweging te geven meer risico aan de portefeuilles toe te voegen. Wij denken dat het tijd is voor de volgende stap. Beleggers doen we de suggestie om voor te sorteren op het verwachte herstel en hun positie in aandelen uit te breiden van neutraal naar overwogen. Voor de financiering van de aankopen kan cash worden gebruikt. Hoewel de markten al zijn opgeveerd, denken we dat een overweging in aandelen op de langere termijn rendeert. Obligaties houden we onveranderd met een neutrale weging en we stappen uit de positie in hedgefondsen.

Aandelen: verschuivingen in regio- en sectorwegingen

De berichten over vaccins en de economische impact vinden plaats tegen een achtergrond van soepel beleid van centrale banken en begrotingsstimulering van de overheid. Centrale banken wereldwijd, waaronder de Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank, zullen naar verwachting alles blijven doen wat nodig is om de economische groei te bevorderen. Ook regeringen hebben hun steunprogramma’s uitgebreid. In de Verenigde Staten is het nog onzeker wanneer er een nieuw stimuleringspakket komt, maar beide politieke partijen hebben hiervoor hun steun uitgesproken. In Europa is een herstelfonds van EUR 1,8 biljoen gevormd, hoewel de implementatie hiervan vertraging oploopt.

Groeiversnelling in opkomende markten

Als onderdeel van de vergroting van de positie in aandelen, doen wij beleggers ook de suggestie voor een aanpassing ten aanzien van de regio’s, door nu de opkomende markten de voorkeur te geven boven de ontwikkelde markten. Binnen de ontwikkelde markten handhaven we nog altijd een lichte voorkeur voor de VS boven Europa. 

We zijn positiever geworden over de opkomende markten. Dit is gebaseerd op de verwachte groeiversnelling in 2021, gesteund door de heropening van westerse economieën. De opkomende markten zullen profiteren van een aanzienlijke cyclische impuls in zowel de economische groei als de bedrijfswinsten. Daarbij komt dat de waarderingen in de opkomende markten aantrekkelijk zijn, in zowel relatieve als absolute zin, terwijl de waarderingen in de VS en Europa aan de hoge kant lijken te zijn. De opkomende markten, en China in het bijzonder, zullen naar verwachting ook baat hebben bij een afname van geopolitieke risico’s. De regering-Biden gaat waarschijnlijk een normaler buitenlandbeleid voeren, inclusief samenwerking met bondgenoten, al blijft de opstelling tegenover China hard.

Sectorverschuiving: van consumptiegoederen naar financiële instellingen

Wat de sectorallocatie betreft, zijn we onveranderd positief over gezondheidszorg (overwogen) en industrie (overwogen) en geven we beleggers in overweging om de weging van de sector financiële instellingen te verhogen van onderwogen naar neutraal.

We verwachten dat de sector gezondheidszorg voorlopig de wind nog in de zeilen heeft dankzij het positieve marktsentiment ten aanzien van vaccins. De sectoren industrie en financiële instellingen worden steeds aantrekkelijker, gesteund door de verwachte versnelling van de economische groei volgend jaar. En we voorzien een opwaardering van de financiële sector, ook al blijft de lage rentestand een horde. De sector is zwaar getroffen door de coronacrisis, maar banken zijn veel beter gekapitaliseerd dan tijdens de vorige financiële crisis. Dit komt door de beperkingen die aan de uitkering van dividend en de inkoop van aandelen zijn gesteld. De hervatting hiervan volgend jaar zou dan ook een positieve koersreactie kunnen uitlokken.

De energiesector blijft onderwogen en we zijn inmiddels ook minder gecharmeerd van consumptiegoederen (van neutraal naar onderwogen). Laatstgenoemde sector heeft tijdens de pandemie sterk gepresteerd, zodat we voor volgend jaar een lichte terugval van de productvraag verwachten. Voor alle andere sectoren handhaven we een neutrale visie. 

Alternatieve beleggingen teruggebracht

In de laatste paar jaar hebben we in de defensievere risicoprofielen ook plaats ingeruimd voor hedgefondsen. Het doel hiervan was om het rendement van deze vastrentende portefeuilles te verbeteren zonder al teveel risico te lopen. Naast cash vormde een hedgefonds dat op de obligatiemarkten actief is, een alternatief voor obligaties. Nu we voorstellen cash weer aan het werk te zetten, geven we beleggers in overweging dat het een goed moment is om deze specifieke positie in alternatieve beleggingen terug te brengen. We blijven echter zoeken naar andere alternatieve beleggingen die in alle profielen waarde kunnen toevoegen.

Richard de Groot, voorzitter, ABN AMRO Beleggingscomité

Read the investment strategy

Handige informatie en tools

 

Fondsselector

Met de Fondsselector ziet u snel en eenvoudig in welke beleggingsfondsen u kunt handelen.

Koersinformatie

Volg de koersen van beurzen en aandelen uit binnen- en buitenland.