Beleggingsstrategie

Tijd om risico te verlagen

Publicatiedatum: 6 mei 2020

In de optiek van ABN AMRO is de recente marktrally niet houdbaar. Voordat zich een echt herstel aandient, kan er eerst mogelijk een tweede sterke daling volgen, dan wel een langdurige periode van zijwaartse handel. De risico’s zijn overwegend negatief: wij vinden het daarom verstandig om de aandelenpositie te verkleinen en liquiditeiten op te bouwen.

 

Terwijl de wereld midden in een pandemie zit, is de aandelenmarkt sterk aangetrokken. Die opwaartse beweging volgde op de scherpe daling rond half maart en tekende zich af ondanks lockdowns, stilstaande economieën, werkloosheidsaantallen die de pan uit rijzen en een virusuitbraak waarvoor vooralsnog geen vaccin bestaat. Voor bedrijven zijn de markten tot stilstand gekomen, de consument zit thuis en de toevoerketens zijn ernstig ontwricht. Met sombere vooruitzichten voor de bedrijfswinsten in 2020 tot gevolg.

Het huidige optimisme onder beleggers is volgens ons niet houdbaar. Evalueren we de risico’s, dan zien we eerder de mogelijkheid van een aanzienlijke daling of een langere periode van zijwaartse handel dan van een verdere opwaartse beweging. Wel blijven we positief over de langere termijn en voorzien we nog altijd dat de markt later in het jaar weer opveert.

ABN AMRO geeft beleggers in overweging om van de rally gebruik te maken door de aandelenportefeuille deels af te bouwen (van neutraal naar onderwogen) en door de opbrengst te gebruiken om liquiditeiten op te bouwen. In de obligatiestrategie zijn geen wijzigingen aangebracht. Staatsobligaties zijn nog altijd niet gewild (onderwogen), terwijl er een lichte voorkeur (bescheiden overwogen) bestaat voor obligaties uit de opkomende markten. Per saldo ontstaat hierdoor een neutrale visie op obligaties.

Scenarioanalyse richting negatief

Sinds het begin van de coronacrisis op de financiële markten hebben we onze beleggingsbeslissingen afgewogen aan de hand van het basisscenario. Dit scenario wordt vervolgens vergeleken met een positiever en negatiever scenario. Het positieve scenario is gebaseerd op een hoger dan verwachte immuniteit van de bevolking, die zou moeten worden bewezen aan de hand van grootschalige testen. Zover zijn we niet. In plaats daarvan ontwikkelt de situatie zich richting het negatieve scenario. Dat komt omdat de duur van de lockdown in de diverse wereldwijde economieën een belangrijk element vormt. In ons basisscenario werd uitgegaan van lockdowns van vier à vijf weken, en een einde van de lockdown rond eind april.

Frankrijk, Duitsland en Nederland hebben nu allemaal de lockdown tot in mei doorgetrokken. In de VS zetten ruim 30 van de 50 staten de eerste voorzichtige stappen in de richting van een gedeeltelijke heropening van de economie. Weer andere staten, waaronder Californië (de op vier na grootste economie van de wereld) en New York verlengen beide de thuisblijfrichtlijnen van de regering Trump, met 45 dagen. Uit onze analyse blijkt dat de brandhaarden van het coronavirus in de VS goed zijn voor circa 25% van de Amerikaanse economische groei. 

De weg uit de lockdown wordt naar verwachting over de hele wereld een traag en voorzichtig traject. Hierin zullen politici proberen tot een overtuigende afweging te komen tussen de gezondheid van de bevolking en de economische bedrijvigheid.

Natuurlijk laten sommige landen de strenge lockdownmaatregelen nu al een beetje vieren. Zo zijn in Spanje sommige werknemers in de industrie en de bouw medio april aan het werk gegaan. En in Duitsland mochten sommige delen van de auto-industrie weer beginnen. In Italië mocht de industrie op 4 mei weer aan de slag.

Iedere week langer zorgt voor nog minder economische groei en veroorzaakt een domino-effect aan negatieve gevolgen. Hoe langer de lockdown duurt, hoe slechter de situatie voor de economie en het bedrijfsleven. Lagere groei en meer (negatieve) domino-effecten vormen eveneens een element van het negatieve scenario (en niet van het basisscenario). In dat negatieve scenario is het herstel in het derde kwartaal echter sterker dan in het basisscenario.

Optimisme beleggers ebt weg

In onze optiek is de huidige marktrally niet houdbaar. Wij zien het optimisme van beleggers dan ook wegebben naarmate de economische effecten van de sluiting duidelijker worden. De komende drie maanden, zoniet langer, zullen de gewone overheidscijfers voor de economische groei, de werkgelegenheid en de productie verwoestende dieptepunten noteren en in veel landen waarschijnlijk een ‘once-in-a-lifetime’ dieptepunt bereiken. 

Voor een deel is dit al begonnen. De werkloosheid in de VS ligt rond de 20% en de productie is wereldwijd weggezakt. De economische groei wordt in alle regio’s waarschijnlijk negatief in het tweede kwartaal, behalve in China, dat iets op de rest vooruitloopt, al is de groei ook daar nog zwak. In de huidige maandcijfers is het totaaleffect van de lockdown nog altijd niet volledig zichtbaar. Ondertussen worden de vooruitzichten voor de winstgroei voor 2020, die nu al op -12% staan (MSCI World (Developed)), waarschijnlijk alleen maar verder naar beneden bijgesteld. Kortom, de effecten van het coronavirus en de lockdown zorgen voor de meest negatieve economische gevolgen die we waarschijnlijk ooit te zien zullen krijgen.

Korte termijn: meer liquiditeiten, minder aandelen

Toch is het niet alleen kommer en kwel. We gaan nog altijd uit van een herstel in het derde kwartaal van het jaar. De suggestie om de aandelenpositie te verkleinen, is dan ook een stap voor de korte termijn om beter voorbereid te zijn op wat er komen gaat en om in een later stadium te kunnen inspelen op kansen in de markt.

Onze voorkeur ligt nog altijd bij Amerikaanse aandelen boven de Europese en opkomende markten. Voor wat betreft sectoren gaat onze voorkeur nog altijd uit naar informatietechnologie en gezondheidszorg. De betreffende sectoren, die op de Amerikaanse markten dominant zijn, blijken behoorlijk bestendig in de crisis. Over de financiële sector zijn we daarentegen negatiever geworden (van neutraal naar onderwogen). De reden is dat de verslechtering van de economie volgens ons de grote banken hard zal raken. Die krijgen te maken met groeiende kredietverliezen terwijl de rente nog langer laag blijft. 

Positiever zijn we inmiddels over de sector consumptiegoederen (van onderwogen naar neutraal). Deze bedrijven hebben zich tijdens de coronacrisis goed staande gehouden en de producten worden nog altijd alom aan de consument verkocht. Over het algemeen is er bij deze spelers ook sprake van een sterke kaspositie en een aantrekkelijk dividend. Van de sector nutsbedrijven zijn we nog altijd niet gecharmeerd (onderwogen). De overige sectoren staan op neutraal. 

Minder risico, maar optimistisch over toekomst

Het herstel op de markten lijkt losgekoppeld van normale fundamentele ontwikkelingen, en in het bijzonder van de winstvooruitzichten. Wij zien een reële mogelijkheid dat er een nieuwe golf van risico-aversie aan zit te komen. Die kan worden veroorzaakt door een periode van weken of maanden van zeer slechte cijfers. Als beleggers zich eenmaal realiseren dat het veel langer gaat duren om uit de lockdown te komen en terug te keren naar normaler tijden, dan zien we het optimisme wegebben en de markten daarop reageren. 

Voor de langere termijn blijven we optimistisch. Er zal waarschijnlijk een goed pad door en uit de coronacrisis worden gevonden. Burgers, samenleving en bedrijven kunnen de activiteiten hervatten. En op een dag in de toekomst zullen we nog terugdenken aan de grote pandemie van 2020. Vooralsnog doen we de suggestie om het risico te verminderen. Beleggers kunnen daarom in overweging nemen om, terwijl ze veelal thuis zitten, wat aandelen te verkopen.

Richard de Groot 

Global Head of Investment Centre

Handige informatie en tools

 

Fondsselector

Met de Fondsselector ziet u snel en eenvoudig in welke beleggingsfondsen u kunt handelen.

Koersinformatie

Volg de koersen van beurzen en aandelen uit binnen- en buitenland.