Beleggingsstrategie

Meer regionale spreiding aanbrengen

Publicatiedatum: 9 januari 2019

De financiële markten kenmerkten zich in de afgelopen maanden door hogere beweeglijkheid, met daarbij grillige uitschieters. Dit marktgedrag is het resultaat van de onzekerheid voortvloeiend uit het handelsconflict tussen de VS en China, bezorgdheid over de economische groei en het effect van deze en andere factoren op de toekomstige bedrijfswinsten. Aan het begin van dit nieuwe jaar blijft ABN AMRO bij haar voorkeur voor risicovolle beleggingen.

Aandelen krijgen de voorkeur boven obligaties. Binnen de alternatieve beleggingen geven we de voorkeur aan grondstoffen. Onze positieve visie op aandelen is gebaseerd op verschillende factoren. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan de verwachte lagere maar aanhoudende economische groei, het lage risico op een recessie en aantrekkelijke waarderingen.

Meer beleggen in aandelen uit opkomende markten

Tijdens de meest recente bijeenkomst van het Beleggingscomité van ABN AMRO is besloten de positie in aandelen uit opkomende markten uit te breiden, ten koste van Amerikaanse en Europese aandelen. Deze verandering is er niet op gericht om beleggers aan te sporen meer risico te nemen. Het doel is hier om verdere portefeuillespreiding aan te brengen en om de blootstelling aan Amerikaanse aandelen ietwat te verkleinen. Het gevolg van deze wijziging is dat wij in ons regionale aandelenbeleid nu overwogen zijn in opkomende markten (in vergelijking met onze beleggingsbenchmark). We zijn in mindere mate overwogen in de VS en we zijn onderwogen in Europa. Klanten die hun positie in aandelen uit opkomende markten willen vergroten, raden wij aan om dit te doen via een goed gespreid beleggingsfonds. 

Een factor die in deze regionale verschuiving meespeelt, is dat wij minder optimistisch geworden zijn over Amerikaanse aandelen. Wij verwachten namelijk dat de economische groei in de VS gedurende de tweede helft van 2019 zal vertragen, bij een afnemend effect van de begrotingsstimulering door de regering Trump. Hoewel de Chinese economie eveneens vertraagt, hebben Chinese beleidsmakers nog heel wat stimuleringsmogelijkheden tot hun beschikking. Denk hierbij aan belastingverlagingen, gunstigere financieringsvoorwaarden en een vriendelijker beleid ten aanzien van de huizenmarkt. In de VS ligt dat anders. Sinds de midterm-verkiezingen hebben de Democraten de touwtjes in handen in het Huis van Afgevaardigden; hiermee is de kans klein dat de regering Trump verdere begrotingsmaatregelen kan nemen om de economie te stimuleren.

Opkomende markten: waarderingen relatief aantrekkelijk

De waarderingen van aandelen uit opkomende markten zijn bovendien steeds aantrekkelijker geworden. Dit is het geval in vergelijking met de historische waarderingen (afgelopen 10 jaar) van aandelen uit opkomende markten, maar ook in vergelijking met de huidige waarderingen van aandelen uit ontwikkelde markten. In figuur 1 worden het rendement op eigen vermogen (return on equity) en de zogenoemde price-to-book ratio (een waarderingsmaatstaf) voor bedrijven uit verschillende regio’s (VS, Europa, Japan, opkomende markten) naast elkaar gelegd. Deze vergelijking pakt relatief gunstig uit voor opkomende markten.

Ook verwachten we dat opkomende markten ervan zullen profiteren dat de Amerikaanse Federal Reserve een houding aanneemt die meer gericht is op het ondersteunen van de economische groei. Die houding viel op te maken uit berichten vanuit het Fed-kamp in december. Beleggers waren met name opgelucht door het statement van Jerome Powell, waarin de Fed-voorzitter opmerkte dat de rentestanden “net onder” het niveau lagen dat als neutraal wordt beschouwd. En dit statement werd gepubliceerd vóórdat de Fed later die maand de rente met 25 basispunten verhoogde. Voor 2019 verwachten wij dat de rente in de VS slechts één keer zal worden verhoogd. 

Figuur 1: Opkomende markten ondergewaardeerd ten opzichte van andere markten

afbeelding_artikel_Grafiek Bloomberg

Bron: Bloomberg

Opmerking: rendement op eigen vermogen (return on equity) is een maatstaf voor financiële resultaten, berekend door de netto winst van een onderneming te delen door het aandeelhouderskapitaal. De price-to-book ratio vergelijkt de beurskoers van een onderneming met de boekwaarde per aandeel.

Veranderende omstandigheden

Onze prognose voor wat betreft beleggen in 2019 blijft voorzichtig positief. Maar het is duidelijk dat de beweeglijkheid van de markt is toegenomen. Ondanks de marktturbulentie verwachten wij in 2019 geen recessie. En bovendien: tegen een achtergrond van lagere maar nog altijd redelijke groei, in combinatie met lage rentestanden en geringe inflatie, kunnen nog altijd positieve beleggingsrendementen worden behaald. Wel is voorzichtigheid geboden. En we begrijpen dat de heftige marktbewegingen van afgelopen december tot bezorgdheid leiden. We willen benadrukken dat we de ontwikkelingen nauwlettend volgen. En waar nodig zullen we niet aarzelen om onze beleggingsstrategie aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Richard de Groot, Voorzitter ABN AMRO Beleggingscomité